Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-08 22:53:03

Tomas Gradin writes:
> När ... används för att avsluta en mening så är det de facto ett skiljetecken,
> och ska alltså inte föregås av mellanrum.

Det är de väl inte alls!  Det är en markering av utelämnade ord,
vilket kan inkludera skiljetecken.  Det är inte någon slag avlång
punkt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.