metacity (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 01:56:20

HÀr Àr de 391 meddelandena i metacity. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/metacity.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for metacity.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.47 2002/12/17 08:45:14 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: metacity\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-11 13:07+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-11 13:07+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:12+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-17 09:44+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/tools/metacity-message.c:150
 #, c-format
N msgid "Usage: %s\n"
N msgstr "AnvÀndning: %s\n"
N 
 #: src/tools/metacity-message.c:174 src/util.c:128
N msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
N msgstr "Metacity kompilerades utan stöd för utförligt lÀge\n"
N 
 #: src/delete.c:60 src/delete.c:87 src/metacity-dialog.c:46
 #: src/theme-parser.c:467
 #, c-format
 
 #: src/delete.c:67 src/delete.c:94 src/metacity-dialog.c:53
 #: src/theme-parser.c:476 src/theme-parser.c:530
 #, c-format
 msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
G msgstr "Förstod inte efterslÀpande tecknen \"%s\" i strÀngen \"%s\""
N msgstr "Förstod inte de avslutande tecknen \"%s\" i strÀngen \"%s\""
 
 
 #: src/delete.c:260
 #, c-format
 msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
G msgstr "Fel vid lÀsande frÄn dialogvisningsprocess: %s\n"
N msgstr "Fel vid lÀsning frÄn dialogvisningsprocess: %s\n"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/delete.c:331
 #, c-format
 msgid ""
 "Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
 msgstr ""
G "Fel vid start av metacity-dialog för att frÄga om dödandet av ett program: %"
N "Fel vid start av metacity-dialog för att frÄga om ett program skulle dödas: %"
 "s\n"
 
 
 #: src/main.c:64
 msgid ""
 "metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILENAME] [--display=DISPLAY] [--"
G "replace]\n"
N "replace] [--version]\n"
 msgstr ""
 "metacity [--disable-sm] [--sm-save-file=FILNAMN] [--display=DISPLAY] [--"
G "replace]\n"
N "replace] [--version]\n"
N 
 #: src/main.c:71
 #, c-format
N msgid ""
N "metacity %s\n"
N "Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
N "This is free software; see the source for copying conditions.\n"
N "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
N "PARTICULAR PURPOSE.\n"
N msgstr ""
N "metacity %s\n"
N "Copyright © 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., coh andra\n"
N "Det hÀr Àr fri programvara; se kÀllkoden för kopieringsvillkor.\n"
N "Det finns INGA garantier; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT "
N "SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
 
 
G msgid "_Close"
G msgstr "_StÀng"
G 
G msgid "_Minimize"
 #: src/menu.c:52
N msgid "Mi_nimize"
 msgstr "_Minimera"
 
 
 #: src/menu.c:55
G msgid "Mo_ve"
G msgstr "Fl_ytta"
N msgid "Roll _Up"
N msgstr "_Rulla upp"
 
 #: src/menu.c:56
N msgid "_Unroll"
N msgstr "_Rulla ned"
N 
 #: src/menu.c:57
N msgid "_Move"
N msgstr "_Flytta"
N 
 #: src/menu.c:58
 
 #. separator
 #: src/menu.c:60
N msgid "_Close"
N msgstr "_StÀng"
N 
 #. separator
 #: src/menu.c:62
 
 #: src/menu.c:152 src/prefs.c:1649
 #, c-format
G msgid "Only on workspace %s%d"
G msgstr "Endast pÄ arbetsyta %s%d"
N msgid "Workspace %d"
N msgstr "Arbetsyta %d"
 
G msgid "Move to workspace %s%d"
G msgstr "Flytta till arbetsyta %s%d"
 #.
 #. * Above name is a pointer into the Workspace struct. Here we make
 #. * a copy copy so we can have our wicked way with it.
 #.
 #: src/menu.c:160
 #, c-format
N msgid "Workspace %s%d"
N msgstr "Arbetsyta %s%d"
N 
 #: src/menu.c:353
 #, c-format
N msgid "Only on %s"
N msgstr "Endast pÄ %s"
N 
 #: src/menu.c:355
 #, c-format
N msgid "Move to %s"
N msgstr "Flytta till %s"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:105
N msgid "Shift"
N msgstr "Skift"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:111
N msgid "Ctrl"
N msgstr "Ctrl"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:117
N msgid "Alt"
N msgstr "Alt"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:123
N msgid "Meta"
N msgstr "Meta"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:129
N msgid "Super"
N msgstr "Super"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:135
N msgid "Hyper"
N msgstr "Hyper"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:141
N msgid "Mod2"
N msgstr "Mod2"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:147
N msgid "Mod3"
N msgstr "Mod3"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:153
N msgid "Mod4"
N msgstr "Mod4"
N 
 #. This is the text that should appear next to menu accelerators
 #. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
 #: src/metaaccellabel.c:159
N msgid "Mod5"
N msgstr "Mod5"
 
 
 #: src/metacity-dialog.c:224
 msgid ""
 "These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
 "restarted manually next time you log in."
 msgstr ""
G "Dessa fönster stöder inte \"save current setup\" och kommer att behöva "
G "startas om manuellt nÀsta gÄng du loggar in."
N "Dessa fönster stöder inte \"spara nuvarande instÀllningar\" och kommer att "
N "behöva startas om manuellt nÀsta gÄng du loggar in."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:3
N msgid "Action on title bar double-click"
N msgstr "ÅtgĂ€rd vid dubbelklick pĂ„ titelraden"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:4
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:5
N msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
N msgstr "Knapparrangemang pÄ titalraden"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:6
N msgid ""
N "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
N "as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
N "the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
N "Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
N "so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
N "older versions."
N msgstr ""
N "Arrangemang av knapparna pÄ titelraden. VÀrdet mÄste vara en strÀng som till "
N "exempel \"menu:minimize,maximize,close\"; kolonet skiljer det vÀnstra hörnet "
N "frÄn det högra hörnet, och knappnamnen Àr kommaseparerade. TvÄ knappar av "
N "samma typ Àr inte tillÄtet. OkÀnda knappnamn ignoreras helt och hÄllet sÄ "
N "att knappar kan lÀggas till i framtida versioner utan att gamla versioner "
N "gÄr sönder."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:7
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:8
N msgid ""
N "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
N "(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
N "(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
N "for example."
N msgstr ""
N "Att klicka ett fönster samtidigt som denna modifierartangent hÄlls ned "
N "kommer att flytta fönstret (vÀnsterklick), Àndra storlek pÄ fönstret "
N "(mittklick), eller visa fönstermenyn (högerklick). Modifierare uttrycks som "
N "till exempel \"&lt;Alt&gt;\" eller \"&lt;Super&gt;\"."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:9
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/metacity.schemas.in.h:13
 msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
G msgstr "Inaktivera trasiga egenskaper som krÀvs av gamla eller trasiga program"
N msgstr ""
N "Inaktivera felaktiga egenskaper som krÀvs av gamla eller felaktiga program"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/metacity.schemas.in.h:17
 msgid ""
 "If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
 "The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
 "more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
 "application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
 "Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
 "windows in other applications. The existence of this setting is somewhat "
 "questionable. But it's better than having settings for all the specific "
 "details of application-based vs. window-based, e.g. whether to pass through "
 "clicks. Also, application-based mode is largely unimplemented at the moment."
 msgstr ""
 "Om sant fungerar Metacity i termer av program, inte av fönster. Konceptet Àr "
 "ganska abstrakt, men i regel fungerar en programbaserad konfiguration mer "
G "lik Mac och mindre lik Windows. NÀr du fokuserar ett fönster i "
N "likt Mac och mindre likt Windows. NÀr du fokuserar ett fönster i "
 "programbaserat lÀge kommer alla fönster i programmet att höjas. Dessutom "
 "skickas fokusklick inte vidare till fönster i andra program dÄ "
 "programbaserat lÀge anvÀnds. Förekomsten av denna instÀllning gÄr att "
 "ifrÄgasÀtta. Men det Àr bÀttre Àn att ha instÀllningar för alla de specifika "
 "detaljerna för programbaserad konfiguration gentemot fönsterbaserad "
 "konfiguration, t.ex. huruvida klick ska skickas vidare. Dessutom Àr "
 "programbaserat lÀge till stor del oimplementerat just nu."
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:18
N msgid "Lower window below other windows"
N msgstr "SÀnk fönster under andra fönster"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:19
N msgid "Maximize a window"
N msgstr "Maximera ett fönster"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:20
N msgid "Maximize window horizontally"
N msgstr "Maximera fönster horisontellt"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:21
N msgid "Maximize window vertically"
N msgstr "Maximera fönster vertikalt"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:22
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:23
N msgid "Modifier to use for modified window click actions"
N msgstr "Modifierare att anvÀnda för modifierade fönsterklickÄtgÀrder"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:24
 msgid "Move a window"
G msgstr "StÀng ett fönster"
N msgstr "Flytta ett fönster"
 
G msgid "Move focus between panels and the desktop"
G msgstr "Flytta fokus mellan paneler och skrivbordet"
 #: src/metacity.schemas.in.h:25
N msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
N msgstr "Flytta baklÀnges mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
 
G msgid "Move focus between windows"
G msgstr "Flytta fokus mellan fönster"
 #: src/metacity.schemas.in.h:26
N msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
N msgstr ""
N "Flytta baklÀnges mellan paneler och skrivbordet genom anvÀndning av "
N "popupfönster"
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:27
N msgid "Move backwards between windows immediately"
N msgstr "Flytta baklÀnges mellan fönster omedelbart"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:28
N msgid "Move between panels and the desktop immediately"
N msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet omedelbart"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:29
N msgid "Move between panels and the desktop with popup"
N msgstr "Flytta mellan paneler och skrivbordet genom anvÀndning av popupfönster"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:30
N msgid "Move between windows immediately"
N msgstr "Flytta mellan fönster omedelbart"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:31
N msgid "Move between windows with popup"
N msgstr "Flytta mellan fönster genom anvÀndning av popupfönster"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:32
N msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
N msgstr "Flytta fokus baklÀnges mellan fönster genom anvÀndning av popupfönster"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:33
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:49
N msgid "Name of workspace"
N msgstr "Namn pÄ arbetsyta"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:50
 
G msgid "Raise window if obscured, lowers it otherwise"
 #: src/metacity.schemas.in.h:52
N msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
 msgstr "Höj fönstret om skymt, sÀnk det annars"
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:53
N msgid "Raise window above other windows"
N msgstr "Höj fönstret över andra fönster"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:54
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:56
 msgid ""
 "Some applications break specifications in ways that result in window manager "
 "misfeatures. For example, ideally Metacity would place all dialogs in a "
 "consistent position with respect to their parent window. This requires "
 "ignoring application-specified positions for dialogs. But some versions of "
 "Java/Swing mark their popup menus as dialogs, so Metacity has to disable "
 "dialog positioning to allow menus to work in broken Java applications. There "
 "are several other examples like this. This option puts Metacity in full-on "
 "Correct mode, which perhaps gives a moderately nicer UI if you don't need to "
 "run any broken apps. Sadly, workarounds must be enabled by default; the real "
 "world is an ugly place. Some of the workarounds are workarounds for "
 "limitations in the specifications themselves, so sometimes a bug in no-"
 "workarounds mode won't be fixable without amending a spec."
 msgstr ""
 "En del program bryter mot specifikationer pÄ sÀtt som resulterar i oönskade "
 "beteenden i fönsterhanterare. Till exempel vill Metacity helst placera alla "
G "dialogfönster pÄ en konsekvent position i förhÄllande till förÀlderfönstret. "
N "dialogfönster pÄ en konsekvent position i förhÄllande till förÀldrafönstret. "
 "Detta krÀver att dialogpositioner som program anger ignoreras. Men en del "
 "versioner av Java/Swing mÀrker sina popupmenyer som dialogfönster, vilket "
 "gör att Metacity mÄste inaktivera dialogpositionering för att menyer ska "
G "kunna fungera i trasiga Javaprogram. Det finns Ätskilliga andra exempel pÄ "
N "kunna fungera i felaktiga Javaprogram. Det finns Ätskilliga andra exempel pÄ "
 "detta. Detta alternativ gör att Metacity anvÀnder ett fullt korrekt lÀge, "
 "vilket kanske ger ett aningen trevligare anvÀndargrÀnssnitt om du inte "
G "behöver köra nÄgra trasiga program. TyvÀrr mÄste dessa fixar vara aktiverade "
G "som standard; vÀrlden Àr en otrevligt plats. En del av dessa fixar Àr fixar "
G "för begrÀnsningar i specifikationerna sjÀlva, vilket gör att ett fel i "
G "korrekthetslÀge ibland inte kan ÄtgÀrdas utan att en specifikation "
N "behöver köra nÄgra felaktiga program. TyvÀrr mÄste dessa fixar vara "
N "aktiverade som standard; vÀrlden Àr en otrevligt plats. En del av dessa "
N "fixar Àr fixar för begrÀnsningar i specifikationerna sjÀlva, vilket gör att "
N "ett fel i korrekthetslÀge ibland inte kan ÄtgÀrdas utan att en specifikation "
 "modifieras."
 
 
G msgid "Switch to workspace above the current space"
G msgstr "VÀxla till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan"
 #: src/metacity.schemas.in.h:69
N msgid "Switch to workspace above this one"
N msgstr "VÀxla till arbetsytan ovanför denna"
 
G msgid "Switch to workspace below the current space"
G msgstr "VÀxla till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan"
 #: src/metacity.schemas.in.h:70
N msgid "Switch to workspace below this one"
N msgstr "VÀxla till arbetsytan nedanför denna"
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:96
N msgid ""
N "The keybinding used to maximize a window The format looks like \"&lt;"
N "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
N "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
N "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
N "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Tangentbindningen som anvÀnds för att maximera ett fönster. Formatet ser ut "
N "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
N "ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
N "som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
N "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
N "för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:97
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:114
N msgid ""
N "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
N "using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
N "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
N "upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
N "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
N "will be no keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus baklÀnges mellan paneler "
N "och skrivbordet genom att anvÀnda ett popupfönster. Formatet ser ut som "
N "\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
N "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
N "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
N "för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:115
N msgid ""
N "The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
N "without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
N "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or "
N "upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
N "\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
N "will be no keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus baklÀnges mellan paneler "
N "och skrivbordet utan ett popupfönster. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a"
N "\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
N "tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
N "\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
N "\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:116
N msgid ""
N "The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
N "window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
N "forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
N "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
N "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
N "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
N "keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus baklÀnges mellan fönster "
N "utan ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Formatet ser ut som "
N "\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
N "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
N "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
N "för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:117
N msgid ""
N "The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
N "window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
N "forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
N "&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
N "and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
N "set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
N "keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus baklÀnges mellan fönster "
N "med ett popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Formatet ser ut som "
N "\"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
N "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
N "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
N "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
N "för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:118
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:120
 msgid ""
 "The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
G "(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" "
G "or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows "
G "lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
G "\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
G "then there will be no keybinding for this action."
N "(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
N "binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
N "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
N "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
N "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
N "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
 "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus mellan fönster utan ett "
G "popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
G "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
G "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
G "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
G "för denna ÄtgÀrd."
N "popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Escape). Att hÄlla \"skift\"-"
N "tangenten nedtryckt dÄ denna tangentbindning anvÀnds byter hÄll pÄ rörelsen. "
N "Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
N "\". Tolken Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
N "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
N "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
N "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:121
 msgid ""
 "The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
G "(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
G "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal and allows lower "
G "or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;"
G "Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", then "
G "there will be no keybinding for this action."
N "(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
N "binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
N "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
N "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
N "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
N "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
 msgstr ""
 "Tangentbindningen som anvÀnds för att flytta fokus mellan fönster med ett "
G "popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Formatet ser ut som \"&lt;"
G "Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska "
G "tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som "
G "\"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
G "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
G "för denna ÄtgÀrd."
N "popupfönster (traditionellt &lt;Alt&gt;Tab). Att hÄlla \"skift\"-tangenten "
N "nedtryckt dÄ denna tangentbindning anvÀnds byter hÄll pÄ rörelsen. Formatet "
N "ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken "
N "Àr ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven "
N "förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in "
N "alternativet till specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en "
N "tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:126
N msgid ""
N "The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
N "Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly liberal "
N "and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;"
N "\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
N "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Tangentbindningen som anvÀnds för att avmaximera ett fönster. Formatet ser "
N "ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
N "ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
N "som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
N "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
N "för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:127
N msgid "The name of a workspace."
N msgstr "Namnet pÄ en arbetsyta."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:128
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/metacity.schemas.in.h:130
 msgid ""
 "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
 "possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
 "them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
 "and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
 "unfocused when the mouse leaves the window."
 msgstr ""
 "FönsterfokuslÀget anger hur fönster ska aktiveras. Det har tre möjliga "
 "vÀrden; \"click\" betyder att fönster mÄste klickas pÄ för att de ska fÄ "
G "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren gÄr in i "
G "fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren gÄr in i "
G "fönstret och avfokuseras dÄ muspekaren lÀmnar fönstret."
N "fokus, \"sloppy\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren hamnar i "
N "fönstret, och \"mouse\" betyder att fönster fokuseras dÄ muspekaren hamnar i "
N "fönstret och förlorar fokus dÄ muspekaren lÀmnar fönstret."
 
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:132
N msgid ""
N "This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
N "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
N "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
N "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
N "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Denna tangentbindning sÀnker ett fönster bakom andra fönster. Formatet ser "
N "ut som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
N "ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
N "som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
N "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
N "för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:133
N msgid ""
N "This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
N "\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The parser is fairly "
N "liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
N "Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
N "\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
N msgstr ""
N "Denna tangentbindning höjer fönstret ovanför andra fönster. Formatet ser ut "
N "som \"&lt;Control&gt;a\" eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr "
N "ganska tillÄtande och tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar "
N "som \"&lt;Ctl&gt;\" och \"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till "
N "specialstrÀngen \"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning "
N "för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:134
N msgid ""
N "This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
N "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
N "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
N "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
N "option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
N "for this action."
N msgstr ""
N "Denna tangentbindning Àndrar storleken pÄ ett fönster för att fylla "
N "tillgÀngligt horisontellt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
N "eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
N "tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
N "\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
N "\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:135
N msgid ""
N "This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
N "format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. The "
N "parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
N "abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
N "option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
N "for this action."
N msgstr ""
N "Denna tangentbindning Àndrar storleken pÄ ett fönster för att fylla "
N "tillgÀngligt vertikalt utrymme. Formatet ser ut som \"&lt;Control&gt;a\" "
N "eller \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Tolken Àr ganska tillÄtande och "
N "tillÄter gemener och versaler och Àven förkortningar som \"&lt;Ctl&gt;\" och "
N "\"&lt;Ctrl&gt;\". Om du stÀller in alternativet till specialstrÀngen "
N "\"disabled\" kommer det inte att finnas en tangentbindning för denna ÄtgÀrd."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:136
N msgid ""
N "This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
N "Current valid options are 'toggle_shaded', which will shade/unshade the "
N "window, and 'toggle_maximized' which will maximize/unmaximize the window."
N msgstr ""
N "Denna ÄtgÀrd avgör effekterna av dubbelklick pÄ titelraden. Aktuella giltiga "
N "alternativ Àr \"toggle_shaded\" som kommer att skugga/avskugga fönstret, och "
N "\"toggle_maximized\" som kommer att maximera/avmaximera fönstret."
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:137
 
G msgid "Toggle whether the window is on all workspaces"
 #: src/metacity.schemas.in.h:140
N msgid "Toggle window on all workspaces"
 msgstr "VÀxla huruvida fönstret Àr pÄ alla arbetsytor"
 
 #: src/metacity.schemas.in.h:141
N msgid "Unmaximize a window"
N msgstr "Avmaximera ett fönster"
N 
 #: src/metacity.schemas.in.h:142
 
 #: src/prefs.c:712
 #, c-format
G msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value"
G msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr satt till ogiltigt vÀrde"
N msgid ""
N "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
N "modifier\n"
N msgstr ""
N "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen Àr inte ett giltigt vÀrde för "
N "musknappsmodifierare\n"
 
 #: src/prefs.c:736 src/prefs.c:1103
 #, c-format
N msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
N msgstr "GConf-nyckeln \"%s\" Àr satt till ett ogiltigt vÀrde\n"
N 
 #: src/prefs.c:820
 #, c-format
 
 #: src/prefs.c:1440
 #, c-format
 msgid ""
 "\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
G "\"%s\""
N "\"%s\"\n"
 msgstr ""
 "\"%s\" som hittades i konfigurationsdatabasen Àr inte ett giltigt vÀrde för "
G "tangentbindningen \"%s\""
N "tangentbindningen \"%s\"\n"
 
 #: src/prefs.c:1730
 #, c-format
N msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
N msgstr "Fel vid instÀllning av namnet pÄ arbetsyta %d till \"%s\": %s\n"
N 
 #: src/resizepopup.c:127
 #, c-format
 
 #: src/screen.c:408
 #, c-format
 msgid ""
 "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
G "replace option to override the current window manager.\n"
N "replace option to replace the current window manager.\n"
 msgstr ""
 "SkÀrm %d pÄ display \"%s\" har redan en fönsterhanterare; försök med flaggan "
G "--replace för att ÄsidosÀtta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
N "--replace för att ersÀtta den aktuella fönsterhanteraren.\n"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/session.c:1234
 #, c-format
 msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
G msgstr "OkÀnt attribut %s pÄ <metacity_session>-element"
N msgstr "OkÀnt attribut %s i <metacity_session>-element"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/session.c:1309 src/session.c:1341
 #, c-format
 msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
G msgstr "OkÀnt attribut %s pÄ <window>-element"
N msgstr "OkÀnt attribut %s i <window>-element"
N 
 #: src/session.c:1413
 #, c-format
N msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
N msgstr "OkÀnt attribut %s i <maximized>-element"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/session.c:1473
 #, c-format
 msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
G msgstr "OkÀnt attribut %s pÄ <geometry>-element"
N msgstr "OkÀnt attribut %s i <geometry>-element"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:414 src/theme-parser.c:439
 #, c-format
 msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
G msgstr "Attributet \"%s\" Àr ogiltigt pÄ <%s>-element i detta sammanhang"
N msgstr "Attributet \"%s\" Àr ogiltigt i <%s>-element i detta sammanhang"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:493
 #, c-format
 msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
G msgstr "Heltalet %ld Àr för stort, aktuellt max Àr %d"
N msgstr "Heltalet %ld Àr för stort, aktuellt maxvÀrde Àr %d"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:729 src/theme-parser.c:737 src/theme-parser.c:2936
 #: src/theme-parser.c:3025 src/theme-parser.c:3032 src/theme-parser.c:3039
 #, c-format
 msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"%s\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"%s\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:807 src/theme-parser.c:897 src/theme-parser.c:935
 #: src/theme-parser.c:1012 src/theme-parser.c:1062 src/theme-parser.c:1070
 #: src/theme-parser.c:1126 src/theme-parser.c:1134
 #, c-format
 msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"%s\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"%s\"-attribut i <%s>-element"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1080
 #, c-format
 msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
G msgstr "OkÀnd typ \"%s\" pÄ <%s>-element"
N msgstr "OkÀnd typ \"%s\" i <%s>-element"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1091
 #, c-format
 msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
G msgstr "OkÀnt style_set \"%s\" pÄ <%s>-element"
N msgstr "OkÀnt style_set \"%s\" i <%s>-element"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1282 src/theme-parser.c:1369 src/theme-parser.c:1439
 #, c-format
 msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"name\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"name\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1289 src/theme-parser.c:1376
 #, c-format
 msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"value\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"value\"-attribut i element <%s>"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1446
 #, c-format
 msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"top\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"top\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1453
 #, c-format
 msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"bottom\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"bottom\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1460
 #, c-format
 msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"left\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"left\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1467
 #, c-format
 msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"right\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"right\"-attribut i element <%s>"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1655 src/theme-parser.c:1765 src/theme-parser.c:1868
 #: src/theme-parser.c:2055 src/theme-parser.c:2869
 #, c-format
 msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"color\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"color\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1662
 #, c-format
 msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"x1\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"x1\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1669 src/theme-parser.c:2714
 #, c-format
 msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"y1\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"y1\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1676
 #, c-format
 msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"x2\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"x2\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1683 src/theme-parser.c:2721
 #, c-format
 msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"y2\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"y2\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1772 src/theme-parser.c:1875 src/theme-parser.c:1981
 #: src/theme-parser.c:2062 src/theme-parser.c:2168 src/theme-parser.c:2266
 #: src/theme-parser.c:2483 src/theme-parser.c:2609 src/theme-parser.c:2707
 #: src/theme-parser.c:2781 src/theme-parser.c:2876
 #, c-format
 msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"x\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"x\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1779 src/theme-parser.c:1882 src/theme-parser.c:1988
 #: src/theme-parser.c:2069 src/theme-parser.c:2175 src/theme-parser.c:2273
 #: src/theme-parser.c:2490 src/theme-parser.c:2616 src/theme-parser.c:2788
 #: src/theme-parser.c:2883
 #, c-format
 msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"y\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"y\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1786 src/theme-parser.c:1889 src/theme-parser.c:1995
 #: src/theme-parser.c:2076 src/theme-parser.c:2182 src/theme-parser.c:2280
 #: src/theme-parser.c:2497 src/theme-parser.c:2623 src/theme-parser.c:2795
 #, c-format
 msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"width\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"width\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1793 src/theme-parser.c:1896 src/theme-parser.c:2002
 #: src/theme-parser.c:2083 src/theme-parser.c:2189 src/theme-parser.c:2287
 #: src/theme-parser.c:2504 src/theme-parser.c:2630 src/theme-parser.c:2802
 #, c-format
 msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"height\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"height\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1903
 #, c-format
 msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"start_angle\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:1910
 #, c-format
 msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"extent_angle\"attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:2090
 #, c-format
 msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"alpha\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"alpha\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:2161
 #, c-format
 msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"type\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"type\"-attribut i element <%s>"
 
 #: src/theme-parser.c:2209
 #, c-format
 msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
G msgstr "Förstod inte vÀrdet \"%s\" för typ av toning"
N msgstr "Förstod inte vÀrdet \"%s\" för toningstyp"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:2294
 #, c-format
 msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"filename\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"filename\"-attribut i element <%s>"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:2462 src/theme-parser.c:2595 src/theme-parser.c:2700
 #, c-format
 msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"state\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"state\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:2469 src/theme-parser.c:2602
 #, c-format
 msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"shadow\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"shadow\"-attribut i element <%s>"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:2476
 #, c-format
 msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
G msgstr "Inget \"arrow\"-attribut pÄ element <%s>"
N msgstr "Inget \"arrow\"-attribut i element <%s>"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3153
 #, c-format
 msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"value\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"value\"-attribut i <%s>-element"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3210
 #, c-format
 msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"position\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"position\"-attribut i <%s>-element"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3272
 #, c-format
 msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"function\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"function\"-attribut i <%s>-element"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3280 src/theme-parser.c:3384
 #, c-format
 msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"state\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"state\"-attribut i <%s>-element"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3376
 #, c-format
 msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"focus\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"focus\"-attribut i <%s>-element"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3392
 #, c-format
 msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"style\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"style\"-attribut i <%s>-element"
 
 #: src/theme-parser.c:3401
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
G msgstr "\"%s\" Àr inte ett tillÄtet vÀrde pÄ fokusattribut"
N msgstr "\"%s\" Àr inte ett tillÄtet vÀrde för fokusattribut"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3430
 #, c-format
 msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
G msgstr "Inget \"resize\"-attribut pÄ <%s>-element"
N msgstr "Inget \"resize\"-attribut i <%s>-element"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: src/theme-parser.c:3450
 #, c-format
 msgid ""
 "Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
 "states"
 msgstr ""
G "Bör inte ha \"resize\"-attribut pÄ <%s>-element för maximerad/skuggade "
N "Bör inte ha \"resize\"-attribut i <%s>-element för maximerad/skuggade "
 "tillstÄnd"
 
 
 #: src/theme.c:4591 src/theme.c:4598 src/theme.c:4605 src/theme.c:4612
 #: src/theme.c:4619
 #, c-format
G msgid "No <description> set for theme \"%s\""
G msgstr "Inget <description> angivet för temat \"%s\""
N msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
N msgstr "Inget <%s> angivet för temat \"%s\""
 
 
 #: src/tools/metacity-properties.desktop.in.h:1
G msgid "Change how focus is moved from one window to another"
G msgstr "Ändra hur fokus flyttas frĂ„n ett fönster till ett annat"
N msgid "Select how to give focus to windows"
N msgstr "VÀlj hur fokus ska ges till fönster"
 
 
 #: src/util.c:203
N msgid "Window manager: "
N msgstr "Fönsterhanterare: "
N 
 #: src/util.c:347
N msgid "Bug in window manager: "
N msgstr "Fel i fönsterhanterare: "
N 
 #: src/util.c:376
N msgid "Window manager warning: "
N msgstr "Fönsterhanterarvarning: "
N 
 #: src/util.c:400
N msgid "Window manager error: "
N msgstr "Fönsterhanterarfel: "
N 
 #: src/window-props.c:161
 #, c-format
 
 #. first time through
 #: src/window.c:4893
 #, c-format
G msgid "Workspace %d\n"
G msgstr "Arbetsyta %d\n"
N msgid ""
N "Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
N "window as specified in the ICCCM.\n"
N msgstr ""
N "Fönster %s stÀller in SM_CLIENT_ID pÄ sig sjÀlv, istÀllet för pÄ "
N "WM_CLIENT_LEADER-fönstret som Àr angivet i ICCCM.\n"
 
 #. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
 #. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
 #. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
 #. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
 #. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
 #. * about these apps but make them work.
 #.
 #: src/window.c:5453
 #, c-format
 msgid ""
G "Window 0x%lx has property %s that was expected to have type %s format %d and "
G "actually has type %s format %d n_items %d\n"
N "Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
N "d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
 msgstr ""
G "Fönster 0x%lx har egenskap %s som förvÀntades ha typen %s format %d och har "
G "i verkligheten typ %s format %d n_items %d\n"
N "Fönster %s stÀller in ett MWM-tips som anger att det inte gÄr att Àndra "
N "storlek pĂ„, men stĂ€ller in minsta storleken %d × %d och största storleken %d "
N "× %d; detta verkar inte vettigt.\n"
 
 #: src/xprops.c:153
 #, c-format
N msgid ""
N "Window 0x%lx has property %s\n"
N "that was expected to have type %s format %d\n"
N "and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
N "This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
N "The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
N msgstr ""
N "Fönster 0x%lx har egenskap %s\n"
N "som förvÀntades ha typen %s format %d\n"
N "och har i verkligheten typ %s format %d n_items %d.\n"
N "Det hÀr Àr sannolikt ett programfel och inte ett fel i fönsterhanteraren.\n"
N "Fönstret har titeln=\"%s\" klass=\"%s\" namn=\"%s\"\n"
N 
 #: src/xprops.c:399
 #, c-format

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.