Re: rpm, fråga (om)

From: Jan Djärv (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2000-12-29 01:50:59

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Jag går just igenom och översätter "query" genomgående med "fråga"
> istället för "fråga om" eller "undersök" som det varierade mellan
> tidigare.  Det fanns några intressanta fall kvar att fundera över.
> 
> msgid "query of %s failed\n"
> msgstr "fråga om %s misslyckades\n"
> 
> msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
> msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"
> 
> Skall jag översätta "query of" med "fråga av" här för att det skall
> bli konsistent?  Eller vad blir bäst?
> 
> (Ja, jag skall ändra "parsa" till "tolka", ni behöver inte ta upp det.)

Jag har lite svårt att förstå dessa även på engelska :-)  Har det med databasfrågor att
göra?  Är "%s" och "spec-fil %s" själva frågan eller det som motsvarar en databas?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.