Re: förtroende och tillit, fortsättning

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-01-29 16:28:13

onsdagen den 29 januari 2003 kl 16.10 skrev Per Tunedal:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Hej!
> I vissa program och viss dokumentation talar man även om "trust" för
> nycklarna. Då kan nivåerna heta lite av varje tex:
>
> "unknown"
> "no trust"
> "medium trust" (väldigt olämpligt benämning!!)
> "full trust"
> "ultimate trust"
>
> Jag tycker emellertid att nivåerna måste heta likadant alltid i alla
> program och all dokumentation! Dessutom måste det vara någon slags
> konsekvens oberoende om man talar om förtroende för nyckelinnehavaren eller
> nyckeln. (Svårt!)
>
> Förslag:
>
> "okänt"
>
> "inget förtroende"
>
> "visst förtroende"
>
> "fullt förtroende"
>
> "Nyckeln har ultimat förtroende (som din egen nyckel)"

Jag får fel intryck av "fullt" och "ultimat".  För mig är det samma sak
i detta fall.  Om något är fullt fattas det ju ingenting, så vad kan
fattas förtroendemässigt i "fullt förtroende"?  Kan något vara mer
än fullt?  Överfullt?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.