Re: redhat-config-kickstart (Red Hat)

Författare: Jan Moren (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2003-10-19 16:10:28

> > >  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:287
> > >  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:240
> > > N msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
> > > N msgstr ""
> > > N "Ange horisontell och vertikal synkroniseringsfrekvens istället för bildskärm"
> >
> > Förslag: behåll "hsync" och "vsync", då detta är namnen på parametrarna
> > i konfigurationsfilen (och normalt i monitordokumentationen också),
> > snarare än engelska namnen på termerna (som ju snarare är "horizontal
> > sync" eller liknande). 
> 
> Jag tycker det här är en tolkningfråga. Jag brukar se det som så att om
> programförfattaren skriver värdena inom citattecken så menar han eller
> hon det bokstavligen, och är det inte inom citationstecken så används
> det bara som vilket ord som helst (se
> http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#literal).
> 
> Med andra ord så ser jag en stor skillnad mellan följande exempel:
> 
>     msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
>     msgid "Specify \"hsync\" and \"vsync\" instead of monitor"
>     
> I det andra fallet är det de bokstavliga parametrarna (som inte ska
> översättas) som avses, medan detta inte är fallet i det första.
> 
> Om du har undersökt det hela och kommit fram till att det är de
> bokstavliga parametrarna som avses tycker jag därför att du bör
> felrapportera detta meddelande i https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/.
> 

Jag baserar det delvis på att parametrarna man diskuterar heter exakt
detta, och delvis på att man i andra delar av po-filen använder
"vertical sync" (inte "vsync") för den generella termen. 

Är din tolkning den rätta så borde detta förmodligen buggrapporteras,
ja.
 


-- 
 
Trust the Computer. The Computer is your friend.
 
Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.