Re: gnome-mime-data (GNOME2.2)

Författare: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Datum: 2003-01-30 22:15:20

tor 2003-01-30 klockan 19.13 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: gnome-vfs.keys.in.h:106
> > N msgid "Literate haskell source code"
> > N msgstr "Bokstavlig Haskell-källkod"
> 
> "Literate Haskell" är en stil att skriva Haskell och dokumentation
> ihop.  Det går ut på att allt hanteras som kommentarer, utom det som
> är uttryckligen markerat som källkod.  Tanken är attkommentarerna
> skall använda något slags formatteringsspråk, typ TeX.
> 
> Så när man använder termen "literate" är man nog snarare ute efter
> betydelsen "läsbar" eller "läskunnig".  Om man nu skall bry sig om att
> översätta alls; det skulle ju kunna ses som ett namn också.

Som flitig Haskellanvändare föredrar jag "Literate Haskell-källkod". Jag
skulle inte begripa "Läsbar Haskell-källkod" (all haskellkod är läsbar!
Nåja, nästan!) :)


/Martin
Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.