gnome-panel (GNOME2.2)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:46:08

Här är de 532 meddelandena i gnome-panel. Ta gärna en titt.

Filen finns även på
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/gnome-panel.gnome-2-2.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for gnome-panel.
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Martin Wahlen <mva@sbbs.se>, 1998.
 # Anders Carlsson <anders.carlsson@tordata.se>, 1999.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000, 2001.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003.
 # Johan Dahlin <jdahlin@telia.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.181 2003/01/07 18:05:48 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-panel\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-01 20:21+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-06-01 20:22+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:09+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-07 19:05+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: applets/fish/fish.c:128 applets/gen_util/clock.c:909
 #: applets/gen_util/clock.c:1149 applets/gen_util/mailcheck.c:1623
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1831 applets/gen_util/pager.c:187
 #: applets/gen_util/pager.c:501 applets/gen_util/showdesktop.c:412
 #: applets/gen_util/tasklist.c:123 applets/gen_util/tasklist.c:762
 #: applets/notification_area/main.c:80
 #, c-format
G msgid "%s the GNOME Fish"
G msgstr "GNOME-fisken %s"
G 
G msgid "%s the GNOME Fish, a contemporary oracle"
G msgstr "GNOME-fisken %s, ett samtida orakel"
G 
G msgid "GNOME Fish, the fortune teller"
G msgstr "GNOME-fisken, siaren"
G 
G msgid "%s the Fish"
G msgstr "Fisken %s"
N msgid "There was an error displaying help: %s"
N msgstr "Ett fel uppstod vid visning av hjälp: %s"
 
 #: applets/fish/fish.c:194
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: The command appears to be something actually useful.\n"
 "Since this is a useless applet, you may not want to do this.\n"
G "We strongly advise you against usage of wanda for anything\n"
N "We strongly advise you against using %s for anything\n"
 "which would make the applet \"practical\" or useful."
 msgstr ""
 "Varning: Kommandot verkar vara någonting användbart. Eftersom\n"
 "detta är ett oanvändbart panelprogram vill du nog inte göra\n"
G "detta. Vi rekommenderar inte att man använder Wanda till\n"
G "någonting som skulle göra panelprogrammet praktiskt eller\n"
N "detta. Vi rekommenderar inte att man använder %s till\n"
N "någonting som skulle göra panelprogrammet \"praktiskt\" eller\n"
 "användbart."
 
G msgid "GNOME Fish Preferences"
G msgstr "Inställningar för GNOME-fisken"
 #: applets/fish/fish.c:378 applets/fish/fish.c:536
 #, no-c-format
N msgid "%s the Fish"
N msgstr "Fisken %s"
 
G msgid "_Name of GNOME fish:"
G msgstr "_Namnet på GNOME-fisken:"
 #: applets/fish/fish.c:379
 #, c-format
N msgid ""
N "%s has no use what-so-ever. It only takes up disk space and compilation "
N "time, and if loaded it also takes up precious panel space and memory. If "
N "anyone is found using it, he should be promptly sent for a psychiatric "
N "evaluation."
N msgstr ""
N "%s har inget som helst användningsområde. Det tar bara upp diskutrymme och "
N "kompileringstid, och om det körs tar det upp minne och dyrbart utrymme på "
N "panelen. Om någon hittas användande detta panelprogram bör han eller hon "
N "genast skickas på psykiatrisk undersökning."
 
G msgid "_Animation filename:"
G msgstr "_Animationsfilnamnet:"
 #: applets/fish/fish.c:400
N msgid "(with minor help from George)"
N msgstr "(med lite hjälp från George)"
 
G msgid "Browse"
G msgstr "Bläddra"
 #: applets/fish/fish.c:416
 #: applets/fish/GNOME_FishApplet_Factory.server.in.in.h:3
N msgid "Fish"
N msgstr "Fisk"
 
G msgid "Command to _execute when fish is clicked:"
G msgstr "Kommando som ska _utföras när man klickar på fisken:"
 #: applets/fish/fish.c:448
 #, c-format
N msgid "%s the GNOME Fish"
N msgstr "GNOME-fisken %s"
 
G msgid "Frame_s in animation:"
G msgstr "_Bildrutor i animationen:"
 #: applets/fish/fish.c:449
 #, c-format
N msgid "%s the GNOME Fish, a contemporary oracle"
N msgstr "GNOME-fisken %s, ett samtida orakel"
 
G msgid "Pause _per frame (s):"
G msgstr "Paus _per bildruta (s):"
 #: applets/fish/fish.c:496
N msgid "Unable to get the name of the command to execute"
N msgstr "Kan inte få tag i namnet på kommandot att köra"
N 
 #: applets/fish/fish.c:513
N msgid "Unable to locate the command to execute"
N msgstr "Kan inte lokalisera kommandot att köra"
 
G msgid "_Rotate on vertical panels"
G msgstr "_Rotera i vertikala paneler"
 #: applets/fish/fish.c:541
 #, no-c-format
N msgid "%s the GNOME Fish Says:"
N msgstr "GNOME-fisken %s säger:"
N 
 #: applets/fish/fish.c:666
 #, c-format
N msgid ""
N "Unable to execute '%s'\n"
N "\n"
N "Details: %s"
N msgstr ""
N "Kan inte köra \"%s\"\n"
N "\n"
N "Detaljer: %s"
 
 
G msgid "(with minor help from George)"
G msgstr "(med lite hjälp från George)"
 #: applets/fish/fish.c:1358
N msgid "GNOME Fish, the fortune teller"
N msgstr "GNOME-fisken, siaren"
 
G msgid "Fish"
G msgstr "Fisk"
 #: applets/fish/fish.glade.h:1 gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
G msgid ""
G "This applet has no use what-so-ever. It only takes up disk space and "
G "compilation time, and if loaded it also takes up precious panel space and "
G "memory. If anyone is found using this applet, he should be promptly sent for "
G "a psychiatric evaluation."
G msgstr ""
G "Detta panelprogram har inget som helst användningsområde. Det tar bara upp "
G "diskutrymme och kompileringstid, och om det körs tar det upp minne och "
G "dyrbart utrymme på panelen. Om någon hittas användande detta panelprogram "
G "bör han eller hon genast skickas på psykiatrisk undersökning."
 #: applets/fish/fish.glade.h:2 applets/gen_util/mailcheck.c:1319
 #: gnome-panel/panel-config.c:1498 gnome-panel/panel-util.c:287
N msgid "Browse"
N msgstr "Bläddra"
N 
 #: applets/fish/fish.glade.h:3
N msgid "Command to _execute when fish is clicked:"
N msgstr "Kommando som ska _utföras när man klickar på fisken:"
N 
 #: applets/fish/fish.glade.h:4
N msgid "Frame_s in animation:"
N msgstr "_Bildrutor i animationen:"
N 
 #: applets/fish/fish.glade.h:5
N msgid "GNOME Fish Preferences"
N msgstr "Inställningar för GNOME-fisken"
N 
 #: applets/fish/fish.glade.h:6
N msgid "Pause _per frame (s):"
N msgstr "Paus _per bildruta (s):"
N 
 #: applets/fish/fish.glade.h:7
N msgid "_Animation filename:"
N msgstr "_Animationsfilnamnet:"
N 
 #: applets/fish/fish.glade.h:8
N msgid "_Name of GNOME fish:"
N msgstr "_Namnet på GNOME-fisken:"
N 
 #: applets/fish/fish.glade.h:9
N msgid "_Rotate on vertical panels"
N msgstr "_Rotera i vertikala paneler"
 
 
 #: applets/fish/fish.schemas.in.h:5
 msgid "The fish's animation pixmap"
G msgstr "FIskens animeringsbildfil"
N msgstr "Fiskens animeringsbildfil"
 
 
G msgid "%I:%M:%S %p"
G msgstr "%H.%M.%S"
G 
G msgid "%I:%M %p"
G msgstr "%I.%M %p"
 #: applets/gen_util/clock.c:178
N msgid "%l:%M:%S %p"
N msgstr "%k.%M.%S"
N 
 #: applets/gen_util/clock.c:178
N msgid "%l:%M %p"
N msgstr "%k.%M"
 
 
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. *       if the time should come before the
 #. *       date on a clock in your locale.
 #.
 #: applets/gen_util/clock.c:193
 #, c-format
N msgid ""
N "%s\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "%s\n"
N "%s"
N 
 #. translators: reverse the order of these arguments
 #. *       if the time should come before the
 #. *       date on a clock in your locale.
 #.
 #: applets/gen_util/clock.c:200
 #, c-format
N msgid "%s, %s"
N msgstr "%s, %s"
N 
 #. Show date in tooltip
 #: applets/gen_util/clock.c:303
 
 #: applets/gen_util/clock.c:494
N msgid "%I:%M:%S %p"
N msgstr "%H.%M.%S"
N 
 #: applets/gen_util/clock.c:496
N msgid "%I:%M %p"
N msgstr "%I.%M %p"
N 
 #: applets/gen_util/clock.c:535
 
 #: applets/gen_util/clock.c:996
 msgid "_12 hour"
G msgstr "_12 timmar"
N msgstr "_12-timmars"
 
 #: applets/gen_util/clock.c:1002
 msgid "_24 hour"
G msgstr "_24 timmar"
N msgstr "_24-timmars"
 
G msgid "_UNIX time"
G msgstr "_Unixtid"
 #: applets/gen_util/clock.c:1007
N msgid "UNI_X time"
N msgstr "UNI_X-tid"
 
 
 #: applets/gen_util/clock.c:1068
 msgid "Use _UTC"
G msgstr "Använd _UTC"
N msgstr "Använd UT_C"
 
 #. Translator credits
 #: applets/gen_util/clock.c:1185 applets/gen_util/mailcheck.c:1753
 #: applets/gen_util/pager.c:534 applets/gen_util/showdesktop.c:443
 #: applets/gen_util/tasklist.c:794 applets/notification_area/main.c:112
 #: gnome-panel/menu.c:252
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "Christian Rose\n"
 "Martin Norbäck\n"
 "Andreas Hydén\n"
 "Johan Dahlin\n"
 "Anders Carlsson\n"
 "Martin Wahlén\n"
G "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
 
 
 #: applets/gen_util/clock.c:1206
 msgid "The Clock displays the current time and date"
G msgstr "Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum"
N msgstr "Klockan visar aktuell tid och datum"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:1
G msgid "Display Internet time, which is same all over the world"
G msgstr "Visa Internettid, som är samma i hela världen"
N msgid "24"
N msgstr "24"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:2
G msgid "Display date in applet, in addition to time"
G msgstr "Visa datum i panelprogrammet utöver tiden"
N msgid "Display Internet time, which is same all over the world"
N msgstr "Visa Internettid, som är samma i hela världen"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:3
N msgid "Display date in the Clock, in addition to time"
N msgstr "Visa datum i klockan, utöver tiden"
N 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:4
 
G msgid "Display time in Greenwich Mean Time zone"
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:5
N msgid "Display time in Universal Coordinated Time zone"
 msgstr "Visa tid i koordinerad universaltid (UTC)"
 
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:9
G msgid "Show date in applet"
G msgstr "Visa datum i panelprogrammet"
N msgid "Show date in Clock"
N msgstr "Visa datum i klockan"
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:10
N msgid "Show date in a tooltip when a mouse is over the Clock"
N msgstr "Visa datum i ett verktygstips när muspekare är över klockan"
N 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:11
 
 #: applets/gen_util/clock.schemas.in.h:15
N msgid "Use UTC"
N msgstr "Använd UTC"
N 
 #: applets/gen_util/GNOME_ClockApplet.xml.h:1
 
 #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:2
 msgid "Alert you when new mail arrives"
G msgstr "Meddela när ny e-post ankommer"
N msgstr "Meddela när ny post ankommer"
 
 #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:3
N msgid "Button to hide application windows and show the desktop"
N msgstr "Knapp för att dölja programfönster och visa skrivbordet"
N 
 #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:5
 
 #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:9
 #: applets/gen_util/showdesktop.c:452
N msgid "Show Desktop Button"
N msgstr "Visa skrivbordsknapp"
N 
 #: applets/gen_util/GNOME_GenUtilApplet_Factory.server.in.in.h:10
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:200
 #, c-format
N msgid "There was an error executing %s: %s"
N msgstr "Ett fel uppstod vid körande av %s: %s"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:328
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:341 applets/gen_util/mailcheck.c:1379
N msgid "Password Entry box"
N msgstr "Lösenordsinmatningsfält"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:382
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:558
 msgid "You have new mail."
G msgstr "Du har ny e-post."
N msgstr "Du har ny post."
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:560
 msgid "You have mail."
G msgstr "Du har e-post."
N msgstr "Du har post."
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:570
 msgid "No mail."
G msgstr "Ingen e-post."
N msgstr "Ingen post."
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1340
N msgid "Mail Server Entry box"
N msgstr "E-postserverinmatningsfält"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1354
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1362
N msgid "Username Entry box"
N msgstr "Användarnamnsinmatningsfält"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1371
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1400
N msgid "Folder Entry box"
N msgstr "Mappinmatningsfält"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1412
 msgid "C_ommand to run before checking for mail:"
G msgstr "K_ommando som ska köras innan kontroll av e-post:"
N msgstr "K_ommando som ska köras innan kontroll av post:"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1420
N msgid "Command Entry box"
N msgstr "Kommandoinmatningsfält"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1445
 
G msgid "Command to execute"
G msgstr "Kommando att köra"
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1471
N msgid "Command to execute before each update"
N msgstr "Kommando som ska utföras före varje uppdatering"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1481
 msgid "When new mail _arrives:"
G msgstr "När ny e-post _ankommer:"
N msgstr "När ny post _ankommer:"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1494 applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:2
N msgid "Command to execute when new mail arrives"
N msgstr "Kommando som ska utföras när ny post ankommer"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1517
N msgid "Command to execute when clicked"
N msgstr "Kommando som ska utföras vid klick"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1527
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1538
 msgid "Check for mail _every"
G msgstr "Kontrollera _e-post var"
N msgstr "Kontrollera _post var"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1550
N msgid "Choose time interval in minutes to check mail"
N msgstr "Välj tidsintervall i minuter för e-postkontroll"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1564 applets/gen_util/mailcheck.c:1568
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1564
N msgid "Choose time interval in seconds to check mail"
N msgstr "Välj tidsintervall i sekunder för e-postkontroll"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.c:1576
 msgid "Play a _sound when new mail arrives"
G msgstr "Spela ett _ljud när ny e-post ankommer"
N msgstr "Spela ett _ljud när ny post ankommer"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:1
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
G "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
G "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>The mail server</"
G "short> <long>Remove server to connect to for our mail"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/mailcheck_applet/"
G "prefs/remote_server</key> <owner>mailcheck-applet</owner> <type>string</"
G "type> <default>mail</default> <locale name=\"C\"> <short>E-postservern</"
G "short> <long>Ta bort servern att ansluta till för vår post"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
G "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
G "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>You've "
G "got mail!"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
G "mailcheck_applet/prefs/play_sound</key> <owner>mailcheck-applet</owner> "
G "<type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> <short>Du har "
G "e-post."
N msgid "Command to execute when checking mail"
N msgstr "Kommando som ska utföras vid kontroll av post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:3
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
G "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
G "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short>Whether to reset mail status when the applet is clicked"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/"
G "mailcheck_applet/prefs/reset_on_clicked</key> <owner>mailcheck-applet</"
G "owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short>Huruvida e-poststatusen ska återställas vid klick på panelprogrammet"
N msgid "Command to execute when you click on the Inbox Monitor"
N msgstr "Kommando som ska utföras när du klickar på inkorgsövervakaren"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:4
 msgid "Command to run before checking mail"
G msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av e-post"
N msgstr "Kommando som ska köras innan kontroll av post"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:6
 msgid "Do we run the newmail-command"
G msgstr "Kör vi kommandot för ny e-post"
N msgstr "Kör vi kommandot för ny post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:7
 msgid "How often (in milliseconds) we check the mail"
G msgstr "Hur ofta (i millisekunder) vi kontrollerar e-posten"
N msgstr "Hur ofta (i millisekunder) vi kontrollerar posten"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:8
 msgid "If mail should be checked automatically"
G msgstr "Om e-post ska kontrolleras automatiskt"
N msgstr "Om post ska kontrolleras automatiskt"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:9
 msgid "If this is set mail will be checked every update-freq milliseconds"
 msgstr ""
G "Om detta är inställt kommer e-post att kontrolleras varje "
G "uppdateringsfrekvens millisekund"
N "Om detta är inställt kommer post att kontrolleras varje uppdateringsfrekvens "
N "millisekund"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:11
 msgid "If this is set, we should run the newmail-command"
G msgstr "Om detta är inställt ska vi köra kommandot för ny e-post"
N msgstr "Om detta är inställt ska vi köra kommandot för ny post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:12
 msgid "Interval for checking mail"
G msgstr "Intervall för kontroll av e-post"
N msgstr "Intervall för kontroll av post"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:14
 msgid "Play a sound when mail is recieved"
G msgstr "Spela ett ljud när ny e-post ankommer"
N msgstr "Spela ett ljud när ny post ankommer"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:15
 msgid "Remote folder for mail retrieval"
G msgstr "Fjärrmapp för e-posthämtning"
N msgstr "Fjärrmapp för posthämtning"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:16
N msgid "Remote server to connect to for our mail"
N msgstr "Fjärrserver att ansluta till för vår post"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:17
 msgid "Run this command before we check the mail"
G msgstr "Kör detta kommando innan kontroll av e-post"
N msgstr "Kör detta kommando innan kontroll av post"
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:18
N msgid "The mail server"
N msgstr "E-postservern"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:19
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:23
 msgid ""
G "This is the animation that will be displayed during normal use of the "
G "mailcheck applet"
N "This is the animation that will be displayed during normal Inbox Monitor "
N "usage"
 msgstr ""
 "Detta är den animation som kommer att visas vid normal användning av "
G "panelprogrammet för e-postkontroll"
N "inkorgsövervakaren"
 
 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:25
N msgid "We run this command when the user clicks on Inbox Monitor"
N msgstr "Vi kör detta kommando när användaren klickar på inkorgsövervakaren"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:26
G msgid "We run this command when the user clicks on the applet"
G msgstr "Vi kör detta kommando när användaren klickar på panelprogrammet"
N msgid "Whether to reset mail status when you click on Inbox Monitor"
N msgstr "Huruvida poststatusen ska återställas vid klick på inkorgsövervakaren"
N 
 #: applets/gen_util/mailcheck.schemas.in.h:27
N msgid "You've got mail!"
N msgstr "Du har post!"
 
 
 #: applets/gen_util/pager.c:378
 #, c-format
G msgid "Error loading num_rows value for workspace switcher applet: %s\n"
N msgid "Error loading num_rows value for Workspace Switcher: %s\n"
 msgstr "Fel vid inläsning av num_rows-värde för arbetsytebytaren: %s\n"
 
 #: applets/gen_util/pager.c:389
 #, c-format
 msgid ""
G "Error loading display_workspace_names value for workspace switcher applet: %"
G "s\n"
N "Error loading display_workspace_names value for Workspace Switcher: %s\n"
 msgstr ""
 "Fel vid inläsning av display_workspace_names-värde för arbetsytebytaren: %s\n"
 
 #: applets/gen_util/pager.c:404
 #, c-format
G msgid ""
G "Error loading display_all_workspaces value for workspace switcher applet: %"
G "s\n"
N msgid "Error loading display_all_workspaces value for Workspace Switcher: %s\n"
 msgstr ""
 "Fel vid inläsning av display_all_workspaces-värde för arbetsytebytaren: %s\n"
 
 
 #: applets/gen_util/pager.glade.h:6
N msgid "Workspace Names"
N msgstr "Namn på arbetsytor"
N 
 #: applets/gen_util/pager.glade.h:8
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:1
 msgid ""
G "If this is true, the pager will show all workspaces, otherwise it will only "
G "show the current workspace."
N "If this is true, the Workspace Switcher will show all workspaces, otherwise "
N "it will only show the current workspace."
 msgstr ""
G "Om detta är sant kommer arbetsytebytaren endast att visa alla arbetsytor, "
G "annars kommer endast aktuell arbetsyta att visas."
N "Om detta är sant kommer arbetsytebytaren att visa alla arbetsytor, annars "
N "kommer endast aktuell arbetsyta att visas."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:2
 msgid ""
G "If this is true, the workspaces in the pager will display the names of the "
G "workspaces, otherwise they will display the contents of the workspace."
N "If this is true, the workspaces in the Workspace Switcher will display the "
N "names of the workspaces, otherwise they will display the contents of the "
N "workspace."
 msgstr ""
G "Om detta är sant kommer arbetsytorna i arbetsytebytaren att endast visa "
G "namnen på arbetsytorna. Annars kommer endast innehållet på arbetsytorna att "
G "visas."
N "Om detta är sant kommer arbetsytorna i arbetsytebytaren att visa namnen på "
N "arbetsytorna. Annars kommer innehållet på arbetsytorna att visas."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:3
G msgid "Number of rows in the pager"
G msgstr "Antal rader i arbetsytebytaren"
N msgid "Number of rows in the Workspace Switcher."
N msgstr "Antal rader i arbetsytebytaren."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:4
 msgid ""
 "When showing all the workspaces this determines how many rows (for "
G "horizontal layout) or columns (for vertical layout) the pager shows the "
G "workspaces in."
N "horizontal layout) or columns (for vertical layout) the Workspace Switcher "
N "shows the workspaces in."
 msgstr ""
 "När alla arbetytor visas anger detta hur många rader (för horisontell "
 "layout) eller kolumner (för vertikal layout) som arbetsytebytaren visar "
 "arbetsytorna i."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:5
G msgid "Whether to display the all workspaces in the pager."
N msgid "Whether to display the all workspaces in the Workspace Switcher."
 msgstr "Huruvida alla arbetsytor ska visas i arbetsytebytaren."
 
 #: applets/gen_util/pager.schemas.in.h:6
G msgid "Whether to display the names of the workspaces in the pager."
G msgstr "Huruvida namn på arbetsytor ska visas i arbetsytebytaren."
N msgid ""
N "Whether to display the names of the workspaces in the Workspace Switcher."
N msgstr "Huruvida namnen på arbetsytorna ska visas i arbetsytebytaren."
N 
 #: applets/gen_util/showdesktop.c:217
N msgid "Click here to restore hidden windows."
N msgstr "Klicka här för att återställa dolda fönster."
N 
 #: applets/gen_util/showdesktop.c:220
N msgid "Click here to hide all windows and show the desktop."
N msgstr "Klicka här för att dölja alla fönster och visa skrivbordet."
N 
 #: applets/gen_util/showdesktop.c:290
 #, c-format
N msgid "Failed to load %s: %s\n"
N msgstr "Misslyckades med att läsa in %s: %s\n"
N 
 #: applets/gen_util/showdesktop.c:291
N msgid "File not found"
N msgstr "Filen hittades inte"
 
G msgid "Can't execute printer command"
G msgstr "Kan inte köra skrivarkommando"
G 
G msgid "Printer properties"
G msgstr "Skrivaregenskaper"
G 
G msgid "Printer name:"
G msgstr "Skrivarnamn:"
G 
G msgid "Print command:"
G msgstr "Utskriftskommando:"
G 
G msgid "Printer"
G msgstr "Skrivare"
G 
G msgid "Printer Applet"
G msgstr "Skrivarpanelprogram"
G 
G msgid "(c) 1998 the Free Software Foundation"
G msgstr "© 1998 Free Software Foundation"
G 
G msgid ""
G "The printer applet lets you easily drag files to be printed via a print "
G "command"
G msgstr ""
G "Skrivarpanelprogrammet låter dig på ett enkelt sätt dra filer som ska "
G "skrivas ut via ett utskriftskommando"
G 
G msgid "Can't create applet!\n"
G msgstr "Kan inte skapa panelprogram!\n"
G 
G msgid "Properties..."
G msgstr "Egenskaper..."
G 
G msgid "Help"
G msgstr "Hjälp"
G 
G msgid "About..."
G msgstr "Om..."
G 
G msgid "(c) 2001 Red Hat, Inc"
G msgstr "© 2001 Red Hat, Inc"
 #: applets/gen_util/showdesktop.c:454
N msgid "This button lets you hide all windows and show the desktop"
N msgstr "Denna knapp låter dig dölja alla fönster och visa skrivbordet"
 
 
 #: applets/gen_util/tasklist.glade.h:11
N msgid "Window List size"
N msgstr "Fönsterlistestorlek"
N 
 #: applets/gen_util/tasklist.glade.h:12
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:1
 msgid ""
G "Decides when to group windows from the same application on the tasklist. "
G "Valid values are never, auto, and always."
N "Decides when to group windows from the same application on the Window List. "
N "Valid values are \"never\", \"auto\" and \"always\"."
 msgstr ""
G "Huruvida fönster från samma program ska grupperas i fönsterlistan. Giltiga "
N "Avgör när fönster från samma program ska grupperas i fönsterlistan. Giltiga "
 "värden är \"never\", \"auto\" och \"always\"."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:2
 msgid ""
G "If this is true, the tasklist will show windows from all workspaces, "
N "If this is true, the Window List will show windows from all workspaces, "
 "otherwise it will display windows from the current workspace only."
 msgstr ""
G "Om detta är sant kommer fönsterlistan att skugga fönster från alla "
G "arbetsytor. Annars kommer den endast att visa fönster från den aktuella "
G "arbetsytan."
N "Om detta är sant kommer fönsterlistan att visa fönster från alla arbetsytor. "
N "Annars kommer den endast att visa fönster från den aktuella arbetsytan."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:3
 msgid ""
 "If true, then when unminimizing a window, bring it to the current workspace. "
 "Otherwise, change to the workspace of the window."
 msgstr ""
 "Om detta är sant kommer återställning av ett fönster att ta det till den "
G "aktuella arbetsytan. Byt annars till arbetsytans fönster."
N "aktuella arbetsytan. Byt annars till fönstrets arbetsyta."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:4
G msgid "Maximum size the tasklist applet will request"
G msgstr "Största storlek som fönsterlistepanelprogrammet kommer att begära"
N msgid "Maximum size that Window List requests"
N msgstr "Största storlek som fönsterlistan begär"
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:5
G msgid "Minimum size the tasklist applet will request"
G msgstr "Minsta storlek som fönsterlistepanelprogrammet kommer att begära"
N msgid "Minimum size that Window List requests"
N msgstr "Minsta storlek som fönsterlistan begär"
 
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:8
 msgid ""
G "The tasklist applet needs a minimum width to be useful at all. This value is "
G "the minimum width the applet will request. This is useful for sliding and "
G "edge panels, which would otherwise ask for a very small default width."
G msgstr ""
G "Fönsterlistepanelprogrammet behöver en minsta storlek för att överhuvudtaget "
G "vara användbar. Detta värde är den minsta bredd som panelprogrammet kommer "
G "att begära. Detta är användbart för glidande paneler och kantpaneler, som "
G "annars skulle begära en väldigt liten standardstorlek."
N "This value is the maximum width that Window List requests. The maximum width "
N "setting is useful to limit the size of Window List in large panels such as "
N "edge panels, where Window List could fill the entire space available."
N msgstr ""
N "Detta värde är det största breddvärde som fönsterlistan begär. Inställningen "
N "för största bredd är användbar för att begränsa den storlek som används i "
N "stora paneler där fönsterlistan annars kan fylla allt tillgängligt utrymme, "
N "som exempelvis i kantpaneler."
 
 #: applets/gen_util/tasklist.schemas.in.h:9
 msgid ""
G "This value is the maximum width the applet will request. This is useful to "
G "limit the size used in big panels where this applet could otherwise fill the "
G "entire available space, like in edge panels."
G msgstr ""
G "Detta värde är det största värde som panelprogrammet kommer att begära. "
G "Detta är användbart för att begränsa den storlek som används i stora paneler "
G "där detta panelprogram annars kan fylla allt tillgängligt utrymme, som i "
G "kantpaneler."
N "To be usable, Window List requires a minimum width. Window List requests "
N "this minimum width. The minimum width setting is useful for sliding and edge "
N "panels, which usually request a small default width."
N msgstr ""
N "Fönsterlistan behöver en minsta bredd för att vara användbar. Fönsterlistan "
N "begär denna minsta bredd. Inställningen för minsta bredd är användbar för "
N "glidande paneler och kantpaneler, som normalt begär en väldigt liten "
N "standardstorlek."
 
 
G msgid ""
G "<b>Cannot display help document</b>\n"
G "\n"
G "Details: %s"
G msgstr ""
G "<b>Kan inte visa hjälpdokument</b>\n"
G "\n"
G "Detaljer: %s"
 #: applets/notification_area/GNOME_NotificationAreaApplet.server.in.in.h:1
N msgid "Area where notification icons appear"
N msgstr "Yta där notifieringsikoner visas"
N 
 #: applets/notification_area/GNOME_NotificationAreaApplet.server.in.in.h:2
N msgid "Notification Area"
N msgstr "Notifieringsyta"
N 
 #: applets/notification_area/GNOME_NotificationAreaApplet.server.in.in.h:3
N msgid "Notification Area Factory"
N msgstr "Fabrik för notifieringsyta"
N 
 #: applets/notification_area/main.c:125
N msgid "Panel Notification Area"
N msgstr "Panelnotifieringsyta"
 
 
G msgid "Remove From Panel"
G msgstr "Ta bort från panelen"
 #: gnome-panel/applet.c:490 gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:2
N msgid "_Remove From Panel"
N msgstr "_Ta bort från panelen"
 
G msgid "Move"
G msgstr "Flytta"
 #: gnome-panel/applet.c:502 gnome-panel/GNOME_Panel_Popup.xml.h:1
N msgid "_Move"
N msgstr "_Flytta"
N 
 #: gnome-panel/applet.c:789
 #, c-format
N msgid "No object_type set for panel object with ID %s\n"
N msgstr "Ingen object_type inställd för panelobjektet med ID %s\n"
N 
 #: gnome-panel/applet.c:809 gnome-panel/applet.c:917
 #, c-format
N msgid "No panel_id set for panel object with ID %s\n"
N msgstr "Inget panel_id inställt för panelobjektet med ID %s\n"
 
 
 #: gnome-panel/button-widget.c:322
 #, c-format
N msgid ""
N "Failed to load image %s\n"
N "\n"
N "Details: %s"
N msgstr ""
N "Misslyckades med att öppna bilden %s\n"
N "\n"
N "Detaljer: %s"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:537
N msgid "none"
N msgstr "inga"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:542
N msgid "file not found"
N msgstr "filen hittades inte"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:868
N msgid "Size"
N msgstr "Storlek"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:869
N msgid "The desired ButtonWidget size"
N msgstr "Den önskade ButtonWidget-storleken"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:877
N msgid "Has Arrow"
N msgstr "Har pil"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:878
N msgid "Whether or not to draw an arrow indicator"
N msgstr "Huruvida en pilindikator ska ritas eller inte"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:886
N msgid "Orientation"
N msgstr "Orientering"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:887
N msgid "The ButtonWidget orientation"
N msgstr "Orienteringen på ButtonWidgeten"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:896
N msgid "Icon Name"
N msgstr "Ikonnamn"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:897
N msgid "The desired icon for the ButtonWidget"
N msgstr "Den önskade ikonen för ButtonWidgeten"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:905
N msgid "Stock Icon ID"
N msgstr "Standardikon-ID"
N 
 #: gnome-panel/button-widget.c:906
N msgid "The desired stock icon for the ButtonWidget"
N msgstr "Den önskade standardikonen för ButtonWidgeten"
N 
 #: gnome-panel/disclosure-widget.c:259
 
G msgid "Debian menus"
G msgstr "Debianmenyer"
 #: gnome-panel/distribution.c:27
N msgid "Debian Menu"
N msgstr "Debianmeny"
 
 
G msgid "SuSE menus"
G msgstr "SuSE-menyer"
 #: gnome-panel/distribution.c:32
N msgid "SuSE Menu"
N msgstr "SuSE-meny"
 
 
G msgid "CDE Menus"
G msgstr "CDE-menyer"
G 
 #: gnome-panel/distribution.c:37
N msgid "CDE Menu"
N msgstr "CDE-meny"
N 
 #: gnome-panel/drawer.c:126
 
G msgid "Cannot execute gnome-panel-screenshot"
G msgstr "Kan inte köra gnome-panel-screenshot"
 #: gnome-panel/drawer.c:765 gnome-panel/launcher.c:802 gnome-panel/menu.c:1533
 #: gnome-panel/menu.c:3447 gnome-panel/panel-action-button.c:89
N msgid "_Properties"
N msgstr "_Egenskaper"
 
 
G msgid "Take a Screen Shot..."
G msgstr "Ta en skärmdump..."
 #: gnome-panel/foobar-widget.c:213 gnome-panel/menu.c:3825
N msgid "Screenshot..."
N msgstr "Skärmdump..."
 
 
G msgid "Lock Display"
 #: gnome-panel/foobar-widget.c:229 gnome-panel/menu.c:3614
N msgid "Lock Screen"
 msgstr "Lås skärmen"
 
 
 #: gnome-panel/foobar-widget.c:736 gnome-panel/menu.c:3094
 #: gnome-panel/menu.c:3099 gnome-panel/menu.c:3765
N msgid "Applications"
N msgstr "Program"
N 
 #: gnome-panel/global-keys.c:328 gnome-panel/global-keys.c:357
 
 #: gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:27
 msgid "Create new file in the given directory"
G msgstr "Kan inte skapa ny fil i den angivna katalogen"
N msgstr "Skapa ny fil i den angivna katalogen"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.c:259
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.c:862
 #, c-format
N msgid ""
N "There was an error displaying help: \n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Ett fel uppstod vid visning av hjälp: \n"
N "%s"
N 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.c:307
 
G msgid "Panel Preferences"
G msgstr "Panelinställningar"
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.c:337
 #, c-format
N msgid "Error loading glade file %s"
N msgstr "Fel vid inläsning av gladefilen %s"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.desktop.in.h:2
N msgid "Select preferences for all your panels"
N msgstr "Välj inställningar för alla dina paneler"
N 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:1
G msgid "Animation"
G msgstr "Animation"
N msgid "Animation _speed:"
N msgstr "Animations_hastighet:"
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:2
G msgid "Fast"
G msgstr "Snabb"
N msgid "Close _drawer when launcher is clicked"
N msgstr "Stäng _låda när programstartare klickas"
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:3
G msgid "General"
G msgstr "Allmänt"
N msgid "Drawer and Panel _Animation"
N msgstr "Låd- och panel_animation"
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:4
N msgid "Fast"
N msgstr "Snabb"
N 
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:5
 #: gnome-panel/panel-config.c:1221
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:5
 
G msgid "Properties"
G msgstr "Egenskaper"
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gnome-panel/gnome-panel-preferences.glade.h:6
N msgid "Panel Preferences"
N msgstr "Panelinställningar"
 
 
G msgid "Options"
G msgstr "Alternativ"
G 
G msgid "Preview"
G msgstr "Förhandsgranskning"
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
N msgid "<b>Options</b>"
N msgstr "<b>Alternativ</b>"
N 
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
N msgid "<b>Preview</b>"
N msgstr "<b>Förhandsgranskning</b>"
N 
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
N msgid "Save Screenshot"
N msgstr "Spara skärmdump"
 
 
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.schemas.in.h:1
N msgid ""
N "The user's directory in which screenshots should be saved so as to appear on "
N "the web."
N msgstr "Användarens mapp där skärmdumpar ska sparas så att de visas på webben."
N 
 #: gnome-panel/gnome-panel-screenshot.schemas.in.h:2
N msgid "Web directory."
N msgstr "Webbkatalog."
N 
 #: gnome-panel/GNOME_Panel.server.in.h:1
 
 #: gnome-panel/launcher.c:391
N msgid "No URI provided for panel launcher desktop file\n"
N msgstr "Ingen URI tillhandahållen för desktop-fil för panelstartare\n"
N 
 #: gnome-panel/launcher.c:411
 #, c-format
N msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
N msgstr "Kan inte öppna desktop-filen %s för panelstartaren%s%s\n"
N 
 #: gnome-panel/launcher.c:525
 #, c-format
G msgid "Help on %s Application"
G msgstr "Hjälp med programmet %s"
N msgid "Help on %s _Application"
N msgstr "Hjälp med _programmet %s"
 
 
 #: gnome-panel/launcher.c:758
 #, c-format
N msgid "Key %s is not set, can't load launcher\n"
N msgstr "Nyckeln %s är inte inställd, kan inte läsa in startare\n"
N 
 #: gnome-panel/launcher.c:854 gnome-panel/menu-ditem.c:526
 
G msgid "Log out"
G msgstr "Logga ut"
G 
G msgid "Log out of GNOME"
G msgstr "Logga ut ur GNOME"
G 
G msgid "Lock screen"
G msgstr "Lås skärmen"
G 
G msgid "Activate Screensaver"
G msgstr "Aktivera skärmsläckare"
G 
G msgid "Lock Screen"
G msgstr "Lås skärmen"
G 
G msgid "Kill Screensaver Daemon"
G msgstr "Döda skärmsläckardemon"
G 
G msgid "Restart Screensaver Daemon"
G msgstr "Starta om skärmsläckardemon"
 #: gnome-panel/launcher.c:1163 gnome-panel/menu.c:1188
 #: gnome-panel/panel-util.c:96
 #, c-format
N msgid ""
N "<b>Cannot display help document</b>\n"
N "\n"
N "Details: %s"
N msgstr ""
N "<b>Kan inte visa hjälpdokument</b>\n"
N "\n"
N "Detaljer: %s"
 
 
G msgid "Many many others ..."
G msgstr "Många många andra..."
 #: gnome-panel/menu.c:240
N msgid "Many, many others..."
N msgstr "Många, många andra..."
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:1603
N msgid "Properties"
N msgstr "Egenskaper"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:2531 gnome-panel/menu.c:2586
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.c:102
 #, c-format
 
G msgid "Corner Panel"
G msgstr "Hörnpanel"
 #: gnome-panel/menu.c:3009
N msgid "C_orner Panel"
N msgstr "H_örnpanel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3011
N msgid "Create corner panel"
N msgstr "Skapa hörnpanel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3019
N msgid "_Edge Panel"
N msgstr "_Kantpanel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3021
N msgid "Create edge panel"
N msgstr "Skapa kantpanel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3029
N msgid "_Floating Panel"
N msgstr "_Flytande panel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3031
N msgid "Create floating panel"
N msgstr "Skapa flytande panel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3039
N msgid "_Sliding Panel"
N msgstr "_Glidande panel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3041
N msgid "Create sliding panel"
N msgstr "Skapa glidande panel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3051
N msgid "_Menu Panel"
N msgstr "_Menypanel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3053
N msgid "Create menu panel"
N msgstr "Skapa menypanel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3142 gnome-panel/menu.c:3148 gnome-panel/menu.c:3689
N msgid "KDE Menu"
N msgstr "KDE-meny"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3205
N msgid "Lock"
N msgstr "Lås"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3214 gnome-panel/panel-action-button.c:213
N msgid "Screenshot"
N msgstr "Skärmdump"
 
G msgid "KDE menus"
G msgstr "KDE-menyer"
 #: gnome-panel/menu.c:3223
N msgid "Search"
N msgstr "Sök"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3232
N msgid "Run"
N msgstr "Kör"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun skrev "panalen"
 # Jag ändrade till "panelen"
 #
 #: gnome-panel/menu.c:3317
 msgid ""
G "When a panel is removed, the panel and its\n"
G "applet settings are lost. Delete this panel?"
N "When a panel is deleted, the panel and its\n"
N " settings are lost. Delete this panel?"
 msgstr ""
 "När en panel tas bort förloras panelen och dess\n"
G "panelprogramsinställningar. Vill du ta bort panelen?"
G 
G msgid "Launcher..."
G msgstr "Programstartare..."
G 
G msgid "Launcher from menu"
G msgstr "Programstartare från meny"
G 
G msgid "GNOME Menu"
G msgstr "GNOME-meny"
G 
G msgid "Log out button"
G msgstr "Utloggningsknapp"
G 
G msgid "Lock button"
G msgstr "Låsknapp"
N " inställningar. Vill du ta bort denna panel?"
 
G msgid "Cannot execute panel global preferences"
G msgstr "Kan inte köra panelens globala inställningar"
 #: gnome-panel/menu.c:3325
N msgid "Delete Panel"
N msgstr "Ta bort panel"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Ta bort den här panelen..."
 # Jag vill ha "Ta bort denna panel..."
 #
G msgid "Delete this panel..."
G msgstr "Ta bort denna panel..."
 #: gnome-panel/menu.c:3391
N msgid "_Delete This Panel..."
N msgstr "_Ta bort denna panel..."
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #
 # Sun vill ha "Ta bort den här panelen..."
 # Jag vill ha "Ta bort denna panel..."
 #
G msgid "Delete this panel"
G msgstr "Ta bort denna panel"
G 
G msgid "Add to panel"
G msgstr "Lägg till i panelen"
G 
G msgid "Create panel"
G msgstr "Skapa ny panel"
G 
G msgid "Global Preferences..."
G msgstr "Globala egenskaper..."
G 
G msgid "Panel Manual..."
G msgstr "Panelmanual..."
 #: gnome-panel/menu.c:3394 gnome-panel/menu.c:3432
N msgid "_Delete This Panel"
N msgstr "_Ta bort denna panel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3416
N msgid "_Add to Panel"
N msgstr "_Lägg till i panelen"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3461
N msgid "_New Panel"
N msgstr "_Ny panel"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3503
N msgid "_About Panels"
N msgstr "_Om paneler"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3516
N msgid "About _GNOME"
N msgstr "Om _GNOME"
 
G msgid ""
G "<b>Cannot execute xscreensaver</b>\n"
G "\n"
G "Details: xscreensaver-command not found"
G msgstr ""
G "<b>Kan inte köra xscreensaver</b>\n"
G "\n"
G "Detaljer: xscreensaver-kommandot hittades inte"
 #: gnome-panel/menu.c:3556
N msgid "Launcher..."
N msgstr "Programstartare..."
 
G msgid "About the panel..."
G msgstr "Om panelen..."
G 
G msgid "About GNOME..."
G msgstr "Om GNOME..."
 #: gnome-panel/menu.c:3564
N msgid "Launcher from menu"
N msgstr "Programstartare från meny"
 
G msgid "Lock the screen so that you can temporairly leave your computer"
 #: gnome-panel/menu.c:3573
N msgid "Button"
N msgstr "Knapp"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3583 gnome-panel/menu.c:3913 gnome-panel/menu.c:3941
 #: gnome-panel/menu.c:4137
N msgid "Main Menu"
N msgstr "Huvudmeny"
N 
 #: gnome-panel/menu.c:3620
N msgid "Lock the screen so that you can temporarily leave your computer"
 msgstr "Läs skärmen så att du kan lämna din dator tillfälligt"
 
 
 #: gnome-panel/menu.c:4372
 #, c-format
N msgid "No path set at %s for panel menu object\n"
N msgstr "Ingen sökväg angiven vid %s för panelmenyobjekt\n"
N 
 #: gnome-panel/menu-ditem.c:123
 #, c-format
 
G msgid "Can't open directory, using main menu!"
G msgstr "Kan inte öppna katalog, använder huvudmenyn!"
G 
G msgid "Edit menus..."
G msgstr "Redigera menyer..."
G 
G msgid "Off"
G msgstr "Av"
G 
G msgid "In a submenu"
G msgstr "I en undermeny"
G 
G msgid "On the main menu"
G msgstr "På huvudmenyn"
G 
G msgid "Menu properties"
G msgstr "Menyegenskaper"
G 
G msgid "Menu type"
G msgstr "Typ av meny"
G 
G msgid "Global main menu"
G msgstr "Global huvudmeny"
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:83
N msgid "_Activate Screensaver"
N msgstr "_Aktivera skärmsläckare"
N 
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:84
N msgid "_Lock Screen"
N msgstr "_Lås skärmen"
N 
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:85
N msgid "_Kill Screensaver Daemon"
N msgstr "_Döda skärmsläckardemon"
N 
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:86
N msgid "Restart _Screensaver Daemon"
N msgstr "Starta om _skärmsläckardemon"
 
G msgid "Main menu"
G msgstr "Huvudmeny"
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:155
N msgid "Cannot execute gnome-search-tool"
N msgstr "Kan inte köra gnome-search-tool"
 
G msgid "Normal menu"
G msgstr "Normal meny"
G 
G msgid "Programs: "
G msgstr "Program: "
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:171
N msgid "Cannot execute gnome-panel-screenshot"
N msgstr "Kan inte köra gnome-panel-screenshot"
 
G msgid "Applets: "
G msgstr "Panelprogram: "
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:191
N msgid "Lock screen"
N msgstr "Lås skärmen"
N 
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:198
N msgid "Log out of GNOME"
N msgstr "Logga ut ur GNOME"
 
G msgid "Distribution menu (if found): "
G msgstr "Distributionsmeny (om den hittas): "
G 
G msgid "KDE menu (if found): "
G msgstr "KDE-meny (om den hittas): "
G 
G msgid "Panel menu: "
G msgstr "Panelmeny: "
G 
G msgid "Desktop menu: "
G msgstr "Skrivbordsmeny: "
G 
G msgid "Menu path"
G msgstr "Sökväg till meny"
G 
G msgid "Use custom icon for panel button"
G msgstr "Använd anpassad ikon för panelknapp"
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:208
N msgid "Search for Files"
N msgstr "Sök efter filer"
N 
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:364
N msgid "Action Type"
N msgstr "Åtgärdstyp"
N 
 #: gnome-panel/panel-action-button.c:365
N msgid "The type of action this button implements"
N msgstr "Typen av åtgärd som denna knapp implementerar"
 
 
 #: gnome-panel/panel-applet-frame.c:711
 #, c-format
 msgid ""
 "The %s applet appears to have died unexpectedly\n"
 "\n"
 "Reload this applet?\n"
 "\n"
 "(If you choose not to reload it at this time you can always add it by right "
G "clicking on the panel and clicking on the \"Add to panel\" submenu)"
N "clicking on the panel and clicking on the \"Add to Panel\" submenu)"
 msgstr ""
 "Panelprogrammet %s verkar ha dött oväntat.\n"
 "\n"
 "Vill du starta om det?\n"
 "\n"
 "(Om du väljer att inte starta om det nu kan du alltid lägga till det genom "
 "att högerklicka på panelen och klicka på undermenyn \"Lägg till i panelen\")"
 
G msgid "Unable to obtain AppletShell interface from control\n"
G msgstr "Kan inte få AppletShell-gränssnitt från kontroll\n"
 #: gnome-panel/panel-applet-frame.c:746
N msgid "D_on't Delete"
N msgstr "Ta i_nte bort"
 
 #: gnome-panel/panel-applet-frame.c:780
 #, c-format
 msgid ""
G "<b>There was a problem loading applet '%s'</b>\n"
N "The panel encountered a problem while loading \"%s\"\n"
N "Details: %s\n"
 "\n"
G "Details: %s"
N "Do you want to delete the applet from your configuration?"
 msgstr ""
G "<b>Det uppstod ett problem vid inläsning av panelprogrammet \"%s\"</b>\n"
N "Det uppstod ett problem vid inläsning av \"%s\" i panelen\n"
N "Detaljer: %s\n"
 "\n"
G "Detaljer: %s"
N "Vill du ta bort panelprogrammet från din konfiguration?"
 
 #: gnome-panel/panel-applet-frame.c:878
N msgid "Unable to obtain AppletShell interface from control\n"
N msgstr "Kan inte få AppletShell-gränssnitt från kontroll\n"
N 
 #: gnome-panel/panel.c:876
 #, c-format
 
 #. Auto-hide
G msgid "Enable Auto-hide"
G msgstr "Aktivera automatisk döljning"
 #: gnome-panel/panel-config.c:546
N msgid "_Autohide"
N msgstr "_Dölj automatiskt"
 
 #. Hidebuttons enable
G msgid "Show hide buttons"
G msgstr "Visa döljknappar"
 #: gnome-panel/panel-config.c:557
N msgid "Show hide _buttons"
N msgstr "Visa dölj_knappar"
 
 #. Arrow enable
G msgid "Show arrows on hide button"
G msgstr "Visa pilar på döljknappar"
G 
G msgid "Miscellaneous"
G msgstr "Diverse"
 #: gnome-panel/panel-config.c:569
N msgid "Arro_ws on hide buttons"
N msgstr "P_ilar på döljknappar"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:624
N msgid "Miscellaneous:"
N msgstr "Diverse:"
 
 
 #: gnome-panel/panel-config.c:658
N msgid "Current monitor:"
N msgstr "Aktuell bildskärm:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:750
 
G msgid "Panel Position"
G msgstr "Panelposition"
G 
G msgid "Orient panel horizontally"
G msgstr "Orientera panelen horisontellt"
G 
G msgid "Orient panel vertically"
G msgstr "Orientera panelen vertikalt"
G 
G msgid "Top left corner's position: X"
G msgstr "√Ėversta v√§nstra h√∂rnets position: X"
G 
G msgid "Y"
G msgstr "Y"
G 
G msgid "Offset from screen edge:"
G msgstr "Avstånd från skärmkant:"
G 
G msgid "Panel size:"
G msgstr "Panelstorlek:"
G 
G msgid "XX Small (12 pixels)"
G msgstr "Pytteliten (12 bildpunkter)"
G 
G msgid "X Small (24 pixels)"
G msgstr "Extraliten (24 bildpunkter)"
G 
G msgid "Small (36 pixels)"
G msgstr "Liten (36 bildpunkter)"
G 
G msgid "Medium (48 pixels)"
G msgstr "Mellan (48 bildpunkter)"
G 
G msgid "Large (64 pixels)"
G msgstr "Stor (64 bildpunkter)"
G 
G msgid "X Large (80 pixels)"
G msgstr "Extrastor (80 bildpunkter)"
G 
G msgid "XX Large (128 pixels)"
G msgstr "Ultrastor (128 bildpunkter)"
G 
G msgid ""
G "Note: The panel will size itself to the\n"
G "largest applet in the panel, and that\n"
G "not all applets obey these sizes."
G msgstr ""
G "Observera att panelen kommer att rätta sig\n"
G "efter det panelprogram som är störst, och att\n"
G "inte alla panelprogram följer dessa storlekar."
G 
G msgid "Background Type: "
G msgstr "Bakgrundstyp: "
 #: gnome-panel/panel-config.c:768
N msgid "_Position:"
N msgstr "_Position:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:993 libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:6
N msgid "Orientation:"
N msgstr "Orientering:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1008
N msgid "Hori_zontal"
N msgstr "Hori_sontellt"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1020
N msgid "_Vertical"
N msgstr "_Vertikalt"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1030
N msgid "Position:"
N msgstr "Position:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1045
N msgid "H_orizontal:"
N msgstr "H_orisontellt:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1065
N msgid "Ver_tical:"
N msgstr "Ver_tikalt:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1130
N msgid "_Distance from edge:"
N msgstr "_Avstånd från kant:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1189
N msgid "_Size:"
N msgstr "_Storlek:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1197
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:15
N msgid "XX Small"
N msgstr "Jätteliten"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1205
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:13
N msgid "X Small"
N msgstr "Extraliten"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1213
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:10
N msgid "Small"
N msgstr "Liten"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1229
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:3
N msgid "Large"
N msgstr "Stor"
 
G msgid "Standard"
 #: gnome-panel/panel-config.c:1237
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:12
N msgid "X Large"
N msgstr "Extrastor"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1245
 #: libpanel-applet/panel-test-applets.glade.h:14
N msgid "XX Large"
N msgstr "Jättestor"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1420
N msgid "_Type:"
N msgstr "_Typ:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1429
N msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
 
G msgid "Pixmap"
 #: gnome-panel/panel-config.c:1433
N msgid "Image"
 msgstr "Bild"
 
G msgid "Color to use:"
G msgstr "Färg att använda:"
 #: gnome-panel/panel-config.c:1435
N msgid "Transparent"
N msgstr "Genomskinlig"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1450
N msgid "_Color:"
N msgstr "_Färg:"
 
 #. image frame
G msgid "Image"
G msgstr "Bild"
G 
G msgid "Don't scale image to fit"
G msgstr "Skala inte bilden så den passar"
G 
G msgid "Scale image (keep proportions)"
G msgstr "Skala bilden (behåll propertionerna)"
G 
G msgid "Stretch image (change proportions)"
G msgstr "Töj bild (ändra propertionerna)"
G 
G msgid "Rotate image for vertical panels"
G msgstr "Rotera bild i vertikala paneler"
 #: gnome-panel/panel-config.c:1480
N msgid "Image:"
N msgstr "Bild:"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1512
N msgid "T_ile"
N msgstr "_Upprepa"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1517
N msgid "_Scale"
N msgstr "_Skala"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1521
N msgid "St_retch"
N msgstr "St_räck ut"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1535
N msgid "Rotate image when panel is _vertical"
N msgstr "Rotera bild när panelen är _vertikal"
 
 
G msgid "Panel properties"
 #: gnome-panel/panel-config.c:1693
N msgid "Panel Properties"
 msgstr "Panelegenskaper"
 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1738
N msgid "Corner Panel"
N msgstr "Hörnpanel"
N 
 #: gnome-panel/panel-config.c:1779
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:1
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
G "enable_animations</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_animations</"
G "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
G "enable_animations</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_animations</"
G "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgid "Display \"Run\" dialog"
N msgstr "Visa \"Kör\"-dialogen"
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:2
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
G "enable_key_bindings</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_key_bindings</"
G "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/global/"
G "enable_key_bindings</key> <applyto>/apps/panel/global/enable_key_bindings</"
G "applyto> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
N msgid "FIXME - is this resolved with the new menu stuff?"
N msgstr "FIXME - är detta löst med de nya menyprylarna?"
 
 
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:5
 msgid "Take a screen shot"
G msgstr "Ta en skärmdump"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <!-- **************************** --> <!-- Edge "
G "panel properties :: END --> <!-- **************************** --> <!-- "
G "****************************************************************************************** "
G "** Medium Screen Setup: 1 edge panel of size 36, 1 menu panel of size 24 ** "
G "****************************************************************************************** "
G "--> <!-- ********************************* --> <!-- General panel "
G "properties :: START --> <!-- ********************************* --> <schema> "
G "<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/general/"
G "advanced_run_dialog</key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
G "<default>false</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <!-- **************************** --> <!-- Edge "
G "panel properties :: END --> <!-- **************************** --> <!-- "
G "****************************************************************************************** "
G "** Medium Screen Setup: 1 edge panel of size 36, 1 menu panel of size 24 ** "
G "****************************************************************************************** "
G "--> <!-- ********************************* --> <!-- General panel "
G "properties :: START --> <!-- ********************************* --> <schema> "
G "<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/general/"
G "advanced_run_dialog</key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> "
G "<default>false</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
G "<!-- Panel Items for Edge Panel :: END --> <!-- "
G "*********************************** --> <!-- **************************** --"
G "> <!-- Edge panel properties :: END --> <!-- **************************** --"
G "> <!-- ****************************** --> <!-- Menu Panel Properties :: "
G "START --> <!-- ****************************** --> <schema> <key>/schemas/"
G "apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000002/panel_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>menu-panel</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
G "<!-- Panel Items for Edge Panel :: END --> <!-- "
G "*********************************** --> <!-- **************************** --"
G "> <!-- Edge panel properties :: END --> <!-- **************************** --"
G "> <!-- ****************************** --> <!-- Menu Panel Properties :: "
G "START --> <!-- ****************************** --> <schema> <key>/schemas/"
G "apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000002/panel_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>menu-panel</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
G "<!-- Panel Items for Edge Panel :: START --> <!-- "
G "*********************************** --> <!-- Launchers --> <schema> <key>/"
G "schemas/apps/panel/default_profiles/medium/objects/00000001/object_type</"
G "key> <owner>panel</owner> <type>string</type> <default>launcher-object</"
G "default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <!-- *********************************** --> "
G "<!-- Panel Items for Edge Panel :: START --> <!-- "
G "*********************************** --> <!-- Launchers --> <schema> <key>/"
G "schemas/apps/panel/default_profiles/medium/objects/00000001/object_type</"
G "key> <owner>panel</owner> <type>string</type> <default>launcher-object</"
G "default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>panel-size-medium</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>panel-size-medium</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000002/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_PagerApplet</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000002/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_PagerApplet</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
G "\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
G "\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short></"
G "short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short></"
G "short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_right_stick</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/panel_right_stick</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000004/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>-1</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000004/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>-1</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
G "</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
G "</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>20</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000001/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>20</default> <locale name=\"C\"> <short></short> "
G "<long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/launcher_location</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>applications:gnome-"
G "terminal.desktop</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/launcher_location</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>applications:gnome-"
G "terminal.desktop</default> <locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/panel_stick</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/panel_stick</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</"
G "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</"
G "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
G "short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
G "short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/clock_format</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>%I:%M %p</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/clock_format</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>%H.%M</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_stretch</"
G "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_stretch</"
G "key> <owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/general/object_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_stretch</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_type</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>no-background</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
G "short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_hide_mode</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short></"
G "short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G msgstr ""
G "</long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/screen_edge</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>panel-edge-bottom</default> <locale name="
G "\"C\"> <short></short> <long>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <!-- "
G "******************************* --> <!-- General panel properties :: END --> "
G "<!-- ******************************* --> <!-- ****************************** "
G "--> <!-- Edge panel properties :: START --> <!-- "
G "****************************** --> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_type</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>edge-panel</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <!-- "
G "******************************* --> <!-- General panel properties :: END --> "
G "<!-- ******************************* --> <!-- ****************************** "
G "--> <!-- Edge panel properties :: START --> <!-- "
G "****************************** --> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_type</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>edge-panel</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/general/panel_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
G "</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/general/panel_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[00000001,00000002]"
G "</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/hide_buttons_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/hide_buttons_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_rotate</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_background_pixmap_rotate</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_hide_state</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000001/panel_hide_state</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default> </default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_rotate</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_background_pixmap_rotate</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>panel-size-small</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/large/panels/00000002/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>panel-size-small</default> <locale name=\"C\"> "
G "<short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000001</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000001</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_right_stick</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000001/panel_right_stick</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_MixerApplet</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/bonobo_iid</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>OAFIID:GNOME_MixerApplet</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/object_type</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
G "\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000003/object_type</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>bonobo-applet</default> <locale name=\"C"
G "\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_right_stick</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/applets/00000004/panel_right_stick</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>"
G "[00000001,00000002,00000003,00000004]</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>"
G "[00000001,00000002,00000003,00000004]</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000001/panel_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>00000002</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>launcher-object</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/object_type</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>launcher-object</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>25</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/objects/00000002/position</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>25</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</"
G "owner> <type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>false</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/medium/panels/00000002/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/general/applet_id_list</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>list</type> <list_type>string</list_type> <default>[]</default> "
G "<locale name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/hide_button_pixmaps_enabled</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_color</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>string</type> <default>#000000</default> <locale "
G "name=\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_background_pixmap_fit</key> "
G "<owner>panel</owner> <type>bool</type> <default>true</default> <locale name="
G "\"C\"> <short>"
G 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale name=\"C"
G "\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/panel_size</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>string</type> <default>panel-size-x-small</default> <locale name=\"C"
G "\"> <short>"
N msgstr "Ta en skärmdump"
 
G msgid ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
G msgstr ""
G "</short> <long></long> </locale> </schema> <schema> <key>/schemas/apps/panel/"
G "default_profiles/small/panels/00000001/screen_id</key> <owner>panel</owner> "
G "<type>int</type> <default>0</default> <locale name=\"C\"> <short>"
 #: gnome-panel/panel-global-config.schemas.in.h:6
N msgid "Take a screen shot of a window"
N msgstr "Ta en skärmdump av ett fönster"
 
 
 #: gnome-panel/panel-recent.c:56
N msgid "Couldn't find a suitable application"
N msgstr "Kund einte hitta ett lämpligt program"
N 
 #: gnome-panel/panel-recent.c:79
N msgid ""
N "The default application for this type of file cannot handle remote files"
N msgstr "Standardprogrammet för denna filtyp kan inte hantera fjärrfiler"
N 
 #: gnome-panel/panel-recent.c:136
 #, c-format
N msgid "An unknown error occurred while trying to open %s"
N msgstr "Ett okänt fel inträffade vid försök att öppna %s"
N 
 #: gnome-panel/panel-recent.c:154
N msgid "Open Recent"
N msgstr "√Ėppna senaste"
N 
 #: gnome-panel/panel-shell.c:43
 
 #: gnome-panel/panel-stock-icons.c:113
 #, c-format
N msgid "Unable to load panel stock icon '%s'\n"
N msgstr "Kan inte läsa in standardpanelikonen \"%s\"\n"
N 
 #: gnome-panel/panel-stock-icons.c:142
N msgid "_Run"
N msgstr "_Kör"
N 
 #. XXX: Not really a correct error,
 #. * but just somewhat correct
 #: gnome-panel/panel-util.c:122 gnome-panel/panel-util.c:152
 #: gnome-panel/panel-util.c:177
 
 #: gnome-panel/panel-util.c:1485
N msgid ""
N "<b>Cannot execute xscreensaver</b>\n"
N "\n"
N "Details: xscreensaver-command not found"
N msgstr ""
N "<b>Kan inte köra xscreensaver</b>\n"
N "\n"
N "Detaljer: xscreensaver-kommandot hittades inte"
N 
 #: libpanel-applet/GNOME_Panel_TestApplet.server.in.h:1

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.