gconf-editor (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:23:27

HÀr Àr de 66 meddelandena i gconf-editor. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/gconf-editor.gnome-2-2.sv.po.


Christian # Swedish messages for gconf-editor.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.21 2002/12/10 17:38:34 andersca Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gconf-editor\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-10-16 19:08+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-10-16 19:09+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-11-26 20:47+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
G "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
N "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "default"
G msgstr "standard"
G 
G msgid "_New File"
G msgstr "_Ny fil"
G 
G msgid "_Add Key"
G msgstr "_LĂ€gg till nyckel"
G 
G msgid "Add _Schema"
G msgstr "LĂ€gg till _schema"
G 
G msgid "_Delete Key"
G msgstr "_Ta bort nyckel"
G 
G msgid "Show _Location Bar"
G msgstr "Visa _adressrad"
G 
G msgid "_Key"
G msgstr "_Nyckel"
 #: data/gconf-editor.desktop.in.h:1
N msgid "Configuration Editor"
N msgstr "Konfigurationsredigerare"
N 
 #: data/gconf-editor.desktop.in.h:2
N msgid "Directly edit your entire configuration database"
N msgstr "Redigera hela din konfigurationsdatabas direkt"
N 
 #: src/gconf-bookmarks-dialog.c:204
N msgid "Edit bookmarks"
N msgstr "Redigera bokmÀrken"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:159
N msgid "About GConf-Editor"
N msgstr "Om GConf-Editor"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:187
N msgid "GConf-Editor"
N msgstr "GConf-Editor"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:188
N msgid "An editor for the GConf configuration system."
N msgstr "En redigerare för konfigurationssystemet GConf."
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:189
N msgid "Copyright (C) Anders Carlsson 2001, 2002"
N msgstr "Copyright © Anders Carlsson 2001, 2002"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:202
N msgid "/_File"
N msgstr "/_Arkiv"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:203 src/gconf-editor-window.c:221
N msgid "/File/tearoff1"
N msgstr "/Arkiv/avskiljare1"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:204
N msgid "/File/_New window"
N msgstr "/Arkiv/_Nytt fönster"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:205
N msgid "/File/_Close window"
N msgstr "/Arkiv/_StÀng fönster"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:206
N msgid "/File/sep1"
N msgstr "/Arkiv/avsk1"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:207
N msgid "/File/_Quit"
N msgstr "/Arkiv/_Avsluta"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:208
N msgid "/_Edit"
N msgstr "/_Redigera"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:209 src/gconf-editor-window.c:222
N msgid "/Edit/tearoff2"
N msgstr "/Redigera/avskiljare2"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:210
N msgid "/Edit/_Copy key name"
N msgstr "/Redigera/_Kopiera nyckelnamn"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:211
N msgid "/_Bookmarks"
N msgstr "/_BokmÀrken"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:212 src/gconf-editor-window.c:223
N msgid "/Bookmarks/tearoff3"
N msgstr "/BokmÀrken/avskiljare3"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:213
N msgid "/Bookmarks/_Add bookmark"
N msgstr "/BokmÀrken/_LÀgg till bokmÀrke"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:214
N msgid "/Bookmarks/_Edit bookmarks..."
N msgstr "/BokmÀrken/_Redigera bokmÀrken..."
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:215
N msgid "/_Help"
N msgstr "/_HjÀlp"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:216 src/gconf-editor-window.c:224
N msgid "/Help/tearoff4"
N msgstr "/HjÀlp/avskiljare4"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:217
N msgid "/Help/_About..."
N msgstr "/HjÀlp/_Om..."
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:228
N msgid "/File/New window"
N msgstr "/Arkiv/Nytt fönster"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:229
N msgid "/File/Close window"
N msgstr "/Arkiv/StÀng fönster"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:230
N msgid "/File/Quit"
N msgstr "/Arkiv/Avsluta"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:231
N msgid "/Edit/Copy key name"
N msgstr "/Redigera/Kopiera nyckelnamn"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:232
N msgid "/Help/About..."
N msgstr "/HjÀlp/Om..."
 
G msgid "GConf Editor"
 #: src/gconf-editor-window.c:277
 #, c-format
N msgid ""
N "Couldn't unset key. Error was:\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Kunde inte nollstÀlla nyckeln. Felet var:\n"
N "%s"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:301
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not create key. The error is:\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Kunde inte skapa nyckel. Felet Àr:\n"
N "%s"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:376
 #, c-format
N msgid ""
N "Could not change key value. Error message:\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Kunde inte Àndra nyckelvÀrde. Felmeddelande:\n"
N "%s"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:407
N msgid ""
N "Currently pairs and schemas can't be edited. This will be change in a later "
N "version."
N msgstr ""
N "För tillfÀllet kan par och scheman inte redigeras. Detta kommer att Àndras i "
N "en senare version."
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:441
N msgid "/_New key..."
N msgstr "/_Ny nyckel..."
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:442
N msgid "/Edit key..."
N msgstr "/Redigera nyckel..."
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:443
N msgid "/sep1"
N msgstr "/avsk1"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:444
N msgid "/_Unset key"
N msgstr "/_NollstÀll nyckel"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:448
N msgid "/New key..."
N msgstr "/Ny nyckel..."
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:449
N msgid "/Unset key"
N msgstr "/NollstÀll nyckel"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:458 src/gconf-editor-window.c:465
 #: src/gconf-editor-window.c:831
N msgid "GConf editor"
 msgstr "GConf-redigerare"
 
G msgid "Key Name"
G msgstr "Nyckelnamn"
G 
G msgid "Key Value"
G msgstr "NyckelvÀrde"
G 
G msgid "Owner:"
G msgstr "Ägare:"
G 
G msgid "Locale:"
G msgstr "Lokal:"
G 
G msgid "Default Value:"
G msgstr "StandardvÀrde:"
 #: src/gconf-editor-window.c:473
 #, c-format
N msgid "GConf editor - %s"
N msgstr "GConf-redigerare - %s"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:611 src/gconf-editor-window.c:612
 #: src/gconf-editor-window.c:613 src/gconf-editor-window.c:614
 #: src/gconf-editor-window.c:636 src/gconf-editor-window.c:644
 #: src/gconf-editor-window.c:653 src/gconf-editor-window.c:986
 #: src/gconf-editor-window.c:998 src/gconf-editor-window.c:1010
 #: src/gconf-editor-window.c:1025
N msgid "(None)"
N msgstr "(Inget)"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:923
N msgid "Name"
N msgstr "Namn"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:944
N msgid "Value"
N msgstr "VĂ€rde"
N 
 #. Create details area
 #: src/gconf-editor-window.c:970
N msgid "Key Documentation"
N msgstr "Nyckeldokumentation"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:980
N msgid "Key Name:"
N msgstr "Nyckelnamn:"
N 
 #: src/gconf-editor-window.c:993
N msgid "Key Owner:"
N msgstr "NyckelÀgare:"
 
 
G msgid "Name:"
G msgstr "Namn:"
G 
G msgid "Schema:"
G msgstr "Schema:"
G 
G msgid "Type:"
G msgstr "Typ:"
G 
G msgid "Apply"
G msgstr "VerkstÀll"
G 
G msgid "Reset"
G msgstr "ÅterstĂ€ll"
G 
G msgid "New"
G msgstr "Ny"
G 
G msgid "New File"
G msgstr "Ny fil"
G 
G msgid "Open"
G msgstr "Öppna"
G 
G msgid "Open File"
G msgstr "Öppna fil"
G 
G msgid "Save"
G msgstr "Spara"
G 
G msgid "Save File"
G msgstr "Spara fil"
G 
G msgid "Location:"
G msgstr "Adress:"
G 
G msgid "false"
G msgstr "falskt"
G 
G msgid "true"
G msgstr "sant"
G 
G msgid "(no value set)"
G msgstr "(inget vÀrde satt)"
 #: src/gconf-key-editor.c:82
N msgid "T_rue"
N msgstr "_Sant"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:85 src/gconf-key-editor.c:244
 #: src/gconf-key-editor.c:484
N msgid "_False"
N msgstr "_Falskt"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:121 src/gconf-key-editor.c:153
N msgid "Integer"
N msgstr "Heltal"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:123 src/gconf-key-editor.c:155
N msgid "Boolean"
N msgstr "Booleskt vÀrde"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:125 src/gconf-key-editor.c:157
N msgid "String"
N msgstr "StrÀng"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:127
N msgid "Float"
N msgstr "Flyttal"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:129
N msgid "List"
N msgstr "Lista"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:217
N msgid "Add new list entry"
N msgstr "LĂ€gg till ny listpost"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:235
N msgid "_New list element:"
N msgstr "_Nytt listelement:"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:419
N msgid "Key path:"
N msgstr "NyckelsökvÀg:"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:431
N msgid "Key _name:"
N msgstr "_Nyckelnamn:"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:444
N msgid "_Type:"
N msgstr "_Typ:"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:470 src/gconf-key-editor.c:483
 #: src/gconf-key-editor.c:496 src/gconf-key-editor.c:507
 #: src/gconf-key-editor.c:530
N msgid "Key _value:"
N msgstr "Nyckel_vÀrde:"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:522
N msgid "List _type:"
N msgstr "List_typ:"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:628
N msgid "New key"
N msgstr "Ny nyckel"
N 
 #: src/gconf-key-editor.c:632
N msgid "Edit key"
N msgstr "Redigera nyckel"
N 
 #: src/gconf-message-dialog.c:184
N msgid "_Show this dialog again"
N msgstr "_Visa detta dialogfönster igen"
N 
 #: src/main.c:53
N msgid ""
N "This tool allows you to directly edit your configuration database. This is "
N "not the recommended way of setting desktop preferences. Use this tool at "
N "your own risk."
N msgstr ""
N "Detta verktyg lÄter dig redigera din konfigurationsdatabas direkt. Detta Àr "
N "inte det rekommenderade sÀttet att stÀlla in skrivbordsinstÀllningar. AnvÀnd "
N "detta verktyg pÄ din egen risk."
N 
 #~ msgid "/File/tear1"
 #~ msgstr "/Arkiv/avsk1"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "This is the GConf configuration editor. It is not tested and may cause "
 #~ "the GConf configuration database to wreak Havoc and other bad things. Use "
 #~ "it at your own risk!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta Àr GConf-konfigurationsredigeraren. Den Àr inte testad och kan "
 #~ "orsaka att GConf-konfigurationsdatabasen gÄr sönder och andra dÄliga "
 #~ "saker. AnvÀndes pÄ egen risk!"
N 
 #~ msgid "GConf configuration editor"
 #~ msgstr "GConf-konfigurationsredigerare"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Currently lists, pairs and schemas can't be edited. This will be changed "
 #~ "in a later version."
 #~ msgstr ""
 #~ "För tillfÀllet kan listor, par och scheman inte redigeras. Detta kommer "
 #~ "att Àndras i en senare version."
N 
 #~ msgid "Translator Credits"
 #~ msgstr ""
 #~ "Svensk översÀttning: Christian Rose\n"
 #~ "Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org."
N 
 #~ msgid "An editor for the GConf configuration system.."
 #~ msgstr "En redigerare för konfigurationssystemet GConf."
N 
 #~ msgid "Key"
 #~ msgstr "Nyckel"
N 
 #~ msgid "default"
 #~ msgstr "standard"
N 
 #~ msgid "_Add Key"
 #~ msgstr "_LĂ€gg till nyckel"
N 
 #~ msgid "Add _Schema"
 #~ msgstr "LĂ€gg till _schema"
N 
 #~ msgid "_Delete Key"
 #~ msgstr "_Ta bort nyckel"
N 
 #~ msgid "Show _Location Bar"
 #~ msgstr "Visa _platsrad"
N 
 #~ msgid "_Key"
 #~ msgstr "_Nyckel"
N 
 #~ msgid "Locale:"
 #~ msgstr "Lokal:"
N 
 #~ msgid "Default Value:"
 #~ msgstr "StandardvÀrde:"
N 
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Namn:"
N 
 #~ msgid "Schema:"
 #~ msgstr "Schema:"
N 
 #~ msgid "Apply"
 #~ msgstr "TillÀmpa"
N 
 #~ msgid "Reset"
 #~ msgstr "ÅterstĂ€ll"
N 
 #~ msgid "New"
 #~ msgstr "Ny"
N 
 #~ msgid "New File"
 #~ msgstr "Ny fil"
N 
 #~ msgid "Open"
 #~ msgstr "Öppna"
N 
 #~ msgid "Open File"
 #~ msgstr "Öppna fil"
N 
 #~ msgid "Save"
 #~ msgstr "Spara"
N 
 #~ msgid "Save File"
 #~ msgstr "Spara fil"
N 
 #~ msgid "Location:"
 #~ msgstr "Plats:"
N 
 #~ msgid "(no value set)"
 #~ msgstr "(inget vÀrde angivet)"

# Swedish messages for gconf-editor.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.21 2002/12/10 17:38:34 andersca Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gconf-editor\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-26 20:47+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: data/gconf-editor.desktop.in.h:1
msgid "Configuration Editor"
msgstr "Konfigurationsredigerare"

#: data/gconf-editor.desktop.in.h:2
msgid "Directly edit your entire configuration database"
msgstr "Redigera hela din konfigurationsdatabas direkt"

#: src/gconf-bookmarks-dialog.c:204
msgid "Edit bookmarks"
msgstr "Redigera bokmÀrken"

#: src/gconf-editor-window.c:159
msgid "About GConf-Editor"
msgstr "Om GConf-Editor"

#: src/gconf-editor-window.c:187
msgid "GConf-Editor"
msgstr "GConf-Editor"

#: src/gconf-editor-window.c:188
msgid "An editor for the GConf configuration system."
msgstr "En redigerare för konfigurationssystemet GConf."

#: src/gconf-editor-window.c:189
msgid "Copyright (C) Anders Carlsson 2001, 2002"
msgstr "Copyright © Anders Carlsson 2001, 2002"

#: src/gconf-editor-window.c:202
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: src/gconf-editor-window.c:203 src/gconf-editor-window.c:221
msgid "/File/tearoff1"
msgstr "/Arkiv/avskiljare1"

#: src/gconf-editor-window.c:204
msgid "/File/_New window"
msgstr "/Arkiv/_Nytt fönster"

#: src/gconf-editor-window.c:205
msgid "/File/_Close window"
msgstr "/Arkiv/_StÀng fönster"

#: src/gconf-editor-window.c:206
msgid "/File/sep1"
msgstr "/Arkiv/avsk1"

#: src/gconf-editor-window.c:207
msgid "/File/_Quit"
msgstr "/Arkiv/_Avsluta"

#: src/gconf-editor-window.c:208
msgid "/_Edit"
msgstr "/_Redigera"

#: src/gconf-editor-window.c:209 src/gconf-editor-window.c:222
msgid "/Edit/tearoff2"
msgstr "/Redigera/avskiljare2"

#: src/gconf-editor-window.c:210
msgid "/Edit/_Copy key name"
msgstr "/Redigera/_Kopiera nyckelnamn"

#: src/gconf-editor-window.c:211
msgid "/_Bookmarks"
msgstr "/_BokmÀrken"

#: src/gconf-editor-window.c:212 src/gconf-editor-window.c:223
msgid "/Bookmarks/tearoff3"
msgstr "/BokmÀrken/avskiljare3"

#: src/gconf-editor-window.c:213
msgid "/Bookmarks/_Add bookmark"
msgstr "/BokmÀrken/_LÀgg till bokmÀrke"

#: src/gconf-editor-window.c:214
msgid "/Bookmarks/_Edit bookmarks..."
msgstr "/BokmÀrken/_Redigera bokmÀrken..."

#: src/gconf-editor-window.c:215
msgid "/_Help"
msgstr "/_HjÀlp"

#: src/gconf-editor-window.c:216 src/gconf-editor-window.c:224
msgid "/Help/tearoff4"
msgstr "/HjÀlp/avskiljare4"

#: src/gconf-editor-window.c:217
msgid "/Help/_About..."
msgstr "/HjÀlp/_Om..."

#: src/gconf-editor-window.c:228
msgid "/File/New window"
msgstr "/Arkiv/Nytt fönster"

#: src/gconf-editor-window.c:229
msgid "/File/Close window"
msgstr "/Arkiv/StÀng fönster"

#: src/gconf-editor-window.c:230
msgid "/File/Quit"
msgstr "/Arkiv/Avsluta"

#: src/gconf-editor-window.c:231
msgid "/Edit/Copy key name"
msgstr "/Redigera/Kopiera nyckelnamn"

#: src/gconf-editor-window.c:232
msgid "/Help/About..."
msgstr "/HjÀlp/Om..."

#: src/gconf-editor-window.c:277
#, c-format
msgid ""
"Couldn't unset key. Error was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte nollstÀlla nyckeln. Felet var:\n"
"%s"

#: src/gconf-editor-window.c:301
#, c-format
msgid ""
"Could not create key. The error is:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte skapa nyckel. Felet Àr:\n"
"%s"

#: src/gconf-editor-window.c:376
#, c-format
msgid ""
"Could not change key value. Error message:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte Àndra nyckelvÀrde. Felmeddelande:\n"
"%s"

#: src/gconf-editor-window.c:407
msgid ""
"Currently pairs and schemas can't be edited. This will be change in a later "
"version."
msgstr ""
"För tillfÀllet kan par och scheman inte redigeras. Detta kommer att Àndras i "
"en senare version."

#: src/gconf-editor-window.c:441
msgid "/_New key..."
msgstr "/_Ny nyckel..."

#: src/gconf-editor-window.c:442
msgid "/Edit key..."
msgstr "/Redigera nyckel..."

#: src/gconf-editor-window.c:443
msgid "/sep1"
msgstr "/avsk1"

#: src/gconf-editor-window.c:444
msgid "/_Unset key"
msgstr "/_NollstÀll nyckel"

#: src/gconf-editor-window.c:448
msgid "/New key..."
msgstr "/Ny nyckel..."

#: src/gconf-editor-window.c:449
msgid "/Unset key"
msgstr "/NollstÀll nyckel"

#: src/gconf-editor-window.c:458 src/gconf-editor-window.c:465
#: src/gconf-editor-window.c:831
msgid "GConf editor"
msgstr "GConf-redigerare"

#: src/gconf-editor-window.c:473
#, c-format
msgid "GConf editor - %s"
msgstr "GConf-redigerare - %s"

#: src/gconf-editor-window.c:611 src/gconf-editor-window.c:612
#: src/gconf-editor-window.c:613 src/gconf-editor-window.c:614
#: src/gconf-editor-window.c:636 src/gconf-editor-window.c:644
#: src/gconf-editor-window.c:653 src/gconf-editor-window.c:986
#: src/gconf-editor-window.c:998 src/gconf-editor-window.c:1010
#: src/gconf-editor-window.c:1025
msgid "(None)"
msgstr "(Inget)"

#: src/gconf-editor-window.c:923
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: src/gconf-editor-window.c:944
msgid "Value"
msgstr "VĂ€rde"

#. Create details area
#: src/gconf-editor-window.c:970
msgid "Key Documentation"
msgstr "Nyckeldokumentation"

#: src/gconf-editor-window.c:980
msgid "Key Name:"
msgstr "Nyckelnamn:"

#: src/gconf-editor-window.c:993
msgid "Key Owner:"
msgstr "NyckelÀgare:"

#: src/gconf-editor-window.c:1005
msgid "Short Description:"
msgstr "Kort beskrivning:"

#: src/gconf-editor-window.c:1018
msgid "Long Description:"
msgstr "LĂ„ng beskrivning:"

#: src/gconf-key-editor.c:82
msgid "T_rue"
msgstr "_Sant"

#: src/gconf-key-editor.c:85 src/gconf-key-editor.c:244
#: src/gconf-key-editor.c:484
msgid "_False"
msgstr "_Falskt"

#: src/gconf-key-editor.c:121 src/gconf-key-editor.c:153
msgid "Integer"
msgstr "Heltal"

#: src/gconf-key-editor.c:123 src/gconf-key-editor.c:155
msgid "Boolean"
msgstr "Booleskt vÀrde"

#: src/gconf-key-editor.c:125 src/gconf-key-editor.c:157
msgid "String"
msgstr "StrÀng"

#: src/gconf-key-editor.c:127
msgid "Float"
msgstr "Flyttal"

#: src/gconf-key-editor.c:129
msgid "List"
msgstr "Lista"

#: src/gconf-key-editor.c:217
msgid "Add new list entry"
msgstr "LĂ€gg till ny listpost"

#: src/gconf-key-editor.c:235
msgid "_New list element:"
msgstr "_Nytt listelement:"

#: src/gconf-key-editor.c:419
msgid "Key path:"
msgstr "NyckelsökvÀg:"

#: src/gconf-key-editor.c:431
msgid "Key _name:"
msgstr "_Nyckelnamn:"

#: src/gconf-key-editor.c:444
msgid "_Type:"
msgstr "_Typ:"

#: src/gconf-key-editor.c:470 src/gconf-key-editor.c:483
#: src/gconf-key-editor.c:496 src/gconf-key-editor.c:507
#: src/gconf-key-editor.c:530
msgid "Key _value:"
msgstr "Nyckel_vÀrde:"

#: src/gconf-key-editor.c:522
msgid "List _type:"
msgstr "List_typ:"

#: src/gconf-key-editor.c:628
msgid "New key"
msgstr "Ny nyckel"

#: src/gconf-key-editor.c:632
msgid "Edit key"
msgstr "Redigera nyckel"

#: src/gconf-message-dialog.c:184
msgid "_Show this dialog again"
msgstr "_Visa detta dialogfönster igen"

#: src/main.c:53
msgid ""
"This tool allows you to directly edit your configuration database. This is "
"not the recommended way of setting desktop preferences. Use this tool at "
"your own risk."
msgstr ""
"Detta verktyg lÄter dig redigera din konfigurationsdatabas direkt. Detta Àr "
"inte det rekommenderade sÀttet att stÀlla in skrivbordsinstÀllningar. AnvÀnd "
"detta verktyg pÄ din egen risk."

#~ msgid "/File/tear1"
#~ msgstr "/Arkiv/avsk1"

#~ msgid ""
#~ "This is the GConf configuration editor. It is not tested and may cause "
#~ "the GConf configuration database to wreak Havoc and other bad things. Use "
#~ "it at your own risk!"
#~ msgstr ""
#~ "Detta Àr GConf-konfigurationsredigeraren. Den Àr inte testad och kan "
#~ "orsaka att GConf-konfigurationsdatabasen gÄr sönder och andra dÄliga "
#~ "saker. AnvÀndes pÄ egen risk!"

#~ msgid "GConf configuration editor"
#~ msgstr "GConf-konfigurationsredigerare"

#~ msgid ""
#~ "Currently lists, pairs and schemas can't be edited. This will be changed "
#~ "in a later version."
#~ msgstr ""
#~ "För tillfÀllet kan listor, par och scheman inte redigeras. Detta kommer "
#~ "att Àndras i en senare version."

#~ msgid "Translator Credits"
#~ msgstr ""
#~ "Svensk översÀttning: Christian Rose\n"
#~ "Skicka synpunkter pÄ översÀttningen till sv@li.org."

#~ msgid "An editor for the GConf configuration system.."
#~ msgstr "En redigerare för konfigurationssystemet GConf."

#~ msgid "Key"
#~ msgstr "Nyckel"

#~ msgid "default"
#~ msgstr "standard"

#~ msgid "_Add Key"
#~ msgstr "_LĂ€gg till nyckel"

#~ msgid "Add _Schema"
#~ msgstr "LĂ€gg till _schema"

#~ msgid "_Delete Key"
#~ msgstr "_Ta bort nyckel"

#~ msgid "Show _Location Bar"
#~ msgstr "Visa _platsrad"

#~ msgid "_Key"
#~ msgstr "_Nyckel"

#~ msgid "Locale:"
#~ msgstr "Lokal:"

#~ msgid "Default Value:"
#~ msgstr "StandardvÀrde:"

#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Namn:"

#~ msgid "Schema:"
#~ msgstr "Schema:"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "TillÀmpa"

#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "ÅterstĂ€ll"

#~ msgid "New"
#~ msgstr "Ny"

#~ msgid "New File"
#~ msgstr "Ny fil"

#~ msgid "Open"
#~ msgstr "Öppna"

#~ msgid "Open File"
#~ msgstr "Öppna fil"

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Save File"
#~ msgstr "Spara fil"

#~ msgid "Location:"
#~ msgstr "Plats:"

#~ msgid "(no value set)"
#~ msgstr "(inget vÀrde angivet)"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.