real mode

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-10-10 11:54:20

Finns det någon översättning av "real mode" i "real mode 80x86
instructions", d.v.s. när man kör med minneshanteringen avslagen?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.