acme (GNOME2.2)

FŲrfattare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 00:03:33

Här är de 105 meddelandena i acme. Ta gärna en titt.

Filen finns även på
http://developer.gnome.org/projects/gtp/status/gnome-2.1-core/po/acme.HEAD.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for acme.
 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.10 2002/12/13 03:27:58 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: acme\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-06-16 20:43+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-06-16 20:43+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-13 11:59+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-12-13 04:26+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/acme.c:182
 #, c-format
 msgid ""
G "Permissions on the file /dev/mixer are broken\n"
G "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
N "Couldn't execute either command: %s\n"
N "or command: %s\n"
N "Verify that at least one of these commands exist."
 msgstr ""
G "Rättigheterna på filen /dev/mixer är felaktiga\n"
G "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätt atill felet och starta om ACME."
N "Kunde inte köra kommandot: %s\n"
N "eller kommandot: %s\n"
N "Verifiera att detta kommando finns."
 
 #: src/acme.c:225
 #, c-format
 msgid ""
G "Permissions on the files /dev/fb0 and/or /dev/pmu are broken.\n"
N "Permissions on the file %s are broken\n"
 "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
 msgstr ""
G "Rättigheterna på filen /dev/fb0 och/eller /dev/pmu är felaktiga.\n"
N "Rättigheterna på filen %s är felaktiga\n"
 "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."
 
 #: src/acme.c:314
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error removing access to the multimedia keys.\n"
 "Key %d couldn't be unbound."
 msgstr ""
G "Ett fel inträffade vd borttagning av multimediatangenterna.\n"
N "Ett fel inträffade när åtkomst till multimediatangenterna skulle tas bort.\n"
 "Tangent %d kunde inte avbindas."
 
 #: src/acme.c:382
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems that another application already has access to the multimedia "
 "keys.\n"
 "Key %d couldn't be bound.\n"
G "Close this application and restart ACME."
N "Is another daemon already running ?"
 msgstr ""
 "Det verkar som om ett annat program redan har tillgång till "
 "multimediatangenterna.\n"
 "Tangent %d kunde inte avbindas.\n"
G "Stäng detta program och starta om ACME."
N "Kör en annan demon redan?"
N 
 #: src/acme.c:612
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
 
 #: src/acme.c:623
N msgid "Acme"
N msgstr "Acme"
N 
 #: src/acme.c:625
N msgid "Multimedia keys daemon"
N msgstr "Multimediatangentdemon"
N 
 #: src/acme.c:685
N msgid "Multimedia Keys daemon active"
N msgstr "Multimediatangentdemonen aktiv"
N 
 #: src/acme.c:1185
 msgid ""
 "Couldn't load the Glade file.\n"
G "Make sure that ACME is properly installed."
N "Make sure that this daemon is properly installed."
 msgstr ""
 "Kunde inte läsa in Glade-filen.\n"
G "Försäkra dig om att ACME är korrekt installerat."
N "Se till att demonen är korrekt installerad."
 
 
 #: src/acme.h:76
 msgid "Volume up key"
G msgstr "Volymsänkningstangent"
N msgstr "Volymökningstangent"
 
 
 #: src/acme.h:82
N msgid "Media key"
N msgstr "Mediatangent"
N 
 #: src/acme.h:84
N msgid "Play key"
N msgstr "Spelatangent"
N 
 #: src/acme.h:86
N msgid "Pause key"
N msgstr "Paustangent"
N 
 #: src/acme.h:88
N msgid "Stop (Audio) key"
N msgstr "Stopptangent (ljud)"
N 
 #: src/acme.h:90
N msgid "Previous (Audio) key"
N msgstr "Föregåendetangent (ljud)"
N 
 #: src/acme.h:92
N msgid "Next (Audio) key"
N msgstr "Nästatangent (ljud)"
N 
 #: src/acme.h:94
N msgid "My Home key"
N msgstr "Hemtangent"
N 
 #: src/acme.h:96
N msgid "Refresh key"
N msgstr "Uppdateratangent"
N 
 #: src/acme.h:98
N msgid "Search key"
N msgstr "Söktangent"
N 
 #: src/acme.h:100
N msgid "E-Mail key"
N msgstr "E-posttangent"
N 
 #: src/acme.h:102
N msgid "Sleep key"
N msgstr "Insomningstangent"
N 
 #: src/acme.h:104
N msgid "Screensaver key"
N msgstr "Skärmsläckartangent"
N 
 #: src/acme.h:106
N msgid "Finance key"
N msgstr "Ekonomitangent"
N 
 #: src/acme.h:108
N msgid "Help key"
N msgstr "Hjälptangent"
N 
 #: src/acme.h:110
N msgid "WWW key"
N msgstr "WWW-tangent"
N 
 #: src/acme.h:112
N msgid "Groups key"
N msgstr "Grupptangent"
N 
 #: src/acme.h:114
N msgid "Calculator key"
N msgstr "Miniräknartangent"
N 
 #: src/acme.h:116
N msgid "Record key"
N msgstr "Inspelningstangent"
N 
 #: src/acme.h:118
N msgid "Close Window key"
N msgstr "Fönsterstängningstangent"
N 
 #: src/acme.h:120
N msgid "Shade Window key"
N msgstr "Fönsterskuggningstangent"
N 
 #: src/acme.h:123
 
 #: src/acme-properties.c:175 src/acme-properties.c:252
N msgid "Enabled"
N msgstr "Aktiverad"
N 
 #: src/acme-properties.c:185
N msgid ""
N "This key is already bound to an action.\n"
N "Please select another key."
N msgstr ""
N "Denna tangent är redan knuten till en åtgärd.\n"
N "Välj en annan tangent."
N 
 #: src/acme-properties.c:292
 
G msgid "Keycode value"
G msgstr "Tangentkodsvärde"
 #: src/acme-properties.c:312
N msgid "Status"
N msgstr "Status"
 
 #: src/acme-properties.glade.h:1
G msgid "Keys setup"
G msgstr "Tangentkonfiguration"
N msgid "  "
N msgstr "  "
 
 #: src/acme-properties.glade.h:2
G msgid "Multimedia Keys Preferences"
G msgstr "Inställningar för multimediatangenter"
N msgid "<span weight=\"bold\">Keys Setup </span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\">Tangentkonfiguration </span>"
 
 #: src/acme-properties.glade.h:3
G msgid "Sound setup"
G msgstr "Ljudkonfiguration"
N msgid "<span weight=\"bold\">Sound Setup</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\">Ljudkonfiguration</span>"
 
 #: src/acme-properties.glade.h:4
N msgid "Multimedia Keys Preferences"
N msgstr "Inställningar för multimediatangenter"
N 
 #: src/acme-properties.glade.h:5
 msgid ""
G "To assign a key to an action, click on the keycode column and press the key "
G "you want to associate with it."
N "To assign a key to an action, click on a line, and press the key you want to "
N "associate with it.\n"
N "\"C\" cancels the capture, and \"Backspace\" disables the key shortcut."
 msgstr ""
G "För att tilldela en tangent en åtgärd klickar du på tangentkodskolumnen och "
G "trycker på den tangent som du vill associera med den."
N "För att tilldela en tangent en åtgärd klickar du på en rad och trycker på "
N "den tangent som du vill associera med den.\n"
N "\"C\" avbryter infångandet och Backsteg inaktiverar tangentgenvägen."
 
 
G msgid "_Launch the Multimedia key daemon"
 #: src/acme-properties.glade.h:8
N msgid "_Launch the multimedia key daemon"
 msgstr "_Starta multimediatangentdemonen"
 
 #: src/acme.desktop.in.h:1
G msgid "Configure Multimedia Keys Behaviour"
N msgid "Configure multimedia keys behaviour"
 msgstr "Konfigurera beteende för multimediatangenter"
 
 
 #: src/acme.schemas.in.h:5
N msgid "Calculator key's XKeycode"
N msgstr "Miniräknartangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:6
N msgid "Calculator key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Miniräknartangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:7
N msgid "Close Window key's XKeycode"
N msgstr "Fönsterstängningstangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:8
N msgid "Close Window key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Fönsterstängningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:9
 
 #: src/acme.schemas.in.h:10
N msgid "E-Mail key's XKeycode"
N msgstr "E-posttangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:11
N msgid "E-Mail key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "E-posttangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:12
 
 #: src/acme.schemas.in.h:14
N msgid "Finance key's XKeycode"
N msgstr "Ekonomitangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:15
N msgid "Finance key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Ekonomitangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:16
N msgid "Groups key's XKeycode"
N msgstr "Grupptangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:17
N msgid "Groups key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Grupptangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:18
N msgid "Help key's XKeycode"
N msgstr "Hjälptangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:19
N msgid "Help key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Hjälptangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:20
 
 #: src/acme.schemas.in.h:22
N msgid "My Home key's XKeycode"
N msgstr "Hemtangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:23
N msgid "My Home key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Hemtangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:24
N msgid "Next key's XKeycode"
N msgstr "Nästatangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:25
N msgid "Next key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Nästatangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:26
N msgid "Pause key's XKeycode"
N msgstr "Paustangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:27
N msgid "Pause key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Paustangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:28
N msgid "Play key's XKeycode"
N msgstr "Spelatangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:29
N msgid "Play key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Spelatangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:30
 
 #: src/acme.schemas.in.h:32
N msgid "Previous key's XKeycode"
N msgstr "Föregåendetangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:33
N msgid "Previous key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Föregåendetangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:34
N msgid "Record key's XKeycode"
N msgstr "Inspelningstangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:35
N msgid "Record key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Inspelningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:36
N msgid "Refresh key's XKeycode"
N msgstr "Uppdateratangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:37
N msgid "Refresh key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Uppdateratangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:38
N msgid "Screensaver key's XKeycode"
N msgstr "Skärmsläckartangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:39
N msgid "Screensaver key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Skärmsläckartangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:40
N msgid "Search key's XKeycode"
N msgstr "Söktangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:41
N msgid "Search key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Söktangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:42
N msgid "Shade Window key's XKeycode"
N msgstr "Fönsterskuggningstangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:43
N msgid "Shade Window key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Fönsterskuggningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:44
N msgid "Sleep key's XKeycode"
N msgstr "Insomningstangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:45
N msgid "Sleep key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "Insomningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:46
 msgid "Sound file to be played when volume is changed"
G msgstr "Ljudfil att spela få volymen ändras"
N msgstr "Ljudfil att spela när volymen ändras"
 
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:52
N msgid "WWW key's XKeycode"
N msgstr "WWW-tangentens X-tangentkod"
N 
 #: src/acme.schemas.in.h:53
N msgid "WWW key's XKeycode, 0 to disable"
N msgstr "WWW-tangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"
N 
 #~ msgid "(C) 2001 Bastien Nocera"
 #~ msgstr "© 2001 Bastien Nocera"
N 
 #~ msgid "(C) 2001, 2002 Bastien Nocera"
 #~ msgstr "© 2001, 2002 Bastien Nocera"
N 
 #~ msgid "Keys setup"
 #~ msgstr "Tangentkonfiguration"
N 
 #~ msgid "Sound setup"
 #~ msgstr "Ljudkonfiguration"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Couldn't execute either command: %s\n"
 #~ "or command: %s\n"
 #~ "Verify that at least one of these commandsexist."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunde inte köra kommandot: %s\n"
 #~ "eller kommandot: %s\n"
 #~ "Verifiera att detta kommando finns."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Your system has no sound support, or ACME was compiled without any sound "
 #~ "support\n"
 #~ "ACME will now exit"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ditt system har inget ljudstöd eller så kompilerades ACME utan ljudstöd\n"
 #~ "ACME kommer nu att avslutas"
N 
 #~ msgid "Keycode value"
 #~ msgstr "Tangentkodsvärde"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Permissions on the file /dev/mixer are broken\n"
 #~ "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
 #~ msgstr ""
 #~ "Rättigheterna på filen /dev/mixer är felaktiga\n"
 #~ "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Permissions on /dev/pmu are broken.\n"
 #~ "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
 #~ msgstr ""
 #~ "Rättigheterna på /dev/pmu är felaktiga.\n"
 #~ "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Permissions on the files /dev/fb0 and/or /dev/pmu are broken.\n"
 #~ "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
 #~ msgstr ""
 #~ "Rättigheterna på filen /dev/fb0 och/eller /dev/pmu är felaktiga.\n"
 #~ "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."

# Swedish messages for acme.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.10 2002/12/13 03:27:58 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: acme\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-13 11:59+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-13 04:26+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/acme.c:163
#, c-format
msgid ""
"Couldn't execute command: %s\n"
"Verify that this command exists."
msgstr ""
"Kunde inte köra kommandot: %s\n"
"Verifiera att detta kommando finns."

#: src/acme.c:182
#, c-format
msgid ""
"Couldn't execute either command: %s\n"
"or command: %s\n"
"Verify that at least one of these commands exist."
msgstr ""
"Kunde inte köra kommandot: %s\n"
"eller kommandot: %s\n"
"Verifiera att detta kommando finns."

#: src/acme.c:225
#, c-format
msgid ""
"Permissions on the file %s are broken\n"
"Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
msgstr ""
"Rättigheterna på filen %s är felaktiga\n"
"Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."

#: src/acme.c:314
#, c-format
msgid ""
"There was an error removing access to the multimedia keys.\n"
"Key %d couldn't be unbound."
msgstr ""
"Ett fel inträffade när åtkomst till multimediatangenterna skulle tas bort.\n"
"Tangent %d kunde inte avbindas."

#: src/acme.c:382
#, c-format
msgid ""
"It seems that another application already has access to the multimedia "
"keys.\n"
"Key %d couldn't be bound.\n"
"Is another daemon already running ?"
msgstr ""
"Det verkar som om ett annat program redan har tillgång till "
"multimediatangenterna.\n"
"Tangent %d kunde inte avbindas.\n"
"Kör en annan demon redan?"

#: src/acme.c:612
msgid "translator_credits"
msgstr ""
"Christian Rose\n"
"Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#: src/acme.c:623
msgid "Acme"
msgstr "Acme"

#: src/acme.c:625
msgid "Multimedia keys daemon"
msgstr "Multimediatangentdemon"

#: src/acme.c:685
msgid "Multimedia Keys daemon active"
msgstr "Multimediatangentdemonen aktiv"

#: src/acme.c:1185
msgid ""
"Couldn't load the Glade file.\n"
"Make sure that this daemon is properly installed."
msgstr ""
"Kunde inte läsa in Glade-filen.\n"
"Se till att demonen är korrekt installerad."

#: src/acme.glade.h:1
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

#: src/acme.h:72
msgid "Mute key"
msgstr "Tystningstangent"

#: src/acme.h:74
msgid "Volume down key"
msgstr "Volymsänkningstangent"

#: src/acme.h:76
msgid "Volume up key"
msgstr "Volymökningstangent"

#: src/acme.h:78
msgid "Power key"
msgstr "Strömtangent"

#: src/acme.h:80
msgid "Eject key"
msgstr "Utmatningstangent"

#: src/acme.h:82
msgid "Media key"
msgstr "Mediatangent"

#: src/acme.h:84
msgid "Play key"
msgstr "Spelatangent"

#: src/acme.h:86
msgid "Pause key"
msgstr "Paustangent"

#: src/acme.h:88
msgid "Stop (Audio) key"
msgstr "Stopptangent (ljud)"

#: src/acme.h:90
msgid "Previous (Audio) key"
msgstr "Föregåendetangent (ljud)"

#: src/acme.h:92
msgid "Next (Audio) key"
msgstr "Nästatangent (ljud)"

#: src/acme.h:94
msgid "My Home key"
msgstr "Hemtangent"

#: src/acme.h:96
msgid "Refresh key"
msgstr "Uppdateratangent"

#: src/acme.h:98
msgid "Search key"
msgstr "Söktangent"

#: src/acme.h:100
msgid "E-Mail key"
msgstr "E-posttangent"

#: src/acme.h:102
msgid "Sleep key"
msgstr "Insomningstangent"

#: src/acme.h:104
msgid "Screensaver key"
msgstr "Skärmsläckartangent"

#: src/acme.h:106
msgid "Finance key"
msgstr "Ekonomitangent"

#: src/acme.h:108
msgid "Help key"
msgstr "Hjälptangent"

#: src/acme.h:110
msgid "WWW key"
msgstr "WWW-tangent"

#: src/acme.h:112
msgid "Groups key"
msgstr "Grupptangent"

#: src/acme.h:114
msgid "Calculator key"
msgstr "Miniräknartangent"

#: src/acme.h:116
msgid "Record key"
msgstr "Inspelningstangent"

#: src/acme.h:118
msgid "Close Window key"
msgstr "Fönsterstängningstangent"

#: src/acme.h:120
msgid "Shade Window key"
msgstr "Fönsterskuggningstangent"

#: src/acme.h:123
msgid "Brightness down key"
msgstr "Ljusstyrkesänkningstangent"

#: src/acme.h:125
msgid "Brightness up key"
msgstr "Ljusstyrkeökningstangent"

#: src/acme-properties.c:170 src/acme-properties.c:255
msgid "Disabled"
msgstr "Inaktiverad"

#: src/acme-properties.c:175 src/acme-properties.c:252
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

#: src/acme-properties.c:185
msgid ""
"This key is already bound to an action.\n"
"Please select another key."
msgstr ""
"Denna tangent är redan knuten till en åtgärd.\n"
"Välj en annan tangent."

#: src/acme-properties.c:292
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: src/acme-properties.c:312
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: src/acme-properties.glade.h:1
msgid "  "
msgstr "  "

#: src/acme-properties.glade.h:2
msgid "<span weight=\"bold\">Keys Setup </span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Tangentkonfiguration </span>"

#: src/acme-properties.glade.h:3
msgid "<span weight=\"bold\">Sound Setup</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Ljudkonfiguration</span>"

#: src/acme-properties.glade.h:4
msgid "Multimedia Keys Preferences"
msgstr "Inställningar för multimediatangenter"

#: src/acme-properties.glade.h:5
msgid ""
"To assign a key to an action, click on a line, and press the key you want to "
"associate with it.\n"
"\"C\" cancels the capture, and \"Backspace\" disables the key shortcut."
msgstr ""
"För att tilldela en tangent en åtgärd klickar du på en rad och trycker på "
"den tangent som du vill associera med den.\n"
"\"C\" avbryter infångandet och Backsteg inaktiverar tangentgenvägen."

#: src/acme-properties.glade.h:7
msgid "Use _PCM volume instead of Master volume"
msgstr "Använd _PCM-volymen istället för huvudvolymen"

#: src/acme-properties.glade.h:8
msgid "_Launch the multimedia key daemon"
msgstr "_Starta multimediatangentdemonen"

#: src/acme.desktop.in.h:1
msgid "Configure multimedia keys behaviour"
msgstr "Konfigurera beteende för multimediatangenter"

#: src/acme.desktop.in.h:2
msgid "Multimedia Keys"
msgstr "Multimediatangenter"

#: src/acme.schemas.in.h:1
msgid "Brightness down key's XKeycode"
msgstr "Ljusstyrkesänkningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:2
msgid "Brightness down key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Ljusstyrkesänkningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:3
msgid "Brightness up key's XKeycode"
msgstr "Ljusstyrkeökningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:4
msgid "Brightness up key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Ljusstyrkeökningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:5
msgid "Calculator key's XKeycode"
msgstr "Miniräknartangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:6
msgid "Calculator key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Miniräknartangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:7
msgid "Close Window key's XKeycode"
msgstr "Fönsterstängningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:8
msgid "Close Window key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Fönsterstängningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:9
msgid "Command to execute when the Eject button is pressed"
msgstr "Kommando att köra då utmatningstangenten trycks ned"

#: src/acme.schemas.in.h:10
msgid "E-Mail key's XKeycode"
msgstr "E-posttangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:11
msgid "E-Mail key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "E-posttangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:12
msgid "Eject key's XKeycode"
msgstr "Utmatningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:13
msgid "Eject key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Utmatningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:14
msgid "Finance key's XKeycode"
msgstr "Ekonomitangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:15
msgid "Finance key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Ekonomitangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:16
msgid "Groups key's XKeycode"
msgstr "Grupptangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:17
msgid "Groups key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Grupptangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:18
msgid "Help key's XKeycode"
msgstr "Hjälptangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:19
msgid "Help key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Hjälptangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:20
msgid "Mute key's XKeycode"
msgstr "Tystningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:21
msgid "Mute key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Tystningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:22
msgid "My Home key's XKeycode"
msgstr "Hemtangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:23
msgid "My Home key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Hemtangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:24
msgid "Next key's XKeycode"
msgstr "Nästatangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:25
msgid "Next key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Nästatangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:26
msgid "Pause key's XKeycode"
msgstr "Paustangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:27
msgid "Pause key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Paustangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:28
msgid "Play key's XKeycode"
msgstr "Spelatangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:29
msgid "Play key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Spelatangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:30
msgid "Power key's XKeycode"
msgstr "Strömtangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:31
msgid "Power key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Strömtangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:32
msgid "Previous key's XKeycode"
msgstr "Föregåendetangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:33
msgid "Previous key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Föregåendetangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:34
msgid "Record key's XKeycode"
msgstr "Inspelningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:35
msgid "Record key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Inspelningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:36
msgid "Refresh key's XKeycode"
msgstr "Uppdateratangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:37
msgid "Refresh key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Uppdateratangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:38
msgid "Screensaver key's XKeycode"
msgstr "Skärmsläckartangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:39
msgid "Screensaver key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Skärmsläckartangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:40
msgid "Search key's XKeycode"
msgstr "Söktangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:41
msgid "Search key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Söktangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:42
msgid "Shade Window key's XKeycode"
msgstr "Fönsterskuggningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:43
msgid "Shade Window key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Fönsterskuggningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:44
msgid "Sleep key's XKeycode"
msgstr "Insomningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:45
msgid "Sleep key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Insomningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:46
msgid "Sound file to be played when volume is changed"
msgstr "Ljudfil att spela när volymen ändras"

#: src/acme.schemas.in.h:47
msgid "Use PCM Volume instead of Master Volume"
msgstr "Använd PCM-volym istället för huvudvolymen"

#: src/acme.schemas.in.h:48
msgid "Volume down key's XKeycode"
msgstr "Volymsänkningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:49
msgid "Volume down key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Volymsänkningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:50
msgid "Volume up key's XKeycode"
msgstr "Volymökningstangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:51
msgid "Volume up key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "Volymökningstangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#: src/acme.schemas.in.h:52
msgid "WWW key's XKeycode"
msgstr "WWW-tangentens X-tangentkod"

#: src/acme.schemas.in.h:53
msgid "WWW key's XKeycode, 0 to disable"
msgstr "WWW-tangentens X-tangentkod, 0 för att inaktivera"

#~ msgid "(C) 2001 Bastien Nocera"
#~ msgstr "© 2001 Bastien Nocera"

#~ msgid "(C) 2001, 2002 Bastien Nocera"
#~ msgstr "© 2001, 2002 Bastien Nocera"

#~ msgid "Keys setup"
#~ msgstr "Tangentkonfiguration"

#~ msgid "Sound setup"
#~ msgstr "Ljudkonfiguration"

#~ msgid ""
#~ "Couldn't execute either command: %s\n"
#~ "or command: %s\n"
#~ "Verify that at least one of these commandsexist."
#~ msgstr ""
#~ "Kunde inte köra kommandot: %s\n"
#~ "eller kommandot: %s\n"
#~ "Verifiera att detta kommando finns."

#~ msgid ""
#~ "Your system has no sound support, or ACME was compiled without any sound "
#~ "support\n"
#~ "ACME will now exit"
#~ msgstr ""
#~ "Ditt system har inget ljudstöd eller så kompilerades ACME utan ljudstöd\n"
#~ "ACME kommer nu att avslutas"

#~ msgid "Keycode value"
#~ msgstr "Tangentkodsvärde"

#~ msgid ""
#~ "Permissions on the file /dev/mixer are broken\n"
#~ "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
#~ msgstr ""
#~ "Rättigheterna på filen /dev/mixer är felaktiga\n"
#~ "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."

#~ msgid ""
#~ "Permissions on /dev/pmu are broken.\n"
#~ "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
#~ msgstr ""
#~ "Rättigheterna på /dev/pmu är felaktiga.\n"
#~ "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."

#~ msgid ""
#~ "Permissions on the files /dev/fb0 and/or /dev/pmu are broken.\n"
#~ "Please check ACME's documentation, correct the problem and restart ACME."
#~ msgstr ""
#~ "Rättigheterna på filen /dev/fb0 och/eller /dev/pmu är felaktiga.\n"
#~ "Kontrollera ACME:s dokumentation, rätta till felet och starta om ACME."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.