Re: mail/e-mail var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-06 20:57:18

mån 2003-01-06 klockan 20.18 skrev Per Tunedal:
>  >>stora e-postbrev.\n"
> 
>  >Använd hellre det etablerade "e-brev" än "e-postbrev" (som är redundant
>  >dessutom).
> 
> e-brev är ett varumärke som innehas av Posten AB. Därför använder jag det 
> aldrig, för att undvika missförstånd.

Jag har svårt att föreställa mig någon situation där det skulle vara
risk för förväxling. Särskilt som "e-brev" är en etablerad del av
svenska språket sedan länge, och har varit rekommendation från
Datatermgruppen säkert ännu längre
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a46). Utdrag ur Norstedts
"Svensk ordbok", 1999:

  e-brev subst. ~et = · meddelande som sänds med e-post

På samma sätt finns det även andra ord i svenskan som någon säkerligen
fått varumärkesskydd på. Exempelvis "Tipset" (har dock inte verifierat
detta). Men att någon skulle ha varumärket "Tipset" hindrar ju inte
heller oss från att använda det ordet, eller hur?

Överhuvudtaget har jag svårt att föreställa mig att någon skulle
beskylla dig för varumärkesintrång när du använder ett etablerat svenskt
ord i dess rätta betydelse, och särskilt när det är bortom allt tvivel
belagt att ordet redan är etablerat som terminologi inom ett visst
område.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.