Re: Gimp plugins, resten!

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-07 16:46:44

 > > #: plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:226
 > > #, c-format
 > > msgid "Image dimensions: %d x %d"
 > > msgstr "Bilddimensioner %d x %d"
 > 
 > I Latin 1 (och säkert Unicode) finns det ett särkilt gångertecken "×"
 > som inte är samma som bokstaven "x".  Använd gärna det.  (Beroende på
 > typsnitt är de här tecknen mer eller mindre tydligt olika.)

Instämmer, liksom vi brukar skriva © när det i original står (c).

Latin-1 (ISO 8859-1) är en äkta delmängd av Unicode, så finns naturligtvis i 
Unicode också.

Visserligen borde vi i konsekvensens namn byta ut alla minus (-) mot
bindestreck (­) när det är ett sådant som avses, men det är nog att ta i.

 > > #: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:210
 > > msgid "F_ile"
 > > msgstr "F_il"
 > 
 > Eller "Arkiv"?

Jag har aldrig förstått poängen med att kalla File-menyn "arkiv", men någon
kan kanske förklara? Det är ursprungligen en gammal Macintosh-översättning,
tror jag.

 > > #: plug-ins/imagemap/imap_edit_area_info.c:478
 > > #, c-format
 > > msgid "Area #%d Settings"
 > > msgstr "Område #%d inställningar"
 > 
 > Använd inte "#" som tecken för "nummer" på svenska.  Använd istället
 > antingen "nr." eller utelämna det helt, beroende på vad som passar.

Är man riktigt busig så skriver man Nº.

 > > #: plug-ins/maze/maze_face.c:330
 > > #, c-format
 > > msgid "Selection is %dx%d"
 > > msgstr "Urvalet är %dx%d"
 > 
 > Gångertecknet igen.

Gärna konsekvent bruk av tomrum runt tecknet också.

 > > #: plug-ins/mosaic/mosaic.c:720
 > > msgid "Tile _Neatness:"
 > > msgstr "Platt-_ordning:"
 > 
 > Det behövs väl inget bindestreck, skriv ihop direkt.

Vad är plattordning?

 > > #: plug-ins/print/gimp_color_window.c:403
 > > msgid ""
 > > "Choose the dither algorithm to be used.\n"
 > > "Adaptive Hybrid usually produces the best all-around quality.\n"
 > > "Ordered is faster and produces almost as good quality on photographs.\n"
 > > "Fast and Very Fast are considerably faster, and work well for text and 
li
 | ne "
 > > "art.\n"
 > > "Hybrid Floyd-Steinberg generally produces inferior output."
 > > msgstr ""
 > > "Välj den gitteralgoritm som skall användas.\n"
 > > "Adaptiv hybrid ger normalt den bästa kvalitén överlag.\n"
 > > "Ordnad är snabbare och ger nästan lika bra kvalitet på fotografier.\n"
 > > "Snabb och Mycket Snabb är mycket snabbare, och fungerar väl för text 
och "
 > > "linjeteckningar.\n"
 > > "Hybrid Floyd-Steinberg ger normalt sämre resultat."
 > 
 > Varför är "dither" översatt olika i dessa två meddelanden?

Jag tycker inte att gitter är en bra översättning av dither. Gitter heter
"grate" på engelska.

En mycket bättre term vore "raster", dvs. "dither algorithm" = 
rastreringsalgoritm.

Jag är förresten inte nöjd med "Hybrid Floyd-Steinberg", "hybrid" är knappast
gångbart som adjektiv (vad skulle det vara i neutrum, hybritt?). Det borde
alltså vara ett bindestreck efter hybrid.

 > > #: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1337
 > > msgid "Optimize the output for the type of image being printed"
 > > msgstr "Optimera utskriften för bildtypen"
 > 
 > Du har inte översatt slutet: "... being printed".  Men det kanske var
 > avsiktligt, för att du tyckte det var uppenbart?

Jag vill ha "optimera utskriften efter bildtypen" i stället. Det är inte för
bildtypen (t.ex. RGB antar jag) utan för bilden som optimeringen sker.

 > > #: plug-ins/print/gimp_main_window.c:1444
 > > msgid "Print in black and white (no color, and no shades of gray)"
 > > msgstr "Skriv ut i svart och vitt (ingen färg och inga gråskalor)"

 > Oftast säger man nog "svartvitt" istället för "svart och vitt".

Jag tycker det är särskilt tydligt om man skriver "i svart och vitt", men då 
behöver man ju inte dessutom påpeka att det inte är några andra färger.

Så antingen:

"Skriv ut i svart och vitt"

eller:

"Skriv ut i svartvitt (ingen färg och inga gråskalor)"

Är man extra listig så skriver man "skriv ut endast i svart". Utskrift sker 
ju faktiskt inte i vitt :)

 > > #: plug-ins/print/print.c:733 plug-ins/print/print.c:734
 > > #: plug-ins/print/print.c:832 plug-ins/print/print.c:1181
 > > msgid "File"
 > > msgstr "Fil"
 > 
 > Eller "Arkiv"?

Varför?

 > > #. stat error (file does not exist)
 > > #: plug-ins/xjt/xjt.c:2469 plug-ins/xjt/xjt.c:2476
 > > #, c-format
 > > msgid "Can't open (read): %s"
 > > msgstr "Kan ej öppna (skriva): %s"
 > 
 > Försök en gång till! :-)

"Misslyckades med att läsa originalet" :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.