Re: Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Daniel Jensen (daniel_at_bigwalter.net)
Datum: 2003-01-07 18:12:23

Tomas Gradin <tg@df.lth.se> writes:

>  >  >> "misslyckades ..."
>  > 
>  >  >Jag ogillar skarpt blanksteg innan trippelpunkt. Gäller på fler
>  >  >ställen.
>
>  > Jag har för mig att trippelpunkt SKA ha mellanslag först enligt 
>  > språknämndens skrivregler. Men jag har missat det på några ställen!
>
> Jag håller med Christian: det ser förskräckligt ut med mellanslag före ett
> skiljetecken.

Jag kan hålla med att det ser knasigt ut om det är mellanrum före
t.ex. ett komma , men det är för att vi är vana vid att det inte ska
vara något mellanrum. Om man tycker illa om mellanrum före de tre
punkterna är det kanske för att man inte är van vid användningen av
dem.

De tre punkterna kan användas på olika sätt. För det första kan man ta
bort en bit av en fras och markera det med tre punkter inramade av
mellanslag. Det är att jämföra med när man "klipper" i ett citat, men
då använder man ofta [...], (...) /.../ eller liknande för att skilja
det från förkortningar av den egna texten.

För det andra kan man använda tre punkter efter en mening för att ge
den en "menande" innebörd, kanske för att uppmana läsaren att tänka ut
fortsättningen själv. Här används också mellanrum före punkterna. Jag
ser ingen orsak till att man ska utelämna mellanrumet bara för att det
saknas en fortsättning på förkortningen.

Slutligen kan man avbryta ett ord med tre punkter, som ett slags
effekt: Vad i helv...! Här används /inte/ mellanrum, av ganska
uppenbara skäl.

Jag ser ingen anledning till att tycka illa om dessa
formateringsregler. De är ju inte direkt godtyckliga.

Kan du kanske förklara varför du tycker illa om mellanrummen?

> Det heter förresten ellips, inte trippelpunkt. Trippelpunkt är det tillstånd
> där ett ämnes tre faser förekommer i jämvikt. Vattens trippelpunkt är t.ex.
> 273,16K/611Pa.

Nej, det är normalt inte punkterna som kallas ellips. En ellips är en
förkortning av en fras eller ett ord. Det innebär att inte alla
ellipser använder de tre punkterna. Detta är dessutom, förutom för
orden, även sant för vissa fraser; tidningsrubriker är t.ex. ofta
ellipser men brukar inte använda punkterna.

> Ellips kommer från grekiskan och betyder utelämna.

Japp.

-- 
Daniel Jensen (daniel@bigwalter.net)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.