gnome-mime-data (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-30 19:13:46

>   #: gnome-vfs.keys.in.h:106
> N msgid "Literate haskell source code"
> N msgstr "Bokstavlig Haskell-källkod"

"Literate Haskell" är en stil att skriva Haskell och dokumentation
ihop.  Det går ut på att allt hanteras som kommentarer, utom det som
är uttryckligen markerat som källkod.  Tanken är attkommentarerna
skall använda något slags formatteringsspråk, typ TeX.

Så när man använder termen "literate" är man nog snarare ute efter
betydelsen "läsbar" eller "läskunnig".  Om man nu skall bry sig om att
översätta alls; det skulle ju kunna ses som ett namn också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.