Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-07-27 23:59:47

Här är nästa av granskningarna jag missat.

Christian Rose writes:
> sön 2003-10-19 klockan 14.36 skrev Jan Moren:
> > >   #: ../src/asciiCheck.py:46
> > > N msgid "The user name may not begin with a number."
> > > N msgstr "Användarnamnet får inte börja med ett tal."
> > 
> > "ett tal" -> "en  siffra"
> > 
> > "Tal" är den abstrakta entiteten, och "siffra" är en typografisk
> > representation. "4" och "IV" är samma tal, men skrivna med olika
> > representationer.
> 
> Det är ju förvisso sant och jag är medveten om skillnaden, men nu står
> det ju faktiskt "number" och inte "digit" i originalet, vilket är
> anledningen till att jag översatt som jag gjort.
> 
> Tycker du att det borde stått "digit" istället i originalet så får du
> gärna felrapportera i https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/.

"Number" är lurigt.  Det kan betyda såväl nummer, tal som siffra.
(Och även numrera och lite annat, men det kan vi bortse från här.)
"Digit" betyder förvisso också siffra, men används mer tekniskt, eller
när man behöver tydliggöra skillnaden.  Det vanligaste engelska ordet
för "siffra" är "number".

Så jag tycker inte att engelskan är fel, och tänker inte
felrapportera.  Men jag håller med Jan om att översättningen inte är
bra, och det bör vara "siffra" i det här fallet.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.