Re: Förtroende och tillit

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-31 16:06:19

Jan D. writes:
> Förslag (av mer talspråkskaraktär kanske) på de två sista:
> 
> - - Jag litar på denna användare
> - - Jag litar blint på denna användare
> 
> För mig är "litar marginellt på" svagare än "litar på" men det kanske
> bara är jag som tycker det.

Det stämmer nog för de flesta.  Men eftersom det handlar om olika
nivåer av tillit här, så känns det olyckligt att ha en gradering som
utelämnar nivåerna.  Om man ser den för sig själv verkar det som om
det bara finns litar/litar inte-gradering.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.