Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-08 23:25:50

 > > När ... används för att avsluta en mening så är det de facto ett
 > > skiljetecken, och ska alltså inte föregås av mellanrum.

 > Det är de väl inte alls!  Det är en markering av utelämnade ord,
 > vilket kan inkludera skiljetecken.

Så skiljetecken är numera ord? Vilken ordklass hör de till i så fall?

Eftersom en mening som avslutas med ... alltså inte har något skiljetecken
över huvud taget på slutet, ska då inte heller nästa mening inledas med
versal?

Spännande ståndpunkter! :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.