Re: libgda

From: Jonas Rydberg (jonas_at_flintv210.sn.umu.se)
Date: 2000-10-10 02:39:30

Hej, några _måsaker jag hittade:

On Wed, 4 Oct 2000, Christian Rose wrote:

> #: lib/gda-server/gda-server-error.c:169
> msgid "Could not get pointer to server implementation"
> msgstr "Kunde inte få tag i pekare till serverimplementationen"
            ^^^^^ 
kanske kan strykas

> #: lib/gda-server/gda-server-impl-recordset.c:434
> #, c-format
> msgid "%s: an error ocurred while fetching data"
> msgstr "%s: ett fel inträffade vid hämtande av data"

kanske "hämtning av data"

> #: providers/gda-sybase-server/gda-sybase-command.c:246
> msgid "No further results, command completly succeeded."
> msgstr "Inga ytterlilgare resultat, kommandot lyckades helt."
           ^

> #: providers/gda-sybase-server/gda-sybase-connection.c:698
> #, c-format
> msgid "return code: %x"
> msgstr "återvändskod: %x"

kanske "returkod: %x"

> #: providers/gda-sybase-server/gda-sybase-connection.c:872
> #, c-format
> msgid "%sonnected to '%s'"
> msgstr "%s Anslöt till \"%s\""

Vad är detta? Har det något med stor/liten bokstav att göra? Eller är det
felstavning i originalsträngen?

> #: providers/gda-sybase-server/gda-sybase-connection.c:882
> #, c-format
> msgid "Selected database '%s'"
> msgstr "Valde databasen \"%s\""

eller "Vald databas \"%s\"". Framgår det?


/jonas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.