Re: metacity (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-12 00:20:10

tis 2003-02-11 klockan 18.43 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/metacity.schemas.in.h:116
> > N msgid ""
> > N "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
> > N "window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
> > N "forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift>"
> > N "<Alt>F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
> > N "and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you "
> > N "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
> > N "keybinding for this action."
> > N msgstr ""
> > N "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster "
> > N "utan ett popupfönster (traditionellt <Alt>Escape). Formatet ser ut som "
> > N "\"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\". Tolken är ganska "
> > N "tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
> > N "\"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till "
> > N "specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
> > N "för denna åtgärd."
> > N 
> >   #: src/metacity.schemas.in.h:117
> > N msgid ""
> > N "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
> > N "window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
> > N "forward again. The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift>"
> > N "<Alt>F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
> > N "and also abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you "
> > N "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
> > N "keybinding for this action."
> > N msgstr ""
> > N "Tangentbindningen som används för att flytta fokus baklänges mellan fönster "
> > N "med ett popupfönster (traditionellt <Alt>Tab). Formatet ser ut som "
> > N "\"<Control>a\" eller \"<Shift><Alt>F1\". Tolken är ganska "
> > N "tillåtande och tillåter gemener och versaler och även förkortningar som "
> > N "\"<Ctl>\" och \"<Ctrl>\". Om du ställer in alternativet till "
> > N "specialsträngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
> > N "för denna åtgärd."
> 
> I de här två misstänker jag att katten Pejst ställt till det igen.

Ajdå...


> Du
> har lagt till något om "traditionellt" som inte finns i orginalet, och
> du har missat det där om att "shift" byter riktning.

Snarare har jag nog tolkat fuzzymarkeringen fel och missat en del av vad
som ändrats. :-) Jag fixar.
Tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.