PO-diff var: Re: GnuPG första ofullständiga försöket

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2003-01-06 19:27:31

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 22:08 2003-01-04 +0100, you wrote:
 >Per Tunedal writes:
 >> Skickar första mycket ofullständiga försöket på GnuPG. Det är div fel som
 >> gör att filen inte går att förvandla till mo-fil.
 >
 >Men du kanske ändå kan åstadkomma en po-diff, så att vi som tittat på
 >detta tidigare slipper gå igenom allt från början?

Tyvärr vet jag ej vad en PO-diff är och vet inte hur jag kan åstadkomma en 
sådan. Går det inte bra för er att titta på po-filen??

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.908

iD8DBQE+GdRVV+WjFXkFqqkRAvxyAJ4nh7PveO9j5MoLbkLWOFuclVAqDwCeOvxp
VyQlQb1WoCqRK0bp/hc4uZY=
=V/9n
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.