nano-1.1.99pre2

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-06 02:36:16

Här är uppdateringen av nano. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/nano-1.1.99pre2.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for nano.
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: nano 1.1.99pre1\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-01-17 17:17-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-01-18 11:15+0100\n"
N "Project-Id-Version: nano 1.1.99pre2\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-02-03 08:00-0500\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-02-06 02:28+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: files.c:515
 #, c-format
N msgid "Can't insert file from outside of %s"
N msgstr "Kan inte infoga fil från utanför %s"
N 
 #: files.c:630
 
G msgid "delete_opennode(): free'd a node, YAY!\n"
G msgstr "delete_opennode(): frigjorde en nod, JIPPI!\n"
G 
G msgid "delete_opennode(): free'd last node.\n"
G msgstr "delete_opennode(): frigjorde sista noden.\n"
 #: files.c:702 nano.c:565
 #, c-format
N msgid "%s: free'd a node, YAY!\n"
N msgstr "%s: frigjorde en nod, JIPPI!\n"
N 
 #: files.c:707 nano.c:570
 #, c-format
N msgid "%s: free'd last node.\n"
N msgstr "%s: frigjorde sista noden.\n"
 
 
G msgid "Can't visit parent in restricted mode"
G msgstr "Kan inte besöka förälder i begränsat läge"
 #: files.c:2632 files.c:2705
 #, c-format
N msgid "Can't go outside of %s in restricted mode"
N msgstr "Kan inte gå utanför %s i begränsat läge"
 
 
G msgid "Log and read search/replace string history"
 #: nano.c:639
N msgid "Log & read search/replace string history"
 msgstr "Logga och läs stränghistorik för sök/ersätt"
 
 
 #: nano.c:778
 msgid ""
 "\n"
G "The -p flag now invokes the Pico \"preserve\" flag. The Pico\n"
G msgstr ""
N "The -p flag now invokes the Pico \"preserve\" flag.\n"
N "The Pico compatibility flag has been removed as nano\n"
N "now fully Pico compatible. Please see the nano FAQ\n"
N "for more info on this change...\n"
 "\n"
G "Flaggan -p startar nu Picos \"preserve\"-flagga. Pico\n"
G 
G msgid "compatibility flag has been removed as nano is now fully Pico\n"
N "Press return to continue\n"
 msgstr ""
 "\n"
G msgstr ""
G "kompatibel. Läs nanos frågor och svar för mer information om denna "
G "ändring...\n"
N "Flaggan -p startar nu Picos \"preserve\"-flagga. Pico-\n"
N "kompatibilitetsflaggan har tagits bort eftersom nano nu\n"
N "är fullständigt Pico-kompatibel. Läs nanos frågor och\n"
N "svar för mer information om denna ändring...\n"
 "\n"
N "Tryck retur för att fortsätta\n"
 
 
 #: nano.c:2805
N msgid "Received SIGHUP or SIGTERM\n"
N msgstr "Mottog SIGHUP eller SIGTERM\n"
N 
 
 #: rcfile.c:254
 #, c-format
N msgid "Bad regex \"%s\": %s"
N msgstr "Felaktigt reguljärt uttryck \"%s\": %s"
N 
 #: rcfile.c:274 rcfile.c:394 rcfile.c:441
 
 #: rcfile.c:482
 #, c-format
G msgid "For end part, beginning = \"%s\"\n"
G msgstr "För slutdel, början = \"%s\"\n"
N msgid "%s: Read a comment\n"
N msgstr "%s: Läste in en kommentar\n"
 
 
 #: rcfile.c:517
 #, c-format
G msgid "parse_rcfile: Parsing option %s\n"
G msgstr "parse_rcfile: Tolkar flaggan %s\n"
N msgid "%s: Parsing option %s\n"
N msgstr "%s: Tolkar flaggan %s\n"
 
 
 #: search.c:106
 #, c-format
N msgid "Invalid regex \"%s\""
N msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck \"%s\""
N 
 #: search.c:134
 
 #: winio.c:1442
 #, c-format
G msgid "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"
G msgstr "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"
N msgid "line %ld/%ld (%d%%), col %lu/%lu (%d%%), char %lu/%ld (%d%%)"
N msgstr "rad %ld/%ld (%d%%), kolumn %lu/%lu (%d%%), tecken %lu/%ld (%d%%)"
 
G msgid "line %d/%d (%.0f%%), col %ld/%ld (%.0f%%), char %ld/%ld (%.0f%%)"
G msgstr "rad %d/%d (%.0f%%), kolumn %ld/%ld (%.0f%%), tecken %ld/%ld (%.0f%%)"
N msgid "line %ld/%ld (%d%%), col %lu/%lu (%d%%), char %lu/%lu (%d%%)"
N msgstr "rad %ld/%ld (%d%%), kolumn %lu/%lu (%d%%), tecken %lu/%lu (%d%%)"

# Swedish messages for nano.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nano 1.1.99pre2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-03 08:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-06 02:28+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: cut.c:43
#, c-format
msgid "add_to_cutbuffer() called with inptr->data = %s\n"
msgstr "add_to_cutbuffer() anropades med inptr->data = %s\n"

#: cut.c:194
msgid "Blew away cutbuffer =)\n"
msgstr "Sprängde urklippsbufferten =)\n"

#: files.c:341 search.c:58
#, c-format
msgid "\"%s\" not found"
msgstr "\"%s\" kunde inte hittas"

#: files.c:345
msgid "New File"
msgstr "Ny fil"

#: files.c:351
#, c-format
msgid "\"%s\" is a directory"
msgstr "\"%s\" är en katalog"

#: files.c:352
#, c-format
msgid "File \"%s\" is a device file"
msgstr "Filen \"%s\" är en enhetsfil"

#: files.c:370
msgid "Reading File"
msgstr "Läser filen"

#: files.c:446
#, c-format
msgid "File to insert into new buffer [from %s] "
msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från %s] "

#: files.c:454
#, c-format
msgid "File to insert [from %s] "
msgstr "Fil att infoga [från %s] "

#: files.c:465
msgid "File to insert into new buffer [from ./] "
msgstr "Fil att infoga i ny buffert [från ./] "

#: files.c:472
msgid "File to insert [from ./] "
msgstr "Fil att infoga [från ./] "

#: files.c:477 files.c:734 files.c:791 files.c:879 files.c:891 files.c:942
#: files.c:953 files.c:1813
#, c-format
msgid "filename is %s\n"
msgstr "filnamnet är %s\n"

#: files.c:493
msgid "Command to execute"
msgstr "Kommando att köra"

#: files.c:495 files.c:606 files.c:1338 files.c:1774 nano.c:2735
msgid "Cancelled"
msgstr "Avbruten"

#: files.c:515
#, c-format
msgid "Can't insert file from outside of %s"
msgstr "Kan inte infoga fil från utanför %s"

#: files.c:630
msgid "Key illegal in non-multibuffer mode"
msgstr "Tangenten ogiltig i icke-flerbuffertläget"

#: files.c:702 nano.c:565
#, c-format
msgid "%s: free'd a node, YAY!\n"
msgstr "%s: frigjorde en nod, JIPPI!\n"

#: files.c:707 nano.c:570
#, c-format
msgid "%s: free'd last node.\n"
msgstr "%s: frigjorde sista noden.\n"

#: files.c:871 files.c:934
msgid "No more open files"
msgstr "Inga fler öppna filer"

#: files.c:898 files.c:961
#, c-format
msgid "Switched to %s"
msgstr "Växlade till %s"

#: files.c:1351
#, c-format
msgid "Can't write outside of %s"
msgstr "Kan inte skriva utanför %s"

#: files.c:1382
#, c-format
msgid "Could not read %s for backup: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för säkerhetskopiering: %s"

#: files.c:1393
#, c-format
msgid "Couldn't write backup: %s"
msgstr "Kunde inte skriva säkerhetskopia: %s"

#: files.c:1399
#, c-format
msgid "Backing up %s to %s\n"
msgstr "Säkerhetskopierar %s till %s\n"

#: files.c:1411
#, c-format
msgid "Could not set permissions %o on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta rättigheterna %o på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1417
#, c-format
msgid "Could not set owner %d/group %d on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta ägare %d/grupp %d på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1422
#, c-format
msgid "Could not set access/modification time on backup %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta åtkomst-/modifieringstid på säkerhetskopian %s: %s"

#: files.c:1457 files.c:1473 files.c:1485 files.c:1507 files.c:1540
#: files.c:1547 files.c:1559
#, c-format
msgid "Could not open file for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna filen för skrivning: %s"

#: files.c:1514
#, c-format
msgid "Wrote >%s\n"
msgstr "Skrev >%s\n"

#: files.c:1570
#, c-format
msgid "Could not close %s: %s"
msgstr "Kunde inte stänga %s: %s"

#: files.c:1582 files.c:1587 files.c:1615
#, c-format
msgid "Could not reopen %s: %s"
msgstr "Kunde inte återöppna %s: %s"

#: files.c:1592 files.c:1598 files.c:1607
#, c-format
msgid "Could not open %s for prepend: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för infogande: %s"

#: files.c:1645 files.c:1654 files.c:1659
#, c-format
msgid "Could not open %s for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %s för skrivning: %s"

#: files.c:1666
#, c-format
msgid "Could not set permissions %o on %s: %s"
msgstr "Kunde inte sätta rättigheterna %o på %s: %s"

#: files.c:1728
msgid " [Mac Format]"
msgstr " [Mac-format]"

#: files.c:1730
msgid " [DOS Format]"
msgstr " [DOS-format]"

#: files.c:1735
msgid " [Backup]"
msgstr " [Säkerhetskopia]"

#: files.c:1743
msgid "Prepend Selection to File"
msgstr "Infoga markering till fil"

#: files.c:1746
msgid "Append Selection to File"
msgstr "Lägg till markering till fil"

#: files.c:1749
msgid "Write Selection to File"
msgstr "Skriv markering till fil"

#: files.c:1753 files.c:1764
msgid "File Name to Prepend to"
msgstr "Filnamn att infoga i"

#: files.c:1756 files.c:1767
msgid "File Name to Append to"
msgstr "Filnamn att lägga till i"

#: files.c:1759 files.c:1770
msgid "File Name to Write"
msgstr "Filnamn att skriva"

#: files.c:1828
msgid "File exists, OVERWRITE ?"
msgstr "Filen existerar, SKRIVA ÖVER?"

#: files.c:2319
msgid "(more)"
msgstr "(mer)"

#: files.c:2621
msgid "Can't move up a directory"
msgstr "Kan inte gå upp en katalog"

#: files.c:2632 files.c:2705
#, c-format
msgid "Can't go outside of %s in restricted mode"
msgstr "Kan inte gå utanför %s i begränsat läge"

#: files.c:2639 files.c:2666 files.c:2713
#, c-format
msgid "Can't open \"%s\": %s"
msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s"

#: files.c:2687
msgid "Goto Directory"
msgstr "Gå till katalog"

#: files.c:2692
msgid "Goto Cancelled"
msgstr "Gå till avbrutet"

#: files.c:2883
#, c-format
msgid "Unable to open ~/.nano_history file, %s"
msgstr "Kan inte öppna filen ~/.nano_history, %s"

#: files.c:2929 files.c:2938 files.c:2943 files.c:2950
#, c-format
msgid "Unable to write ~/.nano_history file, %s"
msgstr "Kan inte skriva filen ~/.nano_history, %s"

#: global.c:243
msgid "Constant cursor position"
msgstr "Konstant markörposition"

#: global.c:244
msgid "Auto indent"
msgstr "Automatisk indragning"

#: global.c:245
msgid "Suspend"
msgstr "Skjut upp"

#: global.c:246
msgid "Help mode"
msgstr "Hjälpläge"

#: global.c:248
msgid "Mouse support"
msgstr "Musstöd"

#: global.c:250
msgid "Cut to end"
msgstr "Klipp ut till slutet"

#: global.c:251
msgid "No conversion from DOS/Mac format"
msgstr "Ingen konvertering från DOS/Mac-format"

#: global.c:252
msgid "Writing file in DOS format"
msgstr "Skriver fil i DOS-format"

#: global.c:253
msgid "Writing file in Mac format"
msgstr "Skriver fil i Mac-format"

#: global.c:254
msgid "Backing up file"
msgstr "Säkerhetskopierar fil"

#: global.c:255 nano.c:654
msgid "Smooth scrolling"
msgstr "Mjuk rullning"

#: global.c:257
msgid "Color syntax highlighting"
msgstr "Färgmarkering av syntax"

#: global.c:260
msgid "Auto wrap"
msgstr "Radbryt automatiskt"

#: global.c:263
msgid "Multiple file buffers"
msgstr "Flera filbuffertar"

#: global.c:346
msgid "Invoke the help menu"
msgstr "Starta hjälpmenyn"

#: global.c:347
msgid "Write the current file to disk"
msgstr "Skriv den aktuella filen till disk"

#: global.c:349
msgid "Close currently loaded file/Exit from nano"
msgstr "Stäng aktuell inläst fil/Avsluta nano"

#: global.c:351
msgid "Exit from nano"
msgstr "Avsluta nano"

#: global.c:353
msgid "Go to a specific line number"
msgstr "Gå till ett specifikt radnummer"

#: global.c:354
msgid "Justify the current paragraph"
msgstr "Justera det aktuella stycket"

#: global.c:355
msgid "Unjustify after a justify"
msgstr "Återställ en justering"

#: global.c:356
msgid "Replace text within the editor"
msgstr "Ersätt text inuti textredigeraren"

#: global.c:357
msgid "Insert another file into the current one"
msgstr "Infoga ytterligare en fil i den nuvarande"

#: global.c:358
msgid "Search for text within the editor"
msgstr "Sök efter text inuti textredigeraren"

#: global.c:359
msgid "Move to the previous screen"
msgstr "Gå till föregående skärm"

#: global.c:360
msgid "Move to the next screen"
msgstr "Gå till nästa skärm"

#: global.c:361
msgid "Cut the current line and store it in the cutbuffer"
msgstr "Klipper ut den aktuella raden och lagrar den i urklippsbufferten"

#: global.c:362
msgid "Uncut from the cutbuffer into the current line"
msgstr "Klistra in från urklippsbufferten i aktuell rad"

#: global.c:363
msgid "Show the position of the cursor"
msgstr "Visa markörens position"

#: global.c:364
msgid "Invoke the spell checker, if available"
msgstr "Starta stavningskontrollen, om tillgänglig"

#: global.c:365
msgid "Move up one line"
msgstr "Gå upp en rad"

#: global.c:366
msgid "Move down one line"
msgstr "Gå ner en rad"

#: global.c:367
msgid "Move forward one character"
msgstr "Gå framåt ett tecken"

#: global.c:368
msgid "Move back one character"
msgstr "Gå bakåt ett tecken"

#: global.c:369
msgid "Move to the beginning of the current line"
msgstr "Gå till början på aktuell rad"

#: global.c:370
msgid "Move to the end of the current line"
msgstr "Gå till slutet på aktuell rad"

#: global.c:371
msgid "Go to the first line of the file"
msgstr "Gå till filens första rad"

#: global.c:372
msgid "Go to the last line of the file"
msgstr "Gå till filens sista rad"

#: global.c:373
msgid "Refresh (redraw) the current screen"
msgstr "Uppdatera (rita om) den aktuella skärmen"

#: global.c:374
msgid "Mark text at the current cursor location"
msgstr "Markera text vid aktuell markörposition"

#: global.c:375
msgid "Delete the character under the cursor"
msgstr "Ta bort tecknet under markören"

#: global.c:377
msgid "Delete the character to the left of the cursor"
msgstr "Ta bort tecknet till vänster om markören"

#: global.c:378
msgid "Insert a tab character"
msgstr "Infoga ett tabulatorsteg"

#: global.c:379
msgid "Insert a carriage return at the cursor position"
msgstr "Infoga en vagnretur vid markörpositionen"

#: global.c:381
msgid "Make the current search or replace case (in)sensitive"
msgstr "Gör den aktuella sökningen eller ersättningen skiftlägesokänslig"

#: global.c:382
msgid "Go to file browser"
msgstr "Gå til filbläddrare"

#: global.c:383
msgid "Execute external command"
msgstr "Kör externt kommando"

#: global.c:384
msgid "Go to directory"
msgstr "Gå till katalog"

#: global.c:385
msgid "Cancel the current function"
msgstr "Avbryt den aktuella funktionen"

#: global.c:386
msgid "Append to the current file"
msgstr "Lägg till i den aktuella filen"

#: global.c:387
msgid "Prepend to the current file"
msgstr "Infoga i den aktuella filen"

#: global.c:388
msgid "Search backwards"
msgstr "Sök baklänges"

#: global.c:389
msgid "Write file out in DOS format"
msgstr "Skriv fil i DOS-format"

#: global.c:390
msgid "Write file out in Mac format"
msgstr "Skriv fil i Mac-format"

#: global.c:391
msgid "Back up original file when saving"
msgstr "Säkerhetskopiera ursprunglig fil vid sparande"

#: global.c:392
msgid "Edit the previous search/replace strings"
msgstr "Redigera de tidigare sök/ersätt-strängarna"

#: global.c:394
msgid "Use regular expressions"
msgstr "Använd reguljära uttryck"

#: global.c:395
msgid "Find other bracket"
msgstr "Hitta andra klammern"

#: global.c:398
msgid "Open previously loaded file"
msgstr "Öppna föregående inlästa fil"

#: global.c:399
msgid "Open next loaded file"
msgstr "Öppna nästa inlästa fil"

#: global.c:400
msgid "Toggle insert into new buffer"
msgstr "Växla infoga i ny buffert"

#: global.c:415 global.c:563 global.c:603 global.c:639 global.c:658
#: global.c:688 global.c:720 global.c:742 global.c:752 global.c:762
#: global.c:782
msgid "Get Help"
msgstr "Få hjälp"

#: global.c:421
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: global.c:427 global.c:681
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: global.c:431
msgid "WriteOut"
msgstr "Spara"

#: global.c:435
msgid "Justify"
msgstr "Justera"

#: global.c:441 global.c:445
msgid "Read File"
msgstr "Läs fil"

#: global.c:450
msgid "Where Is"
msgstr "Var finns"

#: global.c:454 global.c:673 global.c:768
msgid "Prev Page"
msgstr "Föreg sid"

#: global.c:458 global.c:677 global.c:772
msgid "Next Page"
msgstr "Nästa sid"

#: global.c:462
msgid "Cut Text"
msgstr "Klipp ut"

#: global.c:467
msgid "UnJustify"
msgstr "Ojustera"

#: global.c:471
msgid "UnCut Txt"
msgstr "Klist. in"

#: global.c:475
msgid "Cur Pos"
msgstr "Akt. pos"

#: global.c:479
msgid "To Spell"
msgstr "Stavkontr."

#: global.c:483 nano.c:420 winio.c:594
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: global.c:487
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: global.c:491
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: global.c:495
msgid "Back"
msgstr "Bakåt"

#: global.c:499
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: global.c:503
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: global.c:507
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: global.c:511
msgid "Mark Text"
msgstr "Markera text"

#: global.c:515
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: global.c:519
msgid "Backspace"
msgstr "Backsteg"

#: global.c:523
msgid "Tab"
msgstr "Tabb"

#: global.c:526 global.c:576
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: global.c:530
msgid "Enter"
msgstr "Retur"

#: global.c:534 global.c:579 global.c:618
msgid "Go To Line"
msgstr "Gå till rad"

#: global.c:539
msgid "Next Word"
msgstr "Nästa ord"

#: global.c:540
msgid "Move forward one word"
msgstr "Gå framåt ett ord"

#: global.c:543
msgid "Prev Word"
msgstr "Föreg ord"

#: global.c:544
msgid "Move backward one word"
msgstr "Gå bakåt ett ord"

#: global.c:548
msgid "Find Other Bracket"
msgstr "Hitta andra klammern"

#: global.c:553
msgid "Previous File"
msgstr "Föregående fil"

#: global.c:556
msgid "Next File"
msgstr "Nästa fil"

#: global.c:566 global.c:606 global.c:642 global.c:661 global.c:715
#: global.c:723 global.c:745 global.c:755 global.c:765 global.c:785
#: winio.c:1266
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: global.c:569 global.c:609 global.c:645 global.c:664
msgid "First Line"
msgstr "Första raden"

#: global.c:573 global.c:612 global.c:648 global.c:667
msgid "Last Line"
msgstr "Sista raden"

#: global.c:583 global.c:622
msgid "Case Sens"
msgstr "Skiftkänsl"

#: global.c:586 global.c:625
msgid "Direction"
msgstr "Riktning"

#: global.c:590 global.c:629
msgid "Regexp"
msgstr "Reguljärt uttr"

#: global.c:595 global.c:633 global.c:652
msgid "History"
msgstr "Historik"

#: global.c:615
msgid "No Replace"
msgstr "Ingen ersättning"

#: global.c:692 global.c:727
msgid "To Files"
msgstr "Till filer"

#: global.c:697
msgid "DOS Format"
msgstr "DOS-format"

#: global.c:700
msgid "Mac Format"
msgstr "Mac-format"

#: global.c:704
msgid "Append"
msgstr "Lägg till"

#: global.c:707
msgid "Prepend"
msgstr "Infoga"

#: global.c:711
msgid "Backup File"
msgstr "Säkerhetskopiera fil"

#: global.c:731
msgid "Execute Command"
msgstr "Kör kommando"

#: global.c:734 winio.c:535
msgid "New Buffer"
msgstr "Ny buffert"

#: global.c:776
msgid "Go To Dir"
msgstr "Gå till katalog"

#: nano.c:176
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Buffer written to %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Bufferten skrevs till %s\n"

#: nano.c:178
#, c-format
msgid ""
"\n"
"No %s written (too many backup files?)\n"
msgstr ""
"\n"
"Ingen %s skrevs (för många säkerhetskopior?)\n"

#: nano.c:187
msgid "Window size is too small for nano...\n"
msgstr "Fönsterstorleken är för liten för Nano...\n"

#: nano.c:192
msgid "Key illegal in VIEW mode"
msgstr "Tangenten ogiltig i VISNINGsläget"

#: nano.c:284
msgid ""
"Search Command Help Text\n"
"\n"
" Enter the words or characters you would like to search for, then hit enter. If there is a match for the text you entered, the screen will be updated to the location of the nearest match for the search string.\n"
"\n"
" The previous search string will be shown in brackets after the Search: prompt. Hitting Enter without entering any text will perform the previous search.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Search mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för sökkommando\n"
"\n"
" Ange de ord eller tecken som du vill söka efter och tryck sedan retur. Om det finns en träff för det du angav kommer skärmen att uppdateras till att visa den närmaste träffen för söksträngen.\n"
"\n"
" Den föregående söksträngen kommer att visas inom klamrar efter Sök:-prompten. Att trycka retur utan att ange någon text kommer att genomföra den tidigare sökningen.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i sökläge:\n"
"\n"

#: nano.c:294
msgid ""
"Go To Line Help Text\n"
"\n"
" Enter the line number that you wish to go to and hit Enter. If there are fewer lines of text than the number you entered, you will be brought to the last line of the file.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Go To Line mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för Gå till rad\n"
"\n"
" Ange det radnummer du vill gå till och tryck retur. Om det finns färre textrader än det tal du angav kommer du att tas till den sista raden i filen.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i Gå till rad-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:301
msgid ""
"Insert File Help Text\n"
"\n"
" Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at the current cursor location.\n"
"\n"
" If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable multiple buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).\n"
"\n"
" If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a nonexistent filename at the prompt and press Enter.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Insert File mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för infoga fil\n"
"\n"
" Ange namnet på den fil som ska sättas in i den aktuella filbufferten på den aktuella platsen för markören.\n"
"\n"
" Om du har kompilerat nano med stöd för flera samtidiga filbuffertar och aktiverar flera buffertar med kommandoradsflaggorna -F eller --multibuffer, kombinationen Meta-F eller en nanorc-fil, kommer att infoga en fil göra så att den läses in i en separat buffert (använd Meta-< och > för att växla mellan filbuffertar).\n"
"\n"
" Om du behöver ytterligare en tom buffert kan du trycka retur vid prompten utan att ange ett filnamn, eller ange ett ickeexisterande filnamn vid prompten och trycka retur.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i infoga fil-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:315
msgid ""
"Write File Help Text\n"
"\n"
" Type the name that you wish to save the current file as and hit Enter to save the file.\n"
"\n"
" If you have selected text with Ctrl-^, you will be prompted to save only the selected portion to a separate file. To reduce the chance of overwriting the current file with just a portion of it, the current filename is not the default in this mode.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Write File mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för skriv fil\n"
"\n"
" Ange det namn som du vill spara aktuell fil som och tryck retur för att spara filen.\n"
"\n"
" Om du har markerat text med Ctrl-^ kommer du få frågan om att endast spara markeringen till en separat fil. För att minska risken att den aktuella filen skrivs över med endast en del av den är inte det aktuella filnamnet standardalternativet i detta läge.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i filskrivningsläge:\n"
"\n"

#: nano.c:326
msgid ""
"File Browser Help Text\n"
"\n"
" The file browser is used to visually browse the directory structure to select a file for reading or writing. You may use the arrow keys or Page Up/Down to browse through the files, and S or Enter to choose the selected file or enter the selected directory. To move up one level, select the directory called \"..\" at the top of the file list.\n"
"\n"
" The following function keys are available in the file browser:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för filbläddrare\n"
"\n"
" Filbläddraren används för att visuellt bläddra i katalogstrukturen för att välja en fil för läsning eller skrivning. Du kan använda piltangenterna eller PageUp/PageDown för att bläddra bland filerna, och S eller retur för att välja den markerade filen eller gå in i den markerade katalogen. För att gå upp en nivå väljer du katalogen kallad \"..\" överst i fillistan.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i filbläddraren:\n"
"\n"

#: nano.c:337
msgid ""
"Browser Go To Directory Help Text\n"
"\n"
" Enter the name of the directory you would like to browse to.\n"
"\n"
" If tab completion has not been disabled, you can use the TAB key to (attempt to) automatically complete the directory name.\n"
"\n"
" The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för gå till katalog i bläddraren\n"
"\n"
" Ange namnet på den katalog som du vill gå till.\n"
"\n"
" Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gå till katalog-läge:\n"
"\n"

#: nano.c:345
msgid ""
"Spell Check Help Text\n"
"\n"
" The spell checker checks the spelling of all text in the current file. When an unknown word is encountered, it is highlighted and a replacement can be edited. It will then prompt to replace every instance of the given misspelled word in the current file.\n"
"\n"
" The following other functions are available in Spell Check mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för stavningskontrollen\n"
"\n"
" Stavningskontrollen kontrollerar stavningen av all text i den aktuella filen. När ett okänt ord hittas markeras det och en ersättning kan redigeras. Den kommer sedan att för varenda förekomst av det angivna felstavade ordet i den aktuella filen fråga om det ska ersättas.\n"
"\n"
" Följande funktionstangenter är tillgängliga i stavningskontrollsläget:\n"
"\n"

#: nano.c:355
msgid ""
"External Command Help Text\n"
"\n"
" This menu allows you to insert the output of a command run by the shell into the current buffer (or a new buffer in multibuffer mode).\n"
"\n"
" The following keys are available in this mode:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hjälptext för externt kommando\n"
"\n"
" Denna meny låter dig infoga utdata från ett kommando som körs av ett skal i den aktuella bufferten (eller en ny buffert i flerbuffertläge).\n"
"\n"
" Följande tangenter är tillgängliga i detta läge:\n"
"\n"

#: nano.c:362
msgid ""
" nano help text\n"
"\n"
" The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of the UW Pico text editor. There are four main sections of the editor: The top line shows the program version, the current filename being edited, and whether or not the file has been modified. Next is the main editor window showing the file being edited. The status line is the third line from the bottom and shows important messages. The bottom two lines show the most commonly used shortcuts in the editor.\n"
"\n"
" The notation for shortcuts is as follows: Control-key sequences are notated with a caret (^) symbol and are entered with the Control (Ctrl) key. Escape-key sequences are notated with the Meta (M) symbol and can be entered using either the Esc, Alt or Meta key depending on your keyboard setup. The following keystrokes are available in the main editor window. Alternative keys are shown in parentheses:\n"
"\n"
msgstr ""
" hjälptext för nano\n"
"\n"
" Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och lättanvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, namnet på filen som redigeras och om filen har ändrats. Efter detta finns huvudfönstret som visar filen som redigeras. Statusraden är tredje raden från nederkanten och visar viktiga meddelanden. De nedersta två raderna visar de vanligaste kortkommandona som används i textredigeraren.\n"
"\n"
" Notationen för kortkommandon är som följer: Sekvenser med Control-tangent skrivs med ett taktecken (^) och trycks tillsammans med Control-tangenten (Ctrl). Escape-sekvenser skrivs med metatecknet (M) och och anges antingen med Esc-, Alt- eller Meta-tangenten beroende på dina tangentbordsinställningar. Följande tangentkombinationer är tillgängliga i redigerarens huvudfönster. Alternativa tangenter visas inom parentes:\n"
"\n"

#: nano.c:415 nano.c:418
msgid "Space"
msgstr "Blanksteg"

#: nano.c:458
#, c-format
msgid "%.*s enable/disable\n"
msgstr "%.*s aktivera/inaktivera\n"

#: nano.c:622
msgid ""
"Usage: nano [+LINE] [GNU long option] [option] [file]\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: nano [+RAD] [lång GNU-flagga] [flagga] [fil]\n"
"\n"

#: nano.c:623
msgid "Option\t\tLong option\t\tMeaning\n"
msgstr "Flagga\t\tLång flagga\t\tBetydelse\n"

#: nano.c:625
msgid ""
"Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: nano [+RAD] [flagga] [fil]\n"
"\n"

#: nano.c:626
msgid "Option\t\tMeaning\n"
msgstr "Flagga\t\tBetydelse\n"

#: nano.c:629
msgid "Show this message"
msgstr "Visa detta meddelande"

#: nano.c:630
msgid "+LINE"
msgstr "+RAD"

#: nano.c:630
msgid "Start at line number LINE"
msgstr "Starta vid radnummer RAD"

#: nano.c:632
msgid "Backup existing files on save"
msgstr "Säkerhetskopierar befintliga filer vid sparande"

#: nano.c:633
msgid "Write file in DOS format"
msgstr "Skriv fil i DOS-format"

#: nano.c:636
msgid "Enable multiple file buffers"
msgstr "Använd flera filbuffertar"

#: nano.c:639
msgid "Log & read search/replace string history"
msgstr "Logga och läs stränghistorik för sök/ersätt"

#: nano.c:640
msgid "Don't look at nanorc files"
msgstr "Titta inte i nanorc-filer"

#: nano.c:642
msgid "Use alternate keypad routines"
msgstr "Använd alternativa tangentbordsrutiner"

#: nano.c:644
msgid "Write file in Mac format"
msgstr "Skriv fil i Mac-format"

#: nano.c:645
msgid "Don't convert files from DOS/Mac format"
msgstr "Konvertera inte filer från DOS/Mac-format"

#: nano.c:648
msgid "-Q [str]"
msgstr "-Q [str]"

#: nano.c:648
msgid "--quotestr=[str]"
msgstr "--quotestr=[str]"

#: nano.c:648
msgid "Quoting string, default \"> \""
msgstr "Citatsträng, standardvärde \"> \""

#: nano.c:651
msgid "Do regular expression searches"
msgstr "Sök med reguljärt uttryck"

#: nano.c:656
msgid "-T [num]"
msgstr "-T [antal]"

#: nano.c:656
msgid "--tabsize=[num]"
msgstr "--tabsize=[antal]"

#: nano.c:656
msgid "Set width of a tab to num"
msgstr "Ställ in bredden på ett tabbsteg till antal"

#: nano.c:657
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation och avsluta"

#: nano.c:659
msgid "-Y [str]"
msgstr "-Y [str]"

#: nano.c:659
msgid "--syntax [str]"
msgstr "--syntax [str]"

#: nano.c:659
msgid "Syntax definition to use"
msgstr "Syntaxdefinition att använda"

#: nano.c:661
msgid "Constantly show cursor position"
msgstr "Visa markörposition hela tiden"

#: nano.c:663
msgid "Automatically indent new lines"
msgstr "Dra automatiskt in nya rader"

#: nano.c:664
msgid "Let ^K cut from cursor to end of line"
msgstr "Låt ^K klippa ut från markören till slutet på raden"

#: nano.c:666
msgid "Don't follow symbolic links, overwrite"
msgstr "Följ inte symboliska länkar, skriv över"

#: nano.c:668
msgid "Enable mouse"
msgstr "Möjliggör musanvändning"

#: nano.c:671
msgid "-o [dir]"
msgstr "-o [kat]"

#: nano.c:671
msgid "--operatingdir=[dir]"
msgstr "--operatingdir=[kat]"

#: nano.c:671
msgid "Set operating directory"
msgstr "Ställ in arbetskatalog"

#: nano.c:673
msgid "Preserve XON (^Q) and XOFF (^S) keys"
msgstr "Bevara XON (^Q)- och XOFF (^S)-tangenter"

#: nano.c:675
msgid "-r [#cols]"
msgstr "-r [tecken]"

#: nano.c:675
msgid "--fill=[#cols]"
msgstr "--fill=[tecken]"

#: nano.c:675
msgid "Set fill cols to (wrap lines at) #cols"
msgstr "Bryt rader efter antal tecken"

#: nano.c:678
msgid "-s [prog]"
msgstr "-s [prog]"

#: nano.c:678
msgid "--speller=[prog]"
msgstr "--speller=[prog]"

#: nano.c:678
msgid "Enable alternate speller"
msgstr "Använd alternativ stavningskontroll"

#: nano.c:680
msgid "Auto save on exit, don't prompt"
msgstr "Spara automatiskt vid avslut, fråga inte"

#: nano.c:681
msgid "View (read only) mode"
msgstr "Visningsläge (skrivskyddat)"

#: nano.c:683
msgid "Don't wrap long lines"
msgstr "Radbryt inte långa rader"

#: nano.c:685
msgid "Don't show help window"
msgstr "Visa inte hjälpfönster"

#: nano.c:686
msgid "Enable suspend"
msgstr "Använd suspend"

#: nano.c:689
msgid "(ignored, for Pico compatibility)"
msgstr "(ignorerad för kompatibilitet med Pico)"

#: nano.c:696
#, c-format
msgid " GNU nano version %s (compiled %s, %s)\n"
msgstr " GNU nano version %s (kompilerad %s, %s)\n"

#: nano.c:699
msgid " Email: nano@nano-editor.org\tWeb: http://www.nano-editor.org/"
msgstr " E-post: nano@nano-editor.org\tHemsida: http://www.nano-editor.org/"

#: nano.c:700
msgid ""
"\n"
" Compiled options:"
msgstr ""
"\n"
" Kompileringsflaggor:"

#: nano.c:772
msgid "Sorry, support for this function has been disabled"
msgstr "Tyvärr, stöd för denna funktion har inaktiverats"

#: nano.c:778
msgid ""
"\n"
"The -p flag now invokes the Pico \"preserve\" flag.\n"
"The Pico compatibility flag has been removed as nano\n"
"now fully Pico compatible. Please see the nano FAQ\n"
"for more info on this change...\n"
"\n"
"Press return to continue\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggan -p startar nu Picos \"preserve\"-flagga. Pico-\n"
"kompatibilitetsflaggan har tagits bort eftersom nano nu\n"
"är fullständigt Pico-kompatibel. Läs nanos frågor och\n"
"svar för mer information om denna ändring...\n"
"\n"
"Tryck retur för att fortsätta\n"

#: nano.c:816
msgid "Could not pipe"
msgstr "Kunde inte använda rör"

#: nano.c:838 nano.c:1792 nano.c:1925
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte grena"

#: nano.c:1044
#, c-format
msgid "current->data now = \"%s\"\n"
msgstr "current->data nu = \"%s\"\n"

#: nano.c:1104
#, c-format
msgid "After, data = \"%s\"\n"
msgstr "Efter, data = \"%s\"\n"

#: nano.c:1379
msgid "Mark Set"
msgstr "Markering satt"

#: nano.c:1384
msgid "Mark UNset"
msgstr "Markering borttagen"

#: nano.c:1647
msgid "Edit a replacement"
msgstr "Redigera en ersättning"

#: nano.c:1700
msgid "Could not create pipe"
msgstr "Kunde inte skapa rör"

#: nano.c:1702
msgid "Creating misspelled word list, please wait..."
msgstr "Skapar lista över felstavade ord, var vänlig vänta..."

#: nano.c:1798
msgid "Could not get size of pipe buffer"
msgstr "Kunde inte få tag i rörbuffertens storlek"

#: nano.c:1850
msgid "Error invoking \"spell\""
msgstr "Fel vid start av \"spell\""

#: nano.c:1853
msgid "Error invoking \"sort -f\""
msgstr "Fel vid start av \"sort -f\""

#: nano.c:1856
msgid "Error invoking \"uniq\""
msgstr "Fel vid start av \"uniq\""

#: nano.c:1932
#, c-format
msgid "Could not invoke \"%s\""
msgstr "Kunde inte starta \"%s\""

#: nano.c:1972
msgid "Generic error"
msgstr "Allmänt fel"

#: nano.c:1975
#, c-format
msgid "Could not create a temporary filename: %s"
msgstr "Kunde inte skapa ett temporärt filnamn: %s"

#: nano.c:1981
msgid "Spell checking failed: unable to write temp file!"
msgstr "Stavningskontroll misslyckades: kan inte skriva till temporärfil!"

#: nano.c:1999
msgid "Finished checking spelling"
msgstr "Stavningskontrollen slutfördes"

#: nano.c:2002
#, c-format
msgid "Spell checking failed: %s"
msgstr "Stavningskontrollen misslyckades: %s"

#: nano.c:2350
#, c-format
msgid "Bad quote string %s: %s"
msgstr "Felaktig citeringssträng %s: %s"

#: nano.c:2608
msgid "Can now UnJustify!"
msgstr "Kan ojustera nu!"

#: nano.c:2705
msgid "Save modified buffer (ANSWERING \"No\" WILL DESTROY CHANGES) ? "
msgstr "Spara ändrad buffert (ATT SVARA \"Nej\" KOMMER ATT FÖRSTÖRA ÄNDRINGAR)? "

#: nano.c:2805
msgid "Received SIGHUP or SIGTERM\n"
msgstr "Mottog SIGHUP eller SIGTERM\n"

msgid "Received SIGHUP or SIGTERM"
msgstr "Mottog SIGHUP eller SIGTERM"

#: nano.c:2884
msgid "Cannot resize top win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på övre fönstret"

#: nano.c:2886
msgid "Cannot move top win"
msgstr "Kan inte flytta övre fönstret"

#: nano.c:2888
msgid "Cannot resize edit win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på redigeringsfönstret"

#: nano.c:2890
msgid "Cannot move edit win"
msgstr "Kan inte flytta redigeringsfönstret"

#: nano.c:2892
msgid "Cannot resize bottom win"
msgstr "Kan inte ändra storlek på nedre fönstret"

#: nano.c:2894
msgid "Cannot move bottom win"
msgstr "Kan inte flytta nedre fönstret"

#: nano.c:2927
msgid "NumLock glitch detected. Keypad will malfunction with NumLock off"
msgstr "NumLock-problem upptäcktes. Tangenterna kommer inte att fungera utan NumLock"

#: nano.c:2976
msgid "enabled"
msgstr "aktiverad"

#: nano.c:2976
msgid "disabled"
msgstr "inaktiverad"

#: nano.c:3182
msgid "Tab size is too small for nano...\n"
msgstr "Tabulatorstorleken är för liten för nano...\n"

#: nano.c:3394
msgid "Main: set up windows\n"
msgstr "Main: konfigurera fönster\n"

#: nano.c:3419
msgid "Main: bottom win\n"
msgstr "Main: nedre fönstret\n"

#: nano.c:3425
msgid "Main: open file\n"
msgstr "Main: öppna fil\n"

#: nano.c:3478
#, c-format
msgid "AHA! %c (%d)\n"
msgstr "AHA! %c (%d)\n"

#: nano.c:3498
#, c-format
msgid "I got Alt-O-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-O-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3525
#, c-format
msgid "I got Alt-[-1-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-1-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3555
#, c-format
msgid "I got Alt-[-2-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-2-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3624
#, c-format
msgid "I got Alt-[-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-[-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3665
#, c-format
msgid "I got Alt-%c! (%d)\n"
msgstr "Jag mottog Alt-%c! (%d)\n"

#: nano.c:3715
msgid "XOFF ignored, mumble mumble."
msgstr "XOFF ignorerades, mummel mummel."

#: nano.c:3717
msgid "XON ignored, mumble mumble."
msgstr "XON ignorerades, mummel mummel."

#: nano.c:3756
#, c-format
msgid "I got %c (%d)!\n"
msgstr "Jag mottog %c (%d)!\n"

#: rcfile.c:103
#, c-format
msgid "Error in %s on line %d: "
msgstr "Fel i %s på rad %d: "

#: rcfile.c:108
msgid ""
"\n"
"Press return to continue starting nano\n"
msgstr ""
"\n"
"Tryck retur för att fortsätta starta nano\n"

#: rcfile.c:173
#, c-format
msgid "argument %s has unterminated \""
msgstr "argument %s har oavslutat \""

#: rcfile.c:215
#, c-format
msgid ""
"color %s not understood.\n"
"Valid colors are \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" and \n"
"\"black\", with the optional prefix \"bright\".\n"
msgstr ""
"förstår inte färgen %s.\n"
"Giltiga färger är \"green\", \"red\", \"blue\", \n"
"\"white\", \"yellow\", \"cyan\", \"magenta\" och \n"
"\"black\", med det valfria förledet \"bright\".\n"

#: rcfile.c:254
#, c-format
msgid "Bad regex \"%s\": %s"
msgstr "Felaktigt reguljärt uttryck \"%s\": %s"

#: rcfile.c:274 rcfile.c:394 rcfile.c:441
msgid "regex strings must begin and end with a \" character\n"
msgstr "strängar med reguljära uttryck måste börja och sluta med ett \"-tecken\n"

#: rcfile.c:283
msgid "Missing syntax name"
msgstr "Syntaxnamn saknas"

#: rcfile.c:298
msgid "Adding new syntax after 1st\n"
msgstr "Lägger till ny syntax efter första\n"

#: rcfile.c:306
msgid "Starting a new syntax type\n"
msgstr "Startar ny syntaxtyp\n"

#: rcfile.c:352
msgid "Missing color name"
msgstr "Färgnamn saknas"

#: rcfile.c:365
msgid "Cannot add a color directive without a syntax line"
msgstr "Kan inte lägga till ett färgdirektiv utan en syntaxrad"

# fg = förgrund, bg = bakgrund gissar jag
#: rcfile.c:416
#, c-format
msgid "Starting a new colorstring for fg %d bg %d\n"
msgstr "Startar en ny färgsträng för fg %d bg %d\n"

#: rcfile.c:424
#, c-format
msgid "Adding new entry for fg %d bg %d\n"
msgstr "Lägger till ny post för fg %d bg %d\n"

#: rcfile.c:433
msgid "\"start=\" requires a corresponding \"end=\""
msgstr "\"start=\" kräver ett motsvarande \"end=\""

#: rcfile.c:482
#, c-format
msgid "%s: Read a comment\n"
msgstr "%s: Läste in en kommentar\n"

#: rcfile.c:505
#, c-format
msgid "command %s not understood"
msgstr "förstår inte kommandot %s"

#: rcfile.c:517
#, c-format
msgid "%s: Parsing option %s\n"
msgstr "%s: Tolkar flaggan %s\n"

#: rcfile.c:537
#, c-format
msgid "option %s requires an argument"
msgstr "flaggan %s kräver ett argument"

#: rcfile.c:562
#, c-format
msgid "requested fill size %d invalid"
msgstr "begärd fyllningsstorlek %d är ogiltig"

#: rcfile.c:586
#, c-format
msgid "requested tab size %d invalid"
msgstr "begärd tabulatorstorlek %d är ogiltig"

#: rcfile.c:594
#, c-format
msgid "set flag %d!\n"
msgstr "satte flagga %d!\n"

#: rcfile.c:600
#, c-format
msgid "unset flag %d!\n"
msgstr "tog bort flagga %d!\n"

#: rcfile.c:610
msgid "Errors found in .nanorc file"
msgstr "Fel hittades i filen .nanorc"

#: rcfile.c:643
msgid "I can't find my home directory! Wah!"
msgstr "Jag kan inte hitta min hemkatalog! Buhu!"

#: rcfile.c:658
#, c-format
msgid "Unable to open ~/.nanorc file, %s"
msgstr "Kan inte öppna filen ~/.nanorc, %s"

#: search.c:63
#, c-format
msgid "\"%s...\" not found"
msgstr "\"%s...\" kunde inte hittas"

#: search.c:106
#, c-format
msgid "Invalid regex \"%s\""
msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck \"%s\""

#: search.c:134
msgid "Search"
msgstr "Sök"

#: search.c:138
msgid " [Case Sensitive]"
msgstr " [Skiftlägeskänslig]"

#: search.c:142
msgid " [Regexp]"
msgstr " [Reguljärt uttryck]"

#: search.c:146
msgid " [Backwards]"
msgstr " [Baklänges]"

#: search.c:148
msgid " (to replace)"
msgstr " (att ersätta)"

#: search.c:156
msgid "Search Cancelled"
msgstr "Sökningen avbruten"

#: search.c:297 search.c:349
msgid "Search Wrapped"
msgstr "Sökningen började om från början"

#: search.c:424
msgid "This is the only occurrence"
msgstr "Detta är enda förekomsten"

#: search.c:575 search.c:704
msgid "Replace Cancelled"
msgstr "Ersättningen avbröts"

#: search.c:615
msgid "Replace this instance?"
msgstr "Ersätta denna förekomst?"

#: search.c:630
msgid "Replace failed: unknown subexpression!"
msgstr "Ersättningen misslyckades: okänt deluttryck!"

#: search.c:741
msgid "Replace with"
msgstr "Ersätt med"

#: search.c:783
msgid "Enter line number"
msgstr "Ange radnummer"

#: search.c:784
msgid "Aborted"
msgstr "Avbruten"

#: search.c:793
msgid "Come on, be reasonable"
msgstr "Kom igen, var nu förståndig"

#: search.c:853
msgid "Not a bracket"
msgstr "Inte en klammer"

#: search.c:904
msgid "No matching bracket"
msgstr "Ingen matchande klammer"

#: utils.c:213 utils.c:223
msgid "nano is out of memory!"
msgstr "nano har slut på minne!"

#: winio.c:90
#, c-format
msgid "actual_x for xplus=%d returns %d\n"
msgstr "actual_x för xplus=%d returnerade %d\n"

#: winio.c:245 winio.c:463
#, c-format
msgid "Aha! '%c' (%d)\n"
msgstr "Aha! \"%c\" (%d)\n"

# Osäker.
#: winio.c:486
#, c-format
msgid "input '%c' (%d)\n"
msgstr "indata \"%c\" (%d)\n"

#: winio.c:539
msgid " File: ..."
msgstr " Fil:..."

#: winio.c:541
msgid "  DIR: ..."
msgstr "  KAT:..."

#: winio.c:546
msgid "File: "
msgstr "Fil: "

#: winio.c:549
msgid " DIR: "
msgstr " KAT: "

#: winio.c:554
msgid " Modified "
msgstr " Ändrad "

#: winio.c:556
msgid " View "
msgstr " Visa "

#: winio.c:742
msgid "Refusing 0 length regex match"
msgstr "Vägrar matchning av reguljärt uttryck med längd 0"

#: winio.c:1055
#, c-format
msgid "Moved to (%d, %d) in edit buffer\n"
msgstr "Gick till (%d, %d) i redigeringsbufferten\n"

#: winio.c:1209
#, c-format
msgid "I got \"%s\"\n"
msgstr "Jag mottog \"%s\"\n"

#: winio.c:1240
msgid "Yy"
msgstr "JjYy"

#: winio.c:1241
msgid "Nn"
msgstr "Nn"

#: winio.c:1242
msgid "Aa"
msgstr "Aa"

#: winio.c:1253
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: winio.c:1258
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: winio.c:1263
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: winio.c:1442
#, c-format
msgid "line %ld/%ld (%d%%), col %lu/%lu (%d%%), char %lu/%ld (%d%%)"
msgstr "rad %ld/%ld (%d%%), kolumn %lu/%lu (%d%%), tecken %lu/%ld (%d%%)"

msgid "line %ld/%ld (%d%%), col %lu/%lu (%d%%), char %lu/%lu (%d%%)"
msgstr "rad %ld/%ld (%d%%), kolumn %lu/%lu (%d%%), tecken %lu/%lu (%d%%)"

#: winio.c:1698
msgid "Dumping file buffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar filbufferten till standard fel...\n"

#: winio.c:1700
msgid "Dumping cutbuffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar urklippsbufferten till standard fel...\n"

#: winio.c:1702
msgid "Dumping a buffer to stderr...\n"
msgstr "Dumpar en buffert til standard fel...\n"

#: winio.c:1783
msgid "The nano text editor"
msgstr "Textredigeraren nano"

#: winio.c:1784
msgid "version "
msgstr "version "

#: winio.c:1785
msgid "Brought to you by:"
msgstr "Presenteras av:"

#: winio.c:1786
msgid "Special thanks to:"
msgstr "Ytterligare tack till:"

#: winio.c:1787
msgid "The Free Software Foundation"
msgstr "Free Software Foundation"

#: winio.c:1788
msgid "For ncurses:"
msgstr "För ncurses:"

#: winio.c:1789
msgid "and anyone else we forgot..."
msgstr "och alla andra som vi har glömt..."

#: winio.c:1790
msgid "Thank you for using nano!\n"
msgstr "Tack för att du använder nano!\n"

#~ msgid "delete_opennode(): free'd a node, YAY!\n"
#~ msgstr "delete_opennode(): frigjorde en nod, JIPPI!\n"

#~ msgid "delete_opennode(): free'd last node.\n"
#~ msgstr "delete_opennode(): frigjorde sista noden.\n"

#~ msgid "Can't visit parent in restricted mode"
#~ msgstr "Kan inte besöka förälder i begränsat läge"

#~ msgid "-p"
#~ msgstr "-p"

#~ msgid "--preserve"
#~ msgstr "--preserve"

# URK! Felrapporterat
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "The -p flag now invokes the Pico \"preserve\" flag. The Pico\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Flaggan -p startar nu Picos \"preserve\"-flagga. Pico\n"

#~ msgid "compatibility flag has been removed as nano is now fully Pico\n"
#~ msgstr "kompatibilitetsflaggan har tagits bort eftersom nano nu är fullständigt Pico\n"

#~ msgid ""
#~ "compatible. Please see the nano FAQ for more info on this change...\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "kompatibel. Läs nanos frågor och svar för mer information om denna ändring...\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Press return to continue\n"
#~ msgstr "Tryck retur för att fortsätta\n"

#~ msgid "string val=%s\n"
#~ msgstr "strängvärde=%s\n"

#~ msgid "For end part, beginning = \"%s\"\n"
#~ msgstr "För slutdel, början = \"%s\"\n"

#~ msgid "current->data = \"%s\"\n"
#~ msgstr "current->data = \"%s\"\n"

#~ msgid "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"
#~ msgstr "do_cursorpos: linepct = %f, bytepct = %f\n"

#~ msgid "read_line: not on first line and prev is NULL"
#~ msgstr "read_line: inte på första raden och prev är NULL"

#~ msgid "Read %d line (Converted from Mac format)"
#~ msgid_plural "Read %d lines (Converted from Mac format)"
#~ msgstr[0] "Läste %d rad (konverterad från Mac-format)"
#~ msgstr[1] "Läste %d rader (konverterade från Mac-format)"

#~ msgid "Read %d line (Converted from DOS format)"
#~ msgid_plural "Read %d lines (Converted from DOS format)"
#~ msgstr[0] "Läste %d rad (konverterad från DOS-format)"
#~ msgstr[1] "Läste %d rader (konverterade från DOS-format)"

#~ msgid "Read %d line"
#~ msgid_plural "Read %d lines"
#~ msgstr[0] "Läste %d rad"
#~ msgstr[1] "Läste %d rader"

#~ msgid "Wrote %d line"
#~ msgid_plural "Wrote %d lines"
#~ msgstr[0] "Skrev %d rad"
#~ msgstr[1] "Skrev %d rader"

#~ msgid "Pico mode"
#~ msgstr "Pico-läge"

#~ msgid "Emulate Pico as closely as possible"
#~ msgstr "Emulera Pico så troget som möjligt"

#~ msgid "'\")}]>"
#~ msgstr "'\")}]>"

#~ msgid ".?!"
#~ msgstr ".?!"

#~ msgid "Replaced %d occurrences"
#~ msgstr "Ersatte %d förekomster"

#~ msgid "Replaced 1 occurrence"
#~ msgstr "Ersatte 1 förekomst"

#~ msgid "Replace with [%s]"
#~ msgstr "Ersätt med [%s]"

#~ msgid "nano: realloc: out of memory!"
#~ msgstr "nano: realloc: slut på minne!"

#~ msgid "nano: calloc: out of memory!"
#~ msgstr "nano: calloc: slut på minne!"

#~ msgid "Match! (%d chars) \"%s\"\n"
#~ msgstr "Träff! (%d tecken) \"%s\"\n"

#~ msgid "paintlen (%d) = eo (%d) - so (%d)\n"
#~ msgstr "målningslängd (%d) = eo (%d) - so (%d)\n"

#~ msgid "paintlen (%d) = COLS (%d) - k (%d), - rm.so (%d) - 1\n"
#~ msgstr "målningslängd (%d) = KOLUMNER (%d) - k (%d), - rm.so (%d) - 1\n"

#~ msgid "start = %d, smatch = %d, ematch = %d\n"
#~ msgstr "start = %d, sträff = %d, eträff = %d\n"

#~ msgid "Backwards search"
#~ msgstr "Baklängessökning"

#~ msgid "Case sensitive search"
#~ msgstr "Skiftlägeskänslig sökning"

#~ msgid "Goto"
#~ msgstr "Gå till"

#~ msgid "check_wrap called with inptr->data=\"%s\"\n"
#~ msgstr "check_wrap anropades med inptr->data=\"%s\"\n"

#~ msgid " -D \t\t--dos\t\t\tWrite file in DOS format\n"
#~ msgstr " -D \t\t--dos\t\t\tSkriv fil i DOS-format\n"

#~ msgid " -F \t\t--multibuffer\t\tEnable multiple file buffers\n"
#~ msgstr " -F \t\t--multibuffer\t\tAnvänd flera filbuffertar\n"

#~ msgid " -K \t\t--keypad\t\tUse alternate keypad routines\n"
#~ msgstr " -K \t\t--keypad\t\tAnvänd alternativa tangentbordsrutiner\n"

#~ msgid " -M \t\t--mac\t\t\tWrite file in Mac format\n"
#~ msgstr " -M \t\t--mac\t\t\tSkriv fil i Mac-format\n"

#~ msgid " -N \t\t--noconvert\t\tDon't convert files from DOS/Mac format\n"
#~ msgstr " -N \t\t--noconvert\t\tKonvertera inte filer från DOS/Mac-format\n"

#~ msgid " -Q [str]\t--quotestr [str]\tQuoting string, default \"> \"\n"
#~ msgstr " -Q [str]\t--quotestr [str]\tCiterar stäng, standardvärde \"> \"\n"

#~ msgid " -S\t\t--smooth\t\tSmooth scrolling\n"
#~ msgstr " -S\t\t--smooth\t\tMjuk rullning\n"

#~ msgid " -T [num]\t--tabsize=[num]\t\tSet width of a tab to num\n"
#~ msgstr " -T [antal]\t--tabsize=[antal]\t\tStäll in bredden på ett tabbsteg till antal\n"

#~ msgid " -V \t\t--version\t\tPrint version information and exit\n"
#~ msgstr " -V \t\t--version\t\tSkriv ut versionsinformation och avsluta\n"

#~ msgid " -c \t\t--const\t\t\tConstantly show cursor position\n"
#~ msgstr " -c \t\t--const\t\t\tVisa markörposition hela tiden\n"

#~ msgid " -h \t\t--help\t\t\tShow this message\n"
#~ msgstr " -h \t\t--help\t\t\tVisa detta meddelande\n"

#~ msgid " -i \t\t--autoindent\t\tAutomatically indent new lines\n"
#~ msgstr " -i \t\t--autoindent\t\tDra automatiskt in nya rader\n"

#~ msgid " -k \t\t--cut\t\t\tLet ^K cut from cursor to end of line\n"
#~ msgstr " -k \t\t--cut\t\t\tLåt ^K klippa ut från markören till slutet på raden\n"

#~ msgid " -l \t\t--nofollow\t\tDon't follow symbolic links, overwrite\n"
#~ msgstr " -l \t\t--nofollow\t\tFölj inte symboliska länkar, skriv över\n"

#~ msgid " -m \t\t--mouse\t\t\tEnable mouse\n"
#~ msgstr " -m \t\t--mouse\t\t\tAnvänd mus\n"

#~ msgid " -o [dir] \t--operatingdir=[dir]\tSet operating directory\n"
#~ msgstr " -o [kat] \t--operatingdir=[kat]\tStäll in arbetskatalog\n"

#~ msgid " -p \t\t--pico\t\t\tEmulate Pico as closely as possible\n"
#~ msgstr " -p \t\t--pico\t\t\tEmulera Pico så troget som möjligt\n"

#~ msgid " -r [#cols] \t--fill=[#cols]\t\tSet fill cols to (wrap lines at) #cols\n"
#~ msgstr " -r [tecken] \t--fill=[tecken]\t\tBryt rader efter antal tecken\n"

#~ msgid " -s [prog] \t--speller=[prog]\tEnable alternate speller\n"
#~ msgstr " -s [prog] \t--speller=[prog]\tAnvänd alternativ stavningskontroll\n"

#~ msgid " -t \t\t--tempfile\t\tAuto save on exit, don't prompt\n"
#~ msgstr " -t \t\t--tempfile\t\tSpara automatiskt vid avslut, fråga inte\n"

#~ msgid " -v \t\t--view\t\t\tView (read only) mode\n"
#~ msgstr " -v \t\t--view\t\t\tVisningsläge (skrivskyddat)\n"

#~ msgid " -w \t\t--nowrap\t\tDon't wrap long lines\n"
#~ msgstr " -w \t\t--nowrap\t\tRadbryt inte långa rader\n"

#~ msgid " -x \t\t--nohelp\t\tDon't show help window\n"
#~ msgstr " -x \t\t--nohelp\t\tVisa inte hjälpfönster\n"

#~ msgid " -z \t\t--suspend\t\tEnable suspend\n"
#~ msgstr " -z \t\t--suspend\t\tAnvänd suspend\n"

#~ msgid " +LINE\t\t\t\t\tStart at line number LINE\n"
#~ msgstr " +RAD\t\t\t\t\tStarta vid radnummer RAD\n"

#~ msgid " -D \t\tWrite file in DOS format\n"
#~ msgstr " -D \t\tSkriv fil i DOS-format\n"

#~ msgid " -M \t\tWrite file in Mac format\n"
#~ msgstr " -M \t\tSkriv fil i Mac-format\n"

#~ msgid " -R\t\tUse regular expressions for search\n"
#~ msgstr " -R\t\tAnvänd reguljära uttryck för sökning\n"

#~ msgid " -S\t\tSmooth scrolling\n"
#~ msgstr " -S\t\tMjuk rullning\n"

#~ msgid "Pavel Curtis, Zeyd Ben-Halim and Eric S. Raymond for ncurses"
#~ msgstr "Pavel Curtis, Zeyd Ben-Halim och Eric S. Raymond för ncurses"

#~ msgid "File already loaded"
#~ msgstr "Filen är redan inläst"

#~ msgid " -R\t\t--regexp\t\tUse regular expressions for search\n"
#~ msgstr " -R\t\t--regexp\t\tAnvänd reguljära uttryck för sökning\n"

# Denna idiotiska meddelandekonstruktion är felrapporterad
#~ msgid "Write"
#~ msgstr "Skriv"

#~ msgid "Backward"
#~ msgstr "Bakåt"

# Ja, denna idiotiska meddelandekonstruktion är felrapporterad
#~ msgid "Regexp "
#~ msgstr "reguljär uttrycks"

#~ msgid "Case Sensitive Regexp Search%s%s"
#~ msgstr "Skiftlägeskänslig sökning med reguljära uttryck%s%s"

#~ msgid "Regexp Search%s%s"
#~ msgstr "Sökning med reguljära uttryck%s%s"

#~ msgid "Only %d lines available, skipping to last line"
#~ msgstr "Endast %d rader är tillgängliga, hoppar till sista raden"

#~ msgid "XOFF ignored."
#~ msgstr "XOFF ignorerades."

#~ msgid "Received SIGHUP"
#~ msgstr "Mottog SIGHUP"

#~ msgid "Received SIGTERM"
#~ msgstr "Mottog SIGTERM"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.