GnuPG första ofullständiga försöket

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-04 22:08:29

Per Tunedal writes:
> Skickar första mycket ofullständiga försöket på GnuPG. Det är div fel som 
> gör att filen inte går att förvandla till mo-fil.

Men du kanske ändå kan åstadkomma en po-diff, så att vi som tittat på
detta tidigare slipper gå igenom allt från början?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.