guppi3

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-24 13:55:15

> msgid "Core Boolean Sequence"
> msgstr "Boolean-kärnsekvens"

Vad ÄR en sådan?

> msgid "Core Integer Sequence"
> msgstr "Integer-kärnsekvens"

"Heltal" på svenska istället för "integer" kanske?

> msgid "ttl"
> msgstr "ttl"
> 
> msgid "pre"
> msgstr "pre"
> 
> msgid "pst"
> msgstr "pst"
> 
> msgid "ABC"
> msgstr "ABC"

Här var det mycket konstigt. Vad är de här till för?

> "Minor categories stacked as percentages of the minor total, in 3D vertical "
> "bars, grouped by major category"
> msgstr ""
> "Delkolumner staplade som procent av summan av delarna i vertikala "
> "3D-staplar, grupperade efter huvudkategori"

"Summan av delarna" kan eventuellt förkortas till "delsumman".

> msgid "Category versus value as lines in pseudo-3D"
> msgstr "Kategori mot värde som linjer i nästan-3D"

Blir "nästan" verkligen en bra översättning? Jag brukar förstå
"pseudo" som "oegentlig" eller "skenbar". Jag föreslår att du helt
enkelt behåller "pseudo" som förled. Det finns med i SAOL.

> msgid "Percentage of each contributor."
> msgstr "Procent av varje bidragare."

Som jag sade häromdagen, jag tycker "bidragare är ett väldigt konstigt
ord.

> msgid "Percentage of each contributor in 3D pie."
> msgstr "Procent av varje deltagare i 3D-cirkeldiagram."

Deltagare kan vara bättre. Jag är lite osäker. Vad betyder
egentligen det här?

> msgid "Explode Slice"
> msgstr "Fäll ut tårtbit"

Du har hittills kallat delarna i cirkeldiagrammen "cirkelsektor".
Sådana kallas ibland på svenska "tårtdiagram", så det ena eller det
andra är väl rätt, men det bör vara enhetligt.

Personligen tycker jag det låter lite fånigt med "tårtdiagram", så jag
rekommenderar "cirkelsektor" eller kanske bara "sektor".

> msgid ""
> "Primary\n"
> "Size Data"
> msgstr ""
> "Primär\n"
> "storleksdata"

Är det rätt? Eller skall det vara "primärstorleksdata",
d.v.s. handlar det om data om primärstorlek? Om det måste vara två
rader så får du i så fall ta till ett bindestreck.

> msgid ""
> "Secondary \n"
> "Size Data"
> msgstr ""
> "Sekundär \n"
> "storleksdata"

Motsvarande.

> msgid "Configure Scatter Plot"
> msgstr "konfigurera utspridd plott"

Är det med avsikt, eller skulle det varit stor begynnelsebokstav?

> msgid "Re-Open a Recently Visited File"
> msgstr "Återöppna tidigare besökt fil"

"Nyligen" är mer precis översättning. Jag kan inte avgöra om
skillnaden spelar någon roll.

> msgid "Utility Library"
> msgstr "verktygsbibliotek"

Är det med avsikt, eller skulle det varit stor begynnelsebokstav?

> msgid "Integer Sequence"
> msgstr "Integer-sekvens"

"Heltal" på svenska igen.

> msgid "Reframe"
> msgstr "Rama"

Det står egentligen "rama om". Men skillnaden kanske inte är
väsentlig?

> msgid "Diamond"
> msgstr "Diamant"

Apropå vår diskussion om "dia". "Diamant" används definitivt inte på
det sättet på svenska. "Romb" som någon föreslog är nog ett bra
förslag. Om man absolut måste peka på att den står på högkant (om det
nu är så) kan man använda ordet "rutersymbol", men om inte så tycker
jag att "romb" var ett utmärkt förslag. Vi påpekar ju inte att
rektanglar har horisontella och vertikala linjer, om de nu har det.

> msgid "Filled Diamond"
> msgstr "Ifylld diamant"

D:o.

> msgid "center-x"
> msgstr "x-center"
> 
> msgid "center-y"
> msgstr "y-center"

Hur används det? Det betyder inte "x-centrera"?

> msgid "r"
> msgstr "h"
> 
> msgid "h"
> msgstr "hö"

Är detta någon slags kommandosekvenser? Fungerar det i så fall att ha
den ena som en inledning av den andra?

Lite olyckligt också att både "höger" och "höjd" börjar på "hö"; men
det gör de ju.

> msgid "http://www.gnome.org/guppi"
> msgstr "http://www.gnome.org/guppi"

Och varför är detta markerat för översättning, tro...

Ja, ja, kommentera till författarna om du orkar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.