Re: font renderer

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-01-08 16:34:27

2001-01-08T16:11:37+0100, Göran Uddeborg ->
> Hur översätter man det?  Typsnittsritare?  Sammanhanget är följande:

Man brukar tala om rendering i de här sammanhangen. Betoningen är på det
andra e:et.

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
<!-- If your reader parses HTML you won't see this, you stupid, ugly person -->
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.