guppi3

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-10-15 16:55:04

Hej!

Översatte guppi3, ett diagramritningsverktyg
(http://www.gnome.org/guppi/).
Ta gärna en titt på översättningen, det kan finnas fula fiskar i den.

Filen finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/guppi3.sv.po


Christian#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Swedish translation for Guppi3.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: guppi3\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-15 14:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-05-07 07:32+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: plug-ins/data_impl/seq_boolean/guppi-seq-boolean-core-impl.c:693
msgid "Core Boolean Sequence"
msgstr "Boolean-kärnsekvens"

#: plug-ins/data_impl/seq_integer/guppi-seq-integer-core-impl.c:320
msgid "Core Integer Sequence"
msgstr "Integer-kärnsekvens"

#: plug-ins/data_impl/seq_object/guppi-seq-object-core-impl.c:280
msgid "Core GtkObject Sequence"
msgstr "GtkObject-kärnsekvens"

#: plug-ins/data_impl/seq_scalar/core.c:345
msgid "Core Scalar Sequence"
msgstr "Skalär-kärnsekvens"

#: plug-ins/data_impl/seq_string/guppi-seq-string-core-impl.c:256
msgid "Core String Sequence"
msgstr "Sträng-kärnsekvens"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:141
msgid "Boolean"
msgstr "Boolean"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:155
msgid "Scalar"
msgstr "Skalär"

#. Anything can be a string
#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:170
msgid "String"
msgstr "Sträng"

#. ...and anything can be a categorical
#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:184
msgid "Categorical"
msgstr "Kategorisk"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:197
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:283
#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:289
#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:295
#: src/libguppidataui/guppi-data-select.c:226
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:482
msgid "ttl"
msgstr "ttl"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:488
msgid "pre"
msgstr "pre"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:494
msgid "pst"
msgstr "pst"

#: plug-ins/import/import-delimited/delim-import-widget.c:502
msgid "ABC"
msgstr "ABC"

#: plug-ins/import/import-delimited/guppi-delimited-importer.c:1030
#, c-format
msgid "Column %d"
msgstr "Kolumn %d"

#: plug-ins/import/import-delimited/guppi-delimited-importer.c:1134
#, c-format
msgid "data from %s"
msgstr "data från %s"

#: plug-ins/import/import-delimited/guppi-delimited-importer.c:1137
msgid "Imported data"
msgstr "Importerad data"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:148
msgid "Bar"
msgstr "Stapel"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:151
msgid "Column"
msgstr "Kolumn"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:158
msgid "Adjacent Bars"
msgstr "Intilliggande staplar"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:159
msgid "Adjacent horizontal bars grouped by major and minor categories"
msgstr ""
"Intilliggande horisontella staplar grupperade efter huvud- och delkategorier"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:166
msgid "Stacked Bars"
msgstr "Ovanpåliggande staplar"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:167
msgid ""
"Minor categories stacked in horizontal bars that are grouped by major "
"category"
msgstr ""
"Delkategorier staplade ovanpå varandra i horisontella staplar som är "
"grupperade efter huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:175
msgid "Percentage Bars"
msgstr "Procentstaplar"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:176
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in horizontal "
"bars, grouped by major category"
msgstr ""
"Delkatageorier staplade i procent av summan av delarna i horisontella "
"staplar, grupperade efter huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:184
msgid "3D Adjacent Bars"
msgstr "Intilliggande 3D-staplar"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:185
msgid "Adjacent horizontal 3D bars grouped by major and minor categories"
msgstr ""
"Intilliggande horisontella 3D-staplar grupperade efter huvud- och "
"delkategorier"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:192
msgid "3D Stacked Bars"
msgstr "Staplade 3D-staplar"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:193
msgid ""
"Minor categories stacked in horizontal 3D bars, grouped by major category"
msgstr ""
"Delkategorier staplade i horisontella 3D-staplar, grupperade efter "
"huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:201
msgid "3D Percentage Bars"
msgstr "3D-procentstaplar"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:202
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in 3D horizontal "
"bars, grouped by major category"
msgstr ""
"Delkategorier staplade i procent av summan av delarna i horisontella "
"3D-staplar, grupperade efter huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:211
msgid "Adjacent Columns"
msgstr "Intilliggande kolumner"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:212
msgid "Adjacent vertical columns grouped by major and minor category"
msgstr ""
"Intilliggande vertikala kolumner grupperade efter huvud- och delkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:219
msgid "Stacked Columns"
msgstr "Staplade kolumner"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:220
msgid ""
"Minor categories stacked in vertical columns that are grouped by major "
"category"
msgstr ""
"Delkategorier staplade i vertikala kolumner som är grupperade efter "
"huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:228
msgid "Percentage Columns"
msgstr "Procentkolumner"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:229
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in vertical "
"columns, grouped by major category"
msgstr ""
"Delkategorier som är staplade i procent av summan av delarna i vertikala "
"kolumner, grupperade efter huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:237
msgid "3D Adjacent Columns"
msgstr "Intilliggande 3D-kolumner"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:238
msgid "Adjacent vertical 3D columns grouped by major and minor category"
msgstr ""
"Intilliggande vertikala 3D-kolumner grupperade efter huvud- och delkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:245
msgid "3D Stacked Columns"
msgstr "Staplade 3D-kolumner"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:246
msgid ""
"Minor categories stacked in vertical 3D columns, grouped by major category"
msgstr ""
"Delkategorier staplade i vertikala 3D-kolumner, grupperade efter "
"huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:254
msgid "3D Percentage Columns"
msgstr "3D-procentkolumner"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-barchart-register.c:255
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in 3D vertical "
"bars, grouped by major category"
msgstr ""
"Delkolumner staplade som procent av summan av delarna i vertikala "
"3D-staplar, grupperade efter huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:52
msgid "Stock"
msgstr "Standard"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:57
msgid "3 series"
msgstr "3-serie"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:58
msgid "High, Low, Close."
msgstr "Hög, låg, nära."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:65
msgid "4 series"
msgstr "4-serie"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:66
msgid "open, High, Low, Close."
msgstr "Öppen, hög, låg, nära."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:72
msgid "4 series (2)"
msgstr "4-serie (2)"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:73
msgid "Volume, High, Low, Close,"
msgstr "Volym, hög, låg, nära."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:79
msgid "5 series"
msgstr "5-serie"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-boxplot-register.c:80
msgid "Volume, Open, High, Low, Close,"
msgstr "Volym, öppen, hög, låg, nära,"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:51
#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:56
msgid "Line"
msgstr "Linje"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:57
msgid "Category versus value"
msgstr "Kategori mot värde"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:64
msgid "Stacked lines"
msgstr "Staplade linjer"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:65
msgid "Minor categories stacked in lines that are grouped by major category"
msgstr "Delkategorier staplade i linjer som är grupperade efter huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:73
msgid "Percentage lines"
msgstr "Procentlinjer"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:74
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in lines, "
"grouped by major category"
msgstr ""
"Delkategorier staplade som precent av summan av delarna i linjer, grupperade "
"efter huvudkategori"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:82
msgid "Marked lines"
msgstr "Märkta linjer"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:83
msgid "Category versus value, with markers at each point"
msgstr "Kategori mot värde, med markeringar vid varje punkt"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:90
msgid "3D Stacked Lines"
msgstr "Staplade 3D-linjer"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:91
msgid ""
"Minor categories stacked in lines that are grouped by major category, with "
"markers at each point"
msgstr ""
"Delkategorier staplade i linjer som är grupperade efter huvudkategori, med "
"markeringar vid varje punkt"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:99
msgid "3D Percentage Lines"
msgstr "3D-procentlinjer"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:100
msgid ""
"Minor categories stacked as percentages of the minor total, in lines, "
"grouped by major category, with markers at each point"
msgstr ""
"Delkategorier staplade som procent av summan av delarna i linjer, grupperade "
"efter huvudkategori, med markeringar vid varje punkt"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:108
msgid "3D lines"
msgstr "3D-linjer"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-linegraph-register.c:109
msgid "Category versus value as lines in pseudo-3D"
msgstr "Kategori mot värde som linjer i nästan-3D"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:133
#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:138
msgid "Pie"
msgstr "Cirkeldiagram"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:139
msgid "Percentage of each contributor."
msgstr "Procent av varje bidragare."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:146
msgid "3D Pie"
msgstr "3D-cirkeldiagram"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:147
msgid "Percentage of each contributor in 3D pie."
msgstr "Procent av varje deltagare i 3D-cirkeldiagram."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:154
msgid "Multi-pie"
msgstr "Flera cirkeldiagram"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:155
msgid ""
"Major totals as percentages with each wedge subdivided intosecondary pies."
msgstr ""
"Summan av huvuddelarna i procent, med varje cirkelsektor indelad i "
"ytterligare cirkeldiagram."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:163
msgid "Split Pie"
msgstr "Särat cirkeldiagram"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:164
msgid "Percentage of each contributor with wedges split apart."
msgstr "Procent från varje bidragare med cirkelsektorerna särade."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:171
msgid "3D Split Pie"
msgstr "Särat 3D-diagram"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:172
msgid "Percentage of each contributor with 3D wedges split apart."
msgstr "Procent från varje deltagare med 3D-cirkelsektorerna särade."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:179
msgid "Multi-pie-bars"
msgstr "Flera cirkeldiagramsstaplar"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-pie-register.c:180
msgid ""
"Major totals as percentages with each wedge subdivided intosecondary stacked "
"bars."
msgstr ""
"Summan av huvuddelarna, med varje cirkelsektor indelad i ovanpåliggande "
"staplar."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:118
msgid "Scatter"
msgstr "Sprid ut"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:120
#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:167
msgid "Bubble"
msgstr "Bubbla"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:125
msgid "Points"
msgstr "Punkter"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:126
msgid "Plot one series per axis."
msgstr "Plotta en serie per axel."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:133
msgid "Marked interpolated points"
msgstr "Märkta interpolerade linjer"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:134
msgid ""
"Interpolate between multi-dimensionsal points,with markers at each point."
msgstr ""
"Interpolera mellan flerdimensionella punkter, med markeringar vid varje "
"punkt."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:142
msgid "Interpolated points"
msgstr "Interpolerade punkter"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:143
msgid "Interpolate between multi-dimensionsal points,"
msgstr "Interpolera mellan flerdimensionella punkter,"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:150
msgid "Marked linearly interpolated points"
msgstr "Märkta linjärinterpolerade punkter"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:151
msgid ""
"Linearly interpolate between multi-dimensionsal points,with markers at each "
"point."
msgstr ""
"Linjärinterpolera mellan flerdimensionella punkter, med markeringar vid "
"varje punkt."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:159
msgid "Linearly interpolated points"
msgstr "Linjärinterpolerade punkter"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:160
msgid "Linearly interpolate between multi-dimensionsal points,"
msgstr "Linjärinterpolera mellan flerdimensionella punkter,"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:168
msgid "Plot X, Y and bubble size."
msgstr "Plotta X, Y och bubbelstorlek."

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:176
msgid "3D Bubbles"
msgstr "3D-bubblor"

#: plug-ins/plot/XLplots/guppi-scatter-register.c:177
msgid "Plot X, Y and bubble size, with a 3d effect."
msgstr "Plotta X, Y och bubbelstorlek med en 3D-effekt."

#: plug-ins/plot/axis/guppi-axis-state.c:400
msgid "Axis: Style"
msgstr "Axel: Stil"

#. Build the rest of our widget
#: plug-ins/plot/axis/guppi-axis-state.c:401
#: src/libguppiplot/guppi-style.c:420
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#: plug-ins/plot/axis/guppi-axis-state.c:426
msgid "Axis"
msgstr "Axel"

#: plug-ins/plot/axis/guppi-axis-tools.c:58
msgid "Switch Between Log/Linear Scale"
msgstr "Växla mellan logaritmisk/linjär skala"

#: plug-ins/plot/barchart/guppi-barchart-state.c:262
msgid "Bar Chart"
msgstr "Stapeldiagram"

#: plug-ins/plot/barchart/guppi-barchart-tools.c:67
msgid "Cycle Bar Chart Style"
msgstr "Växla stil på stapeldiagram"

#: plug-ins/plot/barchart/guppi-barchart-tools.c:94
msgid "Cycle Bar Chart Orientation"
msgstr "Växla orientering på stapeldiagram"

#: plug-ins/plot/barchart/guppi-barchart-tools.c:164
#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:361
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: plug-ins/plot/barchart/guppi-barchart-tools.c:181
msgid "Toggle Style"
msgstr "Växla stil"

#: plug-ins/plot/frame/guppi-frame-state.c:339
msgid "Frame: Configure"
msgstr "Ram: Konfigurera"

#: plug-ins/plot/frame/guppi-frame-state.c:340
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state.c:297
#: plug-ins/plot/slinreg/guppi-slinreg-state.c:189
#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state.c:351
#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:321
#: src/libguppiplot/guppi-root-group-tools.c:193
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: plug-ins/plot/frame/guppi-frame-state.c:365
msgid "Frame"
msgstr "Ram"

#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:77
msgid "Explode All"
msgstr "Fäll ut alla"

#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:159
msgid "Explode Slice"
msgstr "Fäll ut tårtbit"

#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:219
msgid "Change Radius"
msgstr "Ändra radie"

#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:271
msgid "Rotate Pie Chart"
msgstr "Rotera cirkeldiagram"

#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:303
#, c-format
msgid "Rotate Pie Chart %g degrees"
msgstr "Rotera cirkeldiagrammet %g grader"

#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:390
msgid "Explode"
msgstr "Fäll ut"

#: plug-ins/plot/pie/guppi-pie-tool.c:405
msgid "Spin"
msgstr "Rotera"

#. $Id: sv.po,v 1.9 2000/10/15 14:50:17 menthos Exp $
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state-strings.h:7
#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:7
msgid "window1"
msgstr "window1"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state-strings.h:8
msgid "Scatter Plot Data"
msgstr "Sprid ut plottningsdata"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state-strings.h:9
msgid "X-Data"
msgstr "X-data"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state-strings.h:10
msgid "Y-Data"
msgstr "Y-data"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state-strings.h:11
msgid ""
"Primary\n"
"Size Data"
msgstr ""
"Primär\n"
"storleksdata"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state-strings.h:13
msgid ""
"Secondary \n"
"Size Data"
msgstr ""
"Sekundär \n"
"storleksdata"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state-strings.h:15
msgid "Color Data"
msgstr "Färgdata"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state.c:263
#, c-format
msgid "Style #%d"
msgstr "Stil nummer %d"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state.c:296
msgid "Configure Scatter Plot"
msgstr "konfigurera utspridd plott"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-state.c:329
msgid "Scatter Plot"
msgstr "Utspridd plott"

#. $Id: sv.po,v 1.9 2000/10/15 14:50:17 menthos Exp $
#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:7
msgid "window3"
msgstr "window3"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:8
msgid "Scatter Plot Style"
msgstr "Stil på utspridd plott"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:9
msgid "1st Size Gradient"
msgstr "Första storleksgradienten"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:10
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:14
msgid "Foobar"
msgstr "Exempel"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:11
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:15
msgid "Activate"
msgstr "Aktivera"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:12
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:16
msgid "Range"
msgstr "Intervall"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:13
msgid "2nd Size Gradient"
msgstr "Andra storleksgradienten"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:17
msgid "Color Gradient"
msgstr "Färggradient"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:18
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:403
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:19
msgid "Transition To"
msgstr "Omvandling till"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:20
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:28
#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:15
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:21
msgid "Fade In"
msgstr "Gradvis intoning"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:22
msgid "Fade Out"
msgstr "Gradvis uttoning"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:23
msgid "Spectrum"
msgstr "Spektrum"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:24
msgid "Thermal"
msgstr "Termisk"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:25
msgid "Fire"
msgstr "Eld"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:26
msgid "Ice"
msgstr "Is"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:27
msgid "Base Color"
msgstr "Basfärg"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:29
msgid "Intensity"
msgstr "Intensitet"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style-strings.h:30
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style.c:187
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-style.c:202
#: src/libguppiplot/guppi-style.c:305 src/libguppiplot/guppi-style.c:316
msgid "N/A"
msgstr "-"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-tools.c:66
msgid "Brush Scatter Points (Radius)"
msgstr "Pensla utspridningspunkter (radie)"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-tools.c:101
msgid "Brush Scatter Points (Rectangle)"
msgstr "Pensla utspridningspunkter (rektangel)"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-tools.c:188
msgid "Drag Scatter Point"
msgstr "Dra utspridningspunkter"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-tools.c:204
#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-tools.c:221
msgid "Drag"
msgstr "Dra"

#: plug-ins/plot/scatter/guppi-scatter-tools.c:236
msgid "Brush"
msgstr "Pensel"

#: plug-ins/plot/slinreg/guppi-slinreg-state.c:183
msgid "Regression Results"
msgstr "Regressionsresultat"

#: plug-ins/plot/slinreg/guppi-slinreg-state.c:184
msgid "Results"
msgstr "Resultat"

#: plug-ins/plot/slinreg/guppi-slinreg-state.c:188
msgid "Configure Simple Linear Regression"
msgstr "Konfigurera enkel linjärregression"

#: plug-ins/plot/slinreg/guppi-slinreg-state.c:213
msgid "Simple Linear Regression"
msgstr "Enkel linjärregression"

#: plug-ins/plot/slinreg/guppi-slinreg-statviewer.c:52
msgid "n/a"
msgstr "-"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:8
msgid "Text:"
msgstr "Text:"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:9
msgid "Font"
msgstr "Typsnitt"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:10
msgid "Pick a Font"
msgstr "Välj ett typsnitt"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:11
msgid "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz"
msgstr "AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvXxYyZzÅåÄäÖö"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:12
msgid "Outlined Text"
msgstr "Kantad text"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:13
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:411 src/libguppiplot/guppi-marker.c:417
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:423 src/libguppiplot/guppi-marker.c:429
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:435 src/libguppiplot/guppi-marker.c:441
msgid "Thickness"
msgstr "Tjocklek"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state-strings.h:14
#: src/libguppiplot/guppi-style.c:439
msgid "Color"
msgstr "Färg"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state.c:350
msgid "Configure Text"
msgstr "Konfigurera text"

#: plug-ins/plot/text/guppi-text-state.c:373
msgid "Text"
msgstr "Text"

#: src/guppi/about.c:142
msgid "Guppi Developers"
msgstr "Utvecklare av Guppi"

#: src/guppi/about.c:167
msgid "Friends of Guppi"
msgstr "Vänner till Guppi"

#: src/guppi/about.c:205
msgid "About Guppi"
msgstr "Om Guppi"

#: src/guppi/about.c:224
msgid ""
"This is free software, distributed under the terms of the GNU General Public "
"License.\n"
msgstr ""
"Det här är fri programvara som distribueras under GNU General Public "
"License.\n"

#: src/guppi/about.c:239
msgid "Visit the Guppi Home Page"
msgstr "Besök Guppis hemsida"

#: src/guppi/corba_guppi.c:240
msgid "(no error recorded)"
msgstr "(inget fel noterat)"

#: src/guppi/file-open.c:57
msgid "No data imported."
msgstr "Ingen data importerad."

#: src/guppi/file-open.c:121
msgid "Configure Import"
msgstr "Konfigurera import"

#: src/guppi/file-open.c:210
msgid "Unknown file type"
msgstr "Okänd filtyp"

#: src/guppi/file-open.c:224
msgid "Select Import Method"
msgstr "Välj importmetod"

#: src/guppi/file-open.c:319
msgid "Select File To Open"
msgstr "Välj fil att öppna"

#: src/guppi/guile-load.c:54
msgid "Select Guile Source File"
msgstr "Välj Guile-källkodsfil"

#: src/guppi/guppi-app.c:343
msgid "Open Again"
msgstr "Öppna igen"

#: src/guppi/guppi-app.c:343
msgid "Re-Open a Recently Visited File"
msgstr "Återöppna tidigare besökt fil"

#: src/guppi/guppi-app.c:348
msgid "Data Entry"
msgstr "Datapost"

#: src/guppi/guppi-app.c:348
msgid "Directly Enter Data For Import"
msgstr "Ange data direkt för import"

#: src/guppi/guppi-app.c:360
msgid "New Scatter Plot"
msgstr "Ny utspridningsplott"

#: src/guppi/guppi-app.c:360
msgid "Create a New Scatter Plot Window"
msgstr "Skapa ett nytt fönster för utspridningsplott"

#: src/guppi/guppi-app.c:365
msgid "New 2x2 Scatter Grid"
msgstr "Nytt 2×2-utspridningsrutnät"

#: src/guppi/guppi-app.c:365
msgid "Create a New 2x2 Scatter Plot Grid Window"
msgstr "Skapa ett nytt fönster för 2×2-utspridningsrutnät"

#: src/guppi/guppi-app.c:370
msgid "Pie Chart Demo"
msgstr "Demo av cirkeldiagram"

#: src/guppi/guppi-app.c:370
msgid "A (Canned) Demo of Guppi's Pie Charts"
msgstr "En (inbyggd) demonstration av Guppis cirkeldiagram"

#: src/guppi/guppi-app.c:375
msgid "Bar Chart Demo"
msgstr "Demo av stapeldiagram"

#: src/guppi/guppi-app.c:375
msgid "A (Canned) Demo of Guppi's Bar Charts"
msgstr "En (inbyggd) demonstration av Guppis stapeldiagram"

#: src/guppi/guppi-app.c:384
msgid "Open Guile Code"
msgstr "Öppna Guile-kod"

#: src/guppi/guppi-app.c:384
msgid "Load and Execute Guile Code"
msgstr "Läs in och kör Guile-kod"

#: src/guppi/guppi-app.c:389
msgid "Guile Terminal"
msgstr "Guile-terminalfönster"

#: src/guppi/guppi-app.c:389
msgid "Open an Interactive Guile Terminal"
msgstr "Öppna ett interaktivt Guile-terminalfönster"

#: src/guppi/guppi-app.c:396
msgid "Open Python Code"
msgstr "Öppna Python-kod"

#: src/guppi/guppi-app.c:396
msgid "Load and Execute Python Code"
msgstr "Läs in och kör Python-kod"

#: src/guppi/guppi-app.c:401
msgid "Python Terminal"
msgstr "Python-terminalfönster"

#: src/guppi/guppi-app.c:401
msgid "Open an Interactive Python Terminal"
msgstr "Öppna ett interaktivt Python-terminalfönster"

#: src/guppi/guppi-app.c:413
msgid "About Plug-Ins"
msgstr "Om insticksprogram"

#: src/guppi/guppi-app.c:413
msgid "Find Out About Currently Loaded Plug-Ins"
msgstr "Ta reda på de insticksprogram som är inlästa just nu"

#: src/guppi/guppi-app.c:423 src/libguppiplot/guppi-plot.c:554
#: src/libguppiplot/guppi-plot.c:555
msgid "Plot"
msgstr "Plott"

#: src/guppi/guppi-app.c:428
msgid "Scripting"
msgstr "Skript"

#: src/guppi/guppi-app.c:659
#, c-format
msgid "Open ~/%s"
msgstr "Öppna ~/%s"

#: src/guppi/guppi-app.c:661
#, c-format
msgid "Open %s"
msgstr "Öppna %s"

#: src/guppi/guppi.c:110
msgid "Loading .guppirc"
msgstr "Laddar .guppirc"

#: src/guppi/guppi.c:116
msgid "Loading .guppilocalrc"
msgstr "Laddar .guppilocalrc"

#. We have many, many libraries and misc. things to initialize
#: src/guppi/guppi.c:181 src/guppi/guppi.c:184 src/guppi/guppi.c:187
#: src/guppi/guppi.c:190 src/guppi/guppi.c:193 src/guppi/guppi.c:196
#: src/guppi/guppi.c:200 src/guppi/guppi.c:393
#: src/libguppiuseful/guppi-guile.c:1004 src/libguppiuseful/guppi-guile.c:1008
#: src/libguppiuseful/guppi-python.c:83
msgid "Initializing"
msgstr "Initierar"

#: src/guppi/guppi.c:181
msgid "libglade"
msgstr "libglade"

#: src/guppi/guppi.c:184
msgid "Utility Library"
msgstr "verktygsbibliotek"

#: src/guppi/guppi.c:187
msgid "Statistics Library"
msgstr "statistikbibliotek"

#: src/guppi/guppi.c:190
msgid "Data Library"
msgstr "databibliotek"

#: src/guppi/guppi.c:193
msgid "Plot Library"
msgstr "plottbibliotek"

#: src/guppi/guppi.c:196
msgid "GuppiAppGuile"
msgstr "GuppiAppGuile"

#: src/guppi/guppi.c:200
msgid "Main Guppi Window"
msgstr "Guppi-huvudfönstret"

#: src/guppi/guppi.c:212
msgid "Scanning For Plug-Ins"
msgstr "Söker efter insticksprogram"

#: src/guppi/guppi.c:288
msgid "Load and evaluate code from FILENAME"
msgstr "Läs in och tolka kod från FILNAMN"

#: src/guppi/guppi.c:288
msgid "FILENAME"
msgstr "FILNAMN"

#: src/guppi/guppi.c:291
msgid "Run in batch mode"
msgstr "Kör i batchläge"

#: src/guppi/guppi.c:294
msgid "Run quietly, with no console message"
msgstr "Kör tyst, utan konsollmeddelanden"

#: src/guppi/guppi.c:297
msgid "Verbose console message"
msgstr "Mångordiga konsollmeddelanden"

#: src/guppi/guppi.c:300
msgid "Extremely verbose console message"
msgstr "Extremt mångordiga konsollmeddelanden"

#: src/guppi/guppi.c:303
msgid "Make Guppi run synchronously (useful for debugging)"
msgstr "Gör så att Guppi kör synkront (användbart vid felsökning)"

#: src/guppi/guppi.c:307
msgid "Allow Guppi to act as a Bonobo server."
msgstr "Tillåt Guppi att fungera som en Bonobo-server."

#: src/guppi/guppi.c:311
msgid "Describe the GNU GPL, the licence which Guppi is distributed under."
msgstr "Beskriv GNU GPL, licensen som Guppi distribueras under."

#: src/guppi/guppi.c:314
msgid "Dump file search paths."
msgstr "Dumpa filsökvägarna."

#: src/guppi/guppi.c:393
msgid "Guile"
msgstr "Guile"

#: src/guppi/plug-ins.c:54
msgid "Loaded Plug-Ins"
msgstr "Inlästa insticksprogram"

#: src/guppi/python-load.c:53
msgid "Select Python Source File"
msgstr "Välj Python-källkodsfil"

#: src/guppi/term.c:100
msgid "Guppi: Interactive Guile Terminal"
msgstr "Guppi: Interaktivt Guile-terminalfönster"

#. Set up sample button
#: src/guppi-gnumeric/guppi-chart-selector.c:449
msgid ""
"Show\n"
"Sample"
msgstr ""
"Visa\n"
"exempel"

#: src/guppi-gnumeric/guppi-chart-selector.c:456
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: src/guppi-gnumeric/guppi-chart-selector.c:466
msgid "Basic Types"
msgstr "Grundläggande typer"

#: src/guppi-gnumeric/guppi-gnumeric.c:82
msgid "Bonobo initialization failed."
msgstr "Initiering av Bonobo misslyckades."

#: src/libguppidata/guppi-array.c:81
msgid "Array"
msgstr "Vektor"

#: src/libguppidata/guppi-data-importer.c:154
msgid "unnamed"
msgstr "namnlös"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:130
msgid "Square Root"
msgstr "Kvadratrot"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:131
#, c-format
msgid "sqrt(%s)"
msgstr "kvrot(%s)"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:164
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:433
msgid "Square"
msgstr "Kvadrat"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:165
#, c-format
msgid "%s^2"
msgstr "%s²"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:206
msgid "Log"
msgstr "Log"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:207
#, c-format
msgid "log(%s)"
msgstr "log(%s)"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:248
msgid "Logit"
msgstr "Logit"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:249
#, c-format
msgid "logit(%s)"
msgstr "logit(%s)"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:282
msgid "Exp"
msgstr "Exp"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:283
#, c-format
msgid "exp(%s)"
msgstr "exp(%s)"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:315
msgid "Absolute Value"
msgstr "Absolutvärde"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:316
#, c-format
msgid "abs(%s)"
msgstr "abs(%s)"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:349
msgid "Standardize"
msgstr "Standardisera"

#: src/libguppidata/guppi-data-transform.c:350
#, c-format
msgid "std(%s)"
msgstr "std(%s)"

#: src/libguppidata/guppi-data.c:427
msgid "Unlabeled"
msgstr "Namnlös"

#: src/libguppidata/guppi-data.c:516
#, c-format
msgid "Copy of %s"
msgstr "Kopia av %s"

#: src/libguppidata/guppi-seq-boolean.c:74
msgid "Boolean Sequence"
msgstr "Boolean-sekvens"

#: src/libguppidata/guppi-seq-data.c:115
msgid "Data Sequence"
msgstr "Datasekvens"

#: src/libguppidata/guppi-seq-date.c:81
msgid "Date Sequence"
msgstr "Datumsekvens"

#: src/libguppidata/guppi-seq-impl.c:61
#: src/libguppidata/guppi-struct-impl.c:119
msgid "empty"
msgstr "tom"

#: src/libguppidata/guppi-seq-integer.c:83
msgid "Integer Sequence"
msgstr "Integer-sekvens"

#: src/libguppidata/guppi-seq-object.c:75
msgid "GtkObject Sequence"
msgstr "GtkObject-sekvens"

#: src/libguppidata/guppi-seq-scalar.c:126
msgid "Scalar Sequence"
msgstr "Skalärsekvens"

#: src/libguppidata/guppi-seq-string.c:74
msgid "String Sequence"
msgstr "Strängsekvens"

#: src/libguppidata/guppi-struct-impl.c:121
#, c-format
msgid "%u slots"
msgstr "%u platser"

#: src/libguppidata/guppi-struct.c:106
msgid "Struct"
msgstr "Strukt"

#: src/libguppidataui/guppi-data-picker.c:201
msgid "Select Data"
msgstr "Välj data"

#: src/libguppidataui/guppi-data-tree-view.c:356
msgid "Data"
msgstr "Data"

#: src/libguppidataui/guppi-data-tree-view.c:358
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/libguppidataui/guppi-data-tree-view.c:359
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/libguppidataui/guppi-data-tree-view.c:360
msgid "Mem"
msgstr "Minne"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:69
msgid "Zoom Out %g%%"
msgstr "Zooma ut %g%%"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:71
msgid "Zoom In %g%%"
msgstr "Zooma in %g%%"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:113
msgid "Recenter View"
msgstr "Återcentrera vy"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:161
msgid "Drag View"
msgstr "Dra vy"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:225
msgid "Reframe (Select Two Corners)"
msgstr "Rama (markera två hörn)"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:226
msgid "Reframe (Select Center and Corner)"
msgstr "Rama (välj mitt och hörn)"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:254
msgid "Preferred View"
msgstr "Föredragen vy"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:297
msgid "Left %g%%"
msgstr "Vänster %g%%"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:299
msgid "Right %g%%"
msgstr "Höger %g%%"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:302
msgid "Down %g%%"
msgstr "Ner %g%%"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:304
msgid "Up %g%%"
msgstr "Upp %g%%"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:307
#, c-format
msgid "Move %s, %s"
msgstr "Flytta %s, %s"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:309
#, c-format
msgid "Move %s"
msgstr "Flytta %s"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:311
msgid "<null move>"
msgstr "<ingen flytt>"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:389
#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:627
msgid "Zoom"
msgstr "Zooma"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:419
msgid "Move"
msgstr "Flytta"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:439
msgid "Reframe"
msgstr "Rama"

#: src/libguppiplot/guppi-basic-tools.c:459
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: src/libguppiplot/guppi-element-state.c:229
#, c-format
msgid "Unnamed %s"
msgstr "Namnlös %s"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:409
msgid "Circle"
msgstr "Cirkel"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:410 src/libguppiplot/guppi-marker.c:416
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:422 src/libguppiplot/guppi-marker.c:428
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:434 src/libguppiplot/guppi-marker.c:440
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:460 src/libguppiplot/guppi-marker.c:466
#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:472
msgid "Radius"
msgstr "Radie"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:415
msgid "Diamond"
msgstr "Diamant"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:421
msgid "Cross"
msgstr "Kors"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:427
msgid "X"
msgstr "X"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:439
msgid "Asterisk"
msgstr "Asterisk"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:446
msgid "Pixel"
msgstr "Pixel"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:452
msgid "Dot"
msgstr "Punkt"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:459
msgid "Filled Circle"
msgstr "Ifylld cirkel"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:465
msgid "Filled Square"
msgstr "Ifylld kvadrat"

#: src/libguppiplot/guppi-marker.c:471
msgid "Filled Diamond"
msgstr "Ifylld diamant"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-canvas.c:198
#, c-format
msgid "Configure %s: \"%s\""
msgstr "Konfigurera %s: \"%s\""

#: src/libguppiplot/guppi-plot-canvas.c:201
#, c-format
msgid "Configure %s"
msgstr "Konfigurera %s"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-canvas.c:203
#, c-format
msgid "Configure \"%s\""
msgstr "Konfigurera \"%s\""

#: src/libguppiplot/guppi-plot-canvas.c:205
msgid "Configure ???"
msgstr "Konfigurera ???"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:141
msgid "s-"
msgstr "s-"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:142
msgid "C-"
msgstr "C-"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:143
msgid "C-s-"
msgstr "C-s-"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:186
msgid "Mouse Bindings"
msgstr "Musbindningar"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:190
msgid "button"
msgstr "knapp"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:194
#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:214
msgid "action"
msgstr "åtgärd"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:206
msgid "Key Bindings"
msgstr "Tangentbindningar"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-toolhelp.c:210
msgid "key"
msgstr "tangent"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:196
msgid "Print preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:209
#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:345
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:301
msgid "New View"
msgstr "Ny vy"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:301
msgid "Create a New View Window For This Plot"
msgstr "Skapa ett nytt vyfönster för denna plott"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:306
msgid "New Linked View"
msgstr "Ny länkad vy"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:306
msgid "Create a New Linked View Window For This Plot"
msgstr "Skapa ett nytt fönster med länkad vy för denna plott"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:321
msgid "Configure This Plot"
msgstr "Konfigurera denna plott"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:437
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:523
msgid "Fit Horizontally"
msgstr "Passa in horisontellt"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:533
#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:534
msgid "Zoom to Fit Horizontally"
msgstr "Zooma så att det passar horisontellt"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:543
msgid "Fit Vertically"
msgstr "Passa in vertikalt"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:553
#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:554
msgid "Zoom to Fit Vertically"
msgstr "Zooma så att det passar vertikalt"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:563
msgid "Fit Best"
msgstr "Passa in så bra som möjligt"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:573
#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:574
msgid "Zoom to Best Fit"
msgstr "Zooma så att det passar så bra som möjligt"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:585
msgid "Resize to Window"
msgstr "Anpassa till fönster"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:595
#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:596
msgid "Resize Plot to Window Size"
msgstr "Ändra storleken så att den passar med fönsterstorleken"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:622
msgid "Zoom:"
msgstr "Zooma:"

#: src/libguppiplot/guppi-plot-window.c:637
msgid "Shrink Wrap"
msgstr "Paketera"

#: src/libguppiplot/guppi-root-group-tools.c:46
msgid "Show Configure Window"
msgstr "Visa konfigurationsfönstret"

#: src/libguppiplot/guppi-root-group-tools.c:131
msgid "Configure Menu"
msgstr "Konfigurationsmeny"

#: src/libguppiplot/guppi-root-group-tools.c:177
msgid "Pop-up Help"
msgstr "Popup-hjälp"

#: src/libguppiplot/guppi-root-group-view.c:230
msgid "Configure Plot"
msgstr "Konfigurera plott"

#: src/libguppiplot/guppi-seq-style.c:109
msgid "GuppiStyle Sequence"
msgstr "GuppiStyle-sekvens"

#: src/libguppiplot/guppi-style.c:773
#, c-format
msgid "Stock Style #%d"
msgstr "Standardstil nummer %d"

#: src/libguppiplot/guppi-style.c:808
#, c-format
msgid "Alien Style #%d"
msgstr "Främmande stil nummer %d"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:35 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:48
msgid "north"
msgstr "norr"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:36 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:50
msgid "south"
msgstr "syd"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:37 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:52
msgid "east"
msgstr "öst"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:38 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:54
msgid "west"
msgstr "väst"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:39
msgid "<invalid compass>"
msgstr "<ogiltig kompass>"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:64 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:81
msgid "left"
msgstr "vänster"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:65 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:84
msgid "right"
msgstr "höger"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:66 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:87
msgid "top"
msgstr "överst"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:67 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:90
msgid "bottom"
msgstr "nederst"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:68 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:93
msgid "center-x"
msgstr "x-center"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:69 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:96
msgid "center-y"
msgstr "y-center"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:70 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:99
msgid "width"
msgstr "bredd"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:71 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:102
msgid "height"
msgstr "höjd"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:72
msgid "<invalid alignment>"
msgstr "<ogiltig justering>"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:82
msgid "l"
msgstr "v"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:85
msgid "r"
msgstr "h"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:88 src/libguppiuseful/guppi-string.c:45
msgid "t"
msgstr "ö"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:91
msgid "b"
msgstr "n"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:94
msgid "cx"
msgstr "xc"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:97
msgid "cy"
msgstr "yc"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:100
msgid "w"
msgstr "br"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:103 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:126
msgid "h"
msgstr "hö"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:113 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:124
msgid "horizontal"
msgstr "horisontell"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:114 src/libguppiuseful/guppi-enums.c:128
msgid "vertical"
msgstr "vertikal"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:115
msgid "<invalid orientation>"
msgstr "<ogiltig orientering>"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:125
msgid "horiz"
msgstr "horis"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:129
msgid "vert"
msgstr "vert"

#: src/libguppiuseful/guppi-enums.c:130
msgid "v"
msgstr "v"

#: src/libguppiuseful/guppi-guile.c:1004
msgid "guile-gtk"
msgstr "guile-gtk"

#: src/libguppiuseful/guppi-guile.c:1008
msgid "guile-gnome"
msgstr "guile-gnome"

#: src/libguppiuseful/guppi-metrics.c:228
msgid "pt"
msgstr "pt"

#: src/libguppiuseful/guppi-metrics.c:230
msgid "in"
msgstr "tum"

#: src/libguppiuseful/guppi-metrics.c:232
msgid "cm"
msgstr "cm"

#: src/libguppiuseful/guppi-metrics.c:234
msgid "mm"
msgstr "mm"

#: src/libguppiuseful/guppi-metrics.c:238
msgid "px"
msgstr "px"

#: src/libguppiuseful/guppi-paths.c:369
msgid ""
"The program \"gnome-guile-repl\" is not in your $PATH.\n"
"Without it, you cannot access the guile terminal."
msgstr ""
"Programmet \"gnome-guile-repl\" finns inte i din $PATH.\n"
"Utan det kan du inte komma åt guile-terminalfönstret."

#: src/libguppiuseful/guppi-plug-in-spec.c:695
msgid "Plug-in Search Path:"
msgstr "Sökväg för insticksprogram:"

#: src/libguppiuseful/guppi-python.c:83
msgid "Python"
msgstr "Python"

#: src/libguppiuseful/guppi-splash.c:151
#, c-format
msgid "Welcome to Guppi %s"
msgstr "Välkommen till Guppi %s"

#: src/libguppiuseful/guppi-splash.c:192
msgid "Visit us at"
msgstr "Besök oss på"

#: src/libguppiuseful/guppi-splash.c:192
msgid "http://www.gnome.org/guppi"
msgstr "http://www.gnome.org/guppi"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:263
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:273
msgid "?"
msgstr "?"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:271
#, c-format
msgid "approx %d"
msgstr "ungefär %d"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:275
#, c-format
msgid "Size: %s bytes / Length: %s lines"
msgstr "Storlek: %s byte / Längd: %s rader"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:448
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:452
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:456
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:631
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:648
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:660
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:668
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:680
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:568
#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:590
msgid "No stream selected."
msgstr "Inget flöde är valt."

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:604
msgid ""
"Ignore To\n"
"End of Line"
msgstr ""
"Ignorera till\n"
"slutet på raden"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:610
msgid ""
"Begin Multiline\n"
"Comment"
msgstr ""
"Start på\n"
"flerradskommentar"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:616
msgid ""
"End Multiline\n"
"Comment"
msgstr ""
"Slut på\n"
"flerradskommentar"

#: src/libguppiuseful/guppi-stream-preview.c:682
msgid "Preload"
msgstr "Förhandsladda"

#: src/libguppiuseful/guppi-string.c:45
msgid "true"
msgstr "sant"

#: src/libguppiuseful/guppi-string.c:46
msgid "yes"
msgstr "ja"

#: src/libguppiuseful/guppi-string.c:46
msgid "y"
msgstr "j"

#: src/libguppiuseful/guppi-string.c:52
msgid "false"
msgstr "falskt"

#: src/libguppiuseful/guppi-string.c:52
msgid "f"
msgstr "f"

#: src/libguppiuseful/guppi-string.c:53
msgid "no"
msgstr "nej"

#: src/libguppiuseful/guppi-string.c:53
msgid "n"
msgstr "n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.