Re: Ny rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-12-29 02:08:54

Jan Djärv wrote:

> Till syvende och sist är det fråga om tycke och smak.  Båda konstruktionerna är
> användbara.  Jag håller med Richard om att "paket glibc" låter mer formellt, något som
> Göran också var inne på ("högtalarkaraktär").  Konstruktioner av typ  "paket glibc" är
> mycket vanlig i militära sammanhang, kanske för att det är mer formellt.
> 
> Men jag vill att program ska prata med mig i korta och klara (formella) meddelanden.  Jag
> skulle kunna tänka mig "Installera glibc" om det är helt klart av sammanhanget att det är
> paket det rör sig om.

Jag tror det är en fråga om olika inriktningar då. För mig är 
inriktningen att datorn ska tala till användaren med ett för användaren 
enkelt och naturligt språk i första hand. Ofta sammanfaller det med 
"korta och klara meddelanden" (dvs formella meddelanden). Ibland inte, 
som i detta fallet.

Alla har inte legat i lumpen. Alla gillar inte att ta order av datorn, 
eller ha en dator som formulerar sitt språk som högtalarutroparen på 
tågstationen eller en officer. Många vill ha att datorn använder ett 
språk som de enkelt kan ta till sig och förstå, och som de skulle kunna 
använda själv.

"Korta och klara" meddelanden kan faktiskt vara otydliga. Otydliga för 
de som inte är vana vid dem eller inte förstår den jargong som 
utvecklats för att hålla meddelandena korta och tydliga för de som lärt 
sig förstå och tyda fikonspråket.

Jag misstänker att den andra inriktningen, ett enkelt och naturligt 
språk för användaren, stämmer mycket väl överens med tanken hos 
GNOME-översättarna. Här verkar dock önskan efter formalitet vara större.
I alla fall är det så jag upplever det.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.