Re: Gimp plugins - en liten bit till.

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-12-29 01:33:34

On Sat, 2002-12-28 at 20:51, Göran Uddeborg wrote:
> Janne Morén writes:
> > #: plug-ins/fp/fp_gtk.c:417
> > msgid "Select Pixels by"
> > msgstr "Välj bildpunkter med"
> 
> Vad kan man välja på? Det skulle kunna vara "Välj bildpunkter efter"
> om det t.ex. är "färg" sedan.

Japp. 


> > #: plug-ins/gfig/gfig.c:2349
> > msgid "Airbrush"
> > msgstr "Airbrush"
> 
> Heter det inte "sprutpistol" på svenska?

Njae. Just små sprutpistoler för motivlack verkar refereras till som
airbrush. Det är också vad Photoshop har valt att översätta med. Är
opinoinen emot detta ändrar jag naturligtvis.> > #: plug-ins/gfig/gfig.c:3319 plug-ins/gflare/gflare.c:589
> > #: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:581
> > msgid "Normal"
> > msgstr "Normal"
> 
> Om detta hör ihop med ovanstående så skall det vara "Normalt". Det
> verkar dock som om det används på flera ställen. Risken finns att det
> skall vara "Normal" på en del och "Normalt" på andra.

Nä. Det är normal som i 'vinkelrätt mot ytan', inte normal som i 'som
vanligt'.


> > #: plug-ins/gfig/gfig.c:3325
> > msgid "Very Dark"
> > msgstr "Mycket mörk"
> 
> "Mycket mörkt" om jag gissade rätt.

Jo. Det är rutnätet som skall vara mörkt eller ljust.> > #: plug-ins/gflare/gflare.c:3792 plug-ins/gflare/gflare.c:3902
> > #: plug-ins/gflare/gflare.c:4044
> > msgid "Radial Gradient:"
> > msgstr "Radiell färgskala:"
> > 
> > #: plug-ins/gflare/gflare.c:3796 plug-ins/gflare/gflare.c:3906
> > msgid "Angular Gradient:"
> > msgstr "Vinkelgradient:"
> > 
> > #: plug-ins/gflare/gflare.c:3800 plug-ins/gflare/gflare.c:3910
> > msgid "Angular Size Gradient:"
> > msgstr "Vinkelstorleksgradient:"
> 
> Här är "gradient" lite inkonsekvent översatt.

Helt rätt - det skall vara gradient överallt (kan handla om annat än
färgskala).


-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén (mr)
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.