Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 16:09:07

sön 2003-10-19 klockan 14.36 skrev Jan Moren:
> >   #: ../src/asciiCheck.py:46
> > N msgid "The user name may not begin with a number."
> > N msgstr "Användarnamnet får inte börja med ett tal."
> 
> "ett tal" -> "en  siffra"
> 
> "Tal" är den abstrakta entiteten, och "siffra" är en typografisk
> representation. "4" och "IV" är samma tal, men skrivna med olika
> representationer.

Det är ju förvisso sant och jag är medveten om skillnaden, men nu står
det ju faktiskt "number" och inte "digit" i originalet, vilket är
anledningen till att jag översatt som jag gjort.

Tycker du att det borde stått "digit" istället i originalet så får du
gärna felrapportera i https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/.


> >   #: ../src/asciiCheck.py:100
> > N msgid "The group name may not begin with a number."
> > N msgstr "Gruppnamnet får inte börja med ett tal."
> 
> "siffra"

Dito.


> > G msgid ""
> > G "Please specify the number of days before changing the password is allowed."
> > G msgstr "Ange antalet dagar innan lösenordsbyte är tillåtet."
> 
> "är tillåtet" -> "blir tillåtet"

Jo, jag fixar. Tack!

 
> >   #: ../src/mainWindow.py:336
> > N msgid ""
> > N "The user database cannot be read.  This problem is most likely caused by a "
> > N "mismatch in /etc/passwd and /etc/shadow.  The program will exit now."
> > N msgstr ""
> > N "Användardatabasen kan inte läsas. Detta problem orsakas troligtvis av att /"
> > N "etc/passwd och /etc/shadow är ur synk. Programmet kommer nu att avslutas."
> 
> ".. och /etc/shadow ej stämmer överens. ..."
> 
> Eller nånting annat. "ur synk" känns fel i allal fall.

Ok, jag ändrar till "...inte stämmer överens...".


> > G msgid "Days warning before change:"
> > G msgstr "Dagars varning före ändring:"
> 
> "före" -> "innan" ?

Såklart. Tack!


> >   #: ../src/userProperties.py:449
> > N msgid ""
> > N "Please specify the number of days before changing the password is allowed."
> > N msgstr "Ange antalet dagar innan lösenordsbyte är tillåtet."
> 
> "är" -> "blir"

Ja, den hade vi ju redan ändrat på ovan. :-)


> > N msgstr ""
> > N "Systemgruppsdatabasen kan inte läsas. Detta problem orsakas troligtvis av /"
> > N "etc/group och /etc/gshadow är ur synk. Programmet kommer nu att avslutas."
> 
> "ej stämmer överens."

Japp, fixat. Tack.


> > G msgid "Apply filter"
> > G msgstr "Tillämpa filter"
> 
> "Använd filter"
> 
> >   #: redhat-config-users.gladestrings:84
> > N msgid "Apply filter"
> > N msgstr "Tillämpa filter"
> 
> "Använd filter"

Nja, det ser jag mer som en översättning av "Use filter". Tycker du det
originalet är bättre bör du felrapportera i Bugzilla.

En annan tänkbar översättning är "verkställ filter" men jag tycker
"tillämpa filter" passar bättre med användningen.


> > G msgid "The group name may not begin with a number."
> > G msgstr "Gruppnamnet får inte börja med ett tal."
> 
> "tal" -> "siffra"

Som ovan.

Stort tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-users.sv.po.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.