metacity (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-02-11 18:43:18

Christian Rose writes:
>   #: src/metacity.schemas.in.h:116
> N msgid ""
> N "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
> N "window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
> N "forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift>"
> N "<Alt>F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
> N "and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you "
> N "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
> N "keybinding for this action."
> N msgstr ""
> N "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster "
> N "utan ett popupfönster (traditionellt <Alt>Escape). Formatet ser ut som "
> N "\"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\". Tolken är ganska "
> N "tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
> N "\"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till "
> N "specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
> N "för denna åtgärd."
> N 
>   #: src/metacity.schemas.in.h:117
> N msgid ""
> N "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
> N "window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
> N "forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift>"
> N "<Alt>F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
> N "and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you "
> N "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
> N "keybinding for this action."
> N msgstr ""
> N "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster "
> N "med ett popupfönster (traditionellt <Alt>Tab). Formatet ser ut som "
> N "\"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\". Tolken är ganska "
> N "tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
> N "\"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till "
> N "specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
> N "för denna åtgärd."

I de här två misstänker jag att katten Pejst ställt till det igen.  Du
har lagt till något om "traditionellt" som inte finns i orginalet, och
du har missat det där om att "shift" byter riktning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.