Re: rpm, fråga (om)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-12-29 18:22:58

> > msgid "query of %s failed\n"
> > msgstr "fråga om %s misslyckades\n"
> > 
> > msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
> > msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"
> 
> Jag har lite svårt att förstå dessa även på engelska :-) Har det med databasfrågor att
> göra? Är "%s" och "spec-fil %s" själva frågan eller det som motsvarar en databas?

Det är i första fallet en RPM-fil, i det andra fallet en
specifikationsfil, som man angivit som källa för en fråga.
(Specifikationsfil, för de som inte kan RPM, men ändå vill veta, är en
fil där man beskriver ett paket. Den innehåller namn, versionsnummer,
beskrivning, kommandon som behövs för att kompilera/motsvarande, och
lite annat i den stilen. När man gör ett rpm-paket använder rpm en
sådan fil som beskrivning för hur det skall byggas.)

Jag tror jag enklast visar med ett litet exempel:


  uebn> rpm -qp /usr/src/redhat/SRPMS/stickers-0.1.3-4.src.rpm 
  stickers-0.1.3-4
  uebn> rpm -qp Tux.scene
  Tux.scene verkar inte vara ett RPM-paket
  fråga om Tux.scene misslyckades

respektive

  uebn> rpm -q --specfile /usr/src/redhat/SPECS/efax-0.8a.spec
  efax-0.8a-11
  uebn> rpm -q --specfile Tux.scene
  rad 1: Okänd tagg: @background tuxbg.png d 321,494
  fråga om spec-fil Tux.scene misslyckades, kan inte parsa

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.