Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-07 08:44:10

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 23:48 2003-01-06 +0100, you wrote:
 >mån 2003-01-06 klockan 23.47 skrev Janne Morén:
 >> Att reläa någonting kan man väl säga. Att ha ett relä, å andra sidan,
 >> betyder att man har en liten elektromekanisk kontakt, vilket nog inte
 >> riktigt är vad du tänkt dig.
 >
 >Mmm, att kalla det "reläserver" är nog bättre i det avseendet.
 >
 >
 >Christian

Alltså:
verbet "reläa" är OK
men vidarebefordra, vidaresända, sända vidare, skicka vidare är mer lättsmält

Substantivet "relä" betyder vanligtvis en mekaniska kontakt (till/från).

Då skulle det alltså kunna bli antingen tex:
Under fliken "Servrar" med en lista på trådar (!) väljer man att ändra en 
reläserver på en sida med rubriken "reläserver". Där anger man att 
reläservern ska "reläa" från en lokal port till en extern adress på en 
fjärrport.

eller tex:
Under fliken "Servrar" med en lista på trådar (!) väljer man att ändra en 
reläserver på en sida med rubriken "reläserver". Där anger man att 
reläservern ska "vidarebefordra" från en lokal port till en extern adress 
på en fjärrport.

1) Varför kan man inte säga att anordningen som "reläar" är ett "relä"?
2) Vidarebefordra är onekligen mycket mer lättsmält än "reläa", men 
kopplingen till anordningen dvs. "reläet" eller "reläservern" försvinner.
3) Det skulle väl vara för radikalt att kalla anordningen för 
"vidarebefordrare" edy! Då skulle också kopplingen till programmets namn 
(GPGrelay) försvinna ...

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.908

iD8DBQE+GoWmV+WjFXkFqqkRAnanAJ9+l9iOgc5vWFqInUYd+9iwMR/X0QCfXxBa
GkB5tDYaPuyksm0nVOGx8lE=
=N4Bp
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.