gnome-panel (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-31 12:00:41

>   #: applets/fish/fish.c:449
>   #, c-format
> N msgid "%s the GNOME Fish, a contemporary oracle"
> N msgstr "GNOME-fisken %s, ett samtida orakel"

Jag tycker "nutida" passar bättre än "samtida" här.  ("Contemporary"
kan betyda båda delarna, nyanskillnaden finns inte i det ordet.)

>   #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:1
>   msgid ""
> N "Decides when to group windows from the same application on the Window List. "
> N "Valid values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
>   msgstr ""
> N "Avgör när fönster från samma program ska grupperas i fönsterlistan. Giltiga "
>   "värden är \"never\", \"auto\" och \"always\"."

Eventuellt skulle man kunna ha en förklaring av de engelska
nyckelorden inom parentes:

   \"never\" (aldrig), \"auto\" (auto) och \"always\" (alltid)."

För den som faktiskt inte kan engelska, kan det vara en fördel.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.