Re: public private LÖST var: Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-08 14:56:20

ons 2003-01-08 klockan 14.39 skrev Per Tunedal:
>  >Å andra sidan ser jag nu att svenska datatermgruppen rekommenderar
>  >"öppen"/"hemlig" (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a137). Kör du
>  >med den rekommendationen, så slipper vi hela denna diskussion.
> 
> OK , det tar jag! Dags att föra in det i någon ordlista?

I allmänhet brukar vi väl inte föra in någon rekommendation i
ordlistorna som ändå stämmer överens med Datatermgruppens
rekommendation, utan bara om det skiljer sig. Men det är bara vad jag
tror, Göran kanske är av en annan åsikt.

En länk till Datatermgruppens hemsida med alla deras rekommendationer
har vi ju redan på båda ordlistorna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.