Re: guppi3

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-29 22:32:07

Göran Uddeborg wrote:
> > msgid "Core Boolean Sequence"
> > msgstr "Boolean-kärnsekvens"
> 
> Vad ÄR en sådan?

Ingen aning. :-)


> > msgid "Core Integer Sequence"
> > msgstr "Integer-kärnsekvens"
> 
> "Heltal" på svenska istället för "integer" kanske?

Okej.


> > msgid "ttl"
> > msgstr "ttl"
> >
> > msgid "pre"
> > msgstr "pre"
> >
> > msgid "pst"
> > msgstr "pst"
> >
> > msgid "ABC"
> > msgstr "ABC"
> 
> Här var det mycket konstigt. Vad är de här till för?

Jag vet inte. Ärligt sagt.


> > "Minor categories stacked as percentages of the minor total, in 3D
> > vertical bars, grouped by major category"
> > msgstr ""
> > "Delkolumner staplade som procent av summan av delarna i vertikala "
> > "3D-staplar, grupperade efter huvudkategori"
> 
> "Summan av delarna" kan eventuellt förkortas till "delsumman".

Tack!
Men... hmm... är det egentligen samma sak? "Delsumma" kan ju betyda en
del av summan. "Summan av delarna" betyder ju summan av delarna (summan
av delsummorna). Eller?


> > msgid "Category versus value as lines in pseudo-3D"
> > msgstr "Kategori mot värde som linjer i nästan-3D"
> 
> Blir "nästan" verkligen en bra översättning? Jag brukar förstå
> "pseudo" som "oegentlig" eller "skenbar". Jag föreslår att du helt
> enkelt behåller "pseudo" som förled. Det finns med i SAOL.

pseudo-OK! :)


> > msgid "Percentage of each contributor."
> > msgstr "Procent av varje bidragare."
> 
> Som jag sade häromdagen, jag tycker "bidragare är ett väldigt konstigt
> ord.
> 
> > msgid "Percentage of each contributor in 3D pie."
> > msgstr "Procent av varje deltagare i 3D-cirkeldiagram."
> 
> Deltagare kan vara bättre. Jag är lite osäker. Vad betyder
> egentligen det här?

Ok, ändrat till delatagare.
Vad det betyder? Procenttalet i den del av ett 3D-cirkeldiagram med
delarnas andel i procent?


> > msgid "Explode Slice"
> > msgstr "Fäll ut tårtbit"
> 
> Du har hittills kallat delarna i cirkeldiagrammen "cirkelsektor".
> Sådana kallas ibland på svenska "tårtdiagram", så det ena eller det
> andra är väl rätt, men det bör vara enhetligt.
> 
> Personligen tycker jag det låter lite fånigt med "tårtdiagram", så jag
> rekommenderar "cirkelsektor" eller kanske bara "sektor".

"Fäll ut cirkelsektor". Tack.


> > msgid ""
> > "Primary\n"
> > "Size Data"
> > msgstr ""
> > "Primär\n"
> > "storleksdata"
> 
> Är det rätt? Eller skall det vara "primärstorleksdata",
> d.v.s. handlar det om data om primärstorlek? Om det måste vara två
> rader så får du i så fall ta till ett bindestreck.
> 
> > msgid ""
> > "Secondary \n"
> > "Size Data"
> > msgstr ""
> > "Sekundär \n"
> > "storleksdata"
> 
> Motsvarande.

Bindestreck applicerade på båda ställena.


> > msgid "Configure Scatter Plot"
> > msgstr "konfigurera utspridd plott"
> 
> Är det med avsikt, eller skulle det varit stor begynnelsebokstav?

Oavsiktligt. Skiftnisse var inte med mig den dagen. Han är tillbaka nu.
Tack.


> > msgid "Re-Open a Recently Visited File"
> > msgstr "Återöppna tidigare besökt fil"
> 
> "Nyligen" är mer precis översättning. Jag kan inte avgöra om
> skillnaden spelar någon roll.

Ändrar till nyligen.


> > msgid "Utility Library"
> > msgstr "verktygsbibliotek"
> 
> Är det med avsikt, eller skulle det varit stor begynnelsebokstav?

Jag får skylla på Nisse.
Men här tror jag faktiskt Nisse var oskyldig, det var med avsikt här. Om
du tittar på meddelandena innan så ser du att det finns ett
"Initializing" där. Och hamnar Utility Library och de andra strängarna
efter det, som jag misstänkte, ska det vara liten bokstav på svenska.
Ändrar inte, eller?


> > msgid "Integer Sequence"
> > msgstr "Integer-sekvens"
> 
> "Heltal" på svenska igen.

Heltallvarligt heltal? Antalet heltal tar helt andan, helst tar talrika
antalen med heltal totalt slut! Att det inte kunde integrerats... det är
ju integralt. Intressant!


> > msgid "Reframe"
> > msgstr "Rama"
> 
> Det står egentligen "rama om". Men skillnaden kanske inte är
> väsentlig?

Okej, omramning kommer att ske. "Rama om".


> > msgid "Diamond"
> > msgstr "Diamant"
> 
> Apropå vår diskussion om "dia". "Diamant" används definitivt inte på
> det sättet på svenska. "Romb" som någon föreslog är nog ett bra
> förslag. Om man absolut måste peka på att den står på högkant (om det
> nu är så) kan man använda ordet "rutersymbol", men om inte så tycker
> jag att "romb" var ett utmärkt förslag. Vi påpekar ju inte att
> rektanglar har horisontella och vertikala linjer, om de nu har det.

Romb. Ja.


> > msgid "Filled Diamond"
> > msgstr "Ifylld diamant"
> 
> D:o.

Så ock här, ja.


> > msgid "center-x"
> > msgstr "x-center"
> >
> > msgid "center-y"
> > msgstr "y-center"
> 
> Hur används det? Det betyder inte "x-centrera"?

Tror inte det, i alla fall inte om man dömer efter de andra meddelanden
som finns runt omkring och som är från samma del av koden. De handlar
alla om egenskaper hos ett objekt, inte om någon åtgärd. Men jag kan ju
ha fel.


> > msgid "r"
> > msgstr "h"
> >
> > msgid "h"
> > msgstr "hö"
> 
> Är detta någon slags kommandosekvenser? Fungerar det i så fall att ha
> den ena som en inledning av den andra?

Tror inte det är kommandosekvenser (samma anledning som ovan). Och det
finns liknande meddelanden som börjar med samma saker på engelska.


> Lite olyckligt också att både "höger" och "höjd" börjar på "hö"; men
> det gör de ju.

Ja. Ska vi göra ett förslag till ändring på det? :)


> > msgid "http://www.gnome.org/guppi"
> > msgstr "http://www.gnome.org/guppi"
> 
> Och varför är detta markerat för översättning, tro...

Kan ha att göra med den anledning som rhult gav.


Tack ska du ha för dina kommentarer!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/guppi3.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.