Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2003-01-07 16:49:55

 >  >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:112
 >  > >msgid "Relay mail\n"
 >  >>msgstr "Reläa (vidaresänd) e-post\n"
 > 
 >  >Använd hellre "vidaresänd" eller "vidarebefordra" istället för 
"reläa"
 > 
 > "Relay" är ett centralt begrepp i detta program. Själva programmet är ett 
 > relä eller vad det bör översättas som. Proxy!?
 > 
 > Jag tycker inte att vidaresänd eller vidarebefordra fungerar som 
 > substantiv. Förslag???

Jag tycker du ska behålla "reläa". Detta ord finns belagt så tidigt som 1924,
och betyder "återutsända".

Jag håller med om att vidaresända och vidarebefordra inte fungerar som 
substantiv, men nu är ju detta alltså ett verb :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.