Re: GPGrelay andra försöket (del 2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-03 21:55:42

fre 2002-12-20 klockan 18.15 skrev Per Tunedal:
> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:436
> msgid "X-Keep-Alive for Client every"
> msgstr "X-keep-alive till klienten var"

Här behöver du inte använda litet k och a. "X-Keep-Alive" är ju ett namn
och ska stavas som det är.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:439
> msgid "Verbose GPG-Output"
> msgstr "Utförlig GPG-Output"

"GPG-utdata" eller "GPG-utmatning" blir väl bättre.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:445
> msgid "Headerfield (Silent)"
> msgstr "Tyst (GPG-meddelanden i rubrikfält (header))"

Har du inte vänt på ordningen här?
Varför inte "Huvudfält (Tyst)"?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:450
> msgid "Compression-Level for Encryption:"
> msgstr "Kompressionsnivå vid Kryptering:"

Heter det inte komprimeringsnivå? Litet k i kryptering.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:451
> msgid "With multiple recipients (when different profiles for recipients are found) prefer:"
> msgstr "Med flera mottagare (när de tillhör olika profiler) Prioritera:"

Litet p.
Jag skulle nog hellre vänt på steken:
"Prioritera vid flera mottagare (när de tillhör olika profiler):"

Alternativt:
"Vid flera mottagare (när de tillhör olika profiler), prioritera:"


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:452
> msgid "BCC-Recipients are not considered for Rule-Selection!"
> msgstr "Ingen hänsyn tas till hemliga mottagare (BCC) när regel väljs!"

"mottagare av blindkopior".


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:453
> msgid "Messageformat: "
> msgstr "Format på meddelandet: "

"Meddelandeformat" är väl både kortare och känns bättre.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:457
> msgid "Always use this passphrase:"
> msgstr "Använd ALLTID denna lösenmening:"

VARFÖR SKRIKA MED STORA BOKSTÄVER? Det gör de inte i originalet.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:463
> msgid " Preferred KeyID (Encrypt)"
> msgstr " Valt nyckel-ID (Kryptering)"

litet k?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:464
> msgid " Associated Profile"
> msgstr "Knuten till profil"

Du har missat blanksteg i början.
"Associerad profil" kan man väl säga på svenska också. Det ligger ju
också närmare i betydelse än omskrivningen.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:472
> msgid " Email-Address (use % as wildcard)"
> msgstr "e-postadresser (använd % som jokertecken)"

Du har glömt inledande blanksteg. Originalet använder inte plural.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:477
> msgid "Initializing..."
> msgstr "Sätter igång..."

"Initierar" heter det på svenska. Det är inte nödvändigtvis samma som
att sätta igång, utan kan även användas om att tilldela startvärden
(vilket kan vara betydelsen här).


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:479
> msgid "Configure Logging"
> msgstr "Ange inställningar för loggning"

Varför inte "Konfigurera loggning"?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:483
> msgid "SMTP-Threads"
> msgstr "SMTP-Trådar"

Litet t.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:484
> msgid "POP3-Threads"
> msgstr "POP3-Trådar"

Dito.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:485
> msgid "GnuPG-Command"
> msgstr "GnuPG-Kommando"

Litet k.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:490
> msgid "full mail headers"
> msgstr "fullständiga e-post rubriker (headers)\""

Iiik! Särskrivning.
"Header" brukar översättas med "huvud" på svenska (jfr "brevhuvud"):

"fullständiga e-posthuvuden"


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:493
> msgid "Subject"
> msgstr "Rubrik"

Eller "Ämne". Jag vill minnas att vi har standardiserat på att använda
"Ämne" vid något tillfälle.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:495
> msgid "full mail bodies"
> msgstr "\"fullständig brödtext (mail bodies)"

Var kommer \" ifrån?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:496
> msgid "used Aliases"
> msgstr "använda Alias"

litet a


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:497
> msgid "Mailsize"
> msgstr "e-poststorlek"

Stort E kanske?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:499
> msgid "Copy to Clipboard"
> msgstr "Kopiera till Urklipp"

litet u


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:503
> msgid "..."
> msgstr " ..."

originalet har inte blanksteg


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:506
> msgid "Details (Debug)"
> msgstr "Detaljer (Debug)"

"debug" översätter vi nog ofta med "felsökning".


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:508
> msgid "Max.Lines:"
> msgstr "Max rader:"

Kanske hellre "Max antal rader:"


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:518
> msgid "...must go to the following people for their constructive critics, helpful testing and not to forget for tracking down bugs:"
> msgstr "...måste ges till följande personer för deras konstruktiva kritik, hjälpsamma testning och inte att förglömma för att de följt upp programfel:"

kanske s/testning/testande/. Osäker.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:522
> msgid "Edit Key"
> msgstr "Ändra nyckel"

Redigera nyckel?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:529
> msgid "Email-Subject"
> msgstr "e-postrubrik"

Kanske stort E?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:546
> msgid "match case sensitive"
> msgstr "skilj på VERSALER och gemena"

"gemener" ska det nog vara.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:551
> msgid "Send Mails to associated Recipients"
> msgstr "E-post till anknutna mottagare ska skickas"

"associerade" kanske låter mindre krystat än "anknutna".


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:554
> msgid "Select what GPGrelay should do if Email-Subject starts with:"
> msgstr "Ange vad GPGrelay ska göra om e-postrubriken börjar med:"

Samma sak om ämne som tidigare.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:555
> msgid "Use same prefixes in all profiles"
> msgstr "Använd samma prefix i alla profiler."

Ingen punkt på slutet


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:559
> msgid "Sign UserIDs of the key"
> msgstr "Signera Användar-ID för nyckeln"

litet a


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:560
> msgid "Sign with this Secret Key"
> msgstr "Signera med denna Hemliga (privata) nyckel"

litet h
Finns ingen parentes i originalet, och privat nämns inte där heller.> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:570
> msgid "Please wait while the key is being generated...\n"
> "This will need its time, be patient..."
> msgstr "Var god vänta medan nyckeln skapar..\n"
> "Ha tålamod, detta kommer att ta tid ..."

...medan nyckeln skapaS (inte skapar)
tre punkter på slutet, inte två


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:574
> msgid "Create new Alias?"
> msgstr "Skapa nya Alias?"

litet a


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:577
> msgid "Should the email address above become a new Alias for:"
> msgstr "Ska ovanstående e-postadress bli ett nytt Alias för:"

dito


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:582
> msgid ""
> "Select the type of the key.\n"
> "\n"
> "The longer your key-pairs are the longer it will take to generate them, but also they become more secure."
> msgstr ""
> "Ange nyckeltypo.\n"
> "\n"
> "Ju längre nycklar desto längre tid tar det att skapa dem, men desto säkrare blir de."

typ, inte typo
Känner inte till att man kan ha både "ju" och flera "desto". Vore kanske
bättre med "..., men de blir också säkrare". Passar dessutom originalet
bättre.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:584
> msgid "Signature Key "
> msgstr "Signeringsnyckel"

Inget blanksteg på slutet?

> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:591
> msgid "MonthCalendar2"
> msgstr "Månadskalender2"

Ska detta verkligen vara markerat för översättning?


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:592
> #, c-format
> msgid "Expires in %i days"
> msgstr "Giltigheten upphör om %i dagar"

Eller kanske "Går ut om..."


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:600
> msgid "You need a Passphrase to protect your secret key."
> msgstr "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga (privata) nyckel."

Finns ingen parentes och står inget om privat i originalet.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:606
> msgid "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys (by looking at passports, checking fingerprints from different sources...)?"
> msgstr "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att korrekt kontrollera andras nycklar (genom att titta på legitimationer, kontrollera fingeravtryck från olika källor etc ...)?"

Varför frågetecken? Bugg i originalet som bör felrapporteras.


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:608
> msgid "GnuPG-Version too low!"
> msgstr "GnuPG-Version för gammal!"

litet v
Man kan nog kosta på sig ett "är": "GnuPG-versionen är för gammal!"


> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:610
> msgid "Ignore"
> msgstr "Strunta i detta"

"Ignorera" heter det vanligtvis på svenska.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.