eog (GNOME2.2)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:04:34

Här är de 171 meddelandena i eog. Ta gärna en titt.

Filen finns även på
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/eog.HEAD.sv.po.


Christian # Swedish messages for eog.
 # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Richard Hult <rhult@hem.passagen.se>, 1999.
 # Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
 # Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
 # Tomas √Ėgren <stric@ing.umu.se>, 2001.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/06 17:21:34 jens Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-14 07:05+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-06-14 07:05+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-11-26 03:02+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: collection/GNOME_EOG_Collection.server.in.in.h:3
N msgid "Image Collection"
N msgstr "Bildsamling"
N 
 #: eog.desktop.in.h:1
 
 #: eog.glade.h:1
N msgid "By c_olor"
N msgstr "Med f_ärg"
N 
 #: eog.glade.h:2
N msgid "By check_pattern"
N msgstr "Med rut_mönster"
N 
 #: eog.glade.h:3
N msgid "Eye of Gnome Preferences"
N msgstr "Inställningar för Eye of Gnome"
N 
 #: eog.glade.h:4
N msgid "Image Viewer"
N msgstr "Bildvisare"
N 
 #: eog.glade.h:5
N msgid "Indicate Transparency"
N msgstr "Indikera genomskinlighet"
N 
 #: eog.glade.h:6
N msgid "Pick a color"
N msgstr "Välj en färg"
N 
 #: eog.glade.h:7
N msgid "_Interpolate image on zoom (better quality but slower)"
N msgstr "_Interpolera bild vid inzoomning (bättre kvalitet men långsammare)"
N 
 #: eog.schemas.in.h:1
N msgid "Automatically pick window size"
N msgstr "Välj fönsterstorlek automatiskt"
N 
 #: eog.schemas.in.h:2
N msgid "Default zoom factor for the full screen view"
N msgstr "Standardzoomfaktor för helskärmsvyn"
N 
 #: eog.schemas.in.h:3
N msgid ""
N "Default zoom factor for the full screen view. Possible values are: 0 (use "
N "1:1 zoom factor), 1 (use the same zoom factor as the image window), 2 (fit "
N "the image to the screen)."
N msgstr ""
N "Standardzoomfaktor för helskärmsvyn. Möjliga värdem är: 0 (använd "
N "zoomfaktorn 1:1), 1 (använd samma zoomfaktor som bildfönstret), 2 (anpassa "
N "bilden till skärmen)."
N 
 #: eog.schemas.in.h:4
N msgid ""
N "Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
N "CHECK_PATTERN and COLOR. If COLOR is choosen, than the trans_color key "
N "determines the used color value."
N msgstr ""
N "Avgör hur genomskinlighet ska indikeras. Giltiga värden är CHECK_PATTERN och "
N "COLOR. Om COLOR väljs avgör nyckeln trans_color det färgvärde som används."
N 
 #: eog.schemas.in.h:5
N msgid "Fit standard-sized images to the screen"
N msgstr "Anpassa normalstora bilder till skärmen"
N 
 #: eog.schemas.in.h:6
N msgid ""
N "If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the "
N "color which is used for indicating transparency."
N msgstr ""
N "Om genomskinlighetsnyckeln har värdet COLOR avgör denna nyckel den färg som "
N "används för att indikera genomskinlighet."
N 
 #: eog.schemas.in.h:7
N msgid "Interpolate Image"
N msgstr "Interpolera bild"
N 
 #: eog.schemas.in.h:8
N msgid "Open images in a new window"
N msgstr "√Ėppna bilder i ett nytt f√∂nster"
N 
 #: eog.schemas.in.h:9
N msgid "Put a bevel around the screen"
N msgstr "Placera en ram runt skärmen"
N 
 #: eog.schemas.in.h:10
N msgid "Scrollbar policy for the full screen view"
N msgstr "Rullningslistpolicy för helskärmsvyn"
N 
 #: eog.schemas.in.h:11
N msgid "Transparency color"
N msgstr "Genomskinlighetsfärg"
N 
 #: eog.schemas.in.h:12
N msgid "Transparency indicator"
N msgstr "Genomskinlighetsindikator"
N 
 #: eog.schemas.in.h:13
N msgid ""
N "Wether the image should be interpolated on zoom or not. This leads to better "
N "quality but is somewhat slower than non interpolated images."
N msgstr ""
N "Huruvida bilden ska interpoleras vid inzoomning eller inte. Detta leder till "
N "bättre kvalitet men är något långsammare än icke interpolerade bilder."
N 
 #: eog.schemas.in.h:14
N msgid ""
N "Whether image windows should pick their size and zooming factor "
N "automatically based on the size of the image. If this option is not set, "
N "image windows will get whatever size the window manager assigns to them."
N msgstr ""
N "Huruvida bildfönster ska välja sin storlek och zoomfaktor automatiskt "
N "baserat på storleken på bilden. Om detta alternativ inte är inställt kommer "
N "bildfönster att få den storlek som fönsterhanteraren tilldelar dem."
N 
 #: eog.schemas.in.h:15
N msgid ""
N "Whether opening an image should create a new window instead of replacing the "
N "image in the current window."
N msgstr ""
N "Huruvida öppnandet av en bild ska skapa ett nytt fönster istället för att "
N "ersätta bilden i det aktuella fönstret."
N 
 #: eog.schemas.in.h:16
N msgid ""
N "Whether the full screen view should display a bevel along the edges of the "
N "screen."
N msgstr "Huruvida helskärmsvyn ska visa en ram längs kanterna på skärmen."
N 
 #: eog.schemas.in.h:17
N msgid ""
N "Whether to display scrollbars on the full screen view. Possible values are: "
N "1 (automatic; only display scrollbars if the image is larger than the "
N "window), 2 (never display scrollbars)."
N msgstr ""
N "Huruvida rullningslister ska visas i helskärmsvyn. Möjliga värden är: 1 "
N "(automatiskt; visa endast rullningslister om bilden är större än fönstret), "
N "2 (visa aldrig rullningslister)."
N 
 #: eog.schemas.in.h:18
N msgid ""
N "Whether to fit standard-sized images to the screen when in full screen mode. "
N "These are images with sizes like 320x240, 640x480, 800x800, etc. This "
N "selects whether such images should be scaled to fit the screen regardless of "
N "the setting for the default zoom factor of the full screen view."
N msgstr ""
N "Huruvida normalstora bilder ska anpassas till skärmen i helskärmsläge. Detta "
N "är bilder med storlekar som 320×240, 640×480, 800×800, osv. Detta väljer "
N "huruvida sådana bilder ska skalas för att passa skärmen oavsett "
N "inställningen för standardzoomfaktorn för helskärmsvyn."
N 
 #: libeog/GNOME_EOG.server.in.in.h:1 viewer/eog-image-view.c:721
 
 #. Second page
 #: libeog/GNOME_EOG.server.in.in.h:5 viewer/eog-print-setup.c:689
N msgid "Image"
N msgstr "Bild"
N 
 #: libeog/image-view.c:1896
 
G msgid ""
G "Could not display help for the preferences dialog.\n"
G "%s"
G msgstr ""
G "Kunde inte visa hjälp för inställningsdialogen.\n"
G "%s"
G 
G msgid "Eye of Gnome Preferences"
G msgstr "Inställningar för Eye of Gnome"
 #: libeog/eog-file-selection.c:29 libeog/eog-file-selection.c:46
N msgid "By Extension"
N msgstr "Efter ändelse"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:30
N msgid "BMP"
N msgstr "BMP"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:31
N msgid "GIF"
N msgstr "GIF"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:32
N msgid "ICO"
N msgstr "ICO"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:33 libeog/eog-file-selection.c:48
N msgid "JPEG"
N msgstr "JPEG"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:34 libeog/eog-file-selection.c:51
N msgid "PNG"
N msgstr "PNG"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:35
N msgid "PNM"
N msgstr "PNM"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:36
N msgid "RAS"
N msgstr "RAS"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:37
N msgid "SVG"
N msgstr "SVG"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:38
N msgid "TGA"
N msgstr "TGA"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:39
N msgid "TIFF"
N msgstr "TIFF"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:40
N msgid "XBM"
N msgstr "XBM"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:41 libeog/eog-file-selection.c:54
N msgid "XPM"
N msgstr "XPM"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:207
N msgid "Unsupported file format."
N msgstr "Filformatet stöds inte."
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:227
N msgid "Determine File Type:"
N msgstr "Avgör filtyp:"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:270
N msgid "Load Image"
N msgstr "Läs in bild"
N 
 #: libeog/eog-file-selection.c:276
N msgid "Save Image"
N msgstr "Spara bild"
 
 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:5
N msgid "New"
N msgstr "Ny"
N 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:6 shell/main.c:210
 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:11
N msgid "Prefere_nces"
N msgstr "_Inställningar"
N 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:12
N msgid "Preferences for EoG components"
N msgstr "Inställningar för EoG-komponenter"
N 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:13
 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:15
 msgid "_Close"
G msgstr "_Stäng"
N msgstr "S_täng"
 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:16
N msgid "_Contents"
N msgstr "_Innehåll"
N 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:17 viewer/eog-image-view-ui.xml.h:13
 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:20
G msgid "_Open..."
G msgstr "_√Ėppna..."
N msgid "_New"
N msgstr "_Ny"
 
 #: shell/eog-shell-ui.xml.h:21
G msgid "_Preferences..."
G msgstr "_Inställningar..."
N msgid "_Open..."
N msgstr "_√Ėppna..."
 
 
 #: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:1
G msgid "1:1"
G msgstr "1:1"
N msgid "Best _Fit"
N msgstr "Bästa _anpassning"
 
 
 #: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:4
G msgid "Out"
G msgstr "Ut"
N msgid "Normal"
N msgstr "Normal"
 
 #: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:5
G msgid "Zoom _1:1"
G msgstr "Zooma _1:1"
N msgid "Out"
N msgstr "Ut"
 
 
 #: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:7
N msgid "_Normal Size"
N msgstr "_Normal storlek"
N 
 #: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:8
G msgid "Zoom to _Fit"
G msgstr "Zooma så att det _passar"
N msgid "_Zoom In"
N msgstr "_Zooma in"
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:1
G msgid "Check _size"
G msgstr "Rut_storlek"
N msgid "Flip Horizontal"
N msgstr "Vänd vågrätt"
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:2
G msgid "Check _type"
G msgstr "Rut_typ"
N msgid "Flip Vertical"
N msgstr "Vänd lodrätt"
 
 
G msgid "Large"
G msgstr "Stor"
G 
G msgid "Medium"
G msgstr "Mellan"
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:4
N msgid "Previews the image to be printed"
N msgstr "Visar en förhandsgranskning av bilden som ska skrivas ut"
N 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:5
N msgid "Print Previe_w..."
N msgstr "_Förhandsgranska..."
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:6
G msgid "Nea_rest Neighbour"
G msgstr "Nä_rmsta granne"
N msgid "Print Set_up"
N msgstr "Skrivar_inställningar"
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:7
G msgid "Normal (_pseudocolor)"
G msgstr "Normal (_pseudocolor)"
N msgid "Print image to the printer"
N msgstr "Skriver ut bilden på skrivaren"
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:8
G msgid "Previews the image to be printed"
G msgstr "Visar en förhandsgranskning av bilden som ska skrivas ut"
N msgid "Rotate 180 Degrees"
N msgstr "Rotera 180 grader"
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:9
G msgid "Print Pre_view"
G msgstr "Förhands_granskning"
N msgid "Rotate Clockwise"
N msgstr "Rotera medurs"
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:10
G msgid "Print S_etup"
G msgstr "Skrivar_inställningar"
N msgid "Rotate Counter Clockwise"
N msgstr "Rotera moturs"
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:11
G msgid "Print image to the printer"
G msgstr "Skriver ut bilden på skrivaren"
N msgid "Save _As..."
N msgstr "Spara so_m..."
 
 
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:14
G msgid "_Bilinear"
G msgstr "_Bilinjär"
N msgid "_Print..."
N msgstr "Skriv _ut..."
 
G msgid "_Black"
G msgstr "_Svart"
G 
G msgid "_Dark"
G msgstr "_Mörkt"
G 
G msgid "_Dither"
G msgstr "_Färgutjämning"
G 
G msgid "_Gray"
G msgstr "_Grått"
G 
G msgid "_Hyperbolic"
G msgstr "_Hyperbolisk"
G 
G msgid "_Interpolation"
G msgstr "_Interpolation"
G 
G msgid "_Light"
G msgstr "_Ljust"
G 
G msgid "_Maximum (high color)"
G msgstr "_Maximal (high color)"
G 
G msgid "_Midtone"
G msgstr "_Mellanljust"
G 
G msgid "_None"
G msgstr "_Ingen"
G 
G msgid "_Print"
G msgstr "Skriv _ut"
G 
G msgid "_Save As..."
G msgstr "_Spara som..."
G 
G msgid "_Tiles"
G msgstr "_Brickor"
G 
G msgid "_White"
G msgstr "_Vitt"
 #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:15 collection/eog-collection-view-ui.xml.h:2
N msgid "_View"
N msgstr "_Visa"
 
 
G msgid "Display"
G msgstr "Visning"
G 
G msgid "Interpolation"
G msgstr "Interpolation"
G 
G msgid "Dither"
G msgstr "Färgutjämning"
G 
G msgid "Check Type"
G msgstr "Typ av rutor"
G 
G msgid "Check Size"
G msgstr "Rutstorlek"
 #: viewer/eog-image-view.c:1873
N msgid "/_Zoom In"
N msgstr "/_Zooma in"
N 
 #: viewer/eog-image-view.c:1875
N msgid "/Zoom _Out"
N msgstr "/Zooma _ut"
N 
 #: viewer/eog-image-view.c:1877
N msgid "/_Normal Size"
N msgstr "/_Normal storlek"
N 
 #: viewer/eog-image-view.c:1879
N msgid "/Best _Fit"
N msgstr "/Bästa _anpassning"
N 
 #: viewer/eog-image-view.c:1882
N msgid "/_Close"
N msgstr "/S_täng"
 
 
G msgid "Nearest Neighbour Interpolation"
G msgstr "Närmsta granne-interpolation"
G 
G msgid "Tiles Interpolation"
G msgstr "Interpolation mellan brickor"
G 
G msgid "Bilinear Interpolation"
G msgstr "Bilinjär interpolation"
G 
G msgid "Hyperbolic Interpolation"
G msgstr "Hyperbolisk interpolation"
G 
G msgid "No dithering"
G msgstr "Ingen färgutjämning"
G 
G msgid "Normal (pseudocolor) dithering"
G msgstr "Normal färgutjämning (pseudocolor)"
G 
G msgid "Maximum (high color) dithering"
G msgstr "Maximal färgutjämning (high color)"
G 
G msgid "Dark"
G msgstr "Mörkt"
G 
G msgid "Midtone"
G msgstr "Mellanljust"
G 
G msgid "Light"
G msgstr "Ljust"
G 
G msgid "Black"
G msgstr "Svart"
G 
G msgid "Gray"
G msgstr "Grått"
G 
G msgid "White"
G msgstr "Vitt"
G 
G msgid "_Interpolation:"
G msgstr "_Interpolation:"
G 
G msgid "_Dither:"
G msgstr "_Färgutjämning:"
G 
G msgid "Check _type:"
G msgstr "Rut_typ:"
G 
G msgid "Check _size:"
G msgstr "Rut_storlek:"
 #: collection/eog-collection-view-ui.xml.h:1
N msgid "Slide Show"
N msgstr "Bildspel"
N 
 #~ msgid "By check_pattern "
 #~ msgstr "Med rut_mönster "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
 #~ "CHECK_PATTERN and COLOR. If COLOR is choosen, then the trans_color key "
 #~ "determines the used color value."
 #~ msgstr ""
 #~ "Avgör hur genomskinlighet ska indikeras. Giltiga värden är CHECK_PATTERN "
 #~ "och COLOR. Om COLOR väljs avgör nyckeln trans_color det färgvärde som "
 #~ "används."
N 
 #~ msgid "Contents"
 #~ msgstr "Innehåll"
N 
 #~ msgid "_New Window"
 #~ msgstr "_Nytt fönster"
N 
 #~ msgid "Unable to open %s."
 #~ msgstr "Kan inte öppna %s."
N 
 #~ msgid "1:1"
 #~ msgstr "1:1"
N 
 #~ msgid "Zoom _1:1"
 #~ msgstr "Zooma _1:1"
N 
 #~ msgid "Zoom to _Fit"
 #~ msgstr "Zooma så att det _passar"
N 
 #~ msgid "Check _size"
 #~ msgstr "Rut_storlek"
N 
 #~ msgid "Check _type"
 #~ msgstr "Rut_typ"
N 
 #~ msgid "Large"
 #~ msgstr "Stor"
N 
 #~ msgid "Medium"
 #~ msgstr "Mellan"
N 
 #~ msgid "Nea_rest Neighbour"
 #~ msgstr "Nä_rmsta granne"
N 
 #~ msgid "Normal (_pseudocolor)"
 #~ msgstr "Normal (_pseudocolor)"
N 
 #~ msgid "Print Pre_view"
 #~ msgstr "Förhands_granskning"
N 
 #~ msgid "Print S_etup"
 #~ msgstr "Skrivar_inställningar"
N 
 #~ msgid "Small"
 #~ msgstr "Liten"
N 
 #~ msgid "_Bilinear"
 #~ msgstr "_Bilinjär"
N 
 #~ msgid "_Black"
 #~ msgstr "_Svart"
N 
 #~ msgid "_Dark"
 #~ msgstr "_Mörkt"
N 
 #~ msgid "_Dither"
 #~ msgstr "_Färgutjämning"
N 
 #~ msgid "_Gray"
 #~ msgstr "_Grått"
N 
 #~ msgid "_Hyperbolic"
 #~ msgstr "_Hyperbolisk"
N 
 #~ msgid "_Interpolation"
 #~ msgstr "_Interpolation"
N 
 #~ msgid "_Light"
 #~ msgstr "_Ljust"
N 
 #~ msgid "_Maximum (high color)"
 #~ msgstr "_Maximal (high color)"
N 
 #~ msgid "_Midtone"
 #~ msgstr "_Mellanljust"
N 
 #~ msgid "_White"
 #~ msgstr "_Vitt"
N 
 #~ msgid "/Zoom _1:1"
 #~ msgstr "/Zooma _1:1"
N 
 #~ msgid "Dither"
 #~ msgstr "Färgutjämning"
N 
 #~ msgid "Check Type"
 #~ msgstr "Typ av rutor"
N 
 #~ msgid "Check Size"
 #~ msgstr "Rutstorlek"
N 
 #~ msgid "Close"
 #~ msgstr "Stäng"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Could not display help for the preferences dialog.\n"
 #~ "%s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte visa hjälp för inställningsdialogen.\n"
 #~ "%s"
N 
 #~ msgid "Change preferences"
 #~ msgstr "√Ąndra inst√§llningar"
N 
 #~ msgid "_Preferences..."
 #~ msgstr "_Inställningar..."
N 
 #~ msgid "_Tiles"
 #~ msgstr "_Brickor"
N 
 #~ msgid "Save As"
 #~ msgstr "Spara som"
N 
 #~ msgid "Display"
 #~ msgstr "Visning"
N 
 #~ msgid "Nearest Neighbour Interpolation"
 #~ msgstr "Närmsta granne-interpolation"
N 
 #~ msgid "Tiles Interpolation"
 #~ msgstr "Interpolation mellan brickor"
N 
 #~ msgid "Bilinear Interpolation"
 #~ msgstr "Bilinjär interpolation"
N 
 #~ msgid "Hyperbolic Interpolation"
 #~ msgstr "Hyperbolisk interpolation"
N 
 #~ msgid "No dithering"
 #~ msgstr "Ingen färgutjämning"
N 
 #~ msgid "Normal (pseudocolor) dithering"
 #~ msgstr "Normal färgutjämning (pseudocolor)"
N 
 #~ msgid "Maximum (high color) dithering"
 #~ msgstr "Maximal färgutjämning (high color)"
N 
 #~ msgid "Dark"
 #~ msgstr "Mörkt"
N 
 #~ msgid "Midtone"
 #~ msgstr "Mellanljust"
N 
 #~ msgid "Light"
 #~ msgstr "Ljust"
N 
 #~ msgid "Black"
 #~ msgstr "Svart"
N 
 #~ msgid "Gray"
 #~ msgstr "Grått"
N 
 #~ msgid "White"
 #~ msgstr "Vitt"
N 
 #~ msgid "_Interpolation:"
 #~ msgstr "_Interpolation:"
N 
 #~ msgid "_Dither:"
 #~ msgstr "_Färgutjämning:"
N 
 #~ msgid "Check _type:"
 #~ msgstr "Rut_typ:"
N 
 #~ msgid "Check _size:"
 #~ msgstr "Rut_storlek:"

# Swedish messages for eog.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Richard Hult <rhult@hem.passagen.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2001.
# Tomas √Ėgren <stric@ing.umu.se>, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.51 2003/01/06 17:21:34 jens Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eog\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-26 03:02+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: collection/GNOME_EOG_Collection.server.in.in.h:1
msgid "EOG Image Collection Viewer"
msgstr "EOG-bildsamlingsvisare"

#: collection/GNOME_EOG_Collection.server.in.in.h:2
msgid "EOG Image collection view factory"
msgstr "EOG-bildsamlingsvisarfabrik"

#: collection/GNOME_EOG_Collection.server.in.in.h:3
msgid "Image Collection"
msgstr "Bildsamling"

#: eog.desktop.in.h:1
msgid "Eye of Gnome Image Viewer"
msgstr "Bildvisaren Eye of Gnome"

#: eog.desktop.in.h:2
msgid "View many different types of images"
msgstr "Visa många olika typer av bilder"

#: eog.glade.h:1
msgid "By c_olor"
msgstr "Med f_ärg"

#: eog.glade.h:2
msgid "By check_pattern"
msgstr "Med rut_mönster"

#: eog.glade.h:3
msgid "Eye of Gnome Preferences"
msgstr "Inställningar för Eye of Gnome"

#: eog.glade.h:4
msgid "Image Viewer"
msgstr "Bildvisare"

#: eog.glade.h:5
msgid "Indicate Transparency"
msgstr "Indikera genomskinlighet"

#: eog.glade.h:6
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

#: eog.glade.h:7
msgid "_Interpolate image on zoom (better quality but slower)"
msgstr "_Interpolera bild vid inzoomning (bättre kvalitet men långsammare)"

#: eog.schemas.in.h:1
msgid "Automatically pick window size"
msgstr "Välj fönsterstorlek automatiskt"

#: eog.schemas.in.h:2
msgid "Default zoom factor for the full screen view"
msgstr "Standardzoomfaktor för helskärmsvyn"

#: eog.schemas.in.h:3
msgid ""
"Default zoom factor for the full screen view. Possible values are: 0 (use "
"1:1 zoom factor), 1 (use the same zoom factor as the image window), 2 (fit "
"the image to the screen)."
msgstr ""
"Standardzoomfaktor för helskärmsvyn. Möjliga värdem är: 0 (använd "
"zoomfaktorn 1:1), 1 (använd samma zoomfaktor som bildfönstret), 2 (anpassa "
"bilden till skärmen)."

#: eog.schemas.in.h:4
msgid ""
"Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
"CHECK_PATTERN and COLOR. If COLOR is choosen, than the trans_color key "
"determines the used color value."
msgstr ""
"Avgör hur genomskinlighet ska indikeras. Giltiga värden är CHECK_PATTERN och "
"COLOR. Om COLOR väljs avgör nyckeln trans_color det färgvärde som används."

#: eog.schemas.in.h:5
msgid "Fit standard-sized images to the screen"
msgstr "Anpassa normalstora bilder till skärmen"

#: eog.schemas.in.h:6
msgid ""
"If the transparency key has the value COLOR, then this key determines the "
"color which is used for indicating transparency."
msgstr ""
"Om genomskinlighetsnyckeln har värdet COLOR avgör denna nyckel den färg som "
"används för att indikera genomskinlighet."

#: eog.schemas.in.h:7
msgid "Interpolate Image"
msgstr "Interpolera bild"

#: eog.schemas.in.h:8
msgid "Open images in a new window"
msgstr "√Ėppna bilder i ett nytt f√∂nster"

#: eog.schemas.in.h:9
msgid "Put a bevel around the screen"
msgstr "Placera en ram runt skärmen"

#: eog.schemas.in.h:10
msgid "Scrollbar policy for the full screen view"
msgstr "Rullningslistpolicy för helskärmsvyn"

#: eog.schemas.in.h:11
msgid "Transparency color"
msgstr "Genomskinlighetsfärg"

#: eog.schemas.in.h:12
msgid "Transparency indicator"
msgstr "Genomskinlighetsindikator"

#: eog.schemas.in.h:13
msgid ""
"Wether the image should be interpolated on zoom or not. This leads to better "
"quality but is somewhat slower than non interpolated images."
msgstr ""
"Huruvida bilden ska interpoleras vid inzoomning eller inte. Detta leder till "
"bättre kvalitet men är något långsammare än icke interpolerade bilder."

#: eog.schemas.in.h:14
msgid ""
"Whether image windows should pick their size and zooming factor "
"automatically based on the size of the image. If this option is not set, "
"image windows will get whatever size the window manager assigns to them."
msgstr ""
"Huruvida bildfönster ska välja sin storlek och zoomfaktor automatiskt "
"baserat på storleken på bilden. Om detta alternativ inte är inställt kommer "
"bildfönster att få den storlek som fönsterhanteraren tilldelar dem."

#: eog.schemas.in.h:15
msgid ""
"Whether opening an image should create a new window instead of replacing the "
"image in the current window."
msgstr ""
"Huruvida öppnandet av en bild ska skapa ett nytt fönster istället för att "
"ersätta bilden i det aktuella fönstret."

#: eog.schemas.in.h:16
msgid ""
"Whether the full screen view should display a bevel along the edges of the "
"screen."
msgstr "Huruvida helskärmsvyn ska visa en ram längs kanterna på skärmen."

#: eog.schemas.in.h:17
msgid ""
"Whether to display scrollbars on the full screen view. Possible values are: "
"1 (automatic; only display scrollbars if the image is larger than the "
"window), 2 (never display scrollbars)."
msgstr ""
"Huruvida rullningslister ska visas i helskärmsvyn. Möjliga värden är: 1 "
"(automatiskt; visa endast rullningslister om bilden är större än fönstret), "
"2 (visa aldrig rullningslister)."

#: eog.schemas.in.h:18
msgid ""
"Whether to fit standard-sized images to the screen when in full screen mode. "
"These are images with sizes like 320x240, 640x480, 800x800, etc. This "
"selects whether such images should be scaled to fit the screen regardless of "
"the setting for the default zoom factor of the full screen view."
msgstr ""
"Huruvida normalstora bilder ska anpassas till skärmen i helskärmsläge. Detta "
"är bilder med storlekar som 320×240, 640×480, 800×800, osv. Detta väljer "
"huruvida sådana bilder ska skalas för att passa skärmen oavsett "
"inställningen för standardzoomfaktorn för helskärmsvyn."

#: libeog/GNOME_EOG.server.in.in.h:1 viewer/eog-image-view.c:721
msgid "EOG Image"
msgstr "EOG-bild"

#: libeog/GNOME_EOG.server.in.in.h:2
msgid "EOG Image Viewer"
msgstr "EOG-bildvisare"

#: libeog/GNOME_EOG.server.in.in.h:3
msgid "EOG Image viewer factory"
msgstr "EOG-bildvisarfabrik"

#: libeog/GNOME_EOG.server.in.in.h:4
msgid "Embeddable EOG Image"
msgstr "Inbäddbar EOG-bild"

#. Second page
#: libeog/GNOME_EOG.server.in.in.h:5 viewer/eog-print-setup.c:689
msgid "Image"
msgstr "Bild"

#: libeog/image-view.c:1896
msgid "interpolation type"
msgstr "typ av interpolation"

#: libeog/image-view.c:1897
msgid "the type of interpolation to use"
msgstr "typen av interpolation att använda"

#: libeog/image-view.c:1903 libeog/image-view.c:1910
msgid "check type"
msgstr "ruttyp"

#: libeog/image-view.c:1904
msgid "the type of chequering to use"
msgstr "typen av rutnät att använda"

#: libeog/image-view.c:1911
msgid "the size of chequers to use"
msgstr "storleken på rutorna att använda"

#: libeog/image-view.c:1917
msgid "dither"
msgstr "färgutjämning"

#: libeog/image-view.c:1918
msgid "dither type"
msgstr "typ av färgutjämning"

#: libeog/eog-file-selection.c:29 libeog/eog-file-selection.c:46
msgid "By Extension"
msgstr "Efter ändelse"

#: libeog/eog-file-selection.c:30
msgid "BMP"
msgstr "BMP"

#: libeog/eog-file-selection.c:31
msgid "GIF"
msgstr "GIF"

#: libeog/eog-file-selection.c:32
msgid "ICO"
msgstr "ICO"

#: libeog/eog-file-selection.c:33 libeog/eog-file-selection.c:48
msgid "JPEG"
msgstr "JPEG"

#: libeog/eog-file-selection.c:34 libeog/eog-file-selection.c:51
msgid "PNG"
msgstr "PNG"

#: libeog/eog-file-selection.c:35
msgid "PNM"
msgstr "PNM"

#: libeog/eog-file-selection.c:36
msgid "RAS"
msgstr "RAS"

#: libeog/eog-file-selection.c:37
msgid "SVG"
msgstr "SVG"

#: libeog/eog-file-selection.c:38
msgid "TGA"
msgstr "TGA"

#: libeog/eog-file-selection.c:39
msgid "TIFF"
msgstr "TIFF"

#: libeog/eog-file-selection.c:40
msgid "XBM"
msgstr "XBM"

#: libeog/eog-file-selection.c:41 libeog/eog-file-selection.c:54
msgid "XPM"
msgstr "XPM"

#: libeog/eog-file-selection.c:207
msgid "Unsupported file format."
msgstr "Filformatet stöds inte."

#: libeog/eog-file-selection.c:227
msgid "Determine File Type:"
msgstr "Avgör filtyp:"

#: libeog/eog-file-selection.c:270
msgid "Load Image"
msgstr "Läs in bild"

#: libeog/eog-file-selection.c:276
msgid "Save Image"
msgstr "Spara bild"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:1
msgid "About this application"
msgstr "Om det här programmet"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:3
msgid "Close window"
msgstr "Stäng fönster"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:4
msgid "Help On this application"
msgstr "Hjälp om det här programmet"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:5
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:6 shell/main.c:210
msgid "Open"
msgstr "√Ėppna"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:7
msgid "Open a file"
msgstr "√Ėppna en fil"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:8
msgid "Open a new window"
msgstr "√Ėppna ett nytt f√∂nster"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:9
msgid "Open in new window"
msgstr "√Ėppna i nytt f√∂nster"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:10
msgid "Open in this window"
msgstr "√Ėppna i detta f√∂nster"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:11
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_Inställningar"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:12
msgid "Preferences for EoG components"
msgstr "Inställningar för EoG-komponenter"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:13
msgid "Quit the program"
msgstr "Avsluta programmet"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:14
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:15
msgid "_Close"
msgstr "S_täng"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:16
msgid "_Contents"
msgstr "_Innehåll"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:17 viewer/eog-image-view-ui.xml.h:13
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:18
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:19
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:20
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:21
msgid "_Open..."
msgstr "_√Ėppna..."

#: shell/eog-shell-ui.xml.h:22
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"

#. Translators should localize the following string
#. * which will give them credit in the About box.
#. * E.g. "Fulano de Tal <fulano@detal.com>"
#.
#: shell/eog-window.c:215
msgid "translator_credits-PLEASE_ADD_YOURSELF_HERE"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Tomas √Ėgren\n"
"Martin Norbäck\n"
"Richard Hult\n"
"Andreas Hydén\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#: shell/eog-window.c:220 shell/eog-window.c:598 shell/main.c:452
msgid "Eye of Gnome"
msgstr "Eye of Gnome"

#: shell/eog-window.c:222
msgid "Copyright (C) 2000-2002 The Free Software Foundation"
msgstr "Copyright © 2000-2002 Free Software Foundation"

#: shell/eog-window.c:223
msgid "The GNOME image viewing and cataloging program."
msgstr "GNOME-programmet för bildvisning och bildkatalogisering."

#: shell/eog-window.c:260
#, c-format
msgid ""
"Could not display help for Eye of Gnome.\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte visa hjälp för Eye of Gnome.\n"
"%s"

#: shell/main.c:177
#, c-format
msgid ""
"You are about to open %i windows\n"
"simultanously. Do you want to open\n"
"them in a collection instead?"
msgstr ""
"Du kommer att öppna %i fönster\n"
"samtidigt. Vill du öppna dem i\n"
"en bildsamling istället?"

#: shell/main.c:182
msgid "Single Windows"
msgstr "Enkla fönster"

#: shell/main.c:183
msgid "Collection"
msgstr "Bildsamling"

#: shell/main.c:207
#, c-format
msgid ""
"You are about to open %i windows\n"
"simultanously. Do you want to continue?"
msgstr ""
"Du kommer att öppna %i fönster\n"
"samtidigt. Vill du fortsätta?"

#: shell/main.c:290
#, c-format
msgid ""
"Could not access %s\n"
"Eye of Gnome will not be able to display this file."
msgstr ""
"Kunde inte komma åt %s\n"
"Eye of Gnome kommer inte att kunna visa denna fil."

#: shell/main.c:293
#, c-format
msgid ""
"The following files cannot be displayed because Eye of Gnome was not able to "
"access them:\n"
"%s"
msgstr ""
"Följande filer kan inte visas eftersom Eye of Gnome inte kunde komma åt "
"dem:\n"
"%s"

#: shell/main.c:464
msgid "Could not initialize GnomeVFS!\n"
msgstr "Kunde inte initiera GnomeVFS!\n"

#: shell/main.c:467
msgid "Could not initialize Bonobo!\n"
msgstr "Kunde inte initiera Bonobo!\n"

#: shell/util.c:52
#, c-format
msgid "Could not open `%s'"
msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:1
msgid "Best _Fit"
msgstr "Bästa _anpassning"

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:2
msgid "Fit"
msgstr "Anpassa"

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:3 viewer/eog-print-setup.c:79
msgid "In"
msgstr "In"

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:4
msgid "Normal"
msgstr "Normal"

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:5
msgid "Out"
msgstr "Ut"

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:6
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zooma _ut"

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:7
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normal storlek"

#: viewer/eog-image-view-ctrl-ui.xml.h:8
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Zooma in"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:1
msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Vänd vågrätt"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:2
msgid "Flip Vertical"
msgstr "Vänd lodrätt"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:3
msgid "Full Screen"
msgstr "Helskärm"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:4
msgid "Previews the image to be printed"
msgstr "Visar en förhandsgranskning av bilden som ska skrivas ut"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:5
msgid "Print Previe_w..."
msgstr "_Förhandsgranska..."

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:6
msgid "Print Set_up"
msgstr "Skrivar_inställningar"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:7
msgid "Print image to the printer"
msgstr "Skriver ut bilden på skrivaren"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:8
msgid "Rotate 180 Degrees"
msgstr "Rotera 180 grader"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:9
msgid "Rotate Clockwise"
msgstr "Rotera medurs"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:10
msgid "Rotate Counter Clockwise"
msgstr "Rotera moturs"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:11
msgid "Save _As..."
msgstr "Spara so_m..."

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:12
msgid "Setup the page settings for your current printer"
msgstr "√Ąndra sidinst√§llningar f√∂r den nuvarande skrivaren"

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:14
msgid "_Print..."
msgstr "Skriv _ut..."

#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:15 collection/eog-collection-view-ui.xml.h:2
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: viewer/eog-image-view.c:270
#, c-format
msgid "Could not save image as '%s': %s."
msgstr "Kunde inte spara bild som \"%s\": %s."

#: viewer/eog-image-view.c:954
msgid "Print Image"
msgstr "Skriv ut bild"

#: viewer/eog-image-view.c:962
msgid "Pages"
msgstr "Sidor"

#: viewer/eog-image-view.c:1049
msgid "Print Preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: viewer/eog-image-view.c:1055
msgid "Printing of image failed"
msgstr "Utskrift av bilden misslyckades"

#: viewer/eog-image-view.c:1873
msgid "/_Zoom In"
msgstr "/_Zooma in"

#: viewer/eog-image-view.c:1875
msgid "/Zoom _Out"
msgstr "/Zooma _ut"

#: viewer/eog-image-view.c:1877
msgid "/_Normal Size"
msgstr "/_Normal storlek"

#: viewer/eog-image-view.c:1879
msgid "/Best _Fit"
msgstr "/Bästa _anpassning"

#: viewer/eog-image-view.c:1882
msgid "/_Close"
msgstr "/S_täng"

#: viewer/eog-image-view.c:2008
msgid "Image Width"
msgstr "Bildbredd"

#: viewer/eog-image-view.c:2011
msgid "Image Height"
msgstr "Bildhöjd"

#: viewer/eog-image-view.c:2014
msgid "Window Title"
msgstr "Fönstertitel"

#: viewer/eog-image-view.c:2017
msgid "Statusbar Text"
msgstr "Statusradstext"

#: viewer/eog-image.c:480
msgid "Couldn't initialize GnomeVFS!\n"
msgstr "Kunde inte initiera GnomeVFS!\n"

#: viewer/eog-print-setup.c:76
msgid "pts"
msgstr "pkter"

#: viewer/eog-print-setup.c:76
msgid "points"
msgstr "punkter"

#: viewer/eog-print-setup.c:77
msgid "mm"
msgstr "mm"

#: viewer/eog-print-setup.c:77
msgid "millimeter"
msgstr "millimeter"

#: viewer/eog-print-setup.c:78
msgid "cm"
msgstr "cm"

#: viewer/eog-print-setup.c:78
msgid "centimeter"
msgstr "centimeter"

#: viewer/eog-print-setup.c:79
msgid "inch"
msgstr "tum"

#: viewer/eog-print-setup.c:469
msgid "Print Setup"
msgstr "Skrivarinställningar"

#: viewer/eog-print-setup.c:476
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: viewer/eog-print-setup.c:478
msgid "Print preview"
msgstr "Förhandsgranska"

#: viewer/eog-print-setup.c:547
msgid "Units: "
msgstr "Enheter: "

#. First page
#: viewer/eog-print-setup.c:557 viewer/eog-print-setup.c:565
msgid "Paper"
msgstr "Papper"

#: viewer/eog-print-setup.c:569
msgid "Paper size:"
msgstr "Pappersstorlek:"

#. Orientation
#: viewer/eog-print-setup.c:586
msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"

#: viewer/eog-print-setup.c:593
msgid "Portrait"
msgstr "Stående"

#: viewer/eog-print-setup.c:600
msgid "Landscape"
msgstr "Liggande"

#. Margins
#: viewer/eog-print-setup.c:609
msgid "Margins"
msgstr "Marginaler"

#. Top margin
#: viewer/eog-print-setup.c:617
msgid "Top:"
msgstr "√Ėverst:"

#. Left margin
#: viewer/eog-print-setup.c:635
msgid "Left:"
msgstr "Vänster:"

#. Right margin
#: viewer/eog-print-setup.c:653
msgid "Right:"
msgstr "Höger:"

#. Bottom margin
#: viewer/eog-print-setup.c:671
msgid "Bottom:"
msgstr "Nederst:"

#. Scale
#: viewer/eog-print-setup.c:697
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

#: viewer/eog-print-setup.c:701
msgid "Adjust to:"
msgstr "Justera till:"

#: viewer/eog-print-setup.c:706
msgid "Fit to page"
msgstr "Anpassa till sida"

#: viewer/eog-print-setup.c:725
#, no-c-format
msgid "% of original size"
msgstr "% av originalstorleken"

#. Center on page
#: viewer/eog-print-setup.c:731
msgid "Center"
msgstr "Centrera"

#: viewer/eog-print-setup.c:735
msgid "Horizontally"
msgstr "Vågrätt"

#: viewer/eog-print-setup.c:742
msgid "Vertically"
msgstr "Lodrätt"

#. Overlap
#: viewer/eog-print-setup.c:751
msgid "Overlapping"
msgstr "√Ėverlappning"

#: viewer/eog-print-setup.c:755
msgid "Overlap horizontally by "
msgstr "√Ėverlappa v√•gr√§tt med "

#: viewer/eog-print-setup.c:760
msgid "Overlap vertically by "
msgstr "√Ėverlappa lodr√§tt med "

#. Third page
#: viewer/eog-print-setup.c:797
msgid "Printing"
msgstr "Skriver ut"

#. Helpers
#: viewer/eog-print-setup.c:805
msgid "Helpers"
msgstr "Hjälpprogram"

#: viewer/eog-print-setup.c:806
msgid "Print cutting help"
msgstr "Skriv ut klippningshjälp"

#: viewer/eog-print-setup.c:812
msgid "Print overlap help"
msgstr "Skriv ut överlappningshjälp"

#. Page order
#: viewer/eog-print-setup.c:821
msgid "Page order"
msgstr "Sidordning"

#. Down right
#: viewer/eog-print-setup.c:827
msgid "Down, then right"
msgstr "Ner, sedan höger"

#. Right down
#: viewer/eog-print-setup.c:844
msgid "Right, then down"
msgstr "Höger, sedan ner"

#: collection/eog-collection-view-ui.xml.h:1
msgid "Slide Show"
msgstr "Bildspel"

#~ msgid "By check_pattern "
#~ msgstr "Med rut_mönster "

#~ msgid ""
#~ "Determines how transparency should be indicated. Valid values are "
#~ "CHECK_PATTERN and COLOR. If COLOR is choosen, then the trans_color key "
#~ "determines the used color value."
#~ msgstr ""
#~ "Avgör hur genomskinlighet ska indikeras. Giltiga värden är CHECK_PATTERN "
#~ "och COLOR. Om COLOR väljs avgör nyckeln trans_color det färgvärde som "
#~ "används."

#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "Innehåll"

#~ msgid "_New Window"
#~ msgstr "_Nytt fönster"

#~ msgid "Unable to open %s."
#~ msgstr "Kan inte öppna %s."

#~ msgid "1:1"
#~ msgstr "1:1"

#~ msgid "Zoom _1:1"
#~ msgstr "Zooma _1:1"

#~ msgid "Zoom to _Fit"
#~ msgstr "Zooma så att det _passar"

#~ msgid "Check _size"
#~ msgstr "Rut_storlek"

#~ msgid "Check _type"
#~ msgstr "Rut_typ"

#~ msgid "Large"
#~ msgstr "Stor"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Mellan"

#~ msgid "Nea_rest Neighbour"
#~ msgstr "Nä_rmsta granne"

#~ msgid "Normal (_pseudocolor)"
#~ msgstr "Normal (_pseudocolor)"

#~ msgid "Print Pre_view"
#~ msgstr "Förhands_granskning"

#~ msgid "Print S_etup"
#~ msgstr "Skrivar_inställningar"

#~ msgid "Small"
#~ msgstr "Liten"

#~ msgid "_Bilinear"
#~ msgstr "_Bilinjär"

#~ msgid "_Black"
#~ msgstr "_Svart"

#~ msgid "_Dark"
#~ msgstr "_Mörkt"

#~ msgid "_Dither"
#~ msgstr "_Färgutjämning"

#~ msgid "_Gray"
#~ msgstr "_Grått"

#~ msgid "_Hyperbolic"
#~ msgstr "_Hyperbolisk"

#~ msgid "_Interpolation"
#~ msgstr "_Interpolation"

#~ msgid "_Light"
#~ msgstr "_Ljust"

#~ msgid "_Maximum (high color)"
#~ msgstr "_Maximal (high color)"

#~ msgid "_Midtone"
#~ msgstr "_Mellanljust"

#~ msgid "_White"
#~ msgstr "_Vitt"

#~ msgid "/Zoom _1:1"
#~ msgstr "/Zooma _1:1"

#~ msgid "Dither"
#~ msgstr "Färgutjämning"

#~ msgid "Check Type"
#~ msgstr "Typ av rutor"

#~ msgid "Check Size"
#~ msgstr "Rutstorlek"

#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Stäng"

#~ msgid ""
#~ "Could not display help for the preferences dialog.\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte visa hjälp för inställningsdialogen.\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Change preferences"
#~ msgstr "√Ąndra inst√§llningar"

#~ msgid "_Preferences..."
#~ msgstr "_Inställningar..."

#~ msgid "_Tiles"
#~ msgstr "_Brickor"

#~ msgid "Save As"
#~ msgstr "Spara som"

#~ msgid "Display"
#~ msgstr "Visning"

#~ msgid "Nearest Neighbour Interpolation"
#~ msgstr "Närmsta granne-interpolation"

#~ msgid "Tiles Interpolation"
#~ msgstr "Interpolation mellan brickor"

#~ msgid "Bilinear Interpolation"
#~ msgstr "Bilinjär interpolation"

#~ msgid "Hyperbolic Interpolation"
#~ msgstr "Hyperbolisk interpolation"

#~ msgid "No dithering"
#~ msgstr "Ingen färgutjämning"

#~ msgid "Normal (pseudocolor) dithering"
#~ msgstr "Normal färgutjämning (pseudocolor)"

#~ msgid "Maximum (high color) dithering"
#~ msgstr "Maximal färgutjämning (high color)"

#~ msgid "Dark"
#~ msgstr "Mörkt"

#~ msgid "Midtone"
#~ msgstr "Mellanljust"

#~ msgid "Light"
#~ msgstr "Ljust"

#~ msgid "Black"
#~ msgstr "Svart"

#~ msgid "Gray"
#~ msgstr "Grått"

#~ msgid "White"
#~ msgstr "Vitt"

#~ msgid "_Interpolation:"
#~ msgstr "_Interpolation:"

#~ msgid "_Dither:"
#~ msgstr "_Färgutjämning:"

#~ msgid "Check _type:"
#~ msgstr "Rut_typ:"

#~ msgid "Check _size:"
#~ msgstr "Rut_storlek:"

#~ msgid "scroll"
#~ msgstr "rullning"

#~ msgid "scroll type"
#~ msgstr "typ av rullning"

#~ msgid "enable full screen zoom"
#~ msgstr "använd helskärmszoomning"

#~ msgid "whether we should allow full screen zoom"
#~ msgstr "huruvida vi ska tillåta helskärmszoomning"

#~ msgid "Translator Credits"
#~ msgstr ""
#~ "√Ėvers√§ttare:\n"
#~ "Christian Rose\n"
#~ "Martin Norbäck\n"
#~ "Tomas √Ėgren\n"
#~ "Andreas Hydén\n"
#~ "Rapportera fel i översättningen till sv@li.org"

#~ msgid "Control doesn't support window_title property."
#~ msgstr "Kontrollen stöder inte egenskapen \"window_title\"."

#~ msgid "Control doesn't support status_text property."
#~ msgstr "Kontrollen stöder inte egenskapen \"status_text\"."

#~ msgid "Control doesn't have properties"
#~ msgstr "Kontrollen har inga egenskaper"

#~ msgid "Couldn't retrieve mime type for file."
#~ msgstr "Kunde inte få tag i filens mimetyp."

#~ msgid "Error while obtaining file informations."
#~ msgstr "Fel vid hämtning av filinformation."

#~ msgid "Help on this application"
#~ msgstr "Hjälp om det här programmet"

#~ msgid "_Settings"
#~ msgstr "_Inställningar"

#~ msgid "Check size large"
#~ msgstr "Stor rutstorlek"

#~ msgid "Check size medium"
#~ msgstr "Mellanstor rutstorlek"

#~ msgid "Check size small"
#~ msgstr "Liten rutstorlek"

#~ msgid "Check type _black"
#~ msgstr "Sva_rt ruttyp"

#~ msgid "Check type _dark"
#~ msgstr "M_örk ruttyp"

#~ msgid "Check type _gray"
#~ msgstr "_Grå ruttyp"

#~ msgid "Check type _light"
#~ msgstr "_Ljus ruttyp"

#~ msgid "Check type _midtone"
#~ msgstr "_Mellanljus ruttyp"

#~ msgid "Check type _white"
#~ msgstr "_Vit ruttyp"

#~ msgid "Normal (_pseudocolor) dithering"
#~ msgstr "Normal färgutjämning (_pseudocolor)"

#~ msgid "Save _As"
#~ msgstr "Spara so_m"

#~ msgid "_Bilinear Interpolation"
#~ msgstr "_Bilinjär interpolation"

#~ msgid "_Maximum (high color) dithering"
#~ msgstr "_Maximal färgutjämning (high color)"

#~ msgid "_No dithering"
#~ msgstr "_Ingen färgutjämning"

#~ msgid "_Tiles Interpolation"
#~ msgstr "Interpolation mellan _brickor"

#~ msgid "Zoom to _Default"
#~ msgstr "Zooma till _standardstorlek"

#~ msgid "Interpolation:"
#~ msgstr "Interpolation:"

#~ msgid "Dither:"
#~ msgstr "Färgutjämning:"

#~ msgid "Check Type:"
#~ msgstr "Typ av rutor:"

#~ msgid "Check Size:"
#~ msgstr "Rutstorlek:"

#~ msgid "View"
#~ msgstr "Vy"

#~ msgid "Can't find eog-shell-ui.xml.\n"
#~ msgstr "Kan inte hitta eog-shell-ui.xml.\n"

#~ msgid "Eye Of Gnome"
#~ msgstr "Eye of Gnome"

#~ msgid "Couldn't get local BonoboControl interface.\n"
#~ msgstr "Kunde inte få tag i lokalt BonoboControl-gränssnitt.\n"

#~ msgid "Can't handle URI: %s"
#~ msgstr "Kan inte hantera URI: %s"

#~ msgid "Rectangle"
#~ msgstr "Rektangel"

#~ msgid "Layout Mode:"
#~ msgstr "Utseendeläge:"

#~ msgid "Image Collection Background Color"
#~ msgstr "Bakgrundsfärg för bildsamling"

#~ msgid "Background Color:"
#~ msgstr "Bakgrundsfärg:"

#~ msgid "Send"
#~ msgstr "Skicka"

#~ msgid "Move to Trash"
#~ msgstr "Flytta till papperskorgen"

#~ msgid "Collection View"
#~ msgstr "Bildsamlingsvy"

#~ msgid "Status Text"
#~ msgstr "Statustext"

#~ msgid "I could not initialize GnomeVFS!\n"
#~ msgstr "Jag kunde inte initiera GnomeVFS!\n"

#~ msgid "I could not initialize Bonobo"
#~ msgstr "Jag kunde inte initiera Bonobo"

#~ msgid "Copyright (C) 2000-2001 The Free Software Foundation"
#~ msgstr "Copyright © 2000-2001 Free Software Foundation"

#~ msgid "Open an image file"
#~ msgstr "√Ėppna en bildfil"

#~ msgid "Close the current window"
#~ msgstr "Stäng det aktiva fönstret"

#~ msgid "_Open Image..."
#~ msgstr "_√Ėppna bild..."

#~ msgid "_Close This Window"
#~ msgstr "S_täng detta fönster"

#~ msgid "2:1"
#~ msgstr "2:1"

#~ msgid "3:1"
#~ msgstr "3:1"

#~ msgid "4:1"
#~ msgstr "4:1"

#~ msgid "5:1"
#~ msgstr "5:1"

#~ msgid "6:1"
#~ msgstr "6:1"

#~ msgid "7:1"
#~ msgstr "7:1"

#~ msgid "8:1"
#~ msgstr "8:1"

#~ msgid "9:1"
#~ msgstr "9:1"

#~ msgid "10:1"
#~ msgstr "10:1"

#~ msgid "1:2"
#~ msgstr "1:2"

#~ msgid "1:3"
#~ msgstr "1:3"

#~ msgid "1:4"
#~ msgstr "1:4"

#~ msgid "1:5"
#~ msgstr "1:5"

#~ msgid "1:6"
#~ msgstr "1:6"

#~ msgid "1:7"
#~ msgstr "1:7"

#~ msgid "1:8"
#~ msgstr "1:8"

#~ msgid "1:9"
#~ msgstr "1:9"

#~ msgid "1:10"
#~ msgstr "1:10"

#~ msgid "Increase zoom factor by 5%%"
#~ msgstr "√Ėka zoomfaktorn med 5%%"

#~ msgid "Decrease zoom factor by 5%%"
#~ msgstr "Minska zoomfaktorn med 5%%"

#~ msgid "Display the image at 1:1 scale"
#~ msgstr "Visa bilden i skala 1:1"

#~ msgid "_Zoom factor"
#~ msgstr "_Zoomfaktor"

#~ msgid "_Fit to Window"
#~ msgstr "_Anpassa till fönstret"

#~ msgid "Zoom the image to fit in the window"
#~ msgstr "Zooma bilden så att den passar i fönstret"

#~ msgid "Full _Screen"
#~ msgstr "Full_skärm"

#~ msgid "Use the whole screen for display"
#~ msgstr "Använd hela skärmen för visning"

#~ msgid "Tiltes Interpolation"
#~ msgstr "Interpolation mellan brickor"

#~ msgid "Layout"
#~ msgstr "Utseende"

#~ msgid "Color"
#~ msgstr "Färg"

#~ msgid "Black only"
#~ msgstr "Endast svart"

#~ msgid "Check size"
#~ msgstr "Rutstorlek"

#~ msgid "Dark checks"
#~ msgstr "Mörka rutor"

#~ msgid "Fit all images to screen"
#~ msgstr "Anpassa alla bilder till skärmens storlek"

#~ msgid "Gray only"
#~ msgstr "Endast grått"

#~ msgid "Hyperbolic (slowest, best quality)"
#~ msgstr "Hyperbolisk (långsammast, bäst kvalitet)"

#~ msgid "Image Windows"
#~ msgstr "Bildfönster"

#~ msgid "Light checks"
#~ msgstr "Ljusa rutor"

#~ msgid "Midtone checks"
#~ msgstr "Mellanljusa rutor"

#~ msgid "Nearest neighbor (fastest, low quality)"
#~ msgstr "Närmsta granne (snabbast, låg kvalitet)"

#~ msgid "Never"
#~ msgstr "Aldrig"

#~ msgid "Only if image does not fit"
#~ msgstr "Bara om bilden inte får plats"

#~ msgid "Pick window size and zoom factor automatically"
#~ msgstr "Välj fönsterstorlek och zoomfaktor automatiskt"

#~ msgid "Two-pass scrolling"
#~ msgstr "Tvåstegsrullning"

#~ msgid "Use 1:1 zoom factor"
#~ msgstr "Använd zoomfaktorn 1:1"

#~ msgid "Use same zoom factor as image window"
#~ msgstr "Använd samma zoomfaktor som bildfönstret"

#~ msgid "Viewers"
#~ msgstr "Visare"

#~ msgid "White only"
#~ msgstr "Endast vitt"

#~ msgid "I could not initialize Bonobo!\n"
#~ msgstr "Jag kunde inte initiera Bonobo!\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.