Re: gnome-mime-data (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-31 17:56:20

tor 2003-01-30 klockan 22.15 skrev Martin Sjögren:
> > >   #: gnome-vfs.keys.in.h:106
> > > N msgid "Literate haskell source code"
> > > N msgstr "Bokstavlig Haskell-källkod"
> > 
> > "Literate Haskell" är en stil att skriva Haskell och dokumentation
> > ihop.  Det går ut på att allt hanteras som kommentarer, utom det som
> > är uttryckligen markerat som källkod.  Tanken är attkommentarerna
> > skall använda något slags formatteringsspråk, typ TeX.
> > 
> > Så när man använder termen "literate" är man nog snarare ute efter
> > betydelsen "läsbar" eller "läskunnig".  Om man nu skall bry sig om att
> > översätta alls; det skulle ju kunna ses som ett namn också.
> 
> Som flitig Haskellanvändare föredrar jag "Literate Haskell-källkod". Jag
> skulle inte begripa "Läsbar Haskell-källkod" (all haskellkod är läsbar!
> Nåja, nästan!) :)

"Literate Haskell-källkod" får det bli. Tack till allihop för
kommentarerna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.