Gimp plugins-fortsättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-05 21:52:38

Nu har jag tittat igenom gimpressionistmeddelandena:

> #: plug-ins/gimpressionist/brush.c:465
> msgid "Aspect ratio:"
> msgstr "Aspektförhållande:"
> 
> #: plug-ins/gimpressionist/brush.c:469
> msgid "Specifies the aspect ratio of the brush"
> msgstr "Specifierar aspektförhållandet för penseln"

Det här med "aspect" diskuterades väl i något sammanhang nyligen?  Det
skulle väl vara "proportioner" på svenska har jag för mig, men jag
kanske minns fel.  Om det inte var just den här förekomsten tänkte jag
det var bäst att påpeka att det gäller här också.

> #: plug-ins/gimpressionist/general.c:124
> msgid "Solid"
> msgstr "Heldragen"
> 
> #: plug-ins/gimpressionist/general.c:129
> msgid "Solid colored background"
> msgstr "Helfärgad bakgrund"

"Solid" skall översättas med "heldragen" om det handlar om linjer.
Men jag gissar att de här två meddelandena hör ihop och att det
handlar om bakgrunden, och då är en bättre översättning "enfärgad".

> #: plug-ins/gimpressionist/general.c:174
> msgid "Selects if the resulting image should be seamlessly tileable"
> msgstr "Bestämmer om bilden skall kunna upprepas utan synliga kanter"

Jag tycker "skarvar" bättre beskriver vad det handlar om än "kanter".

> #. don't translate the gimprc entry
> #: plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:82
> #, c-format
> msgid ""
> "It is highly recommended to add\n"
> " (gimpressionist-path \"%s\")\n"
> "(or similar) to your gimprc file."
> msgstr ""
> "Det rekommenderas att lägga till\n"
> " (gimpressionist-path \"%s\")\n"
> "(eller liknande) till din gimprc-fil."

Kanske någon översättning av "highly"?  "... rekommenderas varmt ..."
t.ex?

> #: plug-ins/gimpressionist/gimpressionist.c:418
> msgid "Gimpressionist"
> msgstr "gimpressionist"

Är det rätt att versalen i början skall försvinna här?

> #: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:587
> msgid "Vortex"
> msgstr "Vortex"
> 
> #: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:599
> msgid "Vortex2"
> msgstr "Vortex2"
> 
> #: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:605
> msgid "Vortex3"
> msgstr "Vortex3"

I grafsammanhang, vilket jag antar att det här närmast är, så beskrivs
grafer på engelska som bestående av "vortex" och "edge".  De svenska
orden har jag för mig (rätta mig om jag minns fel) brukar vara "nod"
och "båge".  Så här tror jag du kan översätta till "Nod".

> #: plug-ins/gimpressionist/ppmtool.c:497
> #, c-format
> msgid ""
> "GIMPressionist:\n"
> "Failed to save PPM file '%s':\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "GIMPressionist:\n"
> "Kunde inte spara PPM-fil '%s':\n"
> "%s"

Citationstecken (") istället för apostrofer (') runt %s.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.