Re: gtk+ (GNOME2.2)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-02-06 11:43:57

 > > Jag är alltså inte nöjd.
 > > 
 > > Kanske "vänsterfästning" i stället?
 > 
 > Var det inte du du som var emot substantiviseringar med ändelsen "ning"?
 > :-)

Nej, jag är emot substantivisering med ändelsen "-ande" :-)

Exempel: "filskapandet tog lång tid" - "det tog lång tid att skapa filen"

 > Jag ser inget fel i "fäste", låter det nog vara som det är.

Nä, men det gör jag. Ett fäste är alltid en sak, ett konkret föremål. Fästning
däremot är något som sker. En fastsättning alltså, tänk inte på borgar och
grejor nu.

Men "left attachment" borde ju egentligen heta "vänsterbilaga", eller hur? :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.