Re: gawk-3.1.1k (87%, 38 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-06 11:29:51

tis 2003-02-04 klockan 10.06 skrev Martin Sjögren:
>   #: awkgram.y:2182
> N msgid "use of dcngettext(_\"...\") is incorrect: remove leading
> underscore"
> N msgstr "användandet av dcngettext(_\"...\") är felaktigt: ta bort det
> inledande understrykningstecknet"

Datatermgruppen rekommenderar "understreck" som översättning av
"underscore": http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a41
Jag har inte kollat om det finns fler förekomster av denna term i filen.


>   #: awkgram.y:2580
> N msgid "there were shadowed variables."
> N msgstr "det fanns överskuggade variabler."
> N 
>   #: awkgram.y:2862
> N msgid "or used as a variable or an array"
> N msgstr "\"or\" använt som variabel eller vektor"

Du kanske ska be dem sätta "or" inom citationstecken. Så som det står i
originalet nu tyckte iaf jag det var förvillande.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.