Re: Relay var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 23:33:08

mån 2003-01-06 klockan 22.27 skrev Per Tunedal:
> >> >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:112
> >> > >msgid "Relay mail\n"
> >> >>msgstr "Reläa (vidaresänd) e-post\n"
> >>
> >> >Använd hellre "vidaresänd" eller "vidarebefordra" istället för 
> "reläa"
> >>
> >> "Relay" är ett centralt begrepp i detta program. Själva programmet är ett
> >> relä eller vad det bör översättas som. Proxy!?
> >>
> >> Jag tycker inte att vidaresänd eller vidarebefordra fungerar som
> >> substantiv. Förslag???
> >
> >Det är ju ändå inte substantivformen som används här, du använder det
> >som verb i exemplet. Och då fungerar "vidarebefordra" eller "vidaresänd"
> >betydligt bättre. Dessa ord används verkligen i e-postprogramvara, medan
> >jag aldrig förr hört talas om "reläa" i dessa sammanhang.
> 
> För att använda programmet måste man sätta upp ett antal trådar med 
> "reläer" som anger att en lokalport "reläar" till en fjärradress via en 
> fjärrport.
> 
> Allt blir obegripligt om man inte har ett användbart substantiv! Men 
> reläerna kallas ibland för servrar (vilket de är enligt tex ZoneAlarm)! 
> Fliken i programmet för dessa inställningar heter "Servers". När man skapar 
> ett relä har sidan rubriken "Relay".

Du har ju ett substantiv - relä. Men vad jag menar är att du inte
nödvändigtvis behöver göra verb av det också.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.