gconf (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:23:24

HÀr Àr de 376 meddelandena i gconf. Ta gÀrna en titt.

Filen finns Àven pÄ
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/gconf.HEAD.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for GConf.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Andreas Hyden <andreas.hyden@telia.com>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 # Martin NorbÀck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.71 2003/01/12 18:09:28 hp Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gconf\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-02 22:33-0400\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-06-03 11:24+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-09-21 13:33+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: backends/bdb-backend.c:215
 msgid "Unloading BerkeleyDB (BDB) backend module."
G msgstr "Glömmer BerkeleyDB-backendmodulen (BDB)."
N msgstr "Kopplar bort BerkeleyDB-backendmodulen (BDB)."
 
 
 #: backends/xml-backend.c:289
 #, c-format
G msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
G msgstr "Kunde inte hitta XML-rotkatalogen i adressen \"%s\""
N msgid "Couldn't find the root directory in the address \"%s\""
N msgstr "Kunde inte hitta rotkatalogen i adressen \"%s\""
 
 #: backends/xml-backend.c:414
 #, c-format
G msgid "Can't read from or write to the XML root directory in the address `%s'"
G msgstr "Kunde inte lÀsa eller skriva till XML-rotkatalogen i adressen \"%s\""
N msgid ""
N "Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
N msgstr "Kan inte lÀsa eller skriva till XML-rotkatalogen i adressen \"%s\""
 
 
 #: backends/xml-backend.c:790
 #, c-format
G msgid "Failed to give up lock on XML dir `%s': %s"
G msgstr "Kunde inte ge upp lÄs pÄ XML-katalogen \"%s\": %s"
N msgid "Failed to give up lock on XML dir \"%s\": %s"
N msgstr "Misslyckades med att ge upp lÄs pÄ XML-katalogen \"%s\": %s"
 
 
 #: backends/xml-cache.c:314
 #, c-format
 msgid ""
 "%u items remain in the cache after cleaning already-synced items older than %"
 "u seconds"
 msgstr ""
G "%u objekt ÄterstÄr i cachen efter stÀdning av objekt som redan synkats och "
G "som Àr Àldre Àn %u sekunder"
N "%u objekt ÄterstÄr i cachen efter stÀdning av objekt som redan "
N "synkroniserats och som Àr Àldre Àn %u sekunder"
 
 
 #: backends/xml-dir.c:440
 #, c-format
 msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
G msgstr "Misslyckades med att sÀtta lÀge pÄ \"%s\": %s"
N msgstr "Misslyckades med att sÀtta rÀttigheter pÄ \"%s\": %s"
 
 
 #: backends/xml-dir.c:1212
 #, c-format
N msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
N msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"
N 
 #: backends/xml-dir.c:1228
 #, c-format
 
 #: gconf/gconf-client.c:1150
 #, c-format
 msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
G msgstr "FörvÀntade \"%s\", fick \"%s\" för nyckeln \"%s\""
N msgstr "\"%s\" förvÀntades, fick \"%s\" för nyckeln \"%s\""
 
 
 #: gconf/gconf-database.c:1080
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
 "listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
 "configuration changes."
 msgstr ""
 "Misslyckades med att logga tillÀggningen av lyssnare %s (%s); kommer inte "
 "att kunna ÄterstÀlla den hÀr lyssnaren vid omstart av gconfd, vilket kommer "
G "att resultera i otillförlitliga meddelanden om konfigurationsÀndringar."
N "att innebÀra otillförlitliga meddelanden om konfigurationsÀndringar."
 
 
 #: gconf/gconf-error.c:36
 msgid "Can't overwrite existing read-only value"
G msgstr "Kan inte skriva över ett existerande skrivskyddat vÀrde"
N msgstr "Kan inte skriva över ett befintligt skrivskyddat vÀrde"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gconf/gconf-internals.c:1195 gconf/gconf-internals.c:1261
 #: gconf/gconf-value.c:154 gconf/gconf-value.c:253 gconf/gconf-value.c:395
 #: gconf/gconf-value.c:1681
 msgid "Text contains invalid UTF-8"
G msgstr "Text innehÄller ogiltig UTF-8"
N msgstr "Texten innehÄller ogiltig UTF-8"
 
 #: gconf/gconf-internals.c:1346
 #, c-format
 msgid "Expected list, got %s"
G msgstr "FörvÀntade lista, fick %s"
N msgstr "Lista förvÀntades, fick %s"
 
 #: gconf/gconf-internals.c:1356
 #, c-format
 msgid "Expected list of %s, got list of %s"
G msgstr "FörvÀntade lista med %s, fick lista med %s"
N msgstr "Lista med %s förvÀntades, fick lista med %s"
 
 #: gconf/gconf-internals.c:1484
 #, c-format
 msgid "Expected pair, got %s"
G msgstr "FörvÀntade par, fick %s"
N msgstr "Par förvÀntades, fick %s"
 
 #: gconf/gconf-internals.c:1498
 #, c-format
 msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
 msgstr ""
G "FörvÀntade ett (%s,%s)-par, fick ett par dÀr ett eller bÄda vÀrdena saknades"
N "(%s,%s)-par förvÀntades, fick ett par dÀr ett eller bÄda vÀrdena saknades"
 
 #: gconf/gconf-internals.c:1514
 #, c-format
 msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
G msgstr "FörvÀntade par av typen (%s,%s), men fick typen (%s,%s)"
N msgstr "Par av typen (%s,%s) förvÀntades, men fick typen (%s,%s)"
 
 
 #: gconf/gconf-internals.c:2370
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
 "operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
 msgstr ""
 "Misslyckades med att lÄsa \"%s\": en annan process har lÄset, eller sÄ har "
G "operativsystemet felaktigt konfigurerad NFS-fillÄsning (%s)"
N "operativsystemet en felaktigt konfigurerad NFS-fillÄsning (%s)"
 
 
 #: gconf/gconf-internals.c:2447
 msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
G msgstr "kunde inte kontakta ORB för slÄ upp existerande gconfd-objektreferens"
N msgstr "kunde inte kontakta ORB för slÄ upp befintlig gconfd-objektreferens"
 
 
 #: gconf/gconf-internals.c:2908
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
 "need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
 "to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
 "(Details - %s)"
 msgstr ""
G "Misslyckades med att kontakta konfigurationsservern. En del möjliga orsaker "
N "Misslyckades med att kontakta konfigurationsservern. NÄgra möjliga orsaker "
 "kan vara att du mÄste aktivera stöd för TCP/IP-nÀtverk i ORBit, eller att du "
 "har överblivna NFS-lÄs pÄ grund av en systemkrasch. Se http://www.gnome.org/"
 "projects/gconf/ för mer information. (Detaljer - %s)"
 
 
 #: gconf/gconf-schema.c:254
N msgid ""
N "Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
N msgstr "Schemat anger typlista men anger inte typen av listelement"
N 
 #: gconf/gconf-schema.c:264
N msgid ""
N "Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
N "elements"
N msgstr "Schemat anger typpar men anger inte typen av car-/cdr-element"
N 
 #: gconf/gconf-sources.c:319
 #, c-format
 
 #: gconf/gconf-sources.c:368
 msgid ""
 "None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
 "will not be possible"
 msgstr ""
G "Ingen av de uppslagna adresserna Àr skrivbara; sparande av "
N "Inga av de uppslagna adresserna Àr skrivbara; att spara "
 "konfigurationsinstÀllningar kommer inte att vara möjligt"
 
 
 #: gconf/gconf-sources.c:692
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
 "writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
 "configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
 "found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
 "operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
 "home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
 "notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
 "two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
 "logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
 "you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
 "you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
 "its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
 "\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
 "details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
 "home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
 "in individual storage locations such as ~/.gconf"
 msgstr ""
 "Kan inte lagra ett vÀrde pÄ nyckeln \"%s\" eftersom konfigurationsservern "
G "inte har nÄgra skrivbara databaser. Det finns en del vanliga orsaker till "
N "inte har nÄgra skrivbara databaser. Det finns nÄgra vanliga orsaker till "
 "detta problem: 1) din konfigurationssökvÀgsfil %s/path innehöll inga "
 "databaser eller hittades inte, 2) alternativt sÄ skapade vi av misstag tvÄ "
 "gconfd-processer, 3) ditt operativsystem Àr felkonfigurerat sÄ att NFS-"
 "fillÄsning inte fungerar i din hemkatalog eller 4) din NFS-klientmaskin "
G "kraschade och upplyste inte servern korrekt vid omstart att fillÄs skulle "
N "kraschade och upplyste inte servern korrekt vid omstart om att fillÄs skulle "
 "lÄsas upp. Om du har tvÄ gconfd-processer (eller hade tvÄ dÄ den andra "
 "startades) kan det hjÀlpa att logga ut, döda alla kopior av gconfd, och "
 "logga in igen. Kanske beror problemet pÄ att du försökte anvÀnda GConf "
 "samtidigt frÄn tvÄ maskiner, och ORBit fortfarande har "
 "standardkonfigurationen som förhindrar CORBA-fjÀrranslutningar - stoppa "
 "\"ORBIIOPIPv4=1\" i /etc/orbitrc. Som alltid, kontrollera user.*-"
 "systemloggen för detaljer om problem som gconfd har stött pÄ. Det kan endast "
 "finnas en gconfd per hemkatalog, och den mÄste ha en lÄsfil i ~/.gconfd och "
 "Àven lÄsfiler i individuella lagringsplatser som ~/.gconf"
 
 
 #: gconf/gconf.c:2930
 #, c-format
 msgid "Expected float, got %s"
G msgstr "FörvÀntade flyttal, fick %s"
N msgstr "Flyttal förvÀntades, fick %s"
 
 #: gconf/gconf.c:2965
 #, c-format
 msgid "Expected int, got %s"
G msgstr "FörvÀntade heltal, fick %s"
N msgstr "Heltal förvÀntades, fick %s"
 
 #: gconf/gconf.c:3000
 #, c-format
 msgid "Expected string, got %s"
G msgstr "FörvÀntade strÀng, fick %s"
N msgstr "StrÀng förvÀntades, fick %s"
 
 #: gconf/gconf.c:3034
 #, c-format
 msgid "Expected bool, got %s"
G msgstr "FörvÀntade boolean, fick %s"
N msgstr "Boolean förvÀntades, fick %s"
 
 #: gconf/gconf.c:3067
 #, c-format
 msgid "Expected schema, got %s"
G msgstr "FörvÀntade schema, fick %s"
N msgstr "Schema förvÀntades, fick %s"
 
 
 #: gconf/gconfd.c:669
 #, c-format
 msgid "Error releasing lockfile: %s"
G msgstr "Fel vid slÀppande av lÄsfil: %s"
N msgstr "Fel nÀr lÄsfil skulle slÀppas: %s"
 
 
 #: gconf/gconfd.c:1287
 #, c-format
 msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
G msgstr "Kunde inte skriva fildeskriptorn för tillstÄndsfilen \"%s\": %d: %s"
N msgstr "Kunde inte skriva filidentifieraren för tillstÄndsfilen \"%s\": %d: %s"
 
 
 #: gconf/gconftool.c:100
 msgid ""
 "Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
 "type."
 msgstr ""
G "SÀtter ett schema och synkroniserar. AnvÀnds med --short-desc, --long-desc, "
G "--owner, och --type."
N "SÀtt ett schema och synkronisera. AnvÀnds med --short-desc, --long-desc, --"
N "owner, och --type."
 
 #: gconf/gconftool.c:110
 msgid "Unset the keys on the command line"
G msgstr "NollstÀller nycklarna pÄ kommandoraden"
N msgstr "NollstÀll nycklarna pÄ kommandoraden"
 
 
 #: gconf/gconftool.c:182
 msgid ""
 "Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
 "needed.)"
 msgstr ""
G "Startar konfigurationsservern (gconfd). (HÀnder normalt automatiskt nÀr det "
N "Starta konfigurationsservern (gconfd). (HÀnder normalt automatiskt nÀr det "
 "behövs)."
 
 
 #: gconf/gconftool.c:272
 msgid ""
 "Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
 "is not running."
 msgstr ""
G "AnvÀnder konfigurationsdatabasen direkt och gÄr förbi servern. KrÀver att "
N "AnvÀnd konfigurationsdatabasen direkt och gÄ förbi servern. KrÀver att "
 "gconfd inte Àr igÄng."
 
 
 #: gconf/gconftool.c:290
 msgid ""
 "Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
 "different types for keys on the command line."
 msgstr ""
G "Tortyrtestar ett program genom att sÀtta och nollstÀlla en massa vÀrden av "
N "Tortyrtesta ett program genom att sÀtta och nollstÀlla en massa vÀrden av "
 "olika typer för nycklar pÄ kommandoraden."
 
 #: gconf/gconftool.c:299
 msgid ""
 "Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
 "the directories on the command line."
 msgstr ""
G "Tortyrtestar ett program genom att sÀtta och nollstÀlla en massa nycklar "
N "Tortyrtesta ett program genom att sÀtta och nollstÀlla en massa nycklar "
 "inuti katalogerna pÄ kommandoraden."
 
 
 #: gconf/gconftool.c:1614
 msgid "Must specify one or more dirs to get key/value pairs from.\n"
G msgstr "MÄste ange en eller flera kataloger att fÄ nyckel/vÀrde par frÄn.\n"
N msgstr "MÄste ange en eller flera kataloger att fÄ nyckel-/vÀrdepar frÄn.\n"
 
 
 #: gconf/gconftool.c:2017
N msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
N msgstr "VARNING: ingen <list_type> angiven för schema av typen lista\n"
N 
 #: gconf/gconftool.c:2024
N msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
N msgstr "VARNING: ingen <car_type> angiven för schema av typen par\n"
N 
 #: gconf/gconftool.c:2030
N msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
N msgstr "VARNING: ingen <cdr_type> angiven för schema av typen par\n"
N 
 #: gconf/gconftool.c:2058
 msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
 msgstr ""
G "VARNING: <locale>-noden har inget `name=\"locale\"'-attribut, ignorerar\n"
N "VARNING: <locale>-noden har inget 'name=\"locale\"'-attribut, ignorerar\n"
 
 
 #: gconf/gconftool.c:2204
 #, c-format
 msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
 msgstr ""
G "VARNING: misslyckades med att associera schemat `%s' med nyckeln `%s': %s\n"
N "VARNING: misslyckades med att associera schemat \"%s\" med nyckeln \"%s\": %"
N "s\n"
 
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #: gconf/gconftool.c:2377
 #, c-format
 msgid "Document `%s' has no top level <gconfschemafile> node\n"
G msgstr "Dokumentet \"%s\" har ingen toppnivÄ <gconfschemafil> nod\n"
N msgstr "Dokumentet \"%s\" har ingen toppnivÄnod <gconfschemafil>\n"

# Swedish messages for GConf.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Hyden <andreas.hyden@telia.com>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
# Martin NorbÀck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.71 2003/01/12 18:09:28 hp Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gconf\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-09-21 13:33+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: backends/bdb-backend.c:215
msgid "Unloading BerkeleyDB (BDB) backend module."
msgstr "Kopplar bort BerkeleyDB-backendmodulen (BDB)."

#: backends/bdb-backend.c:238
#, c-format
msgid "Opened BerkeleyDB source at root %s"
msgstr "Öppnade BerkeleyDB-kĂ€lla vid rot %s"

#: backends/bdb-backend.c:578
msgid "Initializing BDB backend module"
msgstr "Initierar BDB-backendmodulen"

#: backends/dir-utils.c:108
#, c-format
msgid "Couldn't find the %s root directory in the address `%s'"
msgstr "Kunde inte hitta %s-rotkatalogen i adressen \"%s\""

#: backends/dir-utils.c:124 backends/xml-backend.c:304
#, c-format
msgid "Could not make directory `%s': %s"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"

#: backends/dir-utils.c:212
#, c-format
msgid "Can't read from or write to the %s root directory in the address `%s'"
msgstr "Kan inte lÀsa eller skriva till %s-rotkatalogen i adressen \"%s\""

#: backends/xml-backend.c:233
msgid "Unloading XML backend module."
msgstr "Kopplar bort XML-backendmodulen."

#: backends/xml-backend.c:289
#, c-format
msgid "Couldn't find the root directory in the address \"%s\""
msgstr "Kunde inte hitta rotkatalogen i adressen \"%s\""

#: backends/xml-backend.c:414
#, c-format
msgid ""
"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
msgstr "Kan inte lÀsa eller skriva till XML-rotkatalogen i adressen \"%s\""

#: backends/xml-backend.c:424
#, c-format
msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
msgstr "Katalog- och filrÀttigheterna för XML-koden vid roten %s Àr: %o/%o"

#: backends/xml-backend.c:590
#, c-format
msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
msgstr "Fel vid synkronisering av XML-backendkatalogcache: %s"

#: backends/xml-backend.c:655
msgid ""
"Remove dir operation is no longer supported, just remove all the values in "
"the directory"
msgstr ""
"KatalogborttagningsÄtgÀrden stöds inte lÀngre, ta bara bort alla vÀrden i "
"katalogen"

#: backends/xml-backend.c:722
msgid "Initializing XML backend module"
msgstr "Initierar XML-backendmodulen"

#: backends/xml-backend.c:790
#, c-format
msgid "Failed to give up lock on XML dir \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att ge upp lÄs pÄ XML-katalogen \"%s\": %s"

#: backends/xml-cache.c:257
msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
msgstr "Misslyckades med att synkronisera innehÄllet i XML-cache till disk"

#: backends/xml-cache.c:287
#, c-format
msgid ""
"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
"not been successfully synced to disk"
msgstr ""
"Kunde inte ta bort katalogen \"%s\" frÄn XML-backenden eftersom den inte har "
"synkroniserats korrekt till disk"

#: backends/xml-cache.c:314
#, c-format
msgid ""
"%u items remain in the cache after cleaning already-synced items older than %"
"u seconds"
msgstr ""
"%u objekt ÄterstÄr i cachen efter stÀdning av objekt som redan "
"synkroniserats och som Àr Àldre Àn %u sekunder"

#: backends/xml-dir.c:171
#, c-format
msgid "Could not stat `%s': %s"
msgstr "Kunde inte ta status pÄ \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:181
#, c-format
msgid "XML filename `%s' is a directory"
msgstr "XML-filnamnet \"%s\" Àr en katalog"

#: backends/xml-dir.c:372 backends/xml-dir.c:381
#, c-format
msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att ta bort \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:427
#, c-format
msgid "Failed to write file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva filen \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:440
#, c-format
msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att sÀtta rÀttigheter pÄ \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:450
#, c-format
msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva XML-data till \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:460 backends/xml-dir.c:1236
#, c-format
msgid "Failed to close file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att stÀnga filen \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:476 backends/xml-dir.c:486
#, c-format
msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att byta namn pÄ \"%s\" till \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:492
#, c-format
msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att Äterskapa \"%s\" frÄn \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:504
#, c-format
msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att ta bort den gamla filen \"%s\": %s"

#. These are all fatal errors
#: backends/xml-dir.c:935
#, c-format
msgid "Failed to stat `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att ta status pÄ \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:959
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: backends/xml-dir.c:1109
#, c-format
msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
msgstr "Dubbla \"%s\"-poster i \"%s\", ignorerar"

#: backends/xml-dir.c:1131
#, c-format
msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
msgstr "Post utan namn i XML-filen \"%s\", ignorerar"

#: backends/xml-dir.c:1139
#, c-format
msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
msgstr ""
"Översta noden i XML-filen \"%s\" Ă€r <%s> istĂ€llet för <entry>, ignorerar"

#: backends/xml-dir.c:1212
#, c-format
msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:1228
#, c-format
msgid "Failed to create file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"

#: backends/xml-dir.c:1327
#, c-format
msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
msgstr "Misslyckades med att tolka XML-filen \"%s\""

#. There was an error
#: backends/xml-entry.c:154
#, c-format
msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
msgstr "Ignorerar XML-noden med namnet \"%s\": %s"

#: backends/xml-entry.c:332
#, c-format
msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
msgstr "Ignorerar schemanamnet \"%s\", ogiltigt: %s"

#: backends/xml-entry.c:380
#, c-format
msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
msgstr "Ignorerar XML-noden \"%s\": %s"

#: backends/xml-entry.c:732
#, c-format
msgid "Failed reading default value for schema: %s"
msgstr "Misslyckades med att lÀsa standardvÀrdet för schema: %s"

#: backends/xml-entry.c:952
#, c-format
msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
msgstr "Inget \"type\"-attribut för noden <%s>"

#: backends/xml-entry.c:966
#, c-format
msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
msgstr "En nod har okÀnt \"type\"-attribut \"%s\", ignorerar"

#: backends/xml-entry.c:981
msgid "No \"value\" attribute for node"
msgstr "Inget \"value\"-attribut för nod"

#: backends/xml-entry.c:1029 backends/xml-entry.c:1105
#, c-format
msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
msgstr "Förstod inte XML-noden <%s> inuti en XML-listnod"

#: backends/xml-entry.c:1063
msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
msgstr "Ogiltig typ (lista, par eller okÀnd) i en listnod"

#: backends/xml-entry.c:1086
#, c-format
msgid "Bad XML node: %s"
msgstr "Felaktig XML-nod: %s"

#: backends/xml-entry.c:1094
#, c-format
msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
msgstr "Listan innehÄller en felaktigt skriven nod (%s, borde varit %s)"

#: backends/xml-entry.c:1146
#, c-format
msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
msgstr "Ignorerar felaktig car i XML-par: %s"

#: backends/xml-entry.c:1155 backends/xml-entry.c:1178
msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
msgstr "tolkar XML-fil: listor och par fÄr inte placeras inuti par"

#: backends/xml-entry.c:1168
#, c-format
msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
msgstr "Ignorerar felaktig cdr i XML-par: %s"

#: backends/xml-entry.c:1187
#, c-format
msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
msgstr "Förstod inte XML-noden <%s> inuti en XML-parnod"

#: backends/xml-entry.c:1205
msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
msgstr "Hittade inte car och cdr för XML-parnoden"

#: backends/xml-entry.c:1211
msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
msgstr "Cdr saknas i ett par med vÀrden i XML-filen"

#: backends/xml-entry.c:1218
msgid "Missing car from pair of values in XML file"
msgstr "Car saknas i ett par med vÀrden i XML-filen"

#: backends/xml-entry.c:1223
msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
msgstr "BÄde car- och cdr-vÀrden saknas i ett par med vÀrden i XML-filen"

#. -- end debug only
#: gconf/gconf-backend.c:167
#, c-format
msgid "No such file `%s'\n"
msgstr "Filen \"%s\" finns inte\n"

#: gconf/gconf-backend.c:195
#, c-format
msgid "Bad address `%s'"
msgstr "Ogiltig adress \"%s\""

#: gconf/gconf-backend.c:220
msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
msgstr "GConf fungerar inte utan dynamisk modulsupport (gmodule)"

#: gconf/gconf-backend.c:230
#, c-format
msgid "Error opening module `%s': %s\n"
msgstr "Fel vid öppning av modulen \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconf-backend.c:262
#, c-format
msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
msgstr "Kunde inte hitta backendmodulen för \"%s\""

#: gconf/gconf-backend.c:299
msgid "Failed to shut down backend"
msgstr "Fel vid avstÀngning av backend"

#: gconf/gconf-client.c:342 gconf/gconf-client.c:360
#, c-format
msgid "GConf Error: %s\n"
msgstr "GConf-fel: %s\n"

#: gconf/gconf-client.c:881
#, c-format
msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
msgstr "GConf-varning: misslyckades med att lista par i \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-client.c:1150
#, c-format
msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
msgstr "\"%s\" förvÀntades, fick \"%s\" för nyckeln \"%s\""

#: gconf/gconf-database.c:234
msgid "Received invalid value in set request"
msgstr "Mottog ogiltigt vÀrde i instÀllningsbegÀran"

#: gconf/gconf-database.c:242
#, c-format
msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
msgstr ""
"Kunde inte fÄ ut nÄgot vettigt av CORBA-vÀrdet som mottogs i "
"instÀllningsbegÀran för nyckeln \"%s\""

#: gconf/gconf-database.c:524
msgid "Received request to drop all cached data"
msgstr "Mottog begÀran att slÀppa all cachad data"

#: gconf/gconf-database.c:541
msgid "Received request to sync synchronously"
msgstr "Mottog begÀran att synkronisera synkront"

#: gconf/gconf-database.c:826
msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
msgstr ""
"Allvarligt fel: misslyckades med att fÄ objektreferens för ConfigDatabase"

#: gconf/gconf-database.c:988
#, c-format
msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
msgstr "Misslyckades med att synkronisera med en eller flera kÀllor: %s"

#: gconf/gconf-database.c:1080
#, c-format
msgid ""
"Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
"configuration changes."
msgstr ""
"Misslyckades med att logga tillÀggningen av lyssnare %s (%s); kommer inte "
"att kunna ÄterstÀlla den hÀr lyssnaren vid omstart av gconfd, vilket kommer "
"att innebÀra otillförlitliga meddelanden om konfigurationsÀndringar."

#: gconf/gconf-database.c:1111
#, c-format
msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
msgstr "Lyssnar-ID %lu finns inte"

#: gconf/gconf-database.c:1125
#, c-format
msgid ""
"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
"result in a notification weirdly reappearing): %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att logga borttagningen av lyssnare i loggfilen (troligtvis "
"ofarligt, men kan resultera i att ett meddelande plötsligt Äterkommer): %s"

#: gconf/gconf-database.c:1243 gconf/gconf-sources.c:1541
#, c-format
msgid "Error getting value for `%s': %s"
msgstr "Fel vid hÀmtning av vÀrde för \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1290
#, c-format
msgid "Error setting value for `%s': %s"
msgstr "Fel nÀr vÀrde för \"%s\" sattes: %s"

#: gconf/gconf-database.c:1333
#, c-format
msgid "Error unsetting `%s': %s"
msgstr "Fel vid ÄterstÀllning av \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1362
#, c-format
msgid "Error getting default value for `%s': %s"
msgstr "Fel vid hÀmtning av standardvÀrde för \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1413
#, c-format
msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
msgstr "Fel vid ÄterstÀllning av \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1445
#, c-format
msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
msgstr "Fel vid hÀmtning av nytt vÀrde för \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1493
#, c-format
msgid "Error checking existence of `%s': %s"
msgstr "Fel vid existenskontroll av \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1517
#, c-format
msgid "Error removing dir `%s': %s"
msgstr "Fel vid borttagning av katalogen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1544
#, c-format
msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att hÀmta alla poster i \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1570
#, c-format
msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
msgstr "Fel vid listning av kataloger i \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-database.c:1591
#, c-format
msgid "Error setting schema for `%s': %s"
msgstr "Fel nÀr schema för \"%s\" sattes: %s"

#: gconf/gconf-error.c:25
msgid "Success"
msgstr "FramgÄng"

#: gconf/gconf-error.c:26
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckande"

#: gconf/gconf-error.c:27
msgid "Configuration server couldn't be contacted"
msgstr "Konfigurationsservern kunde inte nÄs"

#: gconf/gconf-error.c:28
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

#: gconf/gconf-error.c:29
msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
msgstr "Kunde inte slÄ upp adressen till konfigurationskÀllan"

#: gconf/gconf-error.c:30
msgid "Bad key or directory name"
msgstr "Felaktigt nyckel- eller katalognamn"

#: gconf/gconf-error.c:31
msgid "Parse error"
msgstr "Tolkningsfel"

#: gconf/gconf-error.c:32
msgid "Corrupt data in configuration source database"
msgstr "Felaktig data i konfigurationskÀlldatabasen"

#: gconf/gconf-error.c:33
msgid "Type mismatch"
msgstr "Felaktig inmatning"

#: gconf/gconf-error.c:34
msgid "Key operation on directory"
msgstr "Nyckeloperation pÄ katalog"

#: gconf/gconf-error.c:35
msgid "Directory operation on key"
msgstr "Katalogoperation pÄ nyckel"

#: gconf/gconf-error.c:36
msgid "Can't overwrite existing read-only value"
msgstr "Kan inte skriva över ett befintligt skrivskyddat vÀrde"

#: gconf/gconf-error.c:37
msgid "Object Activation Framework error"
msgstr "Object Activation Framework-fel"

#: gconf/gconf-error.c:38
msgid "Operation not allowed without configuration server"
msgstr "Operationen inte tillÄten utan en konfigurationsserver"

#: gconf/gconf-error.c:39
msgid "Failed to get a lock"
msgstr "Misslyckades med att fÄ ett lÄs"

#: gconf/gconf-error.c:40
msgid "No database available to save your configuration"
msgstr "Ingen databas tillgÀnglig för sparande av din konfiguration"

#: gconf/gconf-internals.c:86
#, c-format
msgid "No '/' in key \"%s\""
msgstr "Inget \"/\" i nyckeln \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:199
#, c-format
msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
msgstr "Ogiltig UTF-8 i strÀngvÀrde i \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:258
msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
msgstr "Kunde inte tolka CORBA-vÀrde för listelement"

#: gconf/gconf-internals.c:260
#, c-format
msgid "Incorrect type for list element in %s"
msgstr "Fel typ för listelement i %s"

#: gconf/gconf-internals.c:273
msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
msgstr "Mottog lista frÄn gconfd med en felaktig listtyp"

#: gconf/gconf-internals.c:454
msgid "Failed to convert object to IOR"
msgstr "Misslyckades med att konvertera objekt till IOR"

#: gconf/gconf-internals.c:591
msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
msgstr "Ogiltig UTF-8 i lokal för schema"

#: gconf/gconf-internals.c:599
msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
msgstr "Ogiltig UTF-8 i kort beskrivning för schema"

#: gconf/gconf-internals.c:607
msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
msgstr "Ogiltig UTF-8 i lÄng beskrivning för schema"

#: gconf/gconf-internals.c:615
msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
msgstr "Ogiltig UTF-8 i Àgare för schema"

#: gconf/gconf-internals.c:838
#, c-format
msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna sökvÀgsfilen \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconf-internals.c:887
#, c-format
msgid "Adding source `%s'\n"
msgstr "LÀgger till kÀllan \"%s\"\n"

#: gconf/gconf-internals.c:899
#, c-format
msgid "Read error on file `%s': %s\n"
msgstr "Fel vid lÀsning av filen \"%s\": %s\n"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gconf/gconf-internals.c:1195 gconf/gconf-internals.c:1261
#: gconf/gconf-value.c:154 gconf/gconf-value.c:253 gconf/gconf-value.c:395
#: gconf/gconf-value.c:1681
msgid "Text contains invalid UTF-8"
msgstr "Texten innehÄller ogiltig UTF-8"

#: gconf/gconf-internals.c:1346
#, c-format
msgid "Expected list, got %s"
msgstr "Lista förvÀntades, fick %s"

#: gconf/gconf-internals.c:1356
#, c-format
msgid "Expected list of %s, got list of %s"
msgstr "Lista med %s förvÀntades, fick lista med %s"

#: gconf/gconf-internals.c:1484
#, c-format
msgid "Expected pair, got %s"
msgstr "Par förvÀntades, fick %s"

#: gconf/gconf-internals.c:1498
#, c-format
msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
msgstr ""
"(%s,%s)-par förvÀntades, fick ett par dÀr ett eller bÄda vÀrdena saknades"

#: gconf/gconf-internals.c:1514
#, c-format
msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
msgstr "Par av typen (%s,%s) förvÀntades, men fick typen (%s,%s)"

#: gconf/gconf-internals.c:1630
msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
msgstr "Citerad strÀng börjar inte med ett citationstecken"

#: gconf/gconf-internals.c:1692
msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
msgstr "Citerad strÀng slutar inte med ett citationstecken"

#: gconf/gconf-internals.c:1828
msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
msgstr "Kodat vÀrde Àr inte giltig UTF-8"

#: gconf/gconf-internals.c:2287
#, c-format
msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
msgstr "Kunde inte lÄsa temporÀra filen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2314
#, c-format
msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
msgstr ""
"Kunde inte skapa filen \"%s\", troligtvis pÄ grund av att den redan finns"

#: gconf/gconf-internals.c:2360
#, c-format
msgid "Failed to create or open '%s'"
msgstr "Misslyckades med att skapa eller öppna \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:2370
#, c-format
msgid ""
"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
msgstr ""
"Misslyckades med att lÄsa \"%s\": en annan process har lÄset, eller sÄ har "
"operativsystemet en felaktigt konfigurerad NFS-fillÄsning (%s)"

#: gconf/gconf-internals.c:2400
#, c-format
msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
msgstr "IOR-filen \"%s\" kunde inte öppnas korrekt, ingen gconfd hittades: %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2430
#, c-format
msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
msgstr "gconftool eller en annan icke-gconfd-process har lÄsfilen \"%s\""

#: gconf/gconf-internals.c:2447
msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
msgstr "kunde inte kontakta ORB för slÄ upp befintlig gconfd-objektreferens"

#: gconf/gconf-internals.c:2457
#, c-format
msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
msgstr "Misslyckades med att konvertera IOR \"%s\" till en objektreferens"

#: gconf/gconf-internals.c:2507
#, c-format
msgid "couldn't create directory `%s': %s"
msgstr "kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2566
#, c-format
msgid "Can't write to file `%s': %s"
msgstr "Kan inte skriva till filen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2607
#, c-format
msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
msgstr "Vi hade inte lÄset pÄ filen \"%s\", men vi borde haft det"

#: gconf/gconf-internals.c:2628
#, c-format
msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att lÀnka \"%s\" till \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2640
#, c-format
msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att ta bort lÄsfilen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2659
#, c-format
msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att stÀda filen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2673
#, c-format
msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att ta bort lÄskatalogen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2816 gconf/gconfd.c:596
#, c-format
msgid "Failed to create %s: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa %s: %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2838
#, c-format
msgid "Server ping error: %s"
msgstr "Serverpingfel: %s"

#: gconf/gconf-internals.c:2859
#, c-format
msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
msgstr ""
"Misslyckades med att skapa rör för kommunikation med startad gconf-demon: %"
"s\n"

#: gconf/gconf-internals.c:2883
#, c-format
msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta konfigurationsservern: %s\n"

#: gconf/gconf-internals.c:2908
#, c-format
msgid ""
"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
"(Details - %s)"
msgstr ""
"Misslyckades med att kontakta konfigurationsservern. NÄgra möjliga orsaker "
"kan vara att du mÄste aktivera stöd för TCP/IP-nÀtverk i ORBit, eller att du "
"har överblivna NFS-lÄs pÄ grund av en systemkrasch. Se http://www.gnome.org/"
"projects/gconf/ för mer information. (Detaljer - %s)"

#: gconf/gconf-internals.c:2909
msgid "none"
msgstr "inga"

#: gconf/gconf-sanity-check.c:39 gconf/gconftool.c:73
msgid "Help options"
msgstr "HjÀlpalternativ"

#: gconf/gconf-sanity-check.c:74 gconf/gconftool.c:423
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Fel vid flaggan %s: %s.\n"
"Kör \"%s --help\" för att sen en fullstÀndig lista med tillgÀngliga "
"kommandoradsflaggor.\n"

#: gconf/gconf-sanity-check.c:131
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
msgstr ""
"Kontakta din systemadministratör för att lösa följande problem:\n"
"Kunde inte öppna eller skapa filen \"%s\"; detta indikerar att det kan "
"finnas ett problem med din konfiguration, eftersom mÄnga program kommer att "
"behöva skapa filer i din hemkatalog. Felet var \"%s\" (felnummer = %d)."

#: gconf/gconf-sanity-check.c:143
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
"%d)."
msgstr ""
"Kontakta din systemadministratör för att lösa följande problem:\n"
"Kunde inte lÄsa filen \"%s\"; detta indikerar att det kan finnas ett problem "
"med din operativsystemskonfiguration. Om du har en NFS-monterad hemkatalog "
"kan antingen klienten eller servern vara felaktigt konfigurerad. Se "
"dokumentationen för rpc.statd och rpc.lockd. En vanlig orsak till detta fel "
"Àr att tjÀnsten \"nfslock\" har deaktiverats. Felet var \"%s\" (felnummer = %"
"d)."

#: gconf/gconf-sanity-check.c:160
#, c-format
msgid "Can't remove file %s: %s\n"
msgstr "Kan inte ta bort filen %s: %s\n"

#: gconf/gconf-sanity-check.c:195
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
msgstr ""
"Kontakta din systemadministratör för att lösa följande problem:\n"
"Inga konfigurationskÀllor i konfigurationsfilen \"%s\"; detta indikerar att "
"instÀllningar inte kan sparas. %s%s"

#: gconf/gconf-sanity-check.c:198
msgid "Error reading the file: "
msgstr "Fel vid lÀsning av filen: "

#: gconf/gconf-sanity-check.c:220
#, c-format
msgid ""
"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
msgstr ""
"Kontakta din systemadministratör för att lösa följande problem:\n"
"Kunde inte slÄ upp adressen \"%s\" i konfigurationsfilen \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-schema.c:221 gconf/gconf-schema.c:229 gconf/gconf-schema.c:237
#: gconf/gconf-schema.c:245
msgid "Schema contains invalid UTF-8"
msgstr "Schemat innehÄller ogiltig UTF-8"

#: gconf/gconf-schema.c:254
msgid ""
"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
msgstr "Schemat anger typlista men anger inte typen av listelement"

#: gconf/gconf-schema.c:264
msgid ""
"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
"elements"
msgstr "Schemat anger typpar men anger inte typen av car-/cdr-element"

#: gconf/gconf-sources.c:319
#, c-format
msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
msgstr "Misslyckades med att lÀsa in kÀllan \"%s\": %s"

#: gconf/gconf-sources.c:346
#, c-format
msgid "Resolved address \"%s\" to a writable config source at position %d"
msgstr ""
"Slog upp adressen \"%s\" till en skrivbar konfigurationskÀlla pÄ position %d"

#: gconf/gconf-sources.c:352
#, c-format
msgid "Resolved address \"%s\" to a read-only config source at position %d"
msgstr ""
"Slog upp adressen \"%s\" till en skrivskyddad konfigurationskÀlla pÄ "
"position %d"

#: gconf/gconf-sources.c:359
#, c-format
msgid ""
"Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
msgstr ""
"Slog upp adressen \"%s\" till en delvis skrivbar konfigurationskÀlla pÄ "
"position %d"

#: gconf/gconf-sources.c:368
msgid ""
"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
"will not be possible"
msgstr ""
"Inga av de uppslagna adresserna Àr skrivbara; att spara "
"konfigurationsinstÀllningar kommer inte att vara möjligt"

#: gconf/gconf-sources.c:584
#, c-format
msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
msgstr "Schemat \"%s\" som Àr angivet för \"%s\" lagrar ett icke-schema-vÀrde"

#: gconf/gconf-sources.c:642
msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
msgstr "Namnet \"/\" kan bara vara en katalog, inte en nyckel"

#: gconf/gconf-sources.c:680
#, c-format
msgid ""
"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
"path"
msgstr ""
"VÀrdet för \"%s\" Àr satt i en skrivskyddad kÀlla i början pÄ din "
"konfigurationssökvÀg"

#: gconf/gconf-sources.c:692
#, c-format
msgid ""
"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
"in individual storage locations such as ~/.gconf"
msgstr ""
"Kan inte lagra ett vÀrde pÄ nyckeln \"%s\" eftersom konfigurationsservern "
"inte har nÄgra skrivbara databaser. Det finns nÄgra vanliga orsaker till "
"detta problem: 1) din konfigurationssökvÀgsfil %s/path innehöll inga "
"databaser eller hittades inte, 2) alternativt sÄ skapade vi av misstag tvÄ "
"gconfd-processer, 3) ditt operativsystem Àr felkonfigurerat sÄ att NFS-"
"fillÄsning inte fungerar i din hemkatalog eller 4) din NFS-klientmaskin "
"kraschade och upplyste inte servern korrekt vid omstart om att fillÄs skulle "
"lÄsas upp. Om du har tvÄ gconfd-processer (eller hade tvÄ dÄ den andra "
"startades) kan det hjÀlpa att logga ut, döda alla kopior av gconfd, och "
"logga in igen. Kanske beror problemet pÄ att du försökte anvÀnda GConf "
"samtidigt frÄn tvÄ maskiner, och ORBit fortfarande har "
"standardkonfigurationen som förhindrar CORBA-fjÀrranslutningar - stoppa "
"\"ORBIIOPIPv4=1\" i /etc/orbitrc. Som alltid, kontrollera user.*-"
"systemloggen för detaljer om problem som gconfd har stött pÄ. Det kan endast "
"finnas en gconfd per hemkatalog, och den mÄste ha en lÄsfil i ~/.gconfd och "
"Àven lÄsfiler i individuella lagringsplatser som ~/.gconf"

#: gconf/gconf-sources.c:1414
#, c-format
msgid "Error finding metainfo: %s"
msgstr "Fel vid sökning av metainformation: %s"

#: gconf/gconf-sources.c:1483
#, c-format
msgid "Error getting metainfo: %s"
msgstr "Fel vid hÀmtning av metainformation: %s"

#: gconf/gconf-sources.c:1507
#, c-format
msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
msgstr ""
"Nyckeln \"%s\" listad som schema för nyckeln \"%s\" lagrar egentligen typen "
"\"%s\""

#: gconf/gconf-value.c:110
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett heltal förvÀntades)"

#: gconf/gconf-value.c:120
#, c-format
msgid "Integer `%s' is too large or small"
msgstr "Heltalet \"%s\" Àr för stort eller för litet"

#: gconf/gconf-value.c:141
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett reellt tal förvÀntades)"

#: gconf/gconf-value.c:185
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (true eller false förvÀntades)"

#: gconf/gconf-value.c:261
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (listan mÄste börja med ett \"[\")"

#: gconf/gconf-value.c:274
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (listan mÄste sluta med ett \"]\")"

#: gconf/gconf-value.c:325
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett extra \"]\" utan escape hittades i listan)"

#: gconf/gconf-value.c:356 gconf/gconf-value.c:517
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ytterligare skrÀptecken)"

#: gconf/gconf-value.c:403
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (par mÄste inledas med ett \"(\")"

#: gconf/gconf-value.c:416
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (par mÄste avslutas med ett \")\")"

#: gconf/gconf-value.c:446 gconf/gconf-value.c:532
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (felaktigt antal element)"

#: gconf/gconf-value.c:486
#, c-format
msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
msgstr "Förstod inte \"%s\" (ett extra \")\" utan escape hittades inuti par)"

#: gconf/gconf.c:55
#, c-format
msgid "Key \"%s\" is NULL"
msgstr "Nyckeln \"%s\" Àr NULL"

#: gconf/gconf.c:62
#, c-format
msgid "\"%s\": %s"
msgstr "\"%s\": %s"

#: gconf/gconf.c:345
#, c-format
msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
msgstr "Servern kunde inte slÄ upp adressen \"%s\""

#: gconf/gconf.c:634
msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
msgstr "Kan inte lÀgga till notifikationer till lokal konfigurationskÀlla"

#: gconf/gconf.c:2078
#, c-format
msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
msgstr "TillÀgg av klient till serverns lista misslyckades, CORBA-fel: %s"

#: gconf/gconf.c:2433
msgid "Must begin with a slash (/)"
msgstr "MÄste börja med ett snedstreck (/)"

#: gconf/gconf.c:2455
msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
msgstr "Kan inte ha tvÄ snedstreck (/) i rad"

#: gconf/gconf.c:2457
msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
msgstr "Kan inte ha en punkt (.) precis efter ett snedstreck (/)"

#: gconf/gconf.c:2476
#, c-format
msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
msgstr "\"%c\" Àr inte ett ASCII-tecken, sÄ det Àr inte tillÄtet i nyckelnamn"

#: gconf/gconf.c:2486
#, c-format
msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
msgstr "\"%c\" Àr ett ogiligt tecken i nyckel/katalognamn"

#: gconf/gconf.c:2500
msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
msgstr "Nyckel/katalog kan inte avslutas med ett snedstreck (/)"

#: gconf/gconf.c:2869
#, c-format
msgid "Failure shutting down config server: %s"
msgstr "Misslyckades med att stÀnga ner konfigurationsservern: %s"

#: gconf/gconf.c:2930
#, c-format
msgid "Expected float, got %s"
msgstr "Flyttal förvÀntades, fick %s"

#: gconf/gconf.c:2965
#, c-format
msgid "Expected int, got %s"
msgstr "Heltal förvÀntades, fick %s"

#: gconf/gconf.c:3000
#, c-format
msgid "Expected string, got %s"
msgstr "StrÀng förvÀntades, fick %s"

#: gconf/gconf.c:3034
#, c-format
msgid "Expected bool, got %s"
msgstr "Boolean förvÀntades, fick %s"

#: gconf/gconf.c:3067
#, c-format
msgid "Expected schema, got %s"
msgstr "Schema förvÀntades, fick %s"

#: gconf/gconf.c:3424
#, c-format
msgid "CORBA error: %s"
msgstr "CORBA-fel: %s"

#: gconf/gconfd.c:250
msgid "Shutdown request received"
msgstr "AvstÀngningsbegÀran mottagen"

#: gconf/gconfd.c:282
msgid ""
"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
"directory"
msgstr ""
"gconfd kompilerades med felsökning; försök att lÀsa in gconf.path frÄn "
"kÀllkatalogen"

#: gconf/gconfd.c:296
#, c-format
msgid ""
"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
msgstr ""
"Kunde inte hitta nÄgra konfigurationsfiler, försöker anvÀnda "
"standardkonfigurationskÀllan \"%s\""

#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
#. request would result in another failed gconfd being spawned.
#.
#: gconf/gconfd.c:304
msgid ""
"No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
"edit "
msgstr ""
"Inga konfigurationskÀllor i kÀllsökvÀgen, konfigurationen kommer inte att "
"sparas; redigera "

#: gconf/gconfd.c:304
msgid "/path"
msgstr "/sökvÀg"

#: gconf/gconfd.c:317
#, c-format
msgid "Error loading some config sources: %s"
msgstr "Fel vid inlÀsning av vissa konfigurationskÀllor: %s"

#: gconf/gconfd.c:329
msgid ""
"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
"data"
msgstr ""
"Inga konfigurationskÀllor kunde slÄs upp, kan inte lÀsa in eller spara "
"konfigurationsdata"

#: gconf/gconfd.c:346
msgid ""
"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
"some configuration changes"
msgstr ""
"Inga skrivbara konfigurationskÀllor kunde slÄs upp korrekt, kommer kanske "
"inte att kunna spara vissa konfigurationsÀndringar"

#: gconf/gconfd.c:372
#, c-format
msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
msgstr ""
"Mottog signal %d, lÀmnar en core-fil. Rapportera gÀrna ett fel i GConf."

#: gconf/gconfd.c:390
#, c-format
msgid ""
"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
msgstr ""
"Mottog signal %d, stÀnger ner onormalt. Skicka gÀrna in en GConf-felrapport."

#: gconf/gconfd.c:407
#, c-format
msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
msgstr "Mottog signal %d, stÀnger ner snyggt"

#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
#. So we free it at the end of main()
#: gconf/gconfd.c:543
#, c-format
msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
msgstr "startar (version %s), pid %u anvÀndare \"%s\""

#: gconf/gconfd.c:583
msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
msgstr "Misslyckades med att fÄ objektreferensen för konfigurationsservern"

#: gconf/gconfd.c:621
#, c-format
msgid "Failed to write byte to pipe fd %d so client program may hang: %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att skriva byte till rör-fh %d, sÄ programmet kan hÀnga: %s"

#: gconf/gconfd.c:631
#, c-format
msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
msgstr "Misslyckades med att fÄ lÄs för demonen, avslutar: %s"

#: gconf/gconfd.c:669
#, c-format
msgid "Error releasing lockfile: %s"
msgstr "Fel nÀr lÄsfil skulle slÀppas: %s"

#: gconf/gconfd.c:677
msgid "Exiting"
msgstr "Avslutar"

#: gconf/gconfd.c:703
msgid "GConf server is not in use, shutting down."
msgstr "GConf-servern anvÀnds inte, stÀnger ner."

#: gconf/gconfd.c:1069
#, c-format
msgid "Returning exception: %s"
msgstr "Returnerar undantag: %s"

#: gconf/gconfd.c:1169
#, c-format
msgid ""
"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
"gconfd shutdown (%s)"
msgstr ""
"Misslyckades med att öppna gconfd-loggfilen; kommer inte att kunna "
"ÄterstÀlla lyssnare efter avslutning av gconfd (%s)"

#: gconf/gconfd.c:1204
#, c-format
msgid ""
"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
msgstr ""
"Misslyckades med att stÀnga gconfd-loggfilen; data kanske inte har sparats "
"korrekt (%s)"

#: gconf/gconfd.c:1273
#, c-format
msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
msgstr "Kunde inte öppna tillstÄndsfilen \"%s\" för skrivning: %s"

#: gconf/gconfd.c:1287
#, c-format
msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
msgstr "Kunde inte skriva filidentifieraren för tillstÄndsfilen \"%s\": %d: %s"

#: gconf/gconfd.c:1296
#, c-format
msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att stÀnga den nya tillstÄndsfilen \"%s\": %s"

#: gconf/gconfd.c:1310
#, c-format
msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
msgstr "Kunde inte flytta undan den gamla tillstÄndsfilen \"%s\": %s"

#: gconf/gconfd.c:1320
#, c-format
msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
msgstr "Misslyckades med att flytta den nya tillstÄndsfilen pÄ plats: %s"

#: gconf/gconfd.c:1329
#, c-format
msgid ""
"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
msgstr ""
"Misslyckades med att Äterskapa den ursprungliga tillstÄndsfilen som hade "
"flyttats till \"%s\": %s"

#: gconf/gconfd.c:1800
#, c-format
msgid ""
"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
msgstr ""
"Kunde inte ÄterstÀlla lyssnaren pÄ adress \"%s\", kunde inte slÄ upp "
"databasen"

#: gconf/gconfd.c:1846
#, c-format
msgid "Error reading saved state file: %s"
msgstr "Fel vid lÀsning av tillstÄndsfilen: %s"

#: gconf/gconfd.c:1899
#, c-format
msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna tillstÄndsfilen \"%s\": %s"

#: gconf/gconfd.c:2018
#, c-format
msgid ""
"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
msgstr ""
"Misslyckades med att logga inlÀggningen av en lyssnare i gconfd-loggfilen; "
"kommer inte att kunna lÀgga in lyssnaren igen om gconfd avslutar eller "
"stÀngs av (%s)"

#: gconf/gconfd.c:2023
#, c-format
msgid ""
"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
msgstr ""
"Misslyckades med att logga borttagningen av en lyssnare i gconfd-loggfilen; "
"kan komma att felaktigt lÀgga in lyssnaren igen om gconfd avslutar eller "
"stÀngs ner (%s)"

#: gconf/gconfd.c:2046 gconf/gconfd.c:2220
#, c-format
msgid "Failed to get IOR for client: %s"
msgstr "Misslyckades med att fÄ IOR för klienten: %s"

#: gconf/gconfd.c:2061
#, c-format
msgid "Failed to open saved state file: %s"
msgstr "Misslyckades med att öppna tillstÄndsfilen: %s"

#: gconf/gconfd.c:2074
#, c-format
msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
msgstr "Misslyckades med att skriva klienttillÀgg till tillstÄndsfilen: %s"

#: gconf/gconfd.c:2082
#, c-format
msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
msgstr "Misslyckades med att tömma klienttillÀgg till tillstÄndsfilen: %s"

#: gconf/gconfd.c:2181
msgid ""
"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
msgstr ""
"NÄgon klient tog bort sig sjÀlv frÄn GConf-servern nÀr den inte var tillagd."

#: gconf/gconftool.c:82
msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
msgstr "SÀtt en nyckel till ett vÀrde och synkronisera. AnvÀnds med --type."

#: gconf/gconftool.c:91
msgid "Print the value of a key to standard output."
msgstr "Skriv ut vÀrdet av en nyckel till standard ut."

#: gconf/gconftool.c:100
msgid ""
"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
"type."
msgstr ""
"SÀtt ett schema och synkronisera. AnvÀnds med --short-desc, --long-desc, --"
"owner, och --type."

#: gconf/gconftool.c:110
msgid "Unset the keys on the command line"
msgstr "NollstÀll nycklarna pÄ kommandoraden"

#: gconf/gconftool.c:119
msgid ""
"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
"command line"
msgstr ""
"NollstÀll alla nycklar rekursivt pÄ eller under nyckelnamnet/katalognamnet "
"pÄ kommandoraden"

#: gconf/gconftool.c:128
msgid "Print all key/value pairs in a directory."
msgstr "Skriv ut alla nyckel-/vÀrdepar i en katalog."

#: gconf/gconftool.c:137
msgid "Print all subdirectories in a directory."
msgstr "Skriv ut alla underkataloger i en katalog."

#: gconf/gconftool.c:146
msgid "Print all subdirectories and entries under a dir, recursively."
msgstr "Skriv ut alla underkataloger och poster under en katalog, rekursivt."

#: gconf/gconftool.c:155
msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
msgstr "Returnera 0 om katalogen finns, 2 om den inte finns."

#: gconf/gconftool.c:164
msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
msgstr ""
"StĂ€ng ner gconfd. ANVÄND INTE DETTA ALTERNATIV SÅVIDA DU INTE HAR EN BRA "
"ANLEDNING."

#: gconf/gconftool.c:173
msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
msgstr "Returnera 0 om gconfd Àr igÄng, 2 om den inte Àr igÄng."

#: gconf/gconftool.c:182
msgid ""
"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
"needed.)"
msgstr ""
"Starta konfigurationsservern (gconfd). (HÀnder normalt automatiskt nÀr det "
"behövs)."

#: gconf/gconftool.c:191
msgid ""
"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
"describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av vÀrde som ska sÀttas, eller typen av vÀrde som ett schema "
"beskriver. Unika förkortningar Àr ok."

#: gconf/gconftool.c:192
msgid "int|bool|float|string|list|pair"
msgstr "int|bool|float|string|list|pair"

#: gconf/gconftool.c:200
msgid ""
"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
"schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av listvÀrde som ska sÀttas, eller typen av vÀrde som ett schema "
"beskriver. Unika förkortningar Àr ok."

#: gconf/gconftool.c:201 gconf/gconftool.c:210 gconf/gconftool.c:219
msgid "int|bool|float|string"
msgstr "int|bool|float|string"

#: gconf/gconftool.c:209
msgid ""
"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
"schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av car-parvÀrde som ska sÀttas, eller typen av vÀrde som ett "
"schema beskriver. Unika förkortningar Àr ok."

#: gconf/gconftool.c:218
msgid ""
"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
"schema describes. Unique abbreviations OK."
msgstr ""
"Ange typen av cdr-parvÀrde som ska sÀttas, eller typen av vÀrde som ett "
"schema beskriver. Unika förkortningar Àr ok."

#: gconf/gconftool.c:227
msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
msgstr "Ange en kort halvradsbeskrivning som ska ingÄ i ett schema."

#: gconf/gconftool.c:228 gconf/gconftool.c:237
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "BESKRIVNING"

#: gconf/gconftool.c:236
msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
msgstr "Ange en mÄngradsbeskrivning som ska ingÄ i ett schema."

#: gconf/gconftool.c:245
msgid "Specify the owner of a schema"
msgstr "Ange Àgaren av ett schema"

#: gconf/gconftool.c:246
msgid "OWNER"
msgstr "ÄGARE"

#: gconf/gconftool.c:254
msgid "Specify a schema file to be installed"
msgstr "Ange en schemafil som ska installeras"

#: gconf/gconftool.c:255
msgid "FILENAME"
msgstr "FILNAMN"

#: gconf/gconftool.c:263
msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
msgstr ""
"Ange en konfigurationskÀlla som ska anvÀndas istÀllet för standardsökvÀgen"

#: gconf/gconftool.c:264
msgid "SOURCE"
msgstr "KÄLLA"

#: gconf/gconftool.c:272
msgid ""
"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
"is not running."
msgstr ""
"AnvÀnd konfigurationsdatabasen direkt och gÄ förbi servern. KrÀver att "
"gconfd inte Àr igÄng."

#: gconf/gconftool.c:281
msgid ""
"Properly installs schema files on the command line into the database. "
"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
"config source or set to the empty string to use the default."
msgstr ""
"Installerar korrekta schemafiler pÄ kommandoraden i databasen. "
"Miljövariabeln GCONF_CONFIG_SOURCE bör vara satt till en konfigurationskÀlla "
"som inte Àr standard eller stÀlld in till en tom strÀng för att anvÀnda "
"standardvÀrdet."

#: gconf/gconftool.c:290
msgid ""
"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
"different types for keys on the command line."
msgstr ""
"Tortyrtesta ett program genom att sÀtta och nollstÀlla en massa vÀrden av "
"olika typer för nycklar pÄ kommandoraden."

#: gconf/gconftool.c:299
msgid ""
"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
"the directories on the command line."
msgstr ""
"Tortyrtesta ett program genom att sÀtta och nollstÀlla en massa nycklar "
"inuti katalogerna pÄ kommandoraden."

#: gconf/gconftool.c:308
msgid "Get the short doc string for a key"
msgstr "HÀmta den korta dokumentationsstrÀngen för en nyckel"

#: gconf/gconftool.c:317
msgid "Get the long doc string for a key"
msgstr "HÀmta den lÄnga dokumentationsstrÀngen för en nyckel"

#: gconf/gconftool.c:326
msgid "Get the name of the schema applied to this key"
msgstr "HÀmta namnet pÄ det schema som tillÀmpas pÄ denna nyckel"

#: gconf/gconftool.c:335
msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
msgstr "Ange schemanamnet följt av nyckeln att tillÀmpa schemanamnet pÄ"

#: gconf/gconftool.c:344
msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
msgstr "Ta bort alla schemanamn tillÀmpade pÄ de angivna nycklarna"

#: gconf/gconftool.c:353
msgid "Get the name of the default source"
msgstr "HÀmta namnet pÄ standardkÀllan"

#: gconf/gconftool.c:362
msgid "Print version"
msgstr "Skriv ut version"

#: gconf/gconftool.c:441
msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
msgstr "Kan inte hÀmta och sÀtta/nollstÀlla samtidigt\n"

#: gconf/gconftool.c:448
msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
msgstr "Kan inte sÀtta och hÀmta/nollstÀlla samtidigt\n"

#: gconf/gconftool.c:456
msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
msgstr "Kan inte anvÀnda --all-entries med --get eller --set\n"

#: gconf/gconftool.c:464
msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
msgstr "Kan inte anvÀnda --all-dirs med --get eller --set\n"

#: gconf/gconftool.c:474
msgid ""
"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
"entries, or --all-dirs\n"
msgstr ""
"--recursive-list kan inte anvÀndas med --get, --set, --unset, --all-entries, "
"eller --all-dirs\n"

#: gconf/gconftool.c:484
msgid ""
"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
"all-dirs\n"
msgstr ""
"--set_schema kan inte anvÀndas med --get, --set, --unset, --all-entries, --"
"all-dirs\n"

#: gconf/gconftool.c:490
msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
msgstr "VÀrdetyp Àr bara relevant nÀr ett vÀrde sÀtts\n"

#: gconf/gconftool.c:496
msgid "Must specify a type when setting a value\n"
msgstr "MÄste ange en typ nÀr vÀrde sÀtts\n"

#: gconf/gconftool.c:506
msgid "Ping option must be used by itself.\n"
msgstr "Pingflaggan mÄste anvÀndas för sig sjÀlv.\n"

#: gconf/gconftool.c:516
msgid "--dir-exists option must be used by itself.\n"
msgstr "--dir-exists mÄste anvÀndas för sig sjÀlv.\n"

#: gconf/gconftool.c:526
msgid "--install-schema-file must be used by itself.\n"
msgstr "--install-schema-file mÄste anvÀndas för sig sjÀlv.\n"

#: gconf/gconftool.c:537
msgid "--makefile-install-rule must be used by itself.\n"
msgstr "--makefile-install-rule mÄste anvÀndas för sig sjÀlv.\n"

#: gconf/gconftool.c:548
msgid "--break-key must be used by itself.\n"
msgstr "--break-key mÄste anvÀndas för sig sjÀlv.\n"

#: gconf/gconftool.c:559
msgid "--break-directory must be used by itself.\n"
msgstr "--break-directory mÄste anvÀndas för sig sjÀlv.\n"

#: gconf/gconftool.c:567
msgid ""
"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
msgstr ""
"Du mÄste ange en konfigurationskÀlla med --config-source vid anvÀndning av --"
"direct\n"

#: gconf/gconftool.c:573
msgid "You should use --direct when using a non-default configuration source\n"
msgstr "Du bör anvÀnda --direct nÀr en icke-tom konfigurationskÀlla anvÀnds\n"

#: gconf/gconftool.c:579
#, c-format
msgid "Failed to init GConf: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att initiera GConf: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:608
msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
msgstr ""
"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL Àr satt, installerar inte scheman\n"

#: gconf/gconftool.c:621
msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
msgstr "MÄste sÀtta miljövariabeln GCONF_CONFIG_SOURCE\n"

#: gconf/gconftool.c:650
#, c-format
msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
msgstr "Misslyckades med att fÄ tillgÄng till konfigurationskÀllor: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:872
#, c-format
msgid "Shutdown error: %s\n"
msgstr "AvstÀngningsfel: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:915
msgid "Must specify one or more dirs to recursively list.\n"
msgstr "MĂ„ste ange en eller flera kataloger att rekursivt lista.\n"

#: gconf/gconftool.c:949
#, c-format
msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att lista poster i \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:967
msgid "(no value set)"
msgstr "(inget vÀrde satt)"

#: gconf/gconftool.c:1022
#, c-format
msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
msgstr "Misslyckades med att starta konfigurationsservern (gconfd): %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1036
msgid "Must specify a key or keys to get\n"
msgstr "MÄste ange en nyckel eller flera att hÀmta\n"

#: gconf/gconftool.c:1071
#, c-format
msgid "Type: %s\n"
msgstr "Typ: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1072
#, c-format
msgid "List Type: %s\n"
msgstr "Listtyp: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1073
#, c-format
msgid "Car Type: %s\n"
msgstr "Car-typ: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1074
#, c-format
msgid "Cdr Type: %s\n"
msgstr "Cdr-typ: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1079
#, c-format
msgid "Default Value: %s\n"
msgstr "StandardvÀrde: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1079 gconf/gconftool.c:1081 gconf/gconftool.c:1082
#: gconf/gconftool.c:1083
msgid "Unset"
msgstr "NollstÀll"

#: gconf/gconftool.c:1081
#, c-format
msgid "Owner: %s\n"
msgstr "Ägare: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1082
#, c-format
msgid "Short Desc: %s\n"
msgstr "Kort beskrivning: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1083
#, c-format
msgid "Long Desc: %s\n"
msgstr "LĂ„ng beskrivning: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1092 gconf/gconftool.c:1386
#, c-format
msgid "No value set for `%s'\n"
msgstr "Inget vÀrde satt för \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1096 gconf/gconftool.c:1390
#, c-format
msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att fÄ vÀrdet för \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1139 gconf/gconftool.c:1151
#, c-format
msgid "Don't understand type `%s'\n"
msgstr "FörstÄr inte typen \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1163
msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
msgstr "Du mÄste ange alternativa nycklar/vÀrden som argument\n"

#: gconf/gconftool.c:1183
#, c-format
msgid "No value to set for key: `%s'\n"
msgstr "Inget vÀrde satt för nyckel: \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1211
msgid "Cannot set schema as value\n"
msgstr "Kan inte sÀtta schema som vÀrde\n"

#: gconf/gconftool.c:1221
msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
msgstr "NÀr du anger en lista mÄste du ange en primitiv listtyp\n"

#: gconf/gconftool.c:1235
msgid ""
"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
msgstr "NÀr du anger ett par mÄste du ange en primitiv car-typ och cdr-typ\n"

#: gconf/gconftool.c:1250
#, c-format
msgid "Error: %s\n"
msgstr "Fel: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1263
#, c-format
msgid "Error setting value: %s\n"
msgstr "Fel nÀr vÀrde sattes: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1281
#, c-format
msgid "Error syncing: %s\n"
msgstr "Fel vid synkronisering: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1304
msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
msgstr "MÄste ange en nyckel eller nycklar pÄ kommandoraden\n"

#: gconf/gconftool.c:1324
#, c-format
msgid "No schema known for `%s'\n"
msgstr "Inget schema Àr kÀnt för \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1357
#, c-format
msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
msgstr "Ingen dokumentationsstrÀng Àr lagrad i schema pÄ \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1362
#, c-format
msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid hÀmtning av schema pÄ \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1369
#, c-format
msgid "No schema stored at '%s'\n"
msgstr "Inget schema Àr lagrat pÄ \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1372
#, c-format
msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
msgstr "VÀrdet pÄ \"%s\" Àr inte ett schema\n"

#: gconf/gconftool.c:1428 gconf/gconftool.c:1453
msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
msgstr "MÄste ange ett schemanamn följt av nyckelnamnet att tillÀmpa det pÄ\n"

#: gconf/gconftool.c:1435
#, c-format
msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
msgstr ""
"Fel vid associering av schemanamnet \"%s\" med nyckelnamnet \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1463
#, c-format
msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
msgstr "Fel vid borttagning av schemanamn frÄn \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1488
msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
msgstr "MĂ„ste ange nyckel (schemanamn) som det enda argumentet\n"

#: gconf/gconftool.c:1530
msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr "Listtypen mÄste vara en primitiv typ: string, int, float eller bool\n"

#: gconf/gconftool.c:1550
msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr ""
"Car-partypen mÄste vara en primitiv typ: string, int, float eller bool\n"

#: gconf/gconftool.c:1570
msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
msgstr ""
"Cdr-partypen mÄste vara en primitiv typ: string, int, float eller bool\n"

#: gconf/gconftool.c:1585
#, c-format
msgid "Error setting value: %s"
msgstr "Fel nÀr vÀrde sattes: %s"

#: gconf/gconftool.c:1599
#, c-format
msgid "Error syncing: %s"
msgstr "Fel vid synkronisering: %s"

#: gconf/gconftool.c:1614
msgid "Must specify one or more dirs to get key/value pairs from.\n"
msgstr "MÄste ange en eller flera kataloger att fÄ nyckel-/vÀrdepar frÄn.\n"

#: gconf/gconftool.c:1628
msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
msgstr "MÄste ange en eller flera nycklar att nollstÀlla.\n"

#: gconf/gconftool.c:1639
#, c-format
msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
msgstr "Fel vid nollstÀllning av \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1659
msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
msgstr "MÄste ange en eller flera nycklar att rekursivt nollstÀlla.\n"

#: gconf/gconftool.c:1673
#, c-format
msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
msgstr "Misslyckande med rekursiv ÄterstÀllning av \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1691
msgid "Must specify one or more dirs to get subdirs from.\n"
msgstr "MÄste ange en eller flera kataloger att fÄ underkataloger frÄn.\n"

#: gconf/gconftool.c:1725
#, c-format
msgid "Error listing dirs: %s\n"
msgstr "Fel vid listning av kataloger: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:1767
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
msgstr "VARNING: ogiltig eller saknad typ för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1776
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
msgstr "VARNING: ogiltig eller saknad list_type för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1787 gconf/gconftool.c:1817 gconf/gconftool.c:1846
#, c-format
msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
msgstr ""
"VARNING: Misslyckades med att tolka standardvÀrde \"%s\" för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1805
#, c-format
msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
msgstr ""
"VARNING: ogiltig eller saknad car_type eller cdr_type för schema (%s)\n"

#: gconf/gconftool.c:1830
msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
msgstr "VARNING: Du kan inte sÀtta ett standardvÀrde för ett schema\n"

#: gconf/gconftool.c:1859
msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
msgstr "VARNING: internt fel i gconftool, okÀnd GConfValueType\n"

#: gconf/gconftool.c:1906 gconf/gconftool.c:1927 gconf/gconftool.c:1948
#: gconf/gconftool.c:1969
#, c-format
msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
msgstr "VARNING: misslyckades med att tolka typnamnet \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1923
#, c-format
msgid ""
"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr ""
"VARNING: list_type kan bara vara int, float, string eller bool och inte \"%s"
"\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1944
#, c-format
msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr ""
"VARNING: car_type kan bara vara int, float, string eller bool och inte \"%s"
"\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1965
#, c-format
msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
msgstr ""
"VARNING: cdr_type kan bara vara int, float, string eller bool och inte \"%s"
"\"\n"

#: gconf/gconftool.c:1993
msgid "WARNING: empty <applyto> node"
msgstr "VARNING: tom <applyto>-nod"

#: gconf/gconftool.c:1996 gconf/gconftool.c:2278
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
msgstr "VARNING: noden <%s> kan inte förstÄs under <schema>\n"

#: gconf/gconftool.c:2006
msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
msgstr "VARNING: ingen nyckel angiven för schema\n"

#: gconf/gconftool.c:2017
msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
msgstr "VARNING: ingen <list_type> angiven för schema av typen lista\n"

#: gconf/gconftool.c:2024
msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
msgstr "VARNING: ingen <car_type> angiven för schema av typen par\n"

#: gconf/gconftool.c:2030
msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
msgstr "VARNING: ingen <cdr_type> angiven för schema av typen par\n"

#: gconf/gconftool.c:2058
msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
msgstr ""
"VARNING: <locale>-noden har inget 'name=\"locale\"'-attribut, ignorerar\n"

#: gconf/gconftool.c:2064
#, c-format
msgid ""
"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
msgstr ""
"VARNING: flera <locale>-noder för platsen \"%s\", ignorerar allt föregÄende "
"först\n"

#: gconf/gconftool.c:2145
#, c-format
msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
msgstr "VARNING: Ogiltig nod <%s> i en <locale>-nod\n"

#: gconf/gconftool.c:2174
#, c-format
msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
msgstr ""
"VARNING: misslyckades med att installera schemat \"%s\" lokal \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:2182
#, c-format
msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
msgstr "Installerade schemat \"%s\" för lokalen \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:2204
#, c-format
msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
msgstr ""
"VARNING: misslyckades med att associera schemat \"%s\" med nyckeln \"%s\": %"
"s\n"

#: gconf/gconftool.c:2212
#, c-format
msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
msgstr "Kopplade ihop schemat \"%s\" med nyckeln \"%s\"\n"

#: gconf/gconftool.c:2291
msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
msgstr "Du mÄste ha minst en <locale>-post i ett <schema>\n"

#: gconf/gconftool.c:2322
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schemalist>\n"
msgstr "VARNING: noden <%s> kan inte förstÄs under <schemalist>\n"

#: gconf/gconftool.c:2345
#, c-format
msgid "Failed to open `%s': %s\n"
msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"

#: gconf/gconftool.c:2352
#, c-format
msgid "Document `%s' is empty?\n"
msgstr "Dokumentet \"%s\" Àr tomt?\n"

#: gconf/gconftool.c:2364
#, c-format
msgid ""
"Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be "
"<gconfschemafile>)\n"
msgstr ""
"Dokumentet \"%s\" har fel typ av rotnod (<%s>, borde vara "
"<gconfschemafile>)\n"

# SUN CHANGED MESSAGE
#: gconf/gconftool.c:2377
#, c-format
msgid "Document `%s' has no top level <gconfschemafile> node\n"
msgstr "Dokumentet \"%s\" har ingen toppnivÄnod <gconfschemafil>\n"

#: gconf/gconftool.c:2391
#, c-format
msgid "WARNING: node <%s> below <gconfschemafile> not understood\n"
msgstr "VARNING: noden <%s> nedanför <gconfschemafile> kan inte förstÄs\n"

#: gconf/gconftool.c:2402 gconf/gconftool.c:2434
#, c-format
msgid "Error syncing config data: %s"
msgstr "Fel vid synkronisering av konfigurationsdata: %s"

#: gconf/gconftool.c:2418
msgid "Must specify some schema files to install\n"
msgstr "MÄste ange nÄgon schemafil att installera\n"

#: gconf/gconftool.c:2455
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s\n"

#: gconf/gconftool.c:2475
#, c-format
msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
msgstr "Misslyckades med att nollstÀlla knÀcknyckeln %s: %s\n"

#: gconf/gconftool.c:2601
msgid "Must specify some keys to break\n"
msgstr "MÄste ange nÄgra nycklar att knÀcka\n"

#: gconf/gconftool.c:2607
#, c-format
msgid ""
"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Försöker att knÀcka ditt program genom att sÀtta dÄliga vÀrden för nyckeln:\n"
" %s\n"

#: gconf/gconftool.c:2625
msgid "Must specify some directories to break\n"
msgstr "MÄste ange nÄgra kataloger att knÀcka\n"

#: gconf/gconftool.c:2644
#, c-format
msgid ""
"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
"directory:\n"
" %s\n"
msgstr ""
"Försöker att knÀcka ditt program genom att sÀtta dÄliga vÀrden för nyckeln i "
"katalogen:\n"
" %s\n"

#~ msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
#~ msgstr "Kunde inte hitta XML-rotkatalogen i adressen \"%s\""

#~ msgid "Multiple segmentation faults occurred; can't display error dialog\n"
#~ msgstr "Flera segmenteringsfel intrÀffade; kan inte visa feldialogen\n"

#~ msgid ""
#~ "Segmentation fault!\n"
#~ "Cannot display crash dialog: %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Segmenteringsfel!\n"
#~ "Kan inte visa kraschdialogen: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "Failed to contact configuration server; some possible causes are:\n"
#~ "a) you have an existing configuration server (gconfd) running, but it "
#~ "isn't reachable from here - if you're logged in from two machines at "
#~ "once, you may need to enable TCP networking for ORBit by putting the line "
#~ "\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc\n"
#~ "b) you have stale locks in your NFS-mounted home directory due to a "
#~ "system crash, try removing ~/.gconf/*.lock and ~/.gconfd/lock if you are "
#~ "sure no gconfd processes are running on any machine using your home dir"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att kontakta konfigurationsserver; nÄgra möjliga orsaker "
#~ "till detta Àr:\n"
#~ "a) att du har en befintlig konfigurationsserver (gconfd) körandes, men "
#~ "att den inte Àr nÄbar hÀrifrÄn - om du Àr inloggad frÄn tvÄ maskiner "
#~ "samtidigt kan du behöva aktivera TCP-nÀtverksstöd för ORBit genom att "
#~ "stoppa raden \"ORBIIOPIPv4=1\" i /etc/orbitrc\n"
#~ "b) du har gamla spöklÄs i din NFS-monterade hemkatalog pÄ grund av en "
#~ "systemkrasch, prova att ta bort ~/.gconf/*.lock och ~/.gconfd/lock om du "
#~ "Àr sÀker pÄ att inga gconfd-processer kör pÄ den maskin som anvÀnder din "
#~ "hemkatalog"

#~ msgid ""
#~ "Please contact your system administrator to resolve the following "
#~ "problem:\n"
#~ "Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
#~ "problem with your operating system configuration. If you have an NFS-"
#~ "mounted home directory, either the client or the server may be set up "
#~ "incorrectly. See the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common "
#~ "cause of this error is that the \"nfslock\" service has been disabled. "
#~ "The error was \"%s\" (errno = %d)."
#~ msgstr ""
#~ "Kontakta din systemadministratör för att lösa följande problem:\n"
#~ "Kunde inte lÄsa filen \"%s\"; detta indikerar att det kan finnas ett "
#~ "problem med din operativsystemskonfiguration. Om du har en NFS-monterad "
#~ "hemkatalog kan antingen klienten eller servern vara felaktigt "
#~ "konfigurerad. Se dokumentationen för rpc.statd och rpc.lockd. En vanlig "
#~ "orsak till detta fel Àr att tjÀnsten \"nfslock\" har deaktiverats. Felet "
#~ "var \"%s\" (felnummer = %d)."

#~ msgid "Key"
#~ msgstr "Nyckel"

#~ msgid "Value"
#~ msgstr "VĂ€rde"

#~ msgid "Configuration Editor"
#~ msgstr "Konfigurationsredigerare"

#~ msgid "Could not parse geometry string"
#~ msgstr "Kunde inte tolka geometristrÀng"

#~ msgid "Specify the geometry of the main window"
#~ msgstr "Ange geometrin pÄ huvudfönstret"

#~ msgid "GEOMETRY"
#~ msgstr "GEOMETRI"

#~ msgid "_New Editor"
#~ msgstr "_Ny redigerare"

#~ msgid "Edit a different configuration source"
#~ msgstr "Redigera en annan konfigurationskÀlla"

#~ msgid "Cut"
#~ msgstr "Klipp ut"

#~ msgid "Cut some text to the clipboard"
#~ msgstr "Klipp ut en del text till urklipp"

#~ msgid "This feature isn't implemented yet! We're working on it."
#~ msgstr "Denna funktion Àr inte implementerad Àn! Vi arbetar pÄ det."

#~ msgid "Used to edit values in the configuration database."
#~ msgstr "AnvÀnds för att redigera vÀrden i konfigurationsdatabasen."

#~ msgid "Failed to init gconf: %s\n"
#~ msgstr "Misslyckades med att initiera gconf: %s\n"

#~ msgid "Unsynced directory deletions when shutting down XML backend"
#~ msgstr ""
#~ "Osynkroniserade katalogborttagningar vid avstÀngning av XML-backenden"

#~ msgid "Error listing subdirs of '%s': %s\n"
#~ msgstr "Fel vid listning av underkataloger till \"%s\": %s\n"

#~ msgid "Error unsetting '%s': %s\n"
#~ msgstr "Fel vid nollstÀllning av \"%s\": %s\n"

#~ msgid "OAF problem description: '%s'"
#~ msgstr "OAF-problembeskrivning: \"%s\""

#~ msgid "attempt to remove not-listed OAF object directory"
#~ msgstr "försöker att ta bort icke-listad OAF-objektkatalog"

#~ msgid "attempt to add already-listed OAF directory"
#~ msgstr "försöker att lÀgga till en redan listad OAF-katalog"

#~ msgid "Unknown OAF error"
#~ msgstr "OkÀnt OAF-fel"

#~ msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
#~ msgstr "Misslyckades med att lÀsa frÄn barnrör (%s)"

#~ msgid "Failed to fork (%s)"
#~ msgstr "Misslyckades med att grena (%s)"

#~ msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
#~ msgstr "Misslyckades med att byta till katalogen \"%s\" (%s)"

#~ msgid "Failed to execute child process (%s)"
#~ msgstr "Misslyckades med att köra barnprocess (%s)"

#~ msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att omdirigera utdata eller indata till barnprocess (%s)"

#~ msgid "Unknown error executing child process"
#~ msgstr "OkÀnt fel vid körning av barnprocess"

#~ msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
#~ msgstr "Misslyckades med att lÀsa tillrÀckligt med pid-barnrör (%s)"

#~ msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att skapa rör för kommunikation med barnprocess (%s)"

#~ msgid "Failed to init GConf, exiting\n"
#~ msgstr "Misslyckades med att initiera GConf, avslutar\n"

#~ msgid "No ior file in `%s'"
#~ msgstr "Ingen ior-fil i \"%s\""

#~ msgid "gconfd taking lock `%s' from some other process"
#~ msgstr "gconfd tar lÄset \"%s\" frÄn en annan process"

#~ msgid "Another program has lock `%s'"
#~ msgstr "Ett annat program har lÄset \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Removing stale lock `%s' because IOR couldn't be converted to object "
#~ "reference, IOR `%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Tar bort det gamla lÄset \"%s\" pÄ grund av att IOR inte kunde "
#~ "konverteras till objektreferensen, IOR \"%s\""

#~ msgid "Removing stale lock `%s' because of error pinging server: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Tar bort det gamla lÄset \"%s\" pÄ grund av fel vid pingande av server: %s"

#~ msgid "GConf configuration daemon (gconfd) has lock `%s'"
#~ msgstr "GConf-konfigurationsdemonen (gconfd) har lÄset \"%s\""

#~ msgid "Can't create lock `%s': %s"
#~ msgstr "kunde inte skapa lÄset \"%s\": %s"

#~ msgid "Can't open lock file `%s'; assuming it isn't ours: %s"
#~ msgstr "Kan inte öppna lÄsfil \"%s\"; antar att den inte Àr vÄr: %s"

#~ msgid "Corrupt lock file `%s', removing anyway"
#~ msgstr "Korrupt lÄsfil \"%s\", tar bort den ÀndÄ"

#~ msgid ""
#~ "Didn't create lock file `%s' (creator pid %u, our pid %u; assuming "
#~ "someone took our lock"
#~ msgstr ""
#~ "Skapade inte lÄsfilen \"%s\" (skapare pid %u, vÄrt pid %u; antar att "
#~ "nÄgon tog vÄrt lÄs"

#~ msgid ""
#~ "OAF doesn't know about our IID; indicates broken installation; can't "
#~ "register; exiting\n"
#~ msgstr ""
#~ "OAF vet inget om vÄr IID; verkar som en trasig installation; kan inte "
#~ "registrera; avslutar\n"

#~ msgid "Another gconfd already registered with OAF; exiting\n"
#~ msgstr "En annan gconfd Àr redan registrerad hos OAF; avslutar\n"

#~ msgid "Unknown error registering gconfd with OAF; exiting\n"
#~ msgstr "OkÀnt fel vid registrering av gconfd hos OAF; avslutar\n"

#~ msgid "Ignoring XML node `%s', except for possible schema name: %s"
#~ msgstr "Ignorerar XML-noden \"%s\", utom för möjliga schemanamnet: %s"

#~ msgid "Can't use --all-pairs with --get or --set\n"
#~ msgstr "Kan inte anvÀnda --all-pairs med --get eller --set\n"

#~ msgid "Unable to store a value at key '%s'"
#~ msgstr "Kan inte lagra ett vÀrde vid nyckeln \"%s\""

#~ msgid "GConf was built with debugging features enabled"
#~ msgstr "GConf byggdes med felsökningsalternativ pÄslagna"

#~ msgid "found <local_schema> with no locale setting"
#~ msgstr "hittade <local_schema> utan nÄgon lokalinstÀllning"

#~ msgid ""
#~ "Error on line %d char %d: %s\n"
#~ "(Some surrounding text was '%s')\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fel pÄ rad %d, tecken %d: %s\n"
#~ "(En del omgivande text var \"%s\")\n"

#~ msgid ""
#~ "Text ended in the middle of an entity, or entity name too long to be "
#~ "valid ('&' should begin an entity such as '&quot;')"
#~ msgstr ""
#~ "Texten slutade mitt i en entitet, eller sÄ Àr entitetsnamnet för lÄngt "
#~ "för att vara giltigt (\"&\" mÄste finnas i början pÄ en enhet, exempelvis "
#~ "\"&quot;\")"

#~ msgid ""
#~ "Unknown entity '%s' ('&' must begin entities &amp; &quot; &lt; &gt; "
#~ "&apos;)"
#~ msgstr ""
#~ "OkÀnd entitet \"%s\" (\"&\" mÄste finnas i början pÄ entitet, exempelvis "
#~ "&amp; &quot; &lt; &gt; &apos;)"

#~ msgid ""
#~ "Markup text ended in the middle of a character reference, just after '&#'"
#~ msgstr ""
#~ "MĂ€rkestexten slutade i mitten av en teckenreferens, precis efter \"&#\""

#~ msgid ""
#~ "Character reference contained non-digit '%s' ('&#' should begin a "
#~ "reference to a unicode character, such as '&#2342;')"
#~ msgstr ""
#~ "Teckenreferensen innehöll tecknet \"%s\" som inte Àr en siffra (\"&#\" "
#~ "mÄste inleda en referens till ett Unicode-tecken, exempelvis \"&#2342;\")"

#~ msgid ""
#~ "Text ended in the middle of an character reference ('&#' should begin a "
#~ "character reference such as '&#2342;')"
#~ msgstr ""
#~ "Texten slutade i mitten av en teckenreferens (\"&#\" mÄste inleda en "
#~ "teckenreferens, exempelvis \"&#2342;\")"

#~ msgid ""
#~ "Couldn't parse character reference '%s' ('&#' must begin a character "
#~ "reference such as '&#2343;')"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte tolka teckenreferensen \"%s\" (\"&#\" mÄste inleda en "
#~ "teckenreferens, exempelvis \"&#2342;\")"

#~ msgid ""
#~ "Character code %#lx is not allowed in XML documents or is not a valid "
#~ "Unicode character"
#~ msgstr ""
#~ "Teckenkoden %#lx Àr inte tillÄten i XML eller Àr inte ett giltigt Unicode-"
#~ "tecken"

#~ msgid ""
#~ "Document ended just after an '&', '&' should begin an entity or character "
#~ "reference."
#~ msgstr ""
#~ "Dokumentet slutade direkt efter ett \"&\", \"&\" ska inleda en entitets- "
#~ "eller teckenreferens."

#~ msgid ""
#~ "'<' or '>' character not allowed here; only allowed around tags, for "
#~ "example <bold> or <paragraph>. Elsewhere, encode these characters as the "
#~ "entities &lt; and &gt;"
#~ msgstr ""
#~ "Tecknen \"<\" eller \">\" Àr inte tillÄtna hÀr; de Àr endast tillÄtna "
#~ "runt taggar, exempelvis <bold> eller <paragraph>. PÄ andra stÀllen bör du "
#~ "koda dessa tecken som entiteterna &lt; och &gt;"

#~ msgid "Character '%s' is not valid at the start of an attribute name"
#~ msgstr "Tecknet \"%s\" Àr inte giltigt som inledning pÄ ett attributnamn"

#~ msgid "Document ended just after attribute name"
#~ msgstr "Dokumentet slutade direkt ett attributnamn"

#~ msgid "Attribute name must be immediately followed by an '=' character"
#~ msgstr "Attributnamn mÄste omedelbart Ätföljas av ett \"=\"-tecken"

#~ msgid ""
#~ "'=' character after attribute must be immediately followed by an '\"' "
#~ "character"
#~ msgstr ""
#~ "\"=\"-tecknet efter ett attribut mÄste omedelbart Ätföljas av ett \"-"
#~ "tecken"

#~ msgid ""
#~ "Character '%c' found inside an attribute value; perhaps your attribute "
#~ "value is missing the closing quotation mark '\"'"
#~ msgstr ""
#~ "Tecknet \"%c\" hittades inuti ett attributvÀrde. Ditt attributvÀrde "
#~ "kanske saknar det avslutande citationstecknet \""

#~ msgid ""
#~ "Ran out of text before a quote mark ('\"') was seen at the end of an "
#~ "attribute value"
#~ msgstr ""
#~ "Fick slut pÄ text innan ett citationstecken (\") hittades i slutet av ett "
#~ "attributvÀrde"

#~ msgid ""
#~ "Text ends immediately after an attribute value, before the element was "
#~ "closed"
#~ msgstr ""
#~ "Texten slutar omedelbart efter ett attributvÀrde, innan elementet var "
#~ "stÀngt"

#~ msgid "Missing '<' at start of element"
#~ msgstr "Ett \"<\" saknas i början pÄ element"

#~ msgid "Document ended just after '<' character"
#~ msgstr "Dokumentet slutar omedelbart efter ett \"<\"-tecken"

#~ msgid "No closing '>' found for a <? or <!"
#~ msgstr "Inget avslutande \">\" hittades till ett <? eller <!"

#~ msgid "Character '%s' is not valid at the start of an element name"
#~ msgstr "Tecknet \"%s\" Àr inte giltigt som inledning pÄ ett elementnamn"

#~ msgid "Document ended just after element name, no '>' seen"
#~ msgstr "Dokumentet slutade direkt efter elementnamn, inget \">\" hittades"

#~ msgid "Elements should be closed with '>' or '/>', not with '%s'"
#~ msgstr "Element mÄste avslutas med \">\" eller \"/>\", inte med \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Element ended just after '/', no '>' seen; empty elements should end with "
#~ "'/>'"
#~ msgstr ""
#~ "Elementet slutade direkt efter ett \"/\"; inget \">\" hittades. Tomma "
#~ "element bör avslutas med \"/>\""

#~ msgid "Close tag not found at end of element"
#~ msgstr "Avslutande tagg hittades inte i slutet av element"

#~ msgid "Close tag ends just after '<' character"
#~ msgstr "Avslutande tagg direkt efter \"<\"-tecken"

#~ msgid "Close tag should begin with '</', '/' character is missing"
#~ msgstr "Avslutande tagg ska inledas med \"</\", \"/\"-tecknet saknas"

#~ msgid "Close tag ends just after '/' character"
#~ msgstr "Avslutande tagg slutar direkt efter \"/\"-tecknet"

#~ msgid "Document ended just after element name in close tag, no '>' seen"
#~ msgstr ""
#~ "Dokumentet slutade direkt efter elementnamnet i avslutningstagg, ingen \">"
#~ "\" hittades"

#~ msgid "Document ended just after close tag name, no '>' seen"
#~ msgstr ""
#~ "Dokumentet slutade direkt efter namnet pÄ avslutningstagg, ingen \">\" "
#~ "hittades"

#~ msgid "Close tag '%s' does not match opening tag '%s'"
#~ msgstr "Avslutningstaggen \"%s\" passar inte med öppningstaggen \"%s\""

#~ msgid ""
#~ "Invalid UTF-8 character at byte %d in marked-up text. Some text before "
#~ "the bad character was '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Ogiltigt UTF-8-tecken vid byte %d i den mÀrkta texten. Texten nÀrmast "
#~ "innan det felaktiga tecknet var \"%s\""

#~ msgid "The marked-up text contained nothing but whitespace."
#~ msgstr "Den mÀrkta texten innehöll inget annat Àn blanksteg."

#~ msgid "Received signal %d, shutting down."
#~ msgstr "Mottog signal %d, stÀnger ner."

#~ msgid "Didn't understand line in saved state file: '%s'"
#~ msgstr "Förstod inte rad i tillstÄndsfilen: \"%s\""

#~ msgid "Failed to parse connection ID in saved state file"
#~ msgstr "Misslyckades med att tolka anslutnings-ID i tillstÄndsfilen"

#~ msgid "Failed to unquote config source address from saved state file: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att avcitera kÀlladressen för konfigurationen ifrÄn "
#~ "tillstÄndsfilen: %s"

#~ msgid "Failed to unquote listener location from saved state file: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att avcitera lyssnarplatsen frÄn tillstÄndsfilen: %s"

#~ msgid "Failed to unquote IOR from saved state file: %s"
#~ msgstr "Misslyckades med att avcitera IOR frÄn tillstÄndsfilen: %s"

#~ msgid ""
#~ "Saved state file records the same listener added twice; ignoring the "
#~ "second instance"
#~ msgstr ""
#~ "TillstÄndsfilen har hittat att samma lyssnare har lagts till tvÄ gÄnger; "
#~ "ignorerar den andra instansen"

#~ msgid ""
#~ "Saved state file had a removal of a listener that wasn't added; ignoring "
#~ "the removal."
#~ msgstr ""
#~ "TillstÄndsfilen hade en borttagning av en lyssnare som inte hade lagts "
#~ "till; ignorerar borttagningen."

#~ msgid ""
#~ "Saved state file records the same client added twice; ignoring the second "
#~ "instance"
#~ msgstr ""
#~ "TillstÄndsfilen har registrerat samma klient tvÄ gÄnger; ignorerar den "
#~ "andra instansen"

#~ msgid ""
#~ "Saved state file had a removal of a client that wasn't added; ignoring "
#~ "the removal."
#~ msgstr ""
#~ "TillstÄndsfilen hade en borttagning av en klient som inte hade lagts "
#~ "till; ignorerar borttagningen."

#~ msgid "Some client added itself to the GConf server twice."
#~ msgstr "NÄgon klient la till sig sjÀlv till GConf-servern tvÄ gÄnger."

#~ msgid "Received signal %d, ignoring"
#~ msgstr "Mottog signal %d, ignorerar"

#~ msgid "Failed to create ~/.gconfd/saved_state to record gconfd's state: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att skapa ~/.gconfd/saved_state för att spara gconfds "
#~ "tillstÄnd: %s"

#~ msgid "Failed to write ~/.gconfd/saved_state to record gconfd's state: %s"
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att skriva ~/.gconfd/saved_state för att spara gconfds "
#~ "tillstÄnd: %s"

#~ msgid "No location attribute on listener element in saved state file"
#~ msgstr "Inget platsattribut pÄ lyssningselementet i sparad tillstÄndsfil"

#~ msgid "No IOR attribute on listener element in saved state file"
#~ msgstr "Inget IOR-attribut pÄ lyssningselementet i sparad tillstÄndsfil"

#~ msgid "No connection ID attribute on listener element in saved state file"
#~ msgstr ""
#~ "Inget anslutnings-ID-attribut pÄ lyssningselementet i sparad tillstÄndsfil"

#~ msgid "Strange non-element node in saved state file"
#~ msgstr "Konstig icke-elementnod i sparad tillstÄndsfil"

#~ msgid "Root node of saved state file should be an element"
#~ msgstr "Rotnoden i sparad tillstÄndsfil mÄste vara ett element"

#~ msgid "Root node of saved state file should be 'gconfd_logfile', not '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Rotnoden i sparad tillstÄndsfil mÄste vara \"gconfd_logfile\", inte \"%s\""

#~ msgid "Funny non-element node under <gconfd_logfile> in saved state file"
#~ msgstr ""
#~ "Konstig icke-elementsnod under <gconfd_logfile> i sparad tillstÄndsfil"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.