Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-08 15:39:44

 > > Jag håller med Christian: det ser förskräckligt ut med mellanslag
 > > före ett skiljetecken.
 > 
 > Om man tycker illa om mellanrum före de tre punkterna är det kanske för
 > att man inte är van vid användningen av dem.

Kanske det, men jag är väldigt van vid deras användning och jag tycker
följaktligen illa om mellanrummet utan att vara ovan!

När ... används för att avsluta en mening så är det de facto ett skiljetecken,
och ska alltså inte föregås av mellanrum. När ... (eller hellre /.../)
används för att klippa bort en del i mitten av en mening, eller flera hela
meningar, så ska det naturligtvis omges med mellanrum, eftersom det då inte
fungerar som avslutande skiljetecken.

 > De tre punkterna kan användas på olika sätt.

Tänka sig, det hade jag ingen aning om!

 > Jag ser ingen anledning till att tycka illa om dessa
 > formateringsregler. De är ju inte direkt godtyckliga.

Inte mina heller :)

 > Kan du kanske förklara varför du tycker illa om mellanrummen?

Avslutande skiljetecken ska inte föregås av mellanrum.

 > > Det heter förresten ellips, inte trippelpunkt.
 
 > Nej, det är normalt inte punkterna som kallas ellips.

Helt riktigt, på samma vis som () inte heter parenteser :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.