Re: redhat-config-kickstart (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 16:11:18

sön 2003-10-19 klockan 16.10 skrev Jan Moren:
> > Med andra ord så ser jag en stor skillnad mellan följande exempel:
> > 
> >     msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
> >     msgid "Specify \"hsync\" and \"vsync\" instead of monitor"
> >     
> > I det andra fallet är det de bokstavliga parametrarna (som inte ska
> > översättas) som avses, medan detta inte är fallet i det första.
> > 
> > Om du har undersökt det hela och kommit fram till att det är de
> > bokstavliga parametrarna som avses tycker jag därför att du bör
> > felrapportera detta meddelande i https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/.
> > 
> 
> Jag baserar det delvis på att parametrarna man diskuterar heter exakt
> detta, och delvis på att man i andra delar av po-filen använder
> "vertical sync" (inte "vsync") för den generella termen. 
> 
> Är din tolkning den rätta så borde detta förmodligen buggrapporteras,
> ja.

Ok, kan du felrapportera detta?


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.