Re: förtroende och tillit, fortsättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-31 16:16:19

Jan D. writes:
> Jag får fel intryck av "fullt" och "ultimat".  För mig är det samma sak
> i detta fall.  Om något är fullt fattas det ju ingenting, så vad kan
> fattas förtroendemässigt i "fullt förtroende"?  Kan något vara mer
> än fullt?  Överfullt?

"Ultimate" har en lite annan karaktär än de andra.  Den skall ses mer
som att det per definition är den nivån som förtroende utgår ifrån.

Tänk på vad det normalt handlar om: en själv och andra.  Jag tycker
inte att det är orimligt av mig att säga att jag har fullt förtroende
för en annan person att signera nycklar.  Men för den skull ligger
ändå mitt förtroende för mig själv på en lite annan nivå.  Om en
person jag litar helt på säger att en nyckel är skall användas litar
jag helt på det.  Men om jag själv säger att en nyckel skall användas
ÄR det så.

Det är lite svårt att hitta riktigt bra ord att förklara vad jag
menar.  Jag hoppas att det här var begripligt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.