Trippelpunkt var: Re: GPGrelay andra försöket

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-06 20:23:50

Per Tunedal writes:
>  >Jag ogillar skarpt blanksteg innan trippelpunkt. Gäller på fler ställen.
> 
> Jag har för mig att trippelpunkt SKA ha mellanslag först enligt 
> språknämndens skrivregler.

Det är korrekt.  Men Christian tycker inte om det, så han brukar inte
göra så.  Själv brukar jag följa deras rekommendation.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.