atk (GNOME2.2)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:03:47

Här är de 74 meddelandena i atk. Ta gärna en titt.

Filen finns även på
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/atk.HEAD.sv.po.


Christian

# Swedish messages for atk.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the atk package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.5 2002/11/30 06:57:39 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: atk\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-30 07:57+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: atk/atkobject.c:1183
msgid "invalid"
msgstr "ogiltig"

#: atk/atkobject.c:1186
msgid "accel-label"
msgstr "genvägsetikett"

#: atk/atkobject.c:1189
msgid "alert"
msgstr "varning"

#: atk/atkobject.c:1192
msgid "animation"
msgstr "animering"

#: atk/atkobject.c:1195
msgid "arrow"
msgstr "pil"

#: atk/atkobject.c:1198
msgid "calendar"
msgstr "kalender"

#: atk/atkobject.c:1201
msgid "canvas"
msgstr "canvas"

#: atk/atkobject.c:1204
msgid "check-box"
msgstr "kryssruta"

#: atk/atkobject.c:1207
msgid "check-menu-item"
msgstr "kryssmenypost"

#: atk/atkobject.c:1210
msgid "color-chooser"
msgstr "färgväljare"

#: atk/atkobject.c:1213
msgid "column-header"
msgstr "kolumnrubrik"

#: atk/atkobject.c:1216
msgid "combo-box"
msgstr "komboruta"

#: atk/atkobject.c:1219
msgid "date-editor"
msgstr "datumredigerare"

#: atk/atkobject.c:1222
msgid "desktop-icon"
msgstr "skrivbordsikon"

#: atk/atkobject.c:1225
msgid "desktop-frame"
msgstr "skrivbordsram"

#: atk/atkobject.c:1228
msgid "dial"
msgstr "ring"

#: atk/atkobject.c:1231
msgid "dialog"
msgstr "dialog"

#: atk/atkobject.c:1234
msgid "directory-pane"
msgstr "katalogpanel"

#: atk/atkobject.c:1237
msgid "drawing-area"
msgstr "rityta"

#: atk/atkobject.c:1240
msgid "file-chooser"
msgstr "filväljare"

#: atk/atkobject.c:1243
msgid "filler"
msgstr "ifyllare"

#: atk/atkobject.c:1246
msgid "font-chooser"
msgstr "typsnittsväljare"

#: atk/atkobject.c:1249
msgid "frame"
msgstr "ram"

#: atk/atkobject.c:1252
msgid "glass-pane"
msgstr "glaspanel"

#: atk/atkobject.c:1255
msgid "html-container"
msgstr "html-behållare"

#: atk/atkobject.c:1258
msgid "icon"
msgstr "ikon"

#: atk/atkobject.c:1261
msgid "image"
msgstr "bild"

#: atk/atkobject.c:1264
msgid "internal-frame"
msgstr "intern-ram"

#: atk/atkobject.c:1267
msgid "label"
msgstr "etikett"

#: atk/atkobject.c:1270
msgid "layered-pane"
msgstr "lagerpanel"

#: atk/atkobject.c:1273
msgid "list"
msgstr "lista"

#: atk/atkobject.c:1276
msgid "list-item"
msgstr "listpost"

#: atk/atkobject.c:1279
msgid "menu"
msgstr "meny"

#: atk/atkobject.c:1282
msgid "menu-bar"
msgstr "menyrad"

#: atk/atkobject.c:1285
msgid "menu-item"
msgstr "menypost"

#: atk/atkobject.c:1288
msgid "option-pane"
msgstr "alternativpanel"

#: atk/atkobject.c:1291
msgid "page-tab"
msgstr "sidflik"

#: atk/atkobject.c:1294
msgid "page-tab-list"
msgstr "sidflikslist"

#: atk/atkobject.c:1297
msgid "panel"
msgstr "panel"

#: atk/atkobject.c:1300
msgid "password-text"
msgstr "lösenordstext"

#: atk/atkobject.c:1303
msgid "popup-menu"
msgstr "popupmeny"

#: atk/atkobject.c:1306
msgid "progress-bar"
msgstr "förloppsmätare"

#: atk/atkobject.c:1309
msgid "push-button"
msgstr "tryckknapp"

#: atk/atkobject.c:1312
msgid "radio-button"
msgstr "radiioknapp"

#: atk/atkobject.c:1315
msgid "radio-menu-item"
msgstr "radiomenypost"

#: atk/atkobject.c:1318
msgid "root-pane"
msgstr "rotpanel"

#: atk/atkobject.c:1321
msgid "row-header"
msgstr "radhuvud"

#: atk/atkobject.c:1324
msgid "scroll-bar"
msgstr "rullningslist"

#: atk/atkobject.c:1327
msgid "scroll-pane"
msgstr "rullningspanel"

#: atk/atkobject.c:1330
msgid "separator"
msgstr "avskiljare"

#: atk/atkobject.c:1333
msgid "slider"
msgstr "skjutreglage"

#: atk/atkobject.c:1336
msgid "split-pane"
msgstr "delad-panel"

#: atk/atkobject.c:1339
msgid "spin-button"
msgstr "spinnknapp"

#: atk/atkobject.c:1342
msgid "statusbar"
msgstr "statusrad"

#: atk/atkobject.c:1345
msgid "table"
msgstr "tabell"

#: atk/atkobject.c:1348
msgid "table-cell"
msgstr "tabellcell"

#: atk/atkobject.c:1351
msgid "table-column-header"
msgstr "tabellkolumnhuvud"

#: atk/atkobject.c:1354
msgid "table-row-header"
msgstr "tabellradshuvud"

#: atk/atkobject.c:1357
msgid "tear-off-menu-item"
msgstr "avtagbar-menypost"

#: atk/atkobject.c:1360
msgid "terminal"
msgstr "terminal"

#: atk/atkobject.c:1363
msgid "text"
msgstr "text"

#: atk/atkobject.c:1366
msgid "toggle-button"
msgstr "växlingsknapp"

#: atk/atkobject.c:1369
msgid "tool-bar"
msgstr "verktygsrad"

#: atk/atkobject.c:1372
msgid "tool-tip"
msgstr "verktygstips"

#: atk/atkobject.c:1375
msgid "tree"
msgstr "träd"

#: atk/atkobject.c:1378
msgid "tree-table"
msgstr "trädtabell"

#: atk/atkobject.c:1381
msgid "unknown"
msgstr "okänd"

#: atk/atkobject.c:1384
msgid "viewport"
msgstr "skrivbordsvy"

#: atk/atkobject.c:1387
msgid "window"
msgstr "fönster"

#: atk/atkobject.c:1390
msgid "header"
msgstr "huvud"

#: atk/atkobject.c:1393
msgid "footer"
msgstr "fot"

#: atk/atkobject.c:1396
msgid "paragraph"
msgstr "stycke"

#: atk/atkobject.c:1399
msgid "ruler"
msgstr "linjal"

#: atk/atkobject.c:1402
msgid "application"
msgstr "program"

#~ msgid "folder-pane"
#~ msgstr "mappanel"

#~ msgid "toolbar"
#~ msgstr "verktygsrad"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.