Re: libgtop (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-09 23:12:34

sön 2003-02-09 klockan 21.53 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: examples/smp.c:74 sysdeps/names/mem.c:47
> > N msgid "User"
> > N msgstr "Användar"
> 
> Du glömde ett e på slutet. Eller är det kolumner med viss bredd i
> tecken här?

Jag vet inte. Men jag ändrar.


> >  #: lib/read.c:75
> >  #, c-format
> > N msgid "read %d bytes"
> > N msgstr "läste %d tecken"
> 
> Skriv du "byte". Med UTF-8 är det inte längre detsamma som "tecken".

Jag vet. :)
Jag skyller på tidigare översättare... tack!


> >  #: lib/read_data.c:66
> >  #, c-format
> > N msgid "read data %d bytes"
> > N msgstr "läste %d tecken data"
> > N 
> >  #: lib/write.c:48
> >  #, c-format
> > N msgid "write %d bytes"
> > N msgstr "skrev %d tecken"
> 
> D:o

Jo.


> >  #: src/daemon/gnuserv.c:448
> > N msgid "DEBUG"
> > N msgstr "DEBUG"
> > N 
> 
> >  #: src/daemon/gnuserv.c:450
> > N msgid "VERBOSE"
> > N msgstr "VERBOSE"
> 
> >  #: src/daemon/gnuserv.c:452
> > N msgid "NO-DAEMON"
> > N msgstr "NO-DAEMON"
> 
> >  #: src/daemon/gnuserv.c:454
> > N msgid "INETD"
> > N msgstr "INETD"
> 
> Varför är inte dessa översatta?

Det ska de kanske vara. Jag fixar. Tack.


> > N msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
> > N msgstr "%s: okänd flagga `--%s'\n"
> > N 
> >  #. +option or -option
> >  #: support/getopt.c:748
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
> > N msgstr "%s: okänd flagga `%c%s'\n"
> 
> Du har glömt byta till citationstecken i dessa två.

Skyller på tidigare översättare. Tack!


> >  #: sysdeps/names/msg_limits.c:45 sysdeps/names/msg_limits.c:56
> >  msgid "Message segment size"
> > N msgstr "Meddelande-segment storlek"
> 
> Varför bindestreck, och varför inte sammanskrivet?

Du kan nog min ursäkt vid detta laget. :)
Jag fixar.


> >  #: sysdeps/names/procmem.c:62
> >  msgid ""
> >  "Current limit in bytes on the rss of the process (usually 2,147,483,647)."
> > G msgstr ""
> > G "Nuvarande gräns i bytes på rss:en för processen (normalt 2 147 483 647)."
> > N msgstr "Nuvarande gräns i byte på rss:en för processen (normalt 2147483647)."
> 
> Varför tog du bort blankstegen? De var väl bra?

Jo, kanske det. Egentligen hoppas jag ju på att
http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=105676 ska fixas.


> >  #: sysdeps/names/procuid.c:68
> >  msgid "PID of parent process"
> > G msgstr "Förälderprocessens PID"
> > N msgstr "PID till förälderprocessen"
> 
> "Till"? Om du skall skriva om det så får det väl bli "för"?

Okej.


> >  #: sysdeps/osf1/siglist.c:39 sysdeps/sun4/siglist.c:39
> > N msgid "Bad argument to system call"
> > N msgstr "Felaktigt systemanrop"
> 
> Felaktigt ARGUMENT TILL systemanrop

Oj! Fixat.
Tack för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.