Re: redhat-config-kickstart (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 15:56:12

sön 2003-10-19 klockan 13.50 skrev Jan Moren:
> > G msgid "Create a software RAID partition"
> > G msgstr "Skapa en programvaru-RAID-partition"
> 
> "Skapa en mjukvaru-RAID-partition"

Nja, vi har alltid översatt "software" med "programvara" enligt
Datatermgruppens rekommendationer
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a78). Vi tog också upp det så
sent som för ett par veckor sedan
(http://lists.alt.org/pipermail/sv/2003-October/000306.html
ochhttp://lists.alt.org/pipermail/sv/2003-October/000315.html).


> >  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:287
> >  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:240
> > N msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
> > N msgstr ""
> > N "Ange horisontell och vertikal synkroniseringsfrekvens istället för bildskärm"
>
> Förslag: behåll "hsync" och "vsync", då detta är namnen på parametrarna
> i konfigurationsfilen (och normalt i monitordokumentationen också),
> snarare än engelska namnen på termerna (som ju snarare är "horizontal
> sync" eller liknande). 

Jag tycker det här är en tolkningfråga. Jag brukar se det som så att om
programförfattaren skriver värdena inom citattecken så menar han eller
hon det bokstavligen, och är det inte inom citationstecken så används
det bara som vilket ord som helst (se
http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#literal).

Med andra ord så ser jag en stor skillnad mellan följande exempel:

    msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
    msgid "Specify \"hsync\" and \"vsync\" instead of monitor"
    
I det andra fallet är det de bokstavliga parametrarna (som inte ska
översättas) som avses, medan detta inte är fallet i det första.

Om du har undersökt det hela och kommit fram till att det är de
bokstavliga parametrarna som avses tycker jag därför att du bör
felrapportera detta meddelande i https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/.


> >  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:172
> >  
> > G msgid "Specify hsync and vsync instead of monitor"
> > G msgstr ""
> > G "Ange horisontell och vertikal synkroniseringsfrekvens istället för bildskärm"
> >  #: ../src/basic.py:205
> 
> Dito.

Dito.


> >  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:218
> > N msgid "Disable firewall"
> > N msgstr "Inaktivera brandvägg"
> >  
> > G msgid "Enable Hesiod Support"
> > G msgstr "Använd stöd för Hesiod"
> 
> "Disable" -> "Inaktivera" - ska inte "Enable" -> "Aktivera"?

Jo. Det här är förstås inkonsekvent. Jag fixar. Tack!


> >  #: ../src/bootloader.py:136
> > N msgid "Grub passwords do not match. Please try again."
> > N msgstr "Grub-lösenorden stämmer inte överens. Försök igen."
> 
> ".. är inte lika." ?

Jag tycker "stämmer inte överens" passar bättre. Att något är "likt"
behöver ju inte betyda att det är en exakt kopia eller exakt detsamma,
och jag upplever att motsvarande kan gälla för negationen.


>  #: redhat-config-kickstart.gladestrings:280
> > N msgid "Create a software RAID partition"
> > N msgstr "Skapa en programvaru-RAID-partition"
> 
> "...mjukvaru..."

Som ovan. Tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-kickstart.sv.po.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.